x
הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - החודש שהופך לאור גדול

הרב אליהו עמר

איך מתוך החודש הכי חשוך בשנה, יוצא הטוב? הרב אליהו עמר על חודש טבת, החודש בו יושבים בית דין של מעלה ודנים האם באותה שנה ייבנה בית המקדש