x
הרב עמי מזרחי

הרב עמי מזרחי - איך אעלה אל אבי?

הרב עמי מזרחי

כל אחד מאיתנו קיבל מהקב"ה תכנית ברורה מה עליו להספיק בעולם הזה. מה התכנית? איך משיגים את המטרה? הרב עמי מזרחי בשיעור מרתק לפרשת ויגש