הכעס: צבי יחזקאלי והרב דניאל כהן נפגשים לשיחה מרתקת

ערוץ הידברות

למה אני לא מצליח לעצור את הכעס שלי? איך מתמודדים עם הרגש הארסי המפעפע בתוכינו, ומאיים להחריב את הבית? צבי יחזקאלי נפגש עם הרב דניאל כהן לשיחה מרתקת על מידת הכעס, בליווי קטעי נגינה ושירה.

רוצים לשמוע עוד מהרב דניאל? התקשרו 054-4838762 או כנסו אל www.ravdaniel.net

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,920 --> 00:00:03,560
,אתה יודע, הרב
,אנחנו מדברים פה על רצון

2
00:00:03,640 --> 00:00:07,200
,על טוב, על מידות
.על התקרבות

3
00:00:07,280 --> 00:00:10,800
אבל יש נושא אחד
.שהוא יכול לפרק את הכול

4
00:00:10,880 --> 00:00:12,160
?אתה מתכוון לכעס

5
00:00:13,120 --> 00:00:14,640
...כעס. כעס זה נושא

6
00:00:14,720 --> 00:00:19,040
:אתה יודע, החכמים אומרים
,לכעוס זה לעבוד עבודה זרה

7
00:00:19,960 --> 00:00:22,520
.זה ממש כמו להדליק אש בשבת

8
00:00:22,600 --> 00:00:24,880
?עד כדי כך
.עד כדי כך-

9
00:00:24,960 --> 00:00:27,880
,טוב, זה מחייב לדבר על זה
.זה ממש מכעיס הנושא הזה

10
00:00:27,960 --> 00:00:30,280
.מכעיס וחשוב

11
00:00:35,880 --> 00:00:38,600
,אתה יודע, הרב
,יש דבר אחד שלא לימדו אותנו

12
00:00:41,280 --> 00:00:42,840
,והוא לדעתי הכי חשוב

13
00:00:42,920 --> 00:00:44,880
?איך זה להיות אבא
?איפה לומדים את זה

14
00:00:44,960 --> 00:00:47,000
איפה לומדים להיות
?בן זוג? חבר

15
00:00:49,240 --> 00:00:50,760
.רד איתי לבייסמנט, להתחלה

16
00:00:51,160 --> 00:00:53,680
,קול דודי דופק"

17
00:00:54,560 --> 00:00:59,080
,פתחי לי אחותי"
."רעייתי, יונתי, תמתי

18
00:01:03,560 --> 00:01:05,360
.שלום, הרב
.שלום, צבי-

19
00:01:05,880 --> 00:01:08,760
?מה שלומך
,שלומי טוב היום-

20
00:01:08,840 --> 00:01:10,080
.שלומי טוב

21
00:01:10,160 --> 00:01:12,520
למרות שאני
בא לכאן

22
00:01:12,600 --> 00:01:14,000
.עם קצת מטענים

23
00:01:14,880 --> 00:01:15,920
אי אפשר לראות
.עליך שאתה כועס

24
00:01:16,000 --> 00:01:16,520
בטח על אחד
כמוני אפשר

25
00:01:16,600 --> 00:01:19,480
לראות שאני
.כועס. כעס

26
00:01:19,600 --> 00:01:21,360
...הפנים שלך קצת

27
00:01:21,440 --> 00:01:23,800
.קצת מפחידות אותי לפעמים
.אני אגיד לך את האמת. -כן

28
00:01:23,880 --> 00:01:26,080
?אתה מפחד כשאני כועס
?אתה מפחד שאני אכעס עליך

29
00:01:26,160 --> 00:01:28,560
.יש לי סיפור עם כעס, כן

30
00:01:28,640 --> 00:01:29,800
.כי כעס זה באמת מפחיד

31
00:01:30,360 --> 00:01:33,800
,זה לא רק נושא לתוכנית שלמה
.זה לחיים שלמים

32
00:01:34,360 --> 00:01:38,040
,כעס מופיע כל הזמן
ואנחנו קצת אולי התרגלנו

33
00:01:38,120 --> 00:01:41,480
.שזה אחד מהמצבים של החיים

34
00:01:41,560 --> 00:01:47,640
בוא נצלול לעניין הכעס כי באמת
,לכעוס כולם יודעים שזה לא טוב

35
00:01:47,720 --> 00:01:52,000
אבל עד כמה זה הורס
...וכמה זה בעייתי

36
00:01:52,320 --> 00:01:56,480
,בוא נתחיל, לפחות מבחינתי
.אני אתחיל עם איפה זה מופיע ולמה

37
00:01:57,280 --> 00:02:01,440
,תחשוב על מקום עבודה
,יש איזה בוס רציני, חברה מצליחה

38
00:02:01,520 --> 00:02:05,240
וכשהוא אומר משהו
,הוא אומר את זה בכעס

39
00:02:05,320 --> 00:02:07,840
,סימן שהוא מבין משהו
,סימן שהוא חזק

40
00:02:07,920 --> 00:02:09,880
.סימן שהוא יודע מה נכון

41
00:02:10,560 --> 00:02:13,320
ואם נכנסים בכלל
,למערכת של תחרות

42
00:02:14,400 --> 00:02:17,800
,אני יכול לומר שחלק מחיי
,ניכר אפילו, היו בתחרות

43
00:02:17,880 --> 00:02:21,040
:אז הכעס הוא
,איי, זה לא הולך לי

44
00:02:21,120 --> 00:02:24,920
,זה לא כמו שתכננתי
.אני צריך שזה יצא ככה

45
00:02:25,000 --> 00:02:28,640
.זה גם שליטה וגאווה
.בקיצור, הרשימה עוד ארוכה

46
00:02:28,720 --> 00:02:32,840
כן, הרשימה ארוכה
.אבל גם הוא נותן לך יתרון

47
00:02:32,920 --> 00:02:36,240
הרי הוא נותן לך
את האדרנלין הנוסף

48
00:02:36,320 --> 00:02:39,160
שנותן לך את הכוחות
,לשלוט על השני

49
00:02:39,240 --> 00:02:41,720
הוא נותן לך את החדות
,לקבוע גבולות

50
00:02:41,840 --> 00:02:43,320
.הוא נותן לך המון דברים

51
00:02:44,360 --> 00:02:52,000
אצלי, אתה יודע, אצלי אני פוגש את זה
.הרבה, אני חושב, מסביב היצירתיות

52
00:02:52,080 --> 00:02:54,360
,כלומר, כשיש משהו שאני בא ליצור

53
00:02:54,440 --> 00:03:00,720
,רוצה להוציא משהו לאור
להגיד דבר ולא מבינים אותי

54
00:03:01,240 --> 00:03:05,880
או שואלים איזושהי שאלה
,שמגלה שבעצם אתה לא הקשבת

55
00:03:06,800 --> 00:03:13,480
הדברים האלה יכול להיות שהם
,לא מתגלים כל כך כלפי חוץ באופן זועם

56
00:03:13,560 --> 00:03:14,760
.אבל אני חותך

57
00:03:16,640 --> 00:03:20,320
,אני אגיד לך משהו
נראה לי שיש כאן דבר

58
00:03:20,400 --> 00:03:26,040
שאפשר באמת קצת לגרום לו
.לצרום בתוך התווים

59
00:03:27,600 --> 00:03:32,080
,אז אתה יודע מה? לפני שנצלול
,כמובן, לתוך הכעס, איפה הוא בתורה

60
00:03:32,160 --> 00:03:35,920
.איך נרפאים ממנו, אז קדימה
.נשמע קצת-

61
00:04:27,800 --> 00:04:30,000
.זה מביא אותי לכל האזהרות מכעס

62
00:04:30,080 --> 00:04:34,360
,תראה כמה אזהרות יש מכעס
,והאמת, אני יכול להבין למה

63
00:04:34,480 --> 00:04:36,640
.בעבודה זרה, להדליק אש

64
00:04:36,720 --> 00:04:39,440
יש איזה משהו בכעס
,שהוא משנה לך את המצפן

65
00:04:39,520 --> 00:04:42,280
,אתה פתאום רואה שזו האמת

66
00:04:42,360 --> 00:04:45,240
,אני כועס על מישהו
,על ילד, על האישה, על חבר

67
00:04:45,320 --> 00:04:48,040
,אני אגיד לך את האמת"
,"אתה ככה וככה וככה

68
00:04:48,120 --> 00:04:51,360
,והוא כזה נדהם
"?זו האמת? שאני כזה נורא"

69
00:04:51,440 --> 00:04:56,320
,פשוט המצפן מסתחרר
?מה זה הכעס הזה שאין בו אמצע

70
00:04:56,400 --> 00:05:01,000
ממש. המצפן מסתחרר עד כדי כך
...שאתה פשוט בעצם

71
00:05:01,080 --> 00:05:01,840
הוא נמצא
,בתוך עצמו

72
00:05:01,920 --> 00:05:03,720
בסוג של
סחרור

73
00:05:03,800 --> 00:05:05,560
שלא שם על
.אף אחד מבחוץ

74
00:05:06,240 --> 00:05:11,480
אתה יודע, יש בדברים של החכמים
,כל כך הרבה על הכעס

75
00:05:11,560 --> 00:05:14,240
,על איך שגם משחררים אותו

76
00:05:14,320 --> 00:05:18,080
שיש פעמים שפשוט לוקחים
.כלים ושוברים אותם

77
00:05:18,720 --> 00:05:22,400
יש אצל החכמים
גם דברים של אמירות

78
00:05:22,480 --> 00:05:24,760
שאתה לא תמצא אותן
.בשום דבר אחר

79
00:05:24,840 --> 00:05:29,200
זה כמו אם מישהו עובד עבודה זרה
,הוא בעצמו נהפך לסוג של אליל

80
00:05:29,280 --> 00:05:31,920
.מישהו שהוא שולט באופן בלעדי

81
00:05:32,000 --> 00:05:36,000
זה ממש הלבדיות של האדם
.שהוא בא עם עוצמה

82
00:05:36,640 --> 00:05:39,680
?אתה יודע מה, צבי
ברמה מסוימת יש לו גם כן

83
00:05:39,760 --> 00:05:47,600
,איזשהו מקור אלוקי
.זה כוח יוצר, האדם צריך ליצור

84
00:05:47,680 --> 00:05:53,280
אבל כדי ליצור, פתאום דברים
,יכולים להיראות צרים, קטנים

85
00:05:53,360 --> 00:05:55,960
.אתה על הקטע שלך בלבד

86
00:05:56,040 --> 00:06:04,160
אתה הולך ומקנא בדברים שאתה חייב
.שהם יקרו בדיוק איך שאתה קבעת

87
00:06:04,240 --> 00:06:10,680
,אז אמרנו שכעס מופיע מהשליטה
,"מהרצון לקחת, "אני המנהיג פה

88
00:06:10,760 --> 00:06:14,080
וגם כעס מופיע כשדברים
,לא הולכים כמו שאני רוצה

89
00:06:14,160 --> 00:06:18,160
,אז אני כועס על אחרים
.וגם כי אני בתחרות ושוב לא הולך

90
00:06:18,240 --> 00:06:23,080
.ופה אתה אומר גם קנאה
.קנאה מביאה לכעס

91
00:06:23,160 --> 00:06:24,920
,חזק מה שאתה אומר כי אתה יודע

92
00:06:25,000 --> 00:06:29,680
בעצם ההופעה הראשונה בתורה
.של הכעס היא אצל קין

93
00:06:29,760 --> 00:06:33,040
.קין זה בעצם הקנאה
.הקנאה, כן. -יפה

94
00:06:34,040 --> 00:06:42,520
ופעם ראשונה שבעצם יש ביטוי כזה
,"של "ויחר לו מאוד", "וייפלו פניו

95
00:06:42,600 --> 00:06:46,520
כל המפרשים אומרים שם
.שזו ההופעה הראשונה של הכעס

96
00:06:47,600 --> 00:06:51,200
,תשמע, יש שם סיפור
...זה לא פשוט. זה

97
00:06:51,280 --> 00:06:53,680
?מהו כעס
?שהשם לא קיבל את מנחתו

98
00:06:53,760 --> 00:06:57,600
זה בחיצוניות בעצם
,שהשם לא קיבל את מנחתו

99
00:06:57,680 --> 00:07:03,080
,אבל כולנו מכירים את הסיפור
.אני חושב, יותר מבפנים מהאחים שלנו

100
00:07:03,160 --> 00:07:07,840
,יש לו אח קטן, חיקה אותו
,עשה מה שהוא עשה

101
00:07:07,920 --> 00:07:09,840
.לקח ממנו את היצירה

102
00:07:10,000 --> 00:07:12,600
.ועשה יותר טוב
.עשה יותר טוב. -וואו-

103
00:07:12,680 --> 00:07:15,920
.תשמע, זה כואב, זה כואב
בראש ובראשונה זה כואב

104
00:07:16,000 --> 00:07:18,560
.כי הוא בעצם תפס את המקום שלו

105
00:07:20,200 --> 00:07:25,560
אני חושב שייתכן שאין אף אחד פה
שלא חווה את הכעס

106
00:07:25,640 --> 00:07:27,080
.כשמישהו תפס לו את מקום החניה

107
00:07:27,760 --> 00:07:31,000
,בדיוק באת להיכנס
מישהו תפס לך

108
00:07:31,320 --> 00:07:36,760
,או שאתה היית בטור של המכוניות
.מישהו בא לך מהצד, חותך לך

109
00:07:37,360 --> 00:07:41,160
כל התנועות האלה
של מישהו שתופס את מקומי

110
00:07:41,240 --> 00:07:47,840
מערערות עמוק
.אם יש לי מקום בכלל ביקום הזה

111
00:07:48,520 --> 00:07:51,360
מעניין שאתה אומר את זה
,ואני חושב על קנאה

112
00:07:51,440 --> 00:07:55,720
אז יש צד של הקנאה
,שהיא קנאה, הייתי אומר, בסדר

113
00:07:55,800 --> 00:07:58,640
,אני מקנא במשהו
אני רואה וזה מקדם אותי

114
00:07:58,720 --> 00:08:02,560
,ואני לא... אני בדרך לשם
.אולי קנאת סופרים

115
00:08:02,640 --> 00:08:06,800
,אבל יש קנאה שורפת
.לא של סופרים, שורפת. -ממש

116
00:08:06,880 --> 00:08:10,600
.הקנאה של "זה על חשבוני". -כן

117
00:08:10,680 --> 00:08:15,680
זאת אומרת, הוא יש לו אוטו כזה יפה
"?אחח, אני רוצה כזה, למה יש לו"

118
00:08:15,760 --> 00:08:18,080
.זו הקנאה השורפת
.לגמרי-

119
00:08:18,160 --> 00:08:23,840
ואתה אומר, זה כבר מתחיל להביא
.אותנו יותר למונחים לאיפה הכעס נמצא

120
00:08:23,920 --> 00:08:28,000
כן, לגמרי. וזה מאוד משמעותי
:כי יש גם פסוק שאומר

121
00:08:28,080 --> 00:08:31,360
."קשה כשאול קנאה"

122
00:08:31,840 --> 00:08:36,080
,עזה כמוות אהבה"
."קשה כשאול קנאה

123
00:08:36,160 --> 00:08:42,640
ואתה יודע, יש כמה שמות למקום הזה
שלאן מי שלא בנה את החיים שלו נכון

124
00:08:42,720 --> 00:08:46,280
,בעולם הזה הולך אליהם
.יש אבדון, יש גיהינום. -נכון

125
00:08:46,360 --> 00:08:49,200
אבל יש מקום מיוחד
."שנקרא "שאול

126
00:08:49,280 --> 00:08:53,760
שאול זה כנראה מקום כזה
איפה שאדם הולך

127
00:08:53,840 --> 00:08:58,040
,אם הוא היה חי חיים שאולים
.לא חי את חיי עצמו

128
00:08:58,640 --> 00:09:03,320
וככל שהאדם הוא לא מגלה
,מהו המקום שלו

129
00:09:03,400 --> 00:09:06,440
,מהו הייעוד שלי
,מה מיוחד אצלי

130
00:09:06,520 --> 00:09:07,080
הוא כל הזמן
דואג

131
00:09:07,160 --> 00:09:08,960
שמישהו יתפוס
.לו את המקום

132
00:09:09,720 --> 00:09:11,800
אבל ככל שאני
...יותר יודע

133
00:09:11,880 --> 00:09:14,800
,שנייה, שנייה, אוקיי
,אז הוא חיקה אותי

134
00:09:14,880 --> 00:09:18,200
שנייה, אז עכשיו הוא עשה את זה
.והשם אפילו קיבל את זה

135
00:09:18,920 --> 00:09:24,000
:הקב"ה אומר לו
,הלוא אם תיטיב שאת"

136
00:09:24,080 --> 00:09:26,840
."ואם לא תיטיב, לפתח חטאת רובץ"

137
00:09:26,920 --> 00:09:31,400
- אם תיטיב", תנועה ראשונה"
,תחפש עכשיו איך להיטיב

138
00:09:31,480 --> 00:09:34,760
,תעשה משהו, ממש תנועה כזאת
.תיטיב

139
00:09:34,840 --> 00:09:40,760
ואז "שאת" - אז תתנשא
לפנים הנפולות שלך

140
00:09:40,840 --> 00:09:44,880
שאתה חווה שם, אתה כאילו
."אני בקושי קיים"

141
00:09:46,480 --> 00:09:49,160
אז זאת תנועה אחת
.שנמצאת שם בתוך הסיפור

142
00:09:49,480 --> 00:09:50,960
,אתה יודע, צבי

143
00:09:51,040 --> 00:09:55,440
ממש תרבות המערב
.היא תרבות כעוסה

144
00:09:55,520 --> 00:09:57,240
.מעודדת כעס וכעוסה, נכון

145
00:09:57,320 --> 00:10:02,800
כן. אני חושב גם קצת
.אולי במקצוע שלך לגרום לאנשים

146
00:10:02,880 --> 00:10:04,640
?אתה לא אומר ככה
.ברור. ברור-

147
00:10:04,720 --> 00:10:08,880
חדשות גורמות לאנשים
,לראות כביכול מה יש בעולם

148
00:10:08,960 --> 00:10:10,120
,זכות הציבור לדעת

149
00:10:10,200 --> 00:10:14,800
,אבל אני אשמח מאוד אם תכעס מזה
,אם תתרגש מזה, גם אם תפחד מזה

150
00:10:14,880 --> 00:10:17,320
כי אתה תבוא גם מחר
.ואז אני עושה את הביזנס

151
00:10:17,400 --> 00:10:23,040
זאת אומרת, יש גם את העשייה
,שהיא מוכרת בשם הכעס, הקנאה וההפחדה

152
00:10:23,120 --> 00:10:26,720
כל חבורת היצורים האלה
.שאחד מוליד את השני

153
00:10:26,800 --> 00:10:30,880
הרי הפחד והכעס הם כולם
.בנים של אותו שורש. -לגמרי

154
00:10:30,960 --> 00:10:34,000
ואני חושב שאמרת
על התרבות המערבית

155
00:10:34,080 --> 00:10:40,160
:כי התרבות המערבית היא גם אומרת לך
.כך צריך להיות, כך תהיה מאוהב, ככה זה

156
00:10:40,240 --> 00:10:45,760
.וכשזה לא זה, אחח
.פספסת, נעלמת ואין לך סיכוי-

157
00:10:46,400 --> 00:10:49,040
עכשיו, זה הולך עוד יותר עמוק

158
00:10:49,120 --> 00:10:55,360
כי הבן אדם שהוא בעצם
.בנוי על קניינים, לקנות

159
00:10:55,440 --> 00:10:59,000
.זה שוב הקנאה והקניין, קין-קניין
.לגמרי-

160
00:10:59,080 --> 00:11:05,320
הרי הסיפור של קין מתחיל
."'כשחוה אומרת "קניתי איש את ה

161
00:11:05,400 --> 00:11:07,480
.אני קניתי איש עם השם

162
00:11:07,560 --> 00:11:09,280
,אז יש כל מיני פירושים שמה
.מה היא אומרת

163
00:11:09,360 --> 00:11:12,640
יכול להיות שבאמת
,היא פשוט בשמחת הלידה

164
00:11:12,720 --> 00:11:17,600
אבל יש משהו טמון
,כאילו שהיא קנתה לעצמה איש

165
00:11:17,720 --> 00:11:22,560
.עשתה לעצמה איש ביחד עם השם
?אבל איפה הדגש

166
00:11:22,640 --> 00:11:29,840
"ואם הדגש הוא "אני קניתי לעצמי
,אז פתאום האדם נהיה תלוי במה שהוא קונה

167
00:11:29,920 --> 00:11:36,160
תלוי בדברים חיצוניים שהוא זקוק להם
.כדי לחוש את מקומו בעולם

168
00:11:38,280 --> 00:11:47,840
אני חושב שאחת מהתנועות הכי משמעותיות
,שאדם יכול לעשות ברגע של כעס

169
00:11:48,640 --> 00:11:55,160
זה טיפול קצת קיצוני אבל זה טיפול
שבאמת מוציא אותו מהצרכנות הזו

170
00:11:55,240 --> 00:11:56,920
שאם אני לא קונה

171
00:11:57,000 --> 00:11:59,000
אז אני
,אינני כלום

172
00:11:59,080 --> 00:12:01,640
משהו שפשוט
לזרוק לכיוון

173
00:12:01,720 --> 00:12:08,280
:שמשה רבנו אומר
."אתה הראית לדעת כי אין עוד מלבדו"

174
00:12:09,520 --> 00:12:13,080
.אין עוד מלבדו
.אין עוד מלבדו ולי אין פה כלום-

175
00:12:13,160 --> 00:12:15,880
רגע, רגע, זה גם
.כל תרבות הצריכה. -כן

176
00:12:15,960 --> 00:12:18,680
,כל תרבות הצריכה
."זה שלי ושלי ושלי"

177
00:12:18,760 --> 00:12:21,680
זאת אומרת, ככל שזה שלי
,אז השם מחוץ לתמונה

178
00:12:21,760 --> 00:12:26,800
וככל שהוא מחוץ לתמונה
אני בקנאה, בקניינות, בקין

179
00:12:26,880 --> 00:12:29,000
.ובכעס. -בכעס

180
00:12:29,080 --> 00:12:31,800
,ואז ברגע הזה, צבי
,כשהוא חותך לפניך

181
00:12:31,880 --> 00:12:35,680
,לוקח לך את המקום
...פתאום תופס לך אולי גם את ה

182
00:12:35,760 --> 00:12:38,800
,עזוב לתפוס מקום בפקק
?מה עם לתפוס מקום עבודה

183
00:12:38,880 --> 00:12:42,880
...לתפוס עסקה? זה
.את הדסק לענייני ערבים. -כן-

184
00:12:42,960 --> 00:12:44,840
?את הרבנות שלי

185
00:12:44,920 --> 00:12:48,320
?אוקיי, ואז, אתה יודע מה, השם

186
00:12:49,000 --> 00:12:52,120
...כי אין עוד מלבדו

187
00:12:52,840 --> 00:12:54,800
...כי אין עוד מלבדו

188
00:12:56,240 --> 00:12:58,560
אני רוצה להביא לך משהו
.ביחד עם עמית

189
00:14:59,360 --> 00:15:02,280
,זה כל כך עמוק
.רק זה שווה תוכנית

190
00:15:02,360 --> 00:15:05,440
איפה אני לא פותח
?"כדי ש"אין עוד מלבדו

191
00:15:06,560 --> 00:15:10,446
,רק לשים לב לזה
זה יכול לגמרי

192
00:15:10,589 --> 00:15:13,440
לפתוח את החיים
.אל המעבר

193
00:15:14,720 --> 00:15:20,960
בוא נסתכל על התורה וגם עוד
,על ציוני דרך שיש לנו על עניין הכעס

194
00:15:21,040 --> 00:15:23,640
.בוא נצלול עכשיו לתוך הסיפור

195
00:15:23,720 --> 00:15:26,360
,נתחיל ממגילת אסתר
,ששם זה קיים. -האמת היא כן

196
00:15:26,440 --> 00:15:31,000
בדיוק בדיוק מתאים
כי אין לך מקום בכל התנ"ך

197
00:15:31,080 --> 00:15:34,600
.שיש לך דמויות כל כך כועסות

198
00:15:34,680 --> 00:15:40,080
,כעוסות כי אחשוורוש הוא כועס
."חמתו בערה בו", "שככה חמת המלך"

199
00:15:40,160 --> 00:15:42,160
?הוא כן כועס? הוא לא כועס

200
00:15:42,240 --> 00:15:43,280
?ומה יקרה כשהוא כועס

201
00:15:43,360 --> 00:15:47,200
הרי כל ההחלטות מתקבלות
.בכעס ובחימה. -לגמרי

202
00:15:47,280 --> 00:15:50,320
זאת אומרת, אז החותמת של המלך
.ולך תשנה את זה אחר כך. -לגמרי

203
00:15:50,400 --> 00:15:53,400
.הדלקת אותו פעם אחת וזה סיפור
,אז הנה, עוד משהו שלמדנו

204
00:15:53,480 --> 00:15:56,800
,שלא רק שאומרים אמת כשכועסים
.גם מקבלים החלטות שכועסים

205
00:15:56,880 --> 00:16:01,240
,כן, מקבלים החלטות
.החלטות גורפות שהן לא רק שלו

206
00:16:01,320 --> 00:16:04,360
אבל הדמות העיקרית הכועסת
.היא של המן

207
00:16:04,960 --> 00:16:13,240
המן, אפשר שם להעמיק ולגלות
.מה באמת גורם לכעס בממד אחר

208
00:16:13,320 --> 00:16:16,840
הרי המן קודם כול
,הוא צאצא של עמלק

209
00:16:16,920 --> 00:16:21,240
עמלק הוא חי מציאות
.שהתורה מגדירה כמקריות

210
00:16:21,960 --> 00:16:26,360
,אין בעצם הנהגה לעולם
,אין קו מנחה

211
00:16:26,640 --> 00:16:32,440
אתה חי בסוג של תוהו של משמעות
.מפני שאין שום אריג למציאות

212
00:16:32,520 --> 00:16:36,840
,יש לך דבר אחד
.והוא להיות יותר מהשני

213
00:16:37,560 --> 00:16:40,280
אין לך שום דבר
:שאתה יכול למדוד ולהגיד

214
00:16:40,360 --> 00:16:44,760
,הנה, אני השגתי, הגעתי
.אני מי שאני אמור להיות

215
00:16:45,160 --> 00:16:50,480
אבל תשמע, אם אתה פחות ממני
.אז יש לי סיכוי לפחות להעריך את עצמי

216
00:16:52,160 --> 00:16:59,120
,יש רגע מכונן במגילה
.רגע שבו אתה רואה בן אדם אבוד

217
00:16:59,200 --> 00:17:04,640
המן בא הביתה אחרי שמרדכי
.לא משתחווה לו. -רק מרדכי

218
00:17:04,720 --> 00:17:07,680
רק מרדכי, רק מרדכי
.לא משתחווה לו

219
00:17:07,760 --> 00:17:12,040
והוא מגיע הביתה והוא נמצא
,עם כל הבנים שלו

220
00:17:12,120 --> 00:17:15,080
,עם אשתו ועם רוב עושרו

221
00:17:15,160 --> 00:17:18,440
שחז"ל אומרים שהיה לו
מין פתק כזה שכתוב

222
00:17:18,520 --> 00:17:23,160
כמה כסף יש לו בחשבון הבנק
.שהיה מתעדכן כל הזמן. -בזמן אמת

223
00:17:23,240 --> 00:17:30,800
,"כל עושרו ורוב בניו"
,והוא אומר דבר שפשוט קשה להאמין

224
00:17:30,880 --> 00:17:35,640
:עומד מולם ואומר
וכל זה איננו שווה לי"

225
00:17:35,720 --> 00:17:38,280
כל עוד שמרדכי היהודי"
."לא משתחווה לי

226
00:17:38,960 --> 00:17:42,440
תשמע, אתה יכול לדמיין לעצמך
?להגיד כזה דבר

227
00:17:42,520 --> 00:17:45,320
.כלום לא שווה לו, אין כלום
.אין כלום-

228
00:17:45,400 --> 00:17:49,480
- ומול הילדים, מול האישה
.אתם גם לא שווים

229
00:17:49,560 --> 00:17:52,680
שום דבר לא שווה
.מפני שהוא לא משתחווה

230
00:17:53,440 --> 00:17:57,960
תשמע, זו מחלה, מחלה שהרבה
.אנשים חווים אותה היום, זה נורא

231
00:17:58,040 --> 00:18:01,760
יכולים להיות לך 1.5 מיליארד
...לייקים בפייסבוק שלך

232
00:18:02,200 --> 00:18:03,840
לא שווה, זה לא
.מיליארד וחצי ואחד

233
00:18:03,920 --> 00:18:09,680
אחד עשה לך ככה, ופתאום
.הדיס-לייק הזה, עולמך חרב

234
00:18:10,200 --> 00:18:12,280
?ולמה? למה

235
00:18:12,360 --> 00:18:16,440
כי אדם שהוא חי בתוך חלל ריק

236
00:18:17,080 --> 00:18:23,640
שבו אין משהו שמחזיק אותי
בסוג של הרמוניה של מעשה בראשית

237
00:18:23,720 --> 00:18:30,480
,שאני מתנגן שם כצליל אחד בין הרבה
.אז אין לי איך למדוד

238
00:18:30,560 --> 00:18:35,560
,יש דבר אחד מדיד בלבד
.והוא האם אני יותר מהשני

239
00:18:36,880 --> 00:18:42,280
אגיד לך, צבי, יש שם משהו
שהוא כל כך אנטיתזה להמן

240
00:18:42,560 --> 00:18:46,240
.שנמצא אצל מרדכי, סיפור מרתק

241
00:18:46,320 --> 00:18:49,280
כי אתה יודע
שהתפנית של המגילה

242
00:18:49,360 --> 00:18:51,280
היא כשמרדכי
בא לאסתר

243
00:18:51,360 --> 00:18:52,920
:ואומר לה
,בסדר

244
00:18:53,000 --> 00:18:53,840
,אם תרצי - תרצי

245
00:18:53,920 --> 00:18:55,120
אם לא, זה יקרה
.בדרך אחרת

246
00:18:56,680 --> 00:19:00,280
,עכשיו שים לב למה שאמרת
הרי הוא בא לעודד אותה

247
00:19:00,360 --> 00:19:03,960
שהיא תיכנס אל אחשוורוש
כדי להציל את היהודים

248
00:19:04,040 --> 00:19:08,280
והוא... הייתי מצפה ממנו
?שהוא יגיד לה מה

249
00:19:08,360 --> 00:19:10,240
:הוא יגיד לה
.תשמעי, הכול תלוי בך

250
00:19:10,320 --> 00:19:11,480
,הכול תלוי בך
,הכול על הכתפיים שלך

251
00:19:11,560 --> 00:19:13,040
.כל גורל העם

252
00:19:13,120 --> 00:19:14,320
.כל התנועה הזאת

253
00:19:14,840 --> 00:19:19,360
,ובמקום זה הוא אומר: תשמעי
,אם החרש תחרישי בעת הזאת"

254
00:19:19,720 --> 00:19:23,480
רווח והצלה יעמוד ליהודים"
."ממקום אחר

255
00:19:23,880 --> 00:19:26,080
?רגע, איזה מין עידוד זה

256
00:19:26,160 --> 00:19:29,320
?מי צריך אותך
?בדיוק, מי צריך אותך-

257
00:19:29,400 --> 00:19:35,040
והתנועה הזאת דווקא
,פתאום היא נכנסת לתנועה

258
00:19:35,120 --> 00:19:39,680
:היא נכנסת לפעולה והיא אומרת
."לך תגיד לכולם "וצומו עליי

259
00:19:39,760 --> 00:19:44,120
?רגע, למה הם לא יצומו על עצמם
.הרי היא באה להציל אותם

260
00:19:44,480 --> 00:19:50,760
:והנה התמונה, הוא אומר לה
תשמעי, אם הכול היה תלוי בך

261
00:19:50,840 --> 00:19:54,160
.אז בעצם אין משמעות למעשה בראשית

262
00:19:54,240 --> 00:20:01,480
,הדבר היקר ביותר להשם, עם ישראל
,קידום ייחודו יתברך בתוך המציאות

263
00:20:01,560 --> 00:20:02,680
.הכול תלוי בך

264
00:20:03,400 --> 00:20:05,800
אז תשמע, כמה זה יכול
להיות לה שווה

265
00:20:07,680 --> 00:20:09,760
?אם זה הכול תלוי בפעימה הבאה

266
00:20:10,480 --> 00:20:13,720
,אבל יש לי משהו אחר לספר לך, אסתר

267
00:20:14,680 --> 00:20:19,560
אדרבה, זה כל כך חשוב
,שהוא יקרה, הוא יבוא ממקום אחר

268
00:20:20,440 --> 00:20:27,320
,אבל יש דבר שלגמרי תלוי בך
.וזה המקום שלך בתוך זה

269
00:20:27,840 --> 00:20:32,320
?את רוצה להיות חלק מזה
?את רוצה להיות חלק מהנצח

270
00:20:32,400 --> 00:20:38,240
את רוצה לבחור במה שממילא יקרה
מפני שהוא כל כך יקר לבורא העולם

271
00:20:38,320 --> 00:20:40,200
?שהוא יוביל את זה לשם

272
00:20:40,280 --> 00:20:43,360
.אז את חלק ממשהו גדול ממך

273
00:20:43,440 --> 00:20:49,400
להיות חלק ממשהו שגדול מאיתנו
.זה מה שמשכך את המקום של הכעס

274
00:20:49,480 --> 00:20:50,680
.אוי, זה מקסים

275
00:20:50,760 --> 00:20:52,840
זו השאלה שעמלק
לא יכול לענות עליה

276
00:20:52,920 --> 00:20:57,000
כי הוא אומר לו: תגיד, אתה רוצה
?שנייה לצאת מעצמך, להיות משהו גדול

277
00:20:57,160 --> 00:21:00,320
,אז הוא אומר: אני לא מבין
?מה יותר גדול ממני

278
00:21:00,400 --> 00:21:03,600
.אני כאן, אני לא מבין חוץ מזה

279
00:21:03,680 --> 00:21:09,360
זה שהרגע ניצחתי אותו הוא עוזר לי
.להיות מי שאני, אבל אין לי שום דבר איתו

280
00:21:09,440 --> 00:21:12,120
זה העניין כי בעצם
...מה מרדכי אמר ל

281
00:21:12,200 --> 00:21:16,120
,תראה איך מרדכי הפעיל את המן
.הוא הפעיל אותו. -כן

282
00:21:16,200 --> 00:21:17,880
?זאת אומרת, מרדכי מה אמר לו
,"אני לא משתחווה לך"

283
00:21:17,960 --> 00:21:18,680
.וזה הרס לו את החיים

284
00:21:18,760 --> 00:21:20,960
?כאילו, איך זה יכול להיות
?מה חוסר ההלימה

285
00:21:21,040 --> 00:21:24,280
:כי בעצם זו תפיסת הבדידות במובן של

286
00:21:24,360 --> 00:21:30,960
אני היחידי פה וכל השאר סטטיסטיים
.ואני ביחס אליהם וזהו

287
00:21:31,040 --> 00:21:36,280
וזה שורש של כעס כשמתסכלים החוצה
,לעוד ערכים של התרבות המערבית

288
00:21:36,360 --> 00:21:40,200
,של התחרות והקנאה
.שבעצם אני כועס בגלל אחרים

289
00:21:40,280 --> 00:21:42,960
,הם לא הכעיסו אותי
.באמת, הם רק היו שם

290
00:21:43,040 --> 00:21:45,600
זה לא ילד שמכעיס אותך
,שהוא עושה לך דווקא, אתה יודע

291
00:21:45,680 --> 00:21:51,000
,מאתגר את שליטתך ואת מעמדך בבית
.אלא זה פשוט קיום של האחר

292
00:21:51,160 --> 00:21:55,120
הקיום של מרדכי
.פשוט הרג את המן בהקשר הזה

293
00:21:55,200 --> 00:21:58,400
,מרוב הבדידות שלו
.שהוא לא מבין שהוא חלק מדבר גדול

294
00:21:58,480 --> 00:22:05,480
,בדיוק. אתה כל כך קולע כאן, צבי
,שהקרירות שלו שם גם

295
00:22:05,560 --> 00:22:08,360
,הקרירות כלפי אשתו
.קרירות כלפי הילדים שלו

296
00:22:08,440 --> 00:22:11,560
?מה הם הרגישו אם זה לא שווה לו
.אז אתם לא שווים

297
00:22:11,640 --> 00:22:15,840
אתה שומע? זה כאילו
,האדם שעומד לבד

298
00:22:15,920 --> 00:22:19,960
אבל אדם שעומד לבד זה מפני
,"שהוא באמת "אשר קרך בדרך

299
00:22:20,040 --> 00:22:22,840
:שחז"ל אומרים
,זו לא רק לשון של מקריות

300
00:22:22,920 --> 00:22:25,240
אלא זו לשון
.של קרירות. -קור

301
00:22:25,320 --> 00:22:26,440
זו לשון
של עוד מילה

302
00:22:26,520 --> 00:22:29,320
שיש לנו
,לדאבוננו בשפה

303
00:22:29,400 --> 00:22:34,440
ציניות. מצנן את הכול
.מפני שאין לשום דבר משמעות

304
00:22:34,520 --> 00:22:38,000
:אז יש דבר אחד בלבד
?מי ישלוט כאן

305
00:22:38,080 --> 00:22:44,800
:אבל מרדכי, אתה יודע, פלא, בשם שלו
.מרדכי" זה אותיות ד-ר-כ-י-ם. -דרכים"

306
00:22:44,880 --> 00:22:47,920
.יש הרבה דרכים למקום
,תשמעי, אם זו לא תהיי את, אסתר

307
00:22:48,000 --> 00:22:49,240
.אז מישהו אחר
.אז בדרך שלו-

308
00:22:49,320 --> 00:22:55,120
."אבל "את ובית אביך תאבדו
הרגע הזה הוא רגע בשבילך

309
00:22:55,200 --> 00:22:58,960
מפני שאת חיה בתוך
.המארג הגדול של משמעות

310
00:22:59,040 --> 00:23:01,400
,תראה גם שהיה פה
,אם נסתכל על זה בתור ניהול

311
00:23:01,480 --> 00:23:06,600
.ניהול משבר, יש משבר
.זה סיפור פוליטי, המגילה

312
00:23:06,680 --> 00:23:10,000
שניים מנהלים את המשבר הזה
,בכעס, אתה יודע, בחימה

313
00:23:10,080 --> 00:23:14,040
בהחלטות קפריזיות
,שהן מטולטלות מפה לפה

314
00:23:14,200 --> 00:23:17,480
ויש פה שניים שהם מבינים
,שהם חלק מדבר גדול

315
00:23:17,560 --> 00:23:20,680
,שהם לא הסיפור
,שהם לא היחידים פה

316
00:23:20,760 --> 00:23:22,480
ומנהלים את זה
.לאט לאט בכלים שלהם

317
00:23:22,560 --> 00:23:26,040
?הם אומרים: אוקיי, אתה רוצה חותמת
.נביא את החותמת בסוף לבטל את הגזירה

318
00:23:26,120 --> 00:23:30,240
וההתנהלות הלא כועסת שלהם
,בסוף היא עושה את כל המהפך

319
00:23:30,320 --> 00:23:34,520
.זה מקסים לראות ניהול אחד
.לגמרי, לגמרי-

320
00:23:34,600 --> 00:23:40,240
והניהול הזה, זה כאשר
האגו הקטן שלו מתנפץ לו

321
00:23:41,200 --> 00:23:46,760
ואז המרחב הגדול של
"אנחנו ביחד, חלק ממארג גדול"

322
00:23:46,840 --> 00:23:52,840
פתאום נהיה שאני לא צריך
.שזה יתנהל בדיוק איך שקבעתי

323
00:23:52,920 --> 00:23:54,560
.אני אקח אותך למקום אחר. -כן

324
00:23:54,640 --> 00:23:57,080
,"כי כשאתה אומר לי "כעס בתורה

325
00:23:57,160 --> 00:24:01,000
:הסצנה שעומדת לנגד עיניי
.משה רבנו. -כן

326
00:24:01,080 --> 00:24:03,480
,מה משה רבנו, בחיר האומה

327
00:24:04,760 --> 00:24:05,560
?על מה הוא נענש

328
00:24:05,640 --> 00:24:07,360
תמיד, אתה יודע, זה קשה
,להסביר לילדים

329
00:24:07,440 --> 00:24:11,200
אבא, למה הוא לא נכנס"
.לארץ הקודש, למה?" -ממש

330
00:24:11,320 --> 00:24:14,440
,כל כולו מסירות נפש
...כולו נתינה, כולו

331
00:24:14,520 --> 00:24:19,360
"...ואז "שם מול הסלע... יען כי לא הקדשתם

332
00:24:19,440 --> 00:24:22,600
.מה עשית? במקום לדבר, הכית
.כן-

333
00:24:22,680 --> 00:24:27,840
ואז זה פוענח ככעס. רש"י אומר
."שם שבכלל "נשתכחה הלכה ממנו

334
00:24:27,920 --> 00:24:32,440
נשתכחה הלכה", ובאמת רש"י"
והרמב"ם ועוד הרבה אומרים

335
00:24:32,520 --> 00:24:38,400
,שהנקודה של הכאה היא רק הגילוי החיצוני
.הבעיה הייתה שהוא כעס באותו רגע

336
00:24:38,480 --> 00:24:40,040
.אז זה היה כזה

337
00:24:40,840 --> 00:24:44,640
וההבדל הוא, וככה המהר"ל מפראג
,מסביר את זה

338
00:24:44,720 --> 00:24:51,360
,יש הבדל בין יחס אל המציאות
?היא עוינת לך או שהיא זורמת לך

339
00:24:52,120 --> 00:24:55,000
.וזה הכול עניין של לדעת
.שנייה, עוינת או זורמת-

340
00:24:55,080 --> 00:24:56,560
.עוינת או זורמת

341
00:24:56,640 --> 00:25:00,720
יען לא האמנתם בי"
,"להקדישני לעיני בני ישראל

342
00:25:00,800 --> 00:25:08,760
,אם הייתה לכם אמונה
,שאמונה זה לדעת שיש אימא

343
00:25:08,840 --> 00:25:13,040
,שהמציאות הזאת היא תומכת בך
- שהיא מצמיחה אותך

344
00:25:13,120 --> 00:25:16,560
אז אתה לא צריך לכפות
,את עצמך עליה בהכאה

345
00:25:17,080 --> 00:25:19,880
.אבל אתה מזמין בדיבור

346
00:25:19,960 --> 00:25:25,280
אז בעצם אתה מגלה שיכול להיות
,שעכשיו זה לא בדיוק הלך בדרכי

347
00:25:26,160 --> 00:25:28,440
.אבל יש הרבה דרכים למקום

348
00:25:28,520 --> 00:25:34,960
,הדיבור זה מה שבעצם מזמין
.ההכאה היא מנסה לכפות

349
00:25:35,040 --> 00:25:36,440
,אני אגלה לך סוד

350
00:25:37,400 --> 00:25:41,720
"המן הסלע הזה נוציא לכם מים"
...שמשה אומר

351
00:25:43,000 --> 00:25:45,400
.המן. -תפסת

352
00:25:45,480 --> 00:25:47,560
לא, כי זה
,"המן העץ הזה אשר אכלת"

353
00:25:47,640 --> 00:25:50,560
"אנחנו ממשיכים את "המן העץ
.מסיפור גן עדן. -הוא נמצא שם

354
00:25:50,640 --> 00:25:53,000
.עשינו עוד המן. -לגמרי

355
00:25:53,080 --> 00:25:58,000
אנעים זמירות"
.ושירים אארוג", אומר הפייטן"

356
00:25:58,080 --> 00:26:02,280
- "אנעים זמירות"
,זמירות, שהן חיתוכים בנועם

357
00:26:02,360 --> 00:26:06,240
ושירים, אארוג אותם
.בתוך המארג של המציאות

358
00:26:06,720 --> 00:26:12,280
נפשי חמדה" - נפשי חמדה"
לדעת את הסוד שלך

359
00:26:12,360 --> 00:26:17,160
ומתוך השאיפה וההשתוקקות הזאת
שאני יכול לדבק את עצמי

360
00:26:17,240 --> 00:26:21,880
,למבנה הגדול של החיים
.אני נורא אכעס

361
00:26:21,960 --> 00:26:26,800
אמרת פה שתי נקודות שאני
.מסתכל עליהן, העוינות והזרימה

362
00:26:26,880 --> 00:26:32,400
,כשזה זורם אני עוין
.כשזה עוין אני זורם עם עצמי נגד

363
00:26:32,480 --> 00:26:37,080
זאת אומרת, תמיד יש פה התנגשות
.שהיא מתחילה בי מול המציאות

364
00:26:37,160 --> 00:26:40,440
הרי המציאות אומרת משהו
ובדרך כלל אני מתנגש בה

365
00:26:40,520 --> 00:26:41,920
.ואז קורה הדבר הזה

366
00:26:42,000 --> 00:26:43,280
.אתה עומד מול הסלע הזה כל יום

367
00:26:43,360 --> 00:26:46,440
תשמע, אתה עומד
.מול הסלע הזה כל יום. -כל יום

368
00:26:46,520 --> 00:26:51,360
,מול ילד, מול אישה
מול מצבים בחיים, וזה מזמן לך

369
00:26:51,440 --> 00:26:56,360
:ואתה כל הזמן לוקח את המקל ואומר
,אני הולך לעשות את זה הפעם בשיטה שלי

370
00:26:56,440 --> 00:26:58,080
אני עושה את זה בדרך שלי

371
00:26:58,160 --> 00:27:02,160
ותראה שלא סתם רש"י אומר
,"ש"נשתכחה הלכה ממנו

372
00:27:02,240 --> 00:27:06,200
ואז מישהו אחר היה צריך
.לתת את ההלכה, כמובן

373
00:27:06,280 --> 00:27:10,040
?כי בעצם למה? מה הבעיה
,הוא זוכר את כל ההלכות וזה

374
00:27:10,120 --> 00:27:13,040
...היא נשתכחה כי הוא בעצם
,לא הוא, אני רואה את זה על עצמי

375
00:27:13,120 --> 00:27:17,280
,שבעצם אין לך כלום באותו רגע
,אתה פשוט... אין לך מצפן

376
00:27:17,360 --> 00:27:19,120
,אין לך כיוון
.אין לך השם באותו רגע

377
00:27:19,200 --> 00:27:21,280
ואין לך דבקות לשום חוכמה

378
00:27:21,360 --> 00:27:22,840
...ולכן גם "קהלת" אומר
?אז מה תגיד-

379
00:27:22,920 --> 00:27:26,800
בחיק כסילים כעס", בתוך הכסיל"

380
00:27:26,880 --> 00:27:31,800
כי הכסיל אצלו
זה סוג של אובדן החוכמה

381
00:27:31,880 --> 00:27:35,440
מפני שהכעס
.הוא סוגר אותך בתוך עצמך

382
00:27:35,520 --> 00:27:37,920
.בגלל זה זו עבודה זרה
עכשיו, באמת עכשיו עלה לי

383
00:27:38,160 --> 00:27:41,560
,שגם עבודה זרה
."הפסלים נקראים "עצביהם

384
00:27:41,640 --> 00:27:44,160
."עצביהם... "עצביהם כסף וזהב

385
00:27:44,240 --> 00:27:46,880
.זה העצבים שלך, זה שם
.עצבים, כן-

386
00:27:47,760 --> 00:27:49,640
,עכשיו, עוד משהו אחד עם העניין הזה

387
00:27:49,720 --> 00:27:54,520
,שרבי נחמן אומר באחת התורות שכעס
,וזה כולם ירצו להקשיב עכשיו

388
00:27:54,600 --> 00:27:58,560
,כעס הוא גם פונקציה של פרנסה
.כעס פוגע בפרנסה. -לגמרי

389
00:27:58,640 --> 00:28:01,840
והפך הכעס, בוא נשאל את עצמנו
?מה יכול להיות הפך הכעס

390
00:28:01,920 --> 00:28:03,160
...כעס יכול להיות

391
00:28:03,240 --> 00:28:05,720
.ההפך יכול להיות זרימה, נינוחות

392
00:28:05,800 --> 00:28:09,760
,הפך הכעס זה הרחמים
,זה הרחמים של ההנהגה

393
00:28:09,840 --> 00:28:11,600
,זה הרחמים שמנהיג

394
00:28:11,680 --> 00:28:16,800
אבא שכועס, הוא בעיני עצמו
,נראה אחד שעומד בתוקף על דבריו

395
00:28:16,880 --> 00:28:21,240
אבל תחשוב שאתה נכנס לאיזה מקום עבודה
.ואתה רואה בוס שמשתולל מכעס

396
00:28:21,320 --> 00:28:23,440
ואתה רק הגעת, אתה לא שייך
,למקום העבודה הזה

397
00:28:23,520 --> 00:28:26,600
,אתה סתם נכנסת
.אין לך אחריות שם בכלום

398
00:28:26,680 --> 00:28:28,520
,תכף נדבר על האחריות בריפוי

399
00:28:28,600 --> 00:28:33,040
אבל אתה סתם באת לבקר חבר
:ואתה רואה את הבוס הזה, אתה אומר

400
00:28:33,120 --> 00:28:38,200
,תשמע, הוא לא יציב
.הוא לא מנהל טוב את העניינים

401
00:28:38,280 --> 00:28:43,200
,וזה... זה העניין
...שאנחנו לא נראים

402
00:28:43,280 --> 00:28:46,400
נראים בעיני אחרים כשכועסים
,ככאלה שאיבדנו את השליטה

403
00:28:46,480 --> 00:28:48,360
.זה בכלל לא בכיוון של הנהגה
.כן-

404
00:28:48,440 --> 00:28:49,960
.ההנהגה היא דווקא מצד הרחמים

405
00:28:50,040 --> 00:28:53,480
כן. ואני מאוד רוצה
לפתוח את זה עוד יותר

406
00:28:53,560 --> 00:28:59,600
כי ההבחנה הזאת
בין הכעס, הדין והרחמים

407
00:28:59,680 --> 00:29:01,160
,היא אבחנה מאוד מאוד עמוקה

408
00:29:01,840 --> 00:29:03,920
אבל הקטע הזה
,של הפרנסה גם

409
00:29:04,000 --> 00:29:06,840
הרי מעשה
בראשית

410
00:29:06,920 --> 00:29:10,520
,מביא לך עושר
התורה אומרת, מביא לך עושר

411
00:29:10,600 --> 00:29:13,920
כשאתה מכוונן אל הרצון הפנימי שלו

412
00:29:14,360 --> 00:29:19,400
ולכן כשאתה כועס
.אתה רק מכוונן על רצון שלך

413
00:29:19,480 --> 00:29:22,200
.בוא ננעים קצת בזמירות. -כן

414
00:29:22,480 --> 00:29:25,000
.ונפתח את אזורי הרחמים
.נעים זמירות-

415
00:29:25,080 --> 00:29:30,680
ונרגיש קצת גם סודות הבריאה
.שמשפיעים לנו שפע. -בכבוד

416
00:32:31,400 --> 00:32:35,640
:כשניגנת אז עלתה לי השאלה
?נו, מה אתה כועס

417
00:32:35,720 --> 00:32:39,920
,פתאום כל הכעסים נראים כאלה
,מכאן, מהחדר, מהחיוך שלך

418
00:32:40,000 --> 00:32:41,640
.נראים לי רחוקים

419
00:32:41,720 --> 00:32:45,440
ואנחנו מדברים על זה שבאמת
,אין אמצע למידת כעס וצריך למגר את זה

420
00:32:45,520 --> 00:32:51,640
,אבל רגע, רגע, חברים
.עצרו פה. השם כעס, השם

421
00:32:51,720 --> 00:32:57,080
,"ויחר אף ה'", "ויקצוף"
?מה... איפה זה

422
00:32:57,160 --> 00:33:02,800
,ממש, העליון ביותר

423
00:33:03,600 --> 00:33:08,040
,השלם בתכלית השלמויות
,האינסוף

424
00:33:09,040 --> 00:33:10,800
?כעס? מה הקטע

425
00:33:12,200 --> 00:33:15,320
אתה יודע, זה סיפור
,שהוא בעצם מתחיל

426
00:33:15,400 --> 00:33:16,440
,חז"ל אומרים

427
00:33:16,520 --> 00:33:18,280
בתחילת
.מעשה בראשית

428
00:33:19,320 --> 00:33:22,880
בתחילה ברא
,את העולם בדין

429
00:33:23,680 --> 00:33:27,240
.עלה במחשבתו לברוא בדין
:יש לנו סיפור

430
00:33:27,320 --> 00:33:31,760
בראשית ברא אלוהים"
."את השמיים ואת הארץ

431
00:33:31,920 --> 00:33:34,640
?"מה זה "בדין
?שנייה, שנבין מה זה לברוא בדין

432
00:33:34,720 --> 00:33:42,920
,דין זה לשפוט, לחתוך
,לשים כל דבר במקומו באופן מושלם

433
00:33:43,000 --> 00:33:48,320
לדרוש את השלמות ובסוף
."לשפוט ולומר "כי טוב

434
00:33:48,400 --> 00:33:50,280
."כי טוב", "כי טוב"

435
00:33:50,400 --> 00:33:54,160
,אם תשים לב
בסיפור של מעשה בראשית

436
00:33:54,240 --> 00:33:58,000
כל הזמן הקב"ה אומר
."כי טוב", "כי טוב"

437
00:33:58,080 --> 00:34:03,560
.העמדה היא של אלוקים
.אלוקים זה שם, חז"ל אומרים, של דין

438
00:34:05,080 --> 00:34:13,120
ואז משהו מפתיע קורה, פתאום יש
,עוד סיפור בפרק השני של ספר בראשית

439
00:34:13,200 --> 00:34:16,480
"...אלה תולדות השמיים והארץ"
."בהיבראם-"

440
00:34:16,560 --> 00:34:23,960
בהיבראם ביום עשות"
.ה' אלוהים ארץ ושמיים", שים לב

441
00:34:24,040 --> 00:34:26,120
.עוד מידה
.עוד מידה, בדיוק-

442
00:34:26,200 --> 00:34:34,840
,בפסוק הזה פתאום מופיע שם חדש
.יהו"ה, והוא מופיע לפני שם אלוקים

443
00:34:34,920 --> 00:34:39,080
:חז"ל אומרים
,ראה שאין העולם מתקיים בדין

444
00:34:39,160 --> 00:34:43,720
שיתף עימו ואפילו הקדים
.מידת הרחמים

445
00:34:43,800 --> 00:34:46,160
.שוב הרחמים
.ממש, לגמרי, צבי-

446
00:34:46,240 --> 00:34:52,280
,כמו שהזכרת לפני כן
וזה הנושא, בדרישה לשלמות

447
00:34:53,000 --> 00:34:58,640
אז יש בדין הזה כעסים
.והעולם לא יכול להתקיים בצורה כזאת

448
00:34:59,880 --> 00:35:03,040
.שיתוף הרחמים זה חידוש

449
00:35:03,120 --> 00:35:05,840
?ומהו השם הזה
,השם הזה הוא נפלא

450
00:35:05,920 --> 00:35:12,880
יהו"ה הוא שם של השם
.מהווה כל הזמן, מהווה

451
00:35:12,960 --> 00:35:18,560
,"ושים לב, "בהיבראם
,דברים - ניתן להם להיברא

452
00:35:18,640 --> 00:35:21,760
.זה סוג של נפעל של דבר שהוא מתרחש

453
00:35:21,840 --> 00:35:26,960
,"ארץ ושמיים", לא "שמיים וארץ"
.אני צריך שהדברים יצמחו

454
00:35:27,040 --> 00:35:29,840
.רחמים" מלשון של רחם"

455
00:35:30,600 --> 00:35:37,640
עיני רחמים הן עיניים שמביטות
.על המציאות ומצמיחות, מצמיחות

456
00:35:37,920 --> 00:35:41,680
אתה יודע, בכל הסיפור השני
לא כתוב אף פעם שהקב"ה שופט

457
00:35:41,760 --> 00:35:47,560
,ואומר שהוא טוב, כי הוא לא טוב
.הוא מחכה להתהוות

458
00:35:48,520 --> 00:35:51,200
עכשיו, ברגע שיש לנו
,את היסודות האלה

459
00:35:51,280 --> 00:35:56,200
,אני יכול להסתכל בעיניים של שיפוט
תביעה, דרישה של שלמות

460
00:35:56,400 --> 00:36:00,880
או אני יכול להסתכל בעיניים
,של התהוות, דברים נהיים

461
00:36:00,960 --> 00:36:07,120
- כמו שאני מסתכל על העובר בתוך הרחם
?אתה תשפוט אותו שהוא לא מספיק טוב

462
00:36:07,200 --> 00:36:10,200
:אתה תגיד לו
?רגע, מה יש לך כבר

463
00:36:10,280 --> 00:36:11,920
!תתפתח כבר
,אז גם ילד בן שלוש-

464
00:36:12,000 --> 00:36:13,920
מה, אתה יכול לשפוט אותו
?שהוא לא טוב

465
00:36:14,000 --> 00:36:17,600
?אתה יכול לחתוך אותו בדין
?אני יכול לחתוך אותך עכשיו בדין-

466
00:36:17,680 --> 00:36:18,920
.זאת השאלה. -לא

467
00:36:19,000 --> 00:36:21,000
...לא. מפני ש
:אתה יכול להגיד לי-

468
00:36:21,080 --> 00:36:23,360
.תשמע, צבי יגדל
?כמה יש לנו עד סוף התוכנית

469
00:36:23,440 --> 00:36:25,840
.הוא יגדל עד אז
.לגמרי-

470
00:36:27,000 --> 00:36:30,520
,יש לנו עוד הרבה שנים לפנינו גם
.לא רק התוכנית הזו. -ברוך השם

471
00:36:30,600 --> 00:36:36,520
.ולא רק השיחה הזאת
ברגע שאני מביט בעיניים של רחמים

472
00:36:36,600 --> 00:36:40,960
,אז אני מרחיב את היריעה
."זה נקרא "אריכות אפיים

473
00:36:41,040 --> 00:36:43,960
ואני אגיד לך איפה
,שהשם יתברך גילה את זה

474
00:36:44,040 --> 00:36:46,720
,כי גם הוא כעס
כמו שאמרת, הוא כעס

475
00:36:46,800 --> 00:36:51,880
והדבר הכי תקיף בכעס שלו
.היה בעגל הזהב

476
00:36:51,960 --> 00:36:59,000
,"עגל הזהב, "עגל" מלשון "בעגלא
.זה מייד. מייד

477
00:36:59,080 --> 00:37:00,880
.נראה לי שיש מילה בערבית כזו
,"כן, זה בערבית "עגלא-

478
00:37:00,960 --> 00:37:03,320
.עג'ל" זה מהירות"

479
00:37:03,400 --> 00:37:06,160
.מייד. אז עגל הזהב אנחנו חייבים עכשיו

480
00:37:06,240 --> 00:37:11,400
:אז הקב"ה מגיב לזה ואומר
."רגע אחד אעלה בקרבך וכליתיך"

481
00:37:11,480 --> 00:37:15,760
אם אתם הולכים עם המציאות
,של דין שחותך כל דבר

482
00:37:15,840 --> 00:37:17,720
...שם אותו במקומו ולא נותן לו מרחב

483
00:37:17,800 --> 00:37:19,920
.אז אני אחתוך
.אז אני אחתוך-

484
00:37:20,000 --> 00:37:25,080
,ואז משה עושה מהפכה
,הוא אומר: לא, לא, לא

485
00:37:25,160 --> 00:37:29,960
אם מצאתי חן בעיניך
הלוא בלכתך עימנו"

486
00:37:30,040 --> 00:37:32,320
."ונפלינו אני ועמך מכל העמים"

487
00:37:32,400 --> 00:37:35,520
,"בלכתך עימנו"
?אתה יכול ללכת איתנו

488
00:37:36,440 --> 00:37:38,360
...ואז הוא מבקש
.רחמים-

489
00:37:39,240 --> 00:37:41,440
,הוא לא מבקש
,הוא לא יודע לבקש רחמים

490
00:37:41,520 --> 00:37:45,760
:הוא רק אומר
,"הודיעני נא את דרכיך"

491
00:37:45,840 --> 00:37:48,400
.אנחנו על הדרך
...יש דרך אחרת לראות-

492
00:37:48,480 --> 00:37:51,800
.אנחנו על הדרך
?אתה זוכר "דרכים" של מרדכי

493
00:37:51,880 --> 00:37:54,840
,אנחנו על הדרך
?אתה הולך עימנו

494
00:37:54,920 --> 00:37:56,440
...אתה יכול
,כביכול

495
00:37:56,520 --> 00:37:58,240
הוא אומר להשם
מהפרספקטיבה

496
00:37:58,320 --> 00:38:00,600
,של הנביא הגדול
,בחיר הנביאים

497
00:38:00,680 --> 00:38:01,840
אתה צריך
להיות

498
00:38:02,560 --> 00:38:08,640
כאילו עם הפרספקטיבה האנושית
.שאנחנו יצור בהתהוות

499
00:38:09,560 --> 00:38:10,840
?ואז אתה יודע מה קורה

500
00:38:11,560 --> 00:38:13,920
,הקב"ה מגלה לו

501
00:38:14,000 --> 00:38:18,840
"...ה', ה', אל רחום וחנון"

502
00:38:19,680 --> 00:38:23,080
...ארך אפיים, לא
."ארך אפיים ורב חסד ואמת-"

503
00:38:23,320 --> 00:38:27,400
והגמרא אומרת
,"שכשהשם אמר "ארך אפיים

504
00:38:27,480 --> 00:38:35,000
משה ירד על הפנים והבין שזאת
."המידה שתאפשר ש"השם ילך עימנו

505
00:38:35,360 --> 00:38:40,280
עכשיו, ברגע שאדם הופך
,את המבט למבט של רחמים

506
00:38:40,360 --> 00:38:45,280
אז כל ההסתכלות שלו היא ממש
,מה שהקב"ה אמר כבר שם לקין

507
00:38:45,720 --> 00:38:49,600
,הלוא אם תיטיב שאת", הפעיל"

508
00:38:49,680 --> 00:38:52,560
,אתה יכול לגרום למציאות לצמוח

509
00:38:52,640 --> 00:38:55,280
.אתה יכול לגרום לאנשים להתפתח

510
00:38:55,360 --> 00:38:57,960
אתה יכול להסתכל על בן אדם שלידך

511
00:38:58,040 --> 00:39:01,200
או על המציאות הזאת
,שהיא לא לשביעות רצונך

512
00:39:01,280 --> 00:39:06,360
,באמת השלמות דורשת אחרת
.התכלית היא לא נמצאת כאן

513
00:39:06,440 --> 00:39:11,120
:אתה יכול לשחרר ולהגיד
,תשמע, אני לא מוותר על השלמות

514
00:39:11,200 --> 00:39:13,880
...אבל אני הופך ל
.אבל אני חי בדרך לשם. -בדיוק-

515
00:39:13,960 --> 00:39:18,360
זה ההבדל, עכשיו נופל לי האסימון
על העניין של כעס כתקיעות

516
00:39:18,440 --> 00:39:21,840
.ואפילו אוטופיה כתקיעות

517
00:39:21,920 --> 00:39:26,280
כי תראה, כל המהפכות הכי גדולות
,בעולם: קומוניזם, קפיטליזם

518
00:39:26,360 --> 00:39:31,240
,הם מכרו איזה סוג של אוטופיה
.והיהודי אמר: אני רק רוצה ללכת

519
00:39:31,320 --> 00:39:33,080
,אני הולך אל השם
,אני הולך לאוטופיה שלי

520
00:39:33,160 --> 00:39:35,000
.אני לא קובע שהנה היא כאן

521
00:39:35,080 --> 00:39:36,640
.ברגע שהם קבעו ש"כאן", הם התרסקו

522
00:39:36,720 --> 00:39:41,920
לגמרי. כל האוטופיות הן הפכו
לסוג של שתלטנות פשיסטית

523
00:39:42,000 --> 00:39:45,840
ששולטת באופן כזה
,שלא נותנת מקום... -הם גזרו

524
00:39:45,920 --> 00:39:48,680
.גזרו, אמרו: זה זה
,ואז לא היו פה שום רחמים

525
00:39:48,760 --> 00:39:53,760
.ראית כמה דם נשפך
,סטלין והיטלר וכל האחרים

526
00:39:53,840 --> 00:39:58,640
.כמה דם נשפך על הגזירה הזו של הדין
.על יצירת העולם השלם-

527
00:39:58,720 --> 00:40:01,080
אתה יודע, זה מופיע לראשונה

528
00:40:01,160 --> 00:40:08,440
כאשר נמרוד הוא בונה את
,הטירה שלו, את מגדל בבל

529
00:40:08,520 --> 00:40:12,800
,והוא במקום... התורה אומרת
במקום להשתמש באבנים

530
00:40:12,880 --> 00:40:14,800
.הוא עושה לבנים
.לבנים, בדיוק-

531
00:40:14,880 --> 00:40:16,240
...הוא חותך את הכול
?מה ההבדל-

532
00:40:16,320 --> 00:40:22,680
מה ההבדל? האבן זו אבן
,עם כל מיני זוויות, כל מיני אפשרויות

533
00:40:22,760 --> 00:40:26,160
,כל מיני צללים
כל מיני התפתחויות

534
00:40:26,240 --> 00:40:30,560
שבחומר הגולמי הזה
...אפשר לפסל אותה. הלבנה

535
00:40:30,640 --> 00:40:33,160
,מישהו הלך פה באבן
.מישהו זז פה באבן

536
00:40:33,240 --> 00:40:35,640
.הלבנה חתכה
מישהו עיצב את האבן-

537
00:40:35,720 --> 00:40:40,720
וגם נתן לה את מקומה
.לפי כל השוני שלה

538
00:40:40,800 --> 00:40:48,880
,"ואברהם, שהוא אותיות "בהיבראם
,אברהם ההולך, אברהם שנמצא

539
00:40:48,960 --> 00:40:56,000
,כמו שהשם אומר עליו, בדרך השם
.אז אברהם הולך ליד המגדל

540
00:40:56,080 --> 00:40:59,240
,וחז"ל מספרים במדרש
,"ב"פרקי דרבי אליעזר

541
00:40:59,320 --> 00:41:03,280
:כולם הסתכלו עליו ואמרו
?מי זה הבן אדם הזה

542
00:41:03,360 --> 00:41:10,480
,הרי אנחנו בונים את אחידות האנושות
.ואברהם נהיה לאב המון גויים

543
00:41:10,560 --> 00:41:15,760
,יש הרבה אפשרויות
.אני נותן למציאות למצוא את דרכה

544
00:41:16,680 --> 00:41:22,840
:הם אמרו על זה
."אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה"

545
00:41:22,920 --> 00:41:29,800
הרחמים נהפכים לראש הפינה
.של המציאות ושם הכעס שוכך

546
00:41:30,160 --> 00:41:34,600
,זה מקסים העניין הזה של ההליכה
,כי עצם זה שאברהם הלך

547
00:41:34,680 --> 00:41:41,360
,"והוא היה איש שלך הליכה, "לך לך
,"הליכה, ו"התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה

548
00:41:41,440 --> 00:41:45,960
עצם ההליכה מביאה את הגילוי
,שיש משהו יותר גדול מלבנה

549
00:41:46,040 --> 00:41:50,120
וזה שיש השם. הוא הראשון
.שגילה גם שיש השם יתברך בעולם

550
00:41:50,480 --> 00:41:55,640
,תראה, גם אנחנו כעם לא חתוך
,כל הזמן הולך, גם אברהם הולך

551
00:41:55,720 --> 00:42:00,480
,"לך לך", "התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה"
.הוא הלך וגילה

552
00:42:00,560 --> 00:42:02,800
זאת אומרת, עצם זה
,שהוא הסכים ללכת

553
00:42:02,880 --> 00:42:06,600
?וגם אנחנו, מה לעשות
,לפעמים בועטים אותנו כדי ללכת

554
00:42:06,680 --> 00:42:10,280
אנחנו מגלים שיש השם יתברך
מעצם ההליכה

555
00:42:10,360 --> 00:42:13,800
ומי שבא וחותך
,הוא סוגר לעצמו בעצם

556
00:42:13,880 --> 00:42:17,960
הכעס סוגר לעצמך
,אפשרות שאפשר אחרת

557
00:42:18,360 --> 00:42:21,520
,אפשר לשתף, אפשר ביחד
.אפשר עם השם

558
00:42:21,600 --> 00:42:24,600
.זה נפקא מינה עצום
,נפקא מינה עצום-

559
00:42:24,680 --> 00:42:29,480
,והעיניים של ההליכה הזאת
.זה ככה פותח אותנו כעם

560
00:42:29,560 --> 00:42:33,520
לך לך מארצך וממולדתך"
,"ומבית אביך

561
00:42:33,600 --> 00:42:37,000
,מהתפיסות שנקבעו לך
.מהסביבה. -מהלבנה

562
00:42:37,280 --> 00:42:44,000
,מהלבנים שאתה בנית לעצמך
."אל הארץ אשר אראך"

563
00:42:44,080 --> 00:42:46,360
,אני אפילו לא קובע לך את המקום

564
00:42:46,440 --> 00:42:50,800
אני אומר לך שעצם זה
,שאתה נמצא בהתהוות

565
00:42:50,880 --> 00:42:55,200
עצם זה שאתה בהתהלכות
.זה מרחיב לך את המקום

566
00:42:55,280 --> 00:42:59,240
ועכשיו אני אומר לך
:שהשם יתברך אומר למשה

567
00:43:00,200 --> 00:43:03,160
,כשאני אגלה לך את מידת הרחמים

568
00:43:03,720 --> 00:43:10,760
אני קודם אומר לך: אני שם אותך
..."בנקרת הצור... -"ושכותי

569
00:43:10,840 --> 00:43:17,440
."ושכותי כפי עליך"
."ואומר לו: "הנה מקום איתי

570
00:43:18,760 --> 00:43:22,800
.הנה מקום איתי

571
00:43:23,520 --> 00:43:30,360
אל תחפש לקבע לעצמך
את המקום כאן, לסגור את עצמך

572
00:43:30,440 --> 00:43:32,320
בתוך קירות
אבן

573
00:43:32,400 --> 00:43:36,160
,של: זה אני
,כאן זה מסתיים

574
00:43:36,240 --> 00:43:38,640
,זה הוא
.וכך הוא מסתיים

575
00:43:39,480 --> 00:43:46,800
הנה מקום איתי" - נותן לו את המקום"
.הרחב ביותר שיש בכל היקום

576
00:43:48,840 --> 00:43:54,440
,זו אפילו אמירה שבעת כעס
,"כמו "אין עוד מלבדו

577
00:43:55,720 --> 00:44:05,960
לחבר את עצמנו אל
,"הנה מקום איתי"

578
00:44:06,960 --> 00:44:14,080
..."הנה מקום איתי"

579
00:44:15,600 --> 00:44:21,360
..."הנה מקום איתי"

580
00:44:23,360 --> 00:44:29,361
..."הנה מקום איתי"

581
00:44:30,400 --> 00:44:34,720
,המענה לכעס הוא מציאת המקום

582
00:44:37,040 --> 00:44:41,280
המקום הפנימי
.שאף פעם לא עוזב אותך

583
00:44:44,160 --> 00:44:48,400
:המענה לזעם
,ידיעת המקום

584
00:44:50,280 --> 00:44:54,720
המקום ברוך הוא המקיים
.כל היקום

585
00:44:57,720 --> 00:45:03,840
הנה מקום איתי", אומר הבורא"
.למשה רבנו בהר סיני

586
00:45:06,240 --> 00:45:12,840
הנה מקום איתי", אומר השם"
.לכל אחד מאיתנו

587
00:47:14,880 --> 00:47:18,280
?אתה יודע מה מכעיס
.שהתוכנית נגמרת

588
00:47:18,960 --> 00:47:23,880
כי אפשר באמת באמת
.לצלול לזה ולהרוויח. -כן

589
00:47:23,960 --> 00:47:28,160
להרוויח כי כשבפעם הבאה
,יצוף למי מאיתנו

590
00:47:28,240 --> 00:47:30,600
,שלא לומר לכולנו, הכעס

591
00:47:30,680 --> 00:47:33,120
אז אנחנו כבר זוכרים פה
.כמה דברים שהיו פה היום

592
00:47:33,680 --> 00:47:37,760
שהכעס הוא הרצון שלי לשלוט
והכעס הוא הקנאה

593
00:47:37,840 --> 00:47:43,720
,והכעס מסובב את כל המצפן לכיוון אחר
.וחז"ל מזהירים, כמה אזהרות יש לזה

594
00:47:44,440 --> 00:47:46,920
וממשה רבנו ואל מגילת אסתר

595
00:47:47,000 --> 00:47:50,440
והעבודה הזרה שאנחנו
.צריכים פשוט לברוח ממנה

596
00:47:52,360 --> 00:47:56,560
,אז בפעם הבאה שהכעס יבוא לידי
,אני מאוד משתדל לא לכעוס

597
00:47:57,440 --> 00:47:58,760
יש דבר שאני
,מנסה תמיד לזכור

598
00:47:58,840 --> 00:47:59,560
אני קודם כול
שואל את עצמי

599
00:47:59,640 --> 00:48:00,880
:שאלה פשוטה

600
00:48:00,960 --> 00:48:03,400
?מה אתה כועס
.אדם צריך להסביר לעצמו

601
00:48:03,480 --> 00:48:05,680
ברגע שאתה עוצר שנייה
,ומסביר מה אתה כועס

602
00:48:05,760 --> 00:48:08,080
אתה נשמע אחד המגוחכים
,ביותר לעצמך

603
00:48:08,160 --> 00:48:11,360
?כי זה? בשביל זה

604
00:48:11,440 --> 00:48:14,000
,קודם כול, זו כבר התבוננות
,עוזרת לי

605
00:48:14,080 --> 00:48:16,160
:ואז עוד שאלה של
?מי אחראי

606
00:48:16,240 --> 00:48:19,160
האם זה בתחום אחריותך
?מה שאתה כועס לגביו

607
00:48:19,240 --> 00:48:22,080
ואז אתה רואה שבדרך כלל אתה כועס
,על ביצועים של אחרים ולא עליך

608
00:48:22,600 --> 00:48:27,360
אז תתכנס שוב לעצמך
ואז לזכור לא להגיד את המשפט

609
00:48:27,440 --> 00:48:31,440
שלדעתי הוא... אני הכי נמנע ממנו
:להגיד למושא הכעס

610
00:48:32,280 --> 00:48:34,800
,אני אומר לך את האמת"
."אתה כזה וכזה

611
00:48:34,880 --> 00:48:38,360
לא להגיד כאילו את האמת
.כי המצפן שלך מסובב

612
00:48:38,680 --> 00:48:40,920
.אז זה מה שאני אורז מפה
.לגמרי-

613
00:48:41,000 --> 00:48:47,360
ואני רוצה ללכת איתך לעוד מקום
.עם עיני הרחמים, גם על הכעס

614
00:48:48,200 --> 00:48:52,160
?אתה יודע מה, צבי
,כי הכעס הוא גם מורה לנו דרך

615
00:48:52,880 --> 00:48:57,600
הוא גם מלמד אותנו
,ממה אכפת לנו

616
00:48:57,680 --> 00:49:00,560
,מה יקר לנו
.מה חשוב לנו

617
00:49:00,640 --> 00:49:04,160
אז הייתי אומר
שבעיני רחמים

618
00:49:04,240 --> 00:49:05,920
.מה הוא מצמיח בי

619
00:49:06,960 --> 00:49:09,400
אפילו אפשר לשאול
,את הכעס שאלה

620
00:49:10,800 --> 00:49:15,280
אפילו לדמיין עכשיו
,משהו שגורם לך לכעוס

621
00:49:17,200 --> 00:49:21,400
,להרגיש את הכעס הזה בפנים
,איפה הוא הוא נמצא לך בגוף

622
00:49:22,560 --> 00:49:28,400
עכשיו תשאל את הכעס: מה אתה
?רוצה בשבילי שאתה כועס כל כך

623
00:49:31,440 --> 00:49:32,800
...הכעס לכשעצמו רוצה

624
00:49:36,160 --> 00:49:39,080
.לתת לו
.לשלוט, לשלוט, לכלות-

625
00:49:40,880 --> 00:49:43,960
עכשיו, אוקיי, תודה לו
על זה שהוא אומר לך

626
00:49:45,200 --> 00:49:48,280
:ותשאל אותו
ומה יותר חשוב בשבילי

627
00:49:48,760 --> 00:49:52,640
?מהשליטה שאתה רוצה בשבילי
?מה אתה רוצה

628
00:49:56,760 --> 00:50:00,200
בסופו של דבר הוא גם רוצה
.שיהיה לי טוב מתישהו

629
00:50:00,280 --> 00:50:02,720
,הוא רוצה טוב
.הוא רוצה שלמות

630
00:50:04,080 --> 00:50:09,280
ובהתמרה הזאת
,להפוך את הכעס לבקשה

631
00:50:10,080 --> 00:50:11,440
?מה אתה מבקש

632
00:50:11,520 --> 00:50:14,440
,אני מבקש עולם מתוקן יותר

633
00:50:14,680 --> 00:50:19,160
אני מבקש שאשתי
,תצליח בדרכיה

634
00:50:19,240 --> 00:50:23,640
אני מבקש שאני אצליח ליצור
.את מה שאני מבקש ליצור

635
00:50:23,720 --> 00:50:27,880
אין סיבה לכעוס
כי כשאתה מבקש רחמים

636
00:50:29,160 --> 00:50:31,080
.זה בעיני רחמים

637
00:50:31,160 --> 00:50:35,120
כלומר, כשאתה מסתכל
,על מה יכול לצמוח מפה

638
00:50:35,200 --> 00:50:39,400
רואה את המציאות הזאת
,כאילו נמצאת בתוך רחם

639
00:50:39,480 --> 00:50:45,560
אז אתה עושה את הפעולה
.שחז"ל מכנים אותה: לבקש רחמים

640
00:50:45,640 --> 00:50:51,000
אתה מבקש מהשם יתברך
שהוא יצמיח את המציאות הזאת

641
00:50:51,080 --> 00:50:52,320
.למשהו גבוה יותר

642
00:50:53,120 --> 00:50:57,480
אני לא חושב שיש לנו
תנועה יותר אמיתית

643
00:50:57,920 --> 00:51:03,880
מהפיכת הכעס למשאלה, לבקשה

644
00:51:03,960 --> 00:51:06,440
.והפיכת הכעס לתפילה
.תפילה

645
00:51:06,520 --> 00:51:11,480
זה ג'ודו כזה, זאת אומרת
זה שאני נוטה לכעוס

646
00:51:11,840 --> 00:51:15,080
,או שיש לי את הלהט הזה
זה דווקא יתרון

647
00:51:15,160 --> 00:51:17,360
,כי זה אומר שיש לי רצון לטוב

648
00:51:18,360 --> 00:51:20,640
.זה אומר שאני רוצה טוב

649
00:51:20,720 --> 00:51:23,480
זה כמו שכשהייתי נפצע ובא להורים

650
00:51:23,560 --> 00:51:25,360
אז הם היו כועסים עליי
שפצעתי את עצמי

651
00:51:25,880 --> 00:51:27,160
כי אני
.יקר להם

652
00:51:27,240 --> 00:51:29,320
,זאת אומרת
.זה בסוף מיקר

653
00:51:29,960 --> 00:51:36,120
אז בוא אולי ננסה שכל אחד
ייקח את הכעס הלא מטופל

654
00:51:36,200 --> 00:51:39,360
לכעס דקדושה
להבין מאיפה זה בא

655
00:51:39,440 --> 00:51:42,480
ואז לתת את כל התמרורים
.שנתנו באמצע ולבוא לתפילה

656
00:51:42,600 --> 00:51:44,680
.תפילה על הכעס
?אתה רוצה לנסח איזו תפילה

657
00:51:44,760 --> 00:51:46,680
.כן, אני באמת רוצה לנסות

658
00:51:46,760 --> 00:51:50,200
.תתחיל איזה משפט, אני אמשיך
.איזה יופי, כן, כן-

659
00:51:50,840 --> 00:51:52,680
,אני באמת כועס

660
00:51:52,760 --> 00:51:55,400
כועס שהילד
שלי עכשיו

661
00:51:55,480 --> 00:51:58,560
הוא הולך בדרך
.שמזיקה לו

662
00:51:58,640 --> 00:52:01,720
.אני לא יכול לסבול את הדבר הזה

663
00:52:03,800 --> 00:52:05,280
,יהי רצון מלפניך

664
00:52:07,000 --> 00:52:08,160
,ריבונו של עולם

665
00:52:09,760 --> 00:52:11,120
,ה' אלוהיי

666
00:52:12,720 --> 00:52:14,120
,מידת הרחמים

667
00:52:16,160 --> 00:52:18,480
.שיגולו רחמיך על מידותיך

668
00:52:23,320 --> 00:52:28,480
השם יתברך, תודה רבה שזיכית אותי
לדבר בתוכנית טלוויזיה על כעס

669
00:52:28,560 --> 00:52:33,080
כי עכשיו אני רואה דברים
,שאני יכול לדבר עליהם יותר בישירות

670
00:52:33,160 --> 00:52:38,920
אז אני ממש חושב שאחד הדברים בכעס
,זה חלוקת האחריות בינינו

671
00:52:39,000 --> 00:52:41,600
אני לוקח יותר מדי אחריות
,על דברים שהם לא שלי

672
00:52:41,680 --> 00:52:44,120
אז אני מבקש ממך
שתעזור לי להוריד אחריות

673
00:52:44,200 --> 00:52:47,000
.ולהבין שאתה מנהיג את העולם

674
00:52:47,080 --> 00:52:48,480
,וגם כלפי הילדים
לפעמים אני מראה להם

675
00:52:48,560 --> 00:52:50,800
,איזה צד כועס
זה סתם לוחץ אותם

676
00:52:50,880 --> 00:52:54,640
,וזה לא עושה את העבודה בכלל
.זה מחרב

677
00:52:54,720 --> 00:52:57,520
הייתי רוצה להפוך
את כל האש הזו של הכעס

678
00:52:57,600 --> 00:52:58,720
,לאש של טוב

679
00:52:58,800 --> 00:53:01,600
.כי באמת אני רוצה רק טוב

680
00:53:02,360 --> 00:53:05,160
אז שהכעסים שלנו

681
00:53:05,480 --> 00:53:07,880
וההשתדלות שלנו יהפכו לטוב

682
00:53:07,960 --> 00:53:11,240
,ואני, בעזרת השם, בעזרתך, השם יתברך

683
00:53:11,320 --> 00:53:12,520
.אכעס פחות בבקשה

684
00:53:14,360 --> 00:53:15,560
.אמן. -אמן

685
00:53:17,760 --> 00:53:18,960
.תודה רבה, הרב

686
00:53:19,160 --> 00:53:20,120
.תודה לך, צבי

687
00:53:20,200 --> 00:53:22,080
שעזרת לי בתוכנית הזו

688
00:53:23,080 --> 00:53:25,080
.לראות את הכעס, זה מקסים

689
00:53:25,160 --> 00:53:27,520
מפה רק מעלה מעלה

690
00:53:27,600 --> 00:53:28,760
.במידת הרחמים

691
00:53:29,400 --> 00:53:31,414
.אמן. תודה רבה. -תודה לך

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה