ערוץ הידברות

עונג שבת 3: האמן האהוב, ישי ריבו, מנגן ושר סביב שולחן השבת

ערוץ הידברות

התכנית האהובה "עונג שבת" חוזרת לעונה שלישית עם כל השירים, הפיוטים, הריחות והטעמים, והפעם מתארחים סביב שולחן השבת: הרב אליהו אסוס, הרב אייל ישראל שטרנליב, הרב מרדכי לוי, עו"ד שלמה ולר, האמן ישי ריבו והסטנדאפיסט הרב יעקב חמו. בהגשת יובל טייב

תמלול ההרצאה

1
00:02:52,571 --> 00:02:53,659
.תודה רבה לכם

2
00:02:53,951 --> 00:02:55,430
.ברוכים הבאים לתוכניתנו

3
00:02:55,653 --> 00:02:57,790
.והשבת הזאת אנחנו בפרשת וארא

4
00:02:58,007 --> 00:02:59,850
...יהיה ים מכות - לא להיבהל

5
00:03:00,312 --> 00:03:05,180
אבל הפרשה הזאת חושפת
,בפנינו את רוב מכות מצרים

6
00:03:05,240 --> 00:03:07,470
למעשה שבע מתוך
.עשרת המכות

7
00:03:07,919 --> 00:03:10,621
שבע מתוך עשרת המכות
.מובאות כאן בפרשתנו

8
00:03:10,785 --> 00:03:15,650
,בפרשה גם קורה דבר מעניין נוסף
משה ואהרן מגיעים לפרעה בפעם הראשונה

9
00:03:15,750 --> 00:03:20,868
?ודורשים לשחרר את עם ישראל. ממי
.מכבלי המעצמה האדירה הזו, ממצרים

10
00:03:21,473 --> 00:03:24,570
,לו היינו חיים בזמנם
היינו מבינים עד כמה הפגישה הזאת הייתה

11
00:03:25,257 --> 00:03:31,006
אפשר לומר הזויה. לגשת לפרעה
,ולבקש ממנו לשחרר את העבדים שלו

12
00:03:31,333 --> 00:03:35,790
.שני אנשים נטולי כלים, נטולי כוח, כבוד

13
00:03:36,295 --> 00:03:37,750
?אז מה התרחש שם באותו מפגש

14
00:03:38,236 --> 00:03:43,580
?מדוע לקו המצרים דווקא בעשר מכות
?ובאיזו מכה משה בחר לא לקחת חלק

15
00:03:44,193 --> 00:03:46,190
.על כל זאת ועוד נדבר היום

16
00:03:46,537 --> 00:03:49,990
,אני רוצה לומר שלום לרב אסוס
,לעורך דין שלמה ולר

17
00:03:50,468 --> 00:03:51,430
,לאומן ישי ריבו

18
00:03:51,903 --> 00:03:53,530
לרב אייל ישראל שטרנליב

19
00:03:53,566 --> 00:03:56,580
ולסטנדאפיסט הנהדר שלנו
.הרב יעקב חמו

20
00:03:56,913 --> 00:03:58,710
.שלום לכולכם
.שלום וברכה-

21
00:03:59,150 --> 00:04:03,791
במפגש עם פרעה משה ואהרן
עושים מספר אותות ומופתים

22
00:04:04,493 --> 00:04:06,940
.כדי להוכיח את אמיתות שליחותם

23
00:04:07,127 --> 00:04:10,643
,הם לוקחים את המטה
הם משליכים אותו על הארץ

24
00:04:11,012 --> 00:04:14,400
.והמטה הזה נהפך לנחש
ומי שמסתכל על זה משתומם

25
00:04:14,453 --> 00:04:16,850
ואומר: וואלה, עם החבר'ה האלה
.אני לא מתעסק

26
00:04:17,008 --> 00:04:21,130
,אבל לעומת זאת, חרטומי מצרים
,החכמים של מצרים, עומדים ליד פרעה

27
00:04:21,840 --> 00:04:25,900
לא מתרגשים הרבה, לוקחים גם כן
,את המטה שלהם

28
00:04:26,351 --> 00:04:30,540
,זורקים אותו על הרצפה
.וואלה - גם הם מוציאים נחש

29
00:04:31,101 --> 00:04:36,010
?אז מה כישוף? מה אמת
?איך אני יודע להבדיל מי עשה את זה נכון

30
00:04:36,617 --> 00:04:38,500
?מי שליח של השם יתברך באמת

31
00:04:38,727 --> 00:04:42,690
מה זה כישוף, זה כבר מחלוקת ראשונים
.מאוד מאוד גדולה

32
00:04:42,969 --> 00:04:44,190
,זו סוגיה מאוד מסובכת גם

33
00:04:44,604 --> 00:04:46,730
איך מבדילים
בין כישוף לבין אמת

34
00:04:47,559 --> 00:04:49,190
.ומה זה בכלל כישוף

35
00:04:49,616 --> 00:04:53,440
,הרמב"ם - רבי משה בן מימון
ורבי אברהם אבן עזרא

36
00:04:54,306 --> 00:04:58,999
,הם חד משמעית ממש
הם בכל פה אומרים

37
00:04:59,012 --> 00:05:04,760
שכל עניין הכישוף זה אחיזת עיניים
.וזה שקר והבל גמור

38
00:05:05,112 --> 00:05:09,040
,כך אומר הרמב"ם בכמה מקומות
,רבי אברהם אבן עזרא הולך בקו שלו

39
00:05:09,339 --> 00:05:12,535
,אין דבר כזה, זה אחיזת עיניים
.זה שקר גמור

40
00:05:13,157 --> 00:05:18,420
,אבל סוללה גדולה מאוד מהראשונים
,כמו הרמב"ן - רבי משה בן נחמן

41
00:05:19,010 --> 00:05:24,990
,ואיתו הרשב"א ועוד הרבה מהראשונים
.שאוחזים שיש בזה דבר אמיתי

42
00:05:25,551 --> 00:05:30,460
זאת אומרת, אפשר על ידי כישוף
.לעשות דברים שהם הפך הטבע

43
00:05:30,773 --> 00:05:31,550
.אפשר לעשות את זה

44
00:05:32,340 --> 00:05:35,300
איך מבדילים באמת בין כישוף
?לבין דבר אמת

45
00:05:35,942 --> 00:05:43,760
אז דבר ראשון, צריך לדעת שבכישוף
.זה לא לגמרי מדויק

46
00:05:44,344 --> 00:05:48,410
זאת אומרת, אם לדוגמה
,ניקח את מכת דם בפרשה שלנו

47
00:05:48,576 --> 00:05:53,740
,כשמשה רבנו עשה מכת דם
.גם הדגים שביאור מתו

48
00:05:54,026 --> 00:05:57,220
,מה זה בא להוכיח לנו? שזה דם אמיתי

49
00:05:57,501 --> 00:05:58,340
.זה לא מים

50
00:05:58,703 --> 00:06:03,410
.זה נהפך ממים לדם בעצם המהות שלו
ודגים לא יכולים לחיות בדם

51
00:06:03,693 --> 00:06:04,410
.לכן הדגים מתו

52
00:06:04,954 --> 00:06:09,810
,אצל החרטומים, לעומת זאת
זה היה אדום, זה נראה כמו דם

53
00:06:09,933 --> 00:06:12,150
.אבל זה לא הפך המהות ממש

54
00:06:12,833 --> 00:06:17,030
יש עוד דבר, שאצל המכשפים
הם לא יכולים לעשות דבר

55
00:06:17,056 --> 00:06:21,760
,שהוא קטן פחות משעורה
.כמו שראינו במכת כינים

56
00:06:22,338 --> 00:06:25,870
,במכת כינים לא יכלו להביא כינים
.אמרו: אצבע אלוקים היא

57
00:06:26,645 --> 00:06:29,380
זה ברור שהמכה הזאת
.היא מאת השם יתברך

58
00:06:30,050 --> 00:06:32,720
אז הגמרא כבר שואלת: למה הם
?לא יכולים לעשות את זה

59
00:06:33,899 --> 00:06:34,600
?מה הבעיה

60
00:06:34,973 --> 00:06:38,150
,הם יכולים לעשות גמל אולי
?אז כינה הם לא יכולים לעשות

61
00:06:38,762 --> 00:06:41,810
אז אומרת הגמרא
שבעצם ההשתמשות שלהם בכישוף

62
00:06:42,320 --> 00:06:44,984
,זה לא שהם מייצרים דבר יש מאין

63
00:06:45,592 --> 00:06:50,883
הם מבקשים מ-ש', ד', כן? משדים
.שיביאו להם את זה ממקום אחר

64
00:06:51,603 --> 00:06:55,480
ולשדים קשה להביא דברים
.שהם קטנים פחות משעורה

65
00:06:55,980 --> 00:06:59,994
,אז גמל הם יכולים להביא
,לשדים מאוד קל להביא ממקום אחר

66
00:07:00,024 --> 00:07:02,750
,פתאום רואים פה גמל
,ממש מדהים

67
00:07:02,933 --> 00:07:07,920
.אבל כינה קשה לשדים להביא
ולכן הם צריכים הרבה הרבה השבעות

68
00:07:08,403 --> 00:07:11,610
והרבה לחייב את השדים
,שיעשו להם את זה

69
00:07:11,925 --> 00:07:14,990
.אבל פה היה אצבע אלוקים
זאת אומרת, כמה שהם ניסו

70
00:07:15,105 --> 00:07:16,640
.הקב"ה חסם בעדם

71
00:07:16,692 --> 00:07:18,386
.זהו, את זה לא תצליחו להביא

72
00:07:18,986 --> 00:07:22,640
אז אם כך, רואים שיש הבדלים
,בין כישוף לבין דבר אמת

73
00:07:22,933 --> 00:07:26,202
,אבל כמו שהרמב"ם אומר
.שזה גם לא מדויק בזמנים

74
00:07:26,822 --> 00:07:30,370
זאת אומרת, מופת אמיתי
,שיש לנו נביא שאומר משהו

75
00:07:30,950 --> 00:07:35,585
,אם הוא איחר בשנייה אחת
הוא אמר לדוגמה: בשעה 12 בדיוק

76
00:07:35,614 --> 00:07:39,110
,לפי השעון שלי או לפי השעון על הקיר
.יהיה כך וכך

77
00:07:39,319 --> 00:07:44,370
,הוא מגלה עתידות
.אם הוא איחר בשנייה אחת - זה נביא שקר

78
00:07:45,270 --> 00:07:45,750
.נביא שקר

79
00:07:46,143 --> 00:07:49,470
אז אצל היהדות כמובן, שזה כוח
,של משה רבנו ואהרן הכוהן

80
00:07:49,947 --> 00:07:53,860
.זה אמת, מדויק והפך המהות

81
00:07:54,247 --> 00:07:56,746
.אצל המכשפים זה לא כמו אצל משהו ואהרן

82
00:07:56,917 --> 00:07:58,980
.משה אמת ותורתו אמת
.אמת-

83
00:07:59,242 --> 00:08:03,150
.יש לנו אמת ויש עבודה בעיניים
,אנחנו עוד נמשיך להתפלפל על כך בהמשך

84
00:08:03,996 --> 00:08:08,251
רק לפני כן, אנחנו נאמר שלום למי
שידבר איתנו על ענייני עבודה

85
00:08:08,299 --> 00:08:09,730
.ולא רק עבודה בעיניים

86
00:08:10,267 --> 00:08:13,015
.אני רוצה לומר שלום לעורך הדין שלמה ולר

87
00:08:13,252 --> 00:08:16,196
,נעים מאוד. -נעים מאוד
.תודה שבאת אלינו. -תודה לכם

88
00:08:16,197 --> 00:08:20,440
אז אנחנו מדברים על עבדות
ובמדינתנו יש הרבה חוקים

89
00:08:20,887 --> 00:08:24,634
סביב עניין העובדים, אנחנו שומעים על זה
.גם בעת האחרונה הרבה

90
00:08:25,120 --> 00:08:27,067
?מה הכי חשוב לעובד לדעת

91
00:08:27,194 --> 00:08:30,670
מה החוקים הבסיסיים
?שעובד צריך ללכת איתם

92
00:08:30,729 --> 00:08:34,000
בעצם אם אנחנו מדברים על חוקים
,שמבדילים אותנו מלהיות עבדים

93
00:08:34,186 --> 00:08:35,870
.מה שנקרא, לצורך העניין

94
00:08:36,448 --> 00:08:39,710
יש כמה חוקים בסיסיים
שאפשר לקרוא להם

95
00:08:39,756 --> 00:08:41,030
,חוקי יסוד בדיני עבודה

96
00:08:41,750 --> 00:08:43,787
שחובה על כל עובד
.לדעת שהם קיימים

97
00:08:44,604 --> 00:08:47,330
,אני אמנה שלושה מהם
.לצורך העניין

98
00:08:47,372 --> 00:08:50,202
אני חושב שאחד ההבדלים
הגדולים ביותר

99
00:08:50,446 --> 00:08:53,440
בין אדם שהוא עבד
,לבין אדם שהוא בעצם עובד חופשי

100
00:08:54,053 --> 00:08:59,140
זאת הידיעה שיום העבודה שלו
,מתחיל בשעה מסוימת ומסתיים בשעה מסוימת

101
00:08:59,179 --> 00:09:02,060
.בניגוד לעבדות שבעצם הוא שייך לאדון

102
00:09:02,126 --> 00:09:05,300
,כל כולו במאה האחוזים שלו
.מאת האחוזים שלו

103
00:09:06,662 --> 00:09:10,900
ולכך בא חוק שעות עבודה ומנוחה
,ובעצם מגדיר מהו יום עבודה

104
00:09:10,928 --> 00:09:11,980
.מה אורך יום העבודה

105
00:09:12,018 --> 00:09:15,210
.יש איזושהי קרן אור בקצה המנהרה
,אנחנו לא עבדים

106
00:09:15,229 --> 00:09:17,390
אנחנו יודעים שיש לנו
.את הזמן החופשי שלנו

107
00:09:17,821 --> 00:09:19,280
.שבוע העבודה יכול להיגמר

108
00:09:19,882 --> 00:09:24,738
.שנת עבודה, יש לה מגבלות מסוימות
מעסיק לא יכול להשתלט

109
00:09:24,792 --> 00:09:28,460
עלינו ברמה של להעסיק אותנו
.מהבוקר עד הלילה

110
00:09:28,498 --> 00:09:31,970
,אני חושב, אגב, סליחה שאני קוטע אותך
אני חושב ששמעתי את זה

111
00:09:32,011 --> 00:09:37,283
,בשם הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה
,שהוא אמר שאסור לדוגמה להיכנס למונית

112
00:09:37,713 --> 00:09:40,880
עכשיו, אתה תוך כדי שיחה בטלפון
.ואתה אומר לנהג: סע, סע

113
00:09:41,358 --> 00:09:42,491
.אני כבר אגיד לך לאיפה לנסוע

114
00:09:42,755 --> 00:09:45,710
אני חושב שהרב אמר על זה
.שזה להעביד את הנהג בפרך

115
00:09:46,053 --> 00:09:47,601
.זה נכון
.זה מה שאתה אומר בעצם-

116
00:09:47,689 --> 00:09:49,609
?בין השאר גם כן, כן
...זאת אומרת, יש

117
00:09:49,642 --> 00:09:52,411
,הוא לא יודע לאיפה הוא נוסע
.הוא לא יודע מתי תסתיים הנסיעה

118
00:09:52,465 --> 00:09:55,830
?אולי הנוסע רוצה לנסוע איתו יומיים
.צריך להגדיר מראש, זאת אומרת

119
00:09:56,009 --> 00:10:00,160
,נכון, אדם צריך לדעת למה הוא נכנס
.וזה בדיוק מה שלא קורה בעבדות

120
00:10:00,236 --> 00:10:03,060
.עבד הוא שייך לרבו
,רבו יכול להחליט שהיום הוא עובד

121
00:10:03,116 --> 00:10:05,810
,מחר הוא לא עובד, מה הוא עושה
יכול לעבודת פרך לקחת אותו

122
00:10:06,189 --> 00:10:07,562
.והוא יכול לקחת אותו לדברים אחרים

123
00:10:07,767 --> 00:10:11,998
כלומר, אין לו את החופש, את חופש הבחירה
,לדעת מה הולך לעבור עליו ביום העבודה

124
00:10:12,018 --> 00:10:12,986
.מהם תנאי העבודה שלו

125
00:10:14,437 --> 00:10:20,790
חוק נוסף שבמדינת ישראל נחקק
,כבר לפני הרבה שנים, כבר כמה עשרות שנים

126
00:10:20,833 --> 00:10:21,880
.הוא חוק שכר מינימום

127
00:10:22,396 --> 00:10:28,208
...בעצם עבד, המהות שלו
גם עבד... היו בהיסטוריה גם עבדים

128
00:10:28,217 --> 00:10:29,390
,שכן קיבלו סוג של שכר

129
00:10:30,013 --> 00:10:33,970
אבל זה אף פעם לא היה שכר
.שנקבע על ידי השלטון המקומי

130
00:10:34,104 --> 00:10:35,040
?מה היה השכר שלהם

131
00:10:35,079 --> 00:10:37,340
- חוק שכר מינימום בעצם בא ואומר
.כולם שווים

132
00:10:37,704 --> 00:10:40,080
,אין דבר כזה שעובד אחד
אתה תעביד אותו בפרך

133
00:10:40,109 --> 00:10:43,220
ובעצם תשלם לו איזשהו שכר נמוך מאוד
,או בכלל לא תשלם לו שכר

134
00:10:43,752 --> 00:10:44,710
.אלא כולם שווים

135
00:10:44,831 --> 00:10:49,160
יש איזושהי רמה מינימאלית של תנאי מחיה
.שצריך לספק לכל אדם ואדם

136
00:10:49,395 --> 00:10:53,710
וזה חלק מההבדל בין עבדות
.לבין להיות עובד שכיר

137
00:10:53,741 --> 00:10:57,400
.המילה "שכיר" כבר מופיעה יותר בחוקים האלה

138
00:10:59,077 --> 00:11:01,870
חוק נוסף וחשוב לא פחות
.הוא חוק הגנת השכר

139
00:11:01,906 --> 00:11:07,550
חוק הגנת השכר בעצם מאגד בתוכו
,את כל הכללים שבעצם סביב תשלום השכר

140
00:11:07,812 --> 00:11:11,860
,שזה אומר תלוש שכר
,זה אומר מתי צריך לתת את תלוש השכר

141
00:11:12,266 --> 00:11:13,460
,זה אומר שהשכר הוא מוגן

142
00:11:13,983 --> 00:11:16,971
לא יכול להיות ששכר ישולם
.מתי שהמעסיק רוצה

143
00:11:16,989 --> 00:11:18,620
.יש תאריך בחודש שצריך לקבל אותו

144
00:11:19,825 --> 00:11:23,575
,בסופו של דבר, הדבר הזה
,כל החוקים האלה ועוד רבים אחרים

145
00:11:23,793 --> 00:11:25,702
,שלא תקצר היריעה מלהאריך

146
00:11:26,130 --> 00:11:31,790
הם מגבילים את המעסיק מבעצם
להפוך את העובד לרכוש שלהם

147
00:11:32,161 --> 00:11:34,960
.ונותנים לעובד איזשהו מרחב מחיה מסוים

148
00:11:35,298 --> 00:11:42,950
...מעניין לציין אנקדוטה, שבשנת
,לפני כמה שנים - 2013 כמדומני

149
00:11:43,689 --> 00:11:51,810
עברה הצעת החוק של חבר הכנסת נחמן שי
.להפסקת השימוש "מעביד" בהגהה הרשמית

150
00:11:51,869 --> 00:11:56,390
."כלומר, לא משתמשים יותר במונח "מעביד
יש הצעת חוק שעברה בכנסת

151
00:11:56,632 --> 00:11:59,180
."ושינו את המונח "מעביד" למילה "מעסיק

152
00:11:59,464 --> 00:12:04,030
.בעצם מעתה והלאה מעביד הוא לא מעביד
מעביד זה שייך לתקופות אחרות בהיסטוריה

153
00:12:04,520 --> 00:12:09,480
שהעבידו אנשים. כיום אנחנו קוראים
למעביד "מעסיק" כי הוא יוצר מקום תעסוקה

154
00:12:09,501 --> 00:12:10,490
.לאדם שהוא עובד

155
00:12:10,628 --> 00:12:15,570
.אנחנו נתקלנו בעבדויות בהיסטוריה העולמית
?מתי באמת העולם הבין שיש זכויות לעובדים

156
00:12:15,964 --> 00:12:20,362
,טוב, אם אנחנו עדיין ברמה הגלובלית
...כלומר עוד טרם הקמת מדינת ישראל

157
00:12:20,600 --> 00:12:24,491
תכף השאלה הבאה שלי תהיה אליך בעצם
,איפה אנחנו רואים את זה בתורה. -נכון

158
00:12:24,535 --> 00:12:26,030
.כמובן
.כי זה הכי מעניין אותנו-

159
00:12:26,052 --> 00:12:27,240
.זה הנושא הכי חשוב

160
00:12:28,556 --> 00:12:32,580
,בעצם אפשר לראות היסטורית, פחות או יותר
,אני לא אדייק בפרטים ההיסטוריים ממש

161
00:12:32,621 --> 00:12:37,344
אבל כל הדבר הזה מתחיל
,בתקופת המהפכה התעשייתית

162
00:12:37,802 --> 00:12:42,270
.אנחנו מדברים על תחילת המאה ה-19
בעצם אנגליה משתלטת על חלקים נרחבים

163
00:12:42,308 --> 00:12:44,780
מכדור הארץ ומביאה סחורות
,בכמויות אדירות

164
00:12:46,107 --> 00:12:49,790
נפתחים מפעלים, מאות אלפי ומיליוני עובדים
,עובדים באותם מפעלים

165
00:12:50,330 --> 00:12:54,057
והשלטון מתחיל להבין שבעצם
אם אנחנו לא נחוקק חוקים שיגנו על

166
00:12:54,072 --> 00:12:57,420
.העובדים האלה, אנחנו פוגעים בנו עצמנו
.זה בעצם היה אגואיסטי לחלוטין

167
00:12:57,711 --> 00:12:59,278
.לא היה שם רצון לעזור למישהו

168
00:13:00,007 --> 00:13:02,540
מעניין לציין, ואולי אפילו קצת
,מצחיק לימינו

169
00:13:02,731 --> 00:13:06,220
איזה חוק ראשון חוקק באנגליה בעצם
.לטובת העובדים

170
00:13:06,667 --> 00:13:09,000
.זה חוק המגן לגבי עבודת קטינים

171
00:13:09,540 --> 00:13:14,700
אז הועסקו קטינים במפעלים. מגיל שלוש
.יכלו להעסיק גם ילדים באותם מפעלים

172
00:13:15,067 --> 00:13:20,020
,החוק הראשון שבשנת 1802 חוקק באנגליה
,וזה חוק העבודה הראשון בהיסטוריה בעצם

173
00:13:20,459 --> 00:13:24,100
הוא שקטינים מגיל 9 ועד 13
.יעבדו רק שמונה שעות ביום

174
00:13:24,336 --> 00:13:27,613
.וואו, וואו. -ולא יותר
אבל לתקופה זה התאים

175
00:13:27,653 --> 00:13:30,675
כי באותה תקופה בארצות הברית היו אנשים
שעבדו בשדות כותנה

176
00:13:31,451 --> 00:13:33,520
.אז הייתה התקדמות מודרנית אדירה

177
00:13:34,193 --> 00:13:38,940
,כמובן שמאותה נקודה משפט העבודה התפתח
.לא רק באנגליה

178
00:13:40,269 --> 00:13:43,520
חוק שכר מינימום הראשון נחקק 100 שנה
,לאחר מכן בניו זילנד

179
00:13:44,872 --> 00:13:49,071
ואם נלך למדינת ישראל, בעצם אנחנו
,נמצאים היום פה במדינת ישראל בעצם

180
00:13:50,489 --> 00:13:55,490
הרי ברור לכולנו שהמשפט הישראלי ברובו
,מושתת, כמו שידוע, על המשפט המנדטורי

181
00:13:56,042 --> 00:14:01,860
מי ששלט פה לפנינו היו האנגלים
,ורוב החוקים - חוקי היסוד בדיני עבודה

182
00:14:02,048 --> 00:14:06,160
מושתתים או מושפעים מאוד
,מחוקים שכבר היו קיימים באנגליה

183
00:14:06,204 --> 00:14:08,070
.וכמובן התפתחו פה בישראל עם השנים

184
00:14:10,180 --> 00:14:14,213
.אבל המשפט... לשאלתך הבאה אולי
.אז זהו-

185
00:14:15,196 --> 00:14:16,360
.זה אנחנו נשמע אחר כך

186
00:14:16,435 --> 00:14:17,830
.בשמחה
.אנחנו עוד נחזור לזה-

187
00:14:18,463 --> 00:14:22,320
.אליך, ישי, ישי ריבו
.ממש כבוד גדול שבאת אלינו

188
00:14:22,381 --> 00:14:24,708
,מאוד מאוד מעניין. אתה יודע
,אני יושב פה בצד

189
00:14:24,721 --> 00:14:26,439
...מקשיב לכל ה
.אני רואה אותך נהנה מאוד-

190
00:14:27,337 --> 00:14:29,032
.זה מה שקורה למי שמגיע לתוכנית הזאת
.מחכים-

191
00:14:29,354 --> 00:14:32,660
.כן. אני צריך לבוא יותר. -זה הדדי
?מה, נראה לך שאנחנו לא נהנינו ממך

192
00:14:33,272 --> 00:14:35,850
...זהו, אני כבר לא
.בינתיים אני נהנה מכם

193
00:14:36,567 --> 00:14:39,240
.זהו, אז אנחנו מיד נהנה ממך, ישי

194
00:14:39,866 --> 00:14:43,070
,כמו שאמרתי, כמו שסיפרתי לך עוד קודם
,שאני שומע אותך ביום ביום

195
00:14:43,095 --> 00:14:45,230
"השיר, לדוגמה, "הניסיון הזה
,"או "תוכו רצוף אהבה

196
00:14:45,274 --> 00:14:47,700
אני זוכר ששמעתי לראשונה
,"את "תוכו רצוף אהבה

197
00:14:47,735 --> 00:14:49,790
,אני כל כך השתוממתי
,אני עוד לא הכרתי אותך

198
00:14:50,565 --> 00:14:51,380
?ואמרתי: מה זה

199
00:14:52,690 --> 00:14:55,380
?האחיינית שלי אומרת: מה זה
?כאילו, אמרתי לעצמי: מה זה

200
00:14:56,174 --> 00:14:58,730
!איזה עומק! איזה יופי
.תודה-

201
00:14:58,753 --> 00:15:02,540
,ממש השתוממתי. והיום
.שאתה יושב פה באולפן, זה כל כך כיף לי

202
00:15:02,560 --> 00:15:05,640
,הנגנים שלך מיד מתמקמים
,אנחנו מיד נשמע אתכם

203
00:15:06,414 --> 00:15:13,490
,אבל דווקא מעניין אותי לדעת
,אומן בסדר גודל כמוך, ארצי, עולמי

204
00:15:14,204 --> 00:15:15,853
?איך נראה שולחן השבת שלו

205
00:15:15,901 --> 00:15:20,010
,אתה מגיע הביתה מבית הכנסת
?"אתה שר לילדים "תוכו רצוף אהבה

206
00:15:20,076 --> 00:15:21,408
.לא. לא

207
00:15:21,856 --> 00:15:27,630
...תראה, קודם כול, בתקופה
בכלל, בכללי, בשנים האחרונות

208
00:15:27,901 --> 00:15:30,703
שאני מופיע הרבה
,במהלך השבוע

209
00:15:31,908 --> 00:15:36,240
יש לי איזו עדיפות תמיד
.לעשות שבת בבית עם המשפחה

210
00:15:36,580 --> 00:15:39,750
אתה יודע, בתחילת הנישואים
...אתה נוסע להורים של

211
00:15:40,621 --> 00:15:42,250
,לחמי וחמותי, להורים שלי

212
00:15:42,349 --> 00:15:45,100
,ועכשיו, בשלב הזה
,זה יותר - העיקר להישאר בבית

213
00:15:45,170 --> 00:15:49,626
.להתנתק מהטלפון, מכל החומריות הזאת
.אתה לא עונה לשיחות בשבת-

214
00:15:49,893 --> 00:15:52,080
.משתדל שלא. חס וחלילה

215
00:15:52,636 --> 00:15:56,089
,ובכלל, אני גם חושב שהנקודה הזאת
...גם דווקא של הטלפון, שהיא כאילו

216
00:15:56,100 --> 00:16:03,990
היום זה משהו שאנחנו כל כך נמצאים בפנים
,ועסוקים בלחפש את המטען ולהיות סביב זה

217
00:16:04,900 --> 00:16:07,994
,ואתה יודע, אנשים שעובדים
יש להם המון המון שיחות וואטסאפ

218
00:16:08,904 --> 00:16:12,630
,ומעבר לזה גם, אתה יודע
,כשאתה עובד ברשת כאומן וכיוצר

219
00:16:13,516 --> 00:16:19,950
והשבת הזאת היא בעצם מעבר
,לדברים המושלמים והמדהימים שהיא נותנת

220
00:16:20,312 --> 00:16:27,110
,המון כוח לכל אדם, כל יהודי ששומר שבת
.למשך השבוע

221
00:16:27,475 --> 00:16:33,890
אני חושב שהנקודה הזאת היא נקודה
,שאותנו כאומנים, אותי בעיקר

222
00:16:34,026 --> 00:16:38,540
מצילה אותי מאוד כי זה בעצם
יוצר לך איזה מקום של שקט

223
00:16:38,792 --> 00:16:41,920
,ואתה יודע שכל העולם כרגע
,כל העולם מבחינתך

224
00:16:41,988 --> 00:16:45,670
זאת אומרת, זה שיש אנשים שעדיין
מסתובבים עם טלפון בשבת ונוסעים בשבת

225
00:16:46,143 --> 00:16:50,282
,הם כרגע לא רלוונטיים לגבי החיים שלי
...ואני יודע שאני עכשיו

226
00:16:50,351 --> 00:16:53,040
זאת אומרת, את אותה תחושה
,אתה לא יכול לקבל אותה ביום חול

227
00:16:53,164 --> 00:16:55,000
.אלא אם אתה בעל דרגה מאוד מאוד גבוהה

228
00:16:55,549 --> 00:16:59,791
- ביום חול אתה יודע שאם אתה בלי
,לצורך העניין - טלפון או חיבור כזה או אחר

229
00:16:59,819 --> 00:17:01,050
.אתה מרגיש חסר

230
00:17:01,438 --> 00:17:05,333
בשבת אתה יודע את זה
,שכרגע כל העולם שסביבי

231
00:17:05,376 --> 00:17:06,840
,כל העולם צריך כרגע לשבות

232
00:17:07,462 --> 00:17:12,670
.והדבר הזה נותן המון כוח והתחדשות

233
00:17:13,213 --> 00:17:13,689
...אתה יכול

234
00:17:13,933 --> 00:17:19,180
,אני בתקופה האחרונה גם בגלל... אתה יודע
,שאתה מאוד עסוק ועובד ומופיע

235
00:17:19,207 --> 00:17:22,020
,אתה בטח מכיר את זה גם
,כי אתה ערב-ערב בחתונות

236
00:17:22,493 --> 00:17:27,610
אז המעיין של היצירה הוא באיזשהו מקום
,קצת עוצר, אתה יודע

237
00:17:27,629 --> 00:17:29,450
,כי צריך זמן, צריך השראה

238
00:17:30,297 --> 00:17:34,660
...והשראה היא לא
:אני פחות בא, מתיישב ואומר

239
00:17:34,688 --> 00:17:37,914
...עכשיו אני רוצה לכתוב שיר, ובשבת
.זה כמו נבואה-

240
00:17:38,266 --> 00:17:40,900
?נכון? זה קצת כמו נבואה, שיר
...זה משהו שהוא-

241
00:17:41,575 --> 00:17:43,900
:תראה, תמיד אומרים לי
?איך אתה כותב שיר

242
00:17:43,988 --> 00:17:47,310
,ואני כתבתי המון שירים
,אבל אני לא יודע להסביר את זה

243
00:17:47,497 --> 00:17:49,038
...לא יודע איך
כי אם עכשיו אתה אומר לי

244
00:17:49,064 --> 00:17:52,344
בוא תתיישב לכתוב שיר", קרוב לוודאי"
,שאני לא אעשה את זה

245
00:17:52,373 --> 00:17:57,160
,ואם יכפו עליי מדין עבדות - לא יצא לי
.אתה יודע

246
00:17:57,408 --> 00:17:58,260
.יצא משהו מאוד גרוע

247
00:17:58,863 --> 00:18:06,695
,ובשבת הנפש ואתה יודע
,פתאום אתה מתחיל לחשוב

248
00:18:06,701 --> 00:18:11,817
,וזה מדהים כי אתה מוגבל
,אתה לא יכול לכתוב, אתה לא יכול להקליט

249
00:18:12,241 --> 00:18:15,257
אבל עדיין, משהו שבעיקר
,אני שם לב לאחרונה

250
00:18:15,263 --> 00:18:18,880
שבשבת, השבת נותנת לי
גם במובן של היצירה

251
00:18:19,056 --> 00:18:23,750
,המון המון השראה. ואם אני זוכה
אני זוכר לזכור את אותם דברים

252
00:18:23,795 --> 00:18:25,992
...שחוויתי באותה שבת ואם לא

253
00:18:26,446 --> 00:18:28,490
"נגיד, יש שיר שנקרא "קול דודי
,באלבום הראשון

254
00:18:28,548 --> 00:18:35,810
,שהוא כולו יצא בשבת. זאת אומרת
,זה היה... הייתי בישיבה

255
00:18:37,060 --> 00:18:41,586
"קראנו "שיר השירים
,והשיר הזה נכתב בהשראה הזאת

256
00:18:41,626 --> 00:18:44,020
ובעצם לא הייתה לי
,את האפשרות לכתוב, אתה יודע

257
00:18:44,048 --> 00:18:44,850
,כי זה שבת

258
00:18:45,577 --> 00:18:50,510
ושיננתי את זה במשך כל השבת
,וממש 80 אחוז מאותו שיר - מילים והלחן

259
00:18:50,770 --> 00:18:53,750
,יצאו בשבת. אבל אלה עדיין דברים
.אתה יודע, יוצאי דופן

260
00:18:53,795 --> 00:18:55,620
.אצלנו זה הזמירות שבת באופן רשמי
?כן-

261
00:18:55,758 --> 00:18:56,620
.כן
.איזה כיף-

262
00:18:56,638 --> 00:18:58,120
.איזה כיף, אה? לשמוע דבר כזה

263
00:18:58,727 --> 00:19:01,410
כן. אני לא מסוגל לשיר
,את השירים שלי בשבת

264
00:19:01,445 --> 00:19:03,750
,אתה יודע, הילדים שלי גם לא מעוניינים
...שומעים את זה מספיק

265
00:19:04,292 --> 00:19:10,364
...אבל שירי שבת, אתה יודע ו
,אנחנו עוד נדבר על רבע טון אצלך בחיים-

266
00:19:10,390 --> 00:19:14,390
.אנחנו התחלנו לדבר על זה קודם והפסקנו
.אבל בבקשה תשיר לנו

267
00:19:14,922 --> 00:19:15,530
.אוקיי

268
00:19:15,760 --> 00:19:16,980
?מה תשיר לנו? איזה שיר

269
00:19:17,266 --> 00:19:18,990
."אני חושב שאני אפתח ב"הנה ימים באים

270
00:19:22,150 --> 00:19:24,881
פזיז מעשים, בהול תנועות

271
00:19:25,084 --> 00:19:28,199
אין עוד פנאי להמתין ולא זמן לחכות

272
00:19:28,202 --> 00:19:29,490
ירידת הדורות

273
00:19:31,376 --> 00:19:36,206
כנראה הסיבה לעליית התורות
בקופה הראשית

274
00:19:38,690 --> 00:19:41,479
שמענו לפידים וראינו את הקולות

275
00:19:41,936 --> 00:19:47,477
את ההר עשן
למען השם, איך עוד הלב הזה ישן

276
00:19:48,403 --> 00:19:50,730
בתור לקופה הראשית

277
00:19:53,466 --> 00:20:00,720
ערפילי טוהר
לא בחיל ולא בכוח

278
00:20:01,609 --> 00:20:03,480
רק בשם ומלכות

279
00:20:05,629 --> 00:20:07,670
כשזה יבוא זה יבוא זה יבוא

280
00:20:08,080 --> 00:20:10,030
בלי מקום לטעות

281
00:20:15,486 --> 00:20:20,530
הנה ימים באים נאום השם אלוקים

282
00:20:20,613 --> 00:20:26,154
לא רעב ללחם, לא צמא למים

283
00:20:28,009 --> 00:20:32,860
הנה ימים באים נאום השם אלוקים

284
00:20:33,164 --> 00:20:39,700
לא רעב ללחם, לא צמא למים

285
00:20:40,638 --> 00:20:43,250
ערל שפתיים נבוב לוחות

286
00:20:43,490 --> 00:20:46,666
אם ללמד עלינו זכות
זה על הרצון לשנות

287
00:20:46,956 --> 00:20:48,180
להסיר מסכות

288
00:20:50,100 --> 00:20:52,346
זמן לגילוי הפנים

289
00:20:54,686 --> 00:20:57,854
לא רעב ללחם, לא צמא למים

290
00:20:57,908 --> 00:21:00,887
רק דיבורים של אמת
המשביעים את הלב

291
00:21:01,218 --> 00:21:02,414
ירידת הדורות

292
00:21:04,318 --> 00:21:09,210
כנראה הסיבה לעליית התורות
בספרייה הראשית

293
00:21:11,650 --> 00:21:19,335
ערפילי טוהר
לא בחיל ולא בכוח

294
00:21:20,044 --> 00:21:22,120
רק בשם ומלכות

295
00:21:24,078 --> 00:21:26,448
כשזה יבוא זה יבוא זה יבוא

296
00:21:26,535 --> 00:21:27,970
בלי מקום לטעות

297
00:21:33,992 --> 00:21:38,910
הנה ימים באים נאום השם אלוקים

298
00:21:39,536 --> 00:21:44,917
לא רעב ללחם, לא צמא למים

299
00:21:46,480 --> 00:21:51,640
הנה ימים באים נאום השם אלוקים

300
00:21:52,150 --> 00:21:59,450
לא רעב ללחם, לא צמא למים

301
00:21:59,557 --> 00:22:03,033
הנה ימים באים, ימים באים

302
00:22:04,883 --> 00:22:11,203
לא רעב ללחם, לא צמא למים

303
00:22:11,466 --> 00:22:18,030
רק דיבורים של אמת המשביעים את הלב

304
00:22:39,746 --> 00:22:43,564
לא צמא למים

305
00:22:43,666 --> 00:22:48,780
הנה ימים באים נאום השם אלוקים

306
00:22:49,172 --> 00:22:56,800
לא רעב ללחם, לא צמא למים

307
00:22:56,829 --> 00:23:01,230
הנה ימים באים נאום השם אלוקים

308
00:23:01,806 --> 00:23:07,460
לא רעב ללחם, לא צמא למים

309
00:23:08,385 --> 00:23:16,750
רק דיבורים של אמת המשביעים את הלב

310
00:23:19,560 --> 00:23:19,851
.תודה

311
00:23:23,542 --> 00:23:27,553
אוקיי, ישי, אתה אמרת שאתה נהנה
מהפאנל הזה, אנחנו מאוד נהנים ממך

312
00:23:27,575 --> 00:23:28,510
.ועוד נהנה ממך

313
00:23:28,922 --> 00:23:32,810
אז אני רוצה להשוויץ בכל חברי הפאנל
ומיד עכשיו אני עובר

314
00:23:32,835 --> 00:23:36,370
,לרב אייל ישראל שטרנליב
.הוא מספר הסיפורים של התוכנית

315
00:23:36,779 --> 00:23:41,250
.ואני משוגע על סיפורי חסידות. משוגע
,אני כמו ילד קטן, יכול לשבת

316
00:23:41,265 --> 00:23:43,536
להקשיב לו שעות, בכלל, לכל אחד
.מחברי הפאנל

317
00:23:44,111 --> 00:23:48,360
,הרב אייל ישראל, תפליא בסיפור
.תרשים לנו את ישי

318
00:23:49,683 --> 00:23:52,070
.שיבוא כל פעם
?למה אתה מלחיץ אותו-

319
00:23:52,094 --> 00:23:54,353
.את הצופים בעיקר, ואת ישי

320
00:23:54,533 --> 00:24:00,120
.סיפור מיוחד על שותף אמיתי
.כולנו פה צריכים שותף אמיתי בחיים שלנו

321
00:24:01,678 --> 00:24:04,950
בערך לפני 200 שנה
,האוהב ישראל מאפטא

322
00:24:05,382 --> 00:24:07,970
,היה אחד מגדולי החסידות

323
00:24:08,857 --> 00:24:12,540
והוא שמע שבעיירה שלו
יש איזה יהודי

324
00:24:13,025 --> 00:24:14,610
.שכל הברכות שלו מתקיימות

325
00:24:16,165 --> 00:24:17,680
.כל מה שהוא מברך - מתקיים

326
00:24:18,749 --> 00:24:20,920
אז הוא אמר: טוב, מעניין אותי
.לפגוש את היהודי הזה

327
00:24:20,952 --> 00:24:25,000
חס ושלום, לא מקנאה, כי צדיקים אמיתיים
,לא מעניין אותם הכבוד האישי שלהם

328
00:24:25,626 --> 00:24:27,877
,לא אכפת להם מי יעשה
.העיקר שיהיה טוב לעם ישראל

329
00:24:27,899 --> 00:24:30,020
אז הוא רוצה לפגוש את היהודי הזה
.שעושה טוב לעם ישראל

330
00:24:31,146 --> 00:24:35,340
,אז הוא מגיע לבית מרזח
.שם בעצם אותו יהודי עבד

331
00:24:36,995 --> 00:24:45,040
,הוא חיכה לראות איזה צדיק נסתר, גלוי
.מאיפה הכוח של הברכות שלו

332
00:24:46,310 --> 00:24:49,240
טוב, והוא מבקש: אני רוצה ללון
.פה כמה ימים

333
00:24:49,964 --> 00:24:55,666
,מסתכל עליו טוב טוב, ככה בוחן אותו מהצד
.רואה שהוא מתפלל ככה זריז זריז כזה

334
00:24:56,366 --> 00:25:00,800
,מסתכל על הברכות שלו
.הוא רואה שהוא מברך כזה חצי עקום, בערך

335
00:25:01,940 --> 00:25:03,110
.הוא רואה שהוא אוכל מהר

336
00:25:04,366 --> 00:25:07,640
טוב, הוא אומר: בטח בלילה
.הוא אומר תהילים ככה בדבקות משהו

337
00:25:08,342 --> 00:25:11,980
מגיע הלילה, מסתכל, הוא רואה אותו
.ישן כל הלילה, קם מאוחר

338
00:25:12,865 --> 00:25:15,660
...טוב, הוא לא מבין. מסתכל

339
00:25:15,698 --> 00:25:18,061
...טוב, הוא מגיע עכשיו
מגיע תחילת היום

340
00:25:19,244 --> 00:25:23,030
והוא, אותו יהודי היה בעצם
.האיש של בית המרזח

341
00:25:23,962 --> 00:25:26,530
.שם הוא ראה אותו משהו מופלא

342
00:25:26,941 --> 00:25:29,740
כל מי שהגיע לשם - גם יהודים וגם גויים
,שהגיעו לשתות

343
00:25:30,122 --> 00:25:33,020
,ויסקי, וודקה, ערק, כל מה שהיה שם

344
00:25:33,639 --> 00:25:36,130
,הוא רואה - מכל הלב
,הוא בא, מאיר להם פנים

345
00:25:36,176 --> 00:25:40,620
.מוזג לו, קח עוד, קח עוד
.ממש הוא רץ כמו אברהם אבינו

346
00:25:40,660 --> 00:25:43,660
,ואל הבקר רץ אברהם" וזה"
?העיקר שיהיה לך טוב. טוב לך? טוב לך

347
00:25:43,668 --> 00:25:48,112
.משהו מופלא כזה, מכל הלב
.נותן להם את הנשמה

348
00:25:48,878 --> 00:25:50,270
.ואנשים באים, אנשים באים

349
00:25:50,693 --> 00:25:52,550
,תוך כדי שהוא מוזג את היין
:נכנסת איזו אישה

350
00:25:53,674 --> 00:25:55,340
.בבקשה, אין לי ילדים, אין לי ילדים

351
00:25:55,603 --> 00:25:57,110
.תוך כדי שהוא מוזג: יהיה לך, יהיה לך

352
00:25:58,357 --> 00:26:01,940
:אחרי כמה דקות נכנס איזה מישהו אחר
.וואי, אין לי עבודה, אין לי כסף

353
00:26:02,018 --> 00:26:02,780
.יהיה לך, יהיה לך

354
00:26:04,083 --> 00:26:05,800
...וכל מי שנכנס, הוא אומר לו

355
00:26:06,186 --> 00:26:07,690
.וכל הברכות מתקיימות

356
00:26:08,189 --> 00:26:10,980
,הוא רואה אנשים באים, אנשים באים
.מלא מלא

357
00:26:11,780 --> 00:26:13,600
,הוא אומר: אני חייב לדעת מה קורה פה
.מה הסוד

358
00:26:15,175 --> 00:26:17,960
:אחרי שנגמר היום, הוא אומר לו
,תשמע, יהודי יקר

359
00:26:18,013 --> 00:26:19,540
,יענקל'ה שלי, נקרא לו יענקל'ה

360
00:26:21,360 --> 00:26:24,980
...הוא אומר: אתה חייב
אני רבי ישראל מאפטא

361
00:26:25,010 --> 00:26:26,990
.ואני גוזר עליך שתגלה לי מה הסוד שלך

362
00:26:29,069 --> 00:26:33,380
טוב, הרבי, אני לא סיפרתי את הסוד הזה
לאף אחד בעולם, אבל אם אתה גוזר עליי

363
00:26:33,737 --> 00:26:34,670
.אז אני אספר לך

364
00:26:35,836 --> 00:26:40,110
,אני יהודי פשוט והיינו עניים
.הרבה הרבה שנים לא היה לנו אוכל

365
00:26:40,241 --> 00:26:41,420
,עד שאשתי אמרה לי: תשמע

366
00:26:42,997 --> 00:26:46,930
.אתה חייב שותף אמיתי לעסק שלך

367
00:26:47,080 --> 00:26:51,980
העסק שלנו כזה דלוי, 40 אנשים
,כאלה פושטים, לא משלמים לך אחרי זה

368
00:26:52,007 --> 00:26:56,060
.בורחים עם היין
אתה צריך לבנות משהו מפואר

369
00:26:56,094 --> 00:26:57,840
...שיבואו עשירים, ככה יהיה לנו

370
00:26:58,772 --> 00:27:00,600
.אתה חייב למצוא שותף אמיתי שישקיע בך

371
00:27:01,211 --> 00:27:02,199
?טוב, מאיפה יהיה לי שותף

372
00:27:04,128 --> 00:27:06,910
מקשיב לאשתו, יוצא מהבית
,לכיוון העיר הגדולה

373
00:27:06,930 --> 00:27:08,480
.אני מחפש שותף אמיתי

374
00:27:09,854 --> 00:27:12,466
,הוא עובר שם... זה היה פעם
,זה לא כמו היום, הכבישים, כביש 6

375
00:27:12,502 --> 00:27:16,390
,היה הולך, עצים, פרחים
.שמיים כחולים, השראה

376
00:27:18,470 --> 00:27:21,470
:עומד ליד עץ, הוא אומר
?טוב, מאיפה יהיה לי שותף

377
00:27:22,519 --> 00:27:25,340
:ואז הוא מתחיל לדבר עם השם
,תשמע, ריבונו של עולם

378
00:27:26,893 --> 00:27:30,042
,אתה יודע, זה המצב שלנו
,אני מחפש שותף אמיתי

379
00:27:30,065 --> 00:27:33,010
,אבל שותף בשר ודם - אני לא יודע
.אולי הוא יברח לי, אולי לא יהיה רציני

380
00:27:34,094 --> 00:27:37,860
,אני מבקש ממך, השם יתברך
.שאתה תהיה השותף שלי

381
00:27:38,520 --> 00:27:41,291
.אתה תהיה שותף אמת איתי
.חצי-חצי

382
00:27:41,676 --> 00:27:46,468
,אני אעבוד בכל הכוח
חצי מהכסף ילך לפרנסה של המשפחה

383
00:27:47,146 --> 00:27:50,430
.וחצי מהכסף אני מפרנס את הילדים שלך, השם

384
00:27:50,928 --> 00:27:56,240
.אני דואג לעניים
.זו השותפות שלנו

385
00:27:57,867 --> 00:28:04,053
,ובאמת, איך שהוא חוזר משם
,חזר הביתה, התחיל לעבוד בכל הכוח

386
00:28:04,550 --> 00:28:08,800
.והכול הכול השתנה
פתאום התחילו שם לבוא אנשים

387
00:28:08,844 --> 00:28:13,222
...והתחילו לשלם והתחילו
...והוא בנה שם ושיפץ ו

388
00:28:14,100 --> 00:28:15,560
.הברכה התקיימה במלואה

389
00:28:16,269 --> 00:28:21,060
אומר הרב ישראל מאפטא: שותף כזה
.זה עוד לא ראיתי

390
00:28:21,304 --> 00:28:26,580
זה יהודי שמקבל כזה שותף. ובאמת
משה רבנו היה בעצם שותף של השם

391
00:28:26,645 --> 00:28:30,090
'לגאול את עם ישראל, "ויאמינו בה
."ובמשה עבדו

392
00:28:31,054 --> 00:28:36,690
,כל אחד מאיתנו, כולל במוזיקה
,צריך את השותף... את השם יתברך ביצירה

393
00:28:37,322 --> 00:28:42,146
,בכתיבה, בעריכת דין, בתורה

394
00:28:42,906 --> 00:28:45,680
,וזה הדבר שהוא בעצם מומלץ לכולם
,כל יהודי יכול לעשות את זה

395
00:28:45,693 --> 00:28:49,910
,להגיד להשם: תשמע, השם
.אני שותף שלך, אנחנו שותפים

396
00:28:50,189 --> 00:28:55,220
,אתה שותף שלי בחינוך ילדים, בזוגיות
.בכל מה שאני עושה

397
00:28:56,247 --> 00:28:59,510
,ומי שעושה את זה בלב של אמת
.אז ככה יהיה. מובטח לו

398
00:29:00,597 --> 00:29:03,360
.פלא פלאות. -מדהים
.מה אתה אומר, ישי? -וואו-

399
00:29:03,745 --> 00:29:05,890
.אז ככה זה כל שבוע
.חזק מאוד-

400
00:29:05,916 --> 00:29:08,270
,ככה זה אצל כל אדם
.זה בעצם אצל כל אדם ככה

401
00:29:08,413 --> 00:29:12,386
:הרי שלושה שותפים באדם
.אביו ואימו והקב"ה. -נכון

402
00:29:12,623 --> 00:29:17,880
אני פגשתי פעם יהודי תלמיד חכם עצום
.שאין לו כסף, פשוט אין לו כסף

403
00:29:17,897 --> 00:29:20,880
.הוא חי במינימום שבמינימום

404
00:29:21,534 --> 00:29:25,180
,וכשהוא מגיע לבריתות של הילדים שלו
,בר מצווה, חתונה

405
00:29:25,533 --> 00:29:27,520
.הכול בשפע אדיר

406
00:29:28,096 --> 00:29:31,240
,תפסתי אותו, אמרתי לו: תגיד לי
?אתה שקרן או גנב

407
00:29:31,680 --> 00:29:33,520
?...מאיפה
?מה קרה פה

408
00:29:34,039 --> 00:29:34,890
.אנחנו ידידים טובים

409
00:29:35,666 --> 00:29:38,634
הוא אמר לי: אדוני, רק אני משלם
?על הבר מצווה

410
00:29:39,910 --> 00:29:43,600
.זה אבא, אימא, והקב"ה
!אנחנו שלושה שותפים

411
00:29:43,733 --> 00:29:45,283
.יפה
.פשוט מאוד-

412
00:29:46,247 --> 00:29:50,600
...אוקיי, ישי, אז אתה יודע שאנחנו
.שמת לב שאתה שרת וכולנו שרנו איתך פה

413
00:29:51,281 --> 00:29:55,280
,השאלה, אנחנו מחוברים לצד שלך
.לצד שלנו, נקרא לזה ככה

414
00:29:55,320 --> 00:29:59,797
,הרי אתה ספרדי, אתה מירושלים
,יש לך קשר לרבע טון

415
00:29:59,810 --> 00:30:04,220
?לשירת הפיוטים, שירת הבקשות המרוקאיות
?זה אומר לך משהו

416
00:30:05,540 --> 00:30:07,100
.תראה, אני מאוד אוהב את זה

417
00:30:08,110 --> 00:30:10,520
לא יכול להגיד שגדלתי על זה בבית ממש

418
00:30:10,670 --> 00:30:15,250
כי לא באתי מבית
,ששמעו יותר מדי בקשות ופיוטים

419
00:30:15,970 --> 00:30:19,060
...אבל אימא שלי כן מאוד
,כן, אתה יודע

420
00:30:19,220 --> 00:30:22,080
תמיד כששרתי קצת פיוטים
.זה שימח אותה

421
00:30:22,090 --> 00:30:23,760
.אורו עיניה
.כן, אורו עיניה-

422
00:30:25,700 --> 00:30:29,010
לאחרונה היה לי את הזכות להשתתף
,בפרויקט עם האנדלוסית

423
00:30:29,030 --> 00:30:33,210
.שככה שם נפתחתי לעניין הזה

424
00:30:34,300 --> 00:30:36,720
,ויש בי את הצד הזה

425
00:30:36,750 --> 00:30:37,780
.זאת אומרת מבחינת השירה

426
00:30:38,160 --> 00:30:40,580
,מבחינת הידע בזה
,שאגב, כשאתה מדבר על מקאמים

427
00:30:40,630 --> 00:30:42,190
...שמקודם שמעתי עם ה

428
00:30:43,160 --> 00:30:44,350
,עם החבר'ה הנפלאים פה

429
00:30:44,380 --> 00:30:45,710
,זה משהו דווקא שהוא מעניין אותי

430
00:30:45,730 --> 00:30:48,240
.אבל אין לי בזה באמת ידע
.אני אעזור לך איתו-

431
00:30:48,670 --> 00:30:49,470
.בשמחה

432
00:30:50,530 --> 00:30:53,540
,וזהו, ויצא לי לשמוע
,אתה יודע, את משה חבושה

433
00:30:53,600 --> 00:30:58,630
...ואני אוהב מאוד את
?איך קוראים לרב הזה

434
00:30:58,930 --> 00:31:00,970
.חיים לוק
,הרב חיים לוק-

435
00:31:00,980 --> 00:31:03,460
אבל יש מישהו יותר צעיר
.שעשיתי איתו

436
00:31:03,480 --> 00:31:06,820
לא זוכר את השם כרגע. -היה איתנו בתוכנית
.לפני כמה תוכניות משה לוק

437
00:31:07,460 --> 00:31:09,160
,נכון. -אם אתה מכיר
.זה אחיין של חיים

438
00:31:09,200 --> 00:31:11,420
.משה דואק
,לא, לא, לא-

439
00:31:12,040 --> 00:31:15,120
הוא רב כזה שעובד עם האנדלוסית
.ויש לו המון המון ידע

440
00:31:16,570 --> 00:31:18,260
.בקיצור, לא זוכר את השם כרגע
.חיים ג'רבי-

441
00:31:18,770 --> 00:31:22,050
.לא
...אוקיי, אז אנחנו אם ככה-

442
00:31:22,200 --> 00:31:24,540
אז אתה אומר שיש סיכוי
שאנחנו נשמע יום אחד

443
00:31:24,560 --> 00:31:27,260
.את ישי עם רבע טון
...אני מתכנן לעשות איזה אלבום-

444
00:31:27,270 --> 00:31:29,260
?מה זה רבע טון
?מישהו יכול להסביר לי מה זה רבע טון

445
00:31:29,520 --> 00:31:32,370
,רבע טון... -אני חושב על פרה
.אני לא יודע מה זה רבע טון

446
00:31:32,390 --> 00:31:34,560
,אם יש טון ויש חצי
.אז יש גם רבע

447
00:31:34,960 --> 00:31:39,980
אז אני מקווה שנשמע מישי ריבו
.שיר בפעם הבאה עם רבע טון

448
00:31:40,510 --> 00:31:41,450
,העולם רוצה

449
00:31:42,060 --> 00:31:44,400
.העולם צמא לזה
.יש אולי תוכניות כאלה בעתיד-

450
00:31:44,780 --> 00:31:46,750
.אני אשמח לעזור, אם אפשר

451
00:31:48,160 --> 00:31:49,270
?ומה נשמע עכשיו

452
00:31:50,050 --> 00:31:53,330
עכשיו נשמע שיר
שאני מאוד מאוד מחובר אליו

453
00:31:53,400 --> 00:31:55,830
,"מהאלבום האחרון "שטח אפור

454
00:31:55,890 --> 00:31:57,250
."הוא נקרא "אחת ולתמיד

455
00:31:57,470 --> 00:31:58,910
.אחת ולתמיד", שיר מקסים"

456
00:31:58,970 --> 00:32:01,080
,אנחנו מכירים אותו
.לפי ההנהונים בראש

457
00:32:01,640 --> 00:32:03,310
.תודה רבה לך שבאת
.תודה גדולה-

458
00:32:03,540 --> 00:32:05,190
.כבוד גדול
.היה כיף-

459
00:32:05,270 --> 00:32:08,040
ותמיד, אגב, בפאנל הזה נגיד

460
00:32:08,070 --> 00:32:11,570
,שמשמח מאוד שיש את הערוץ הזה הידברות

461
00:32:11,590 --> 00:32:14,470
.שמשדרים... -יהדות

462
00:32:14,570 --> 00:32:18,310
.יהדות ומעבר, גם תרבות יהודית
.תרבות יהודית-

463
00:32:18,490 --> 00:32:20,100
,ונותנים את זה ככה בפרונט

464
00:32:20,440 --> 00:32:22,690
ואני יודע מהרבה אנשים
:שבאים אליי ואומרים

465
00:32:22,740 --> 00:32:24,950
,ראינו אותך בתוכנית הזאת
אז עם דוד ד'אור

466
00:32:25,020 --> 00:32:26,300
.וכל מיני ביצועים שעשינו

467
00:32:26,870 --> 00:32:28,490
,אז אני שמח מאוד לחזור לכאן

468
00:32:28,540 --> 00:32:31,320
,ותודה לך, יובל
.ולכל הפאנל המדהים הזה

469
00:32:31,700 --> 00:32:34,450
.חלק מזיכוי הרבים
.בהחלט החכמתי פה-

470
00:33:31,050 --> 00:33:33,450
שוב הרגע הזה, אני אתה ויצרי

471
00:33:33,480 --> 00:33:36,210
אין לי פנים להפנות יותר, גם לא תירוצים

472
00:33:37,700 --> 00:33:39,440
גם לא תירוצים

473
00:33:41,220 --> 00:33:43,790
והלכתי לאיבוד בתוך שוק הומה אדם

474
00:33:43,840 --> 00:33:45,080
עמוק בתוך זוטו של ים

475
00:33:45,100 --> 00:33:49,570
אבל אני יודע
שלא תתייאש ממני לעולם

476
00:33:51,240 --> 00:33:52,700
שוב נסתי מפניך כמו אידיוט

477
00:33:52,720 --> 00:33:57,000
ברחתי להרים, בניתי מסביבי חומות
מגדלים, חדרי חדרים

478
00:33:58,370 --> 00:34:02,110
חדרי חדרים

479
00:34:02,180 --> 00:34:04,230
האמת, אני בוש ונכלם

480
00:34:04,240 --> 00:34:05,970
אין דבר שמפניך נעלם

481
00:34:05,990 --> 00:34:07,250
מלך חי וקיים

482
00:34:08,520 --> 00:34:10,570
מלך חי וקיים

483
00:34:11,300 --> 00:34:16,080
ואני רוצה לעשות רצונך כרצונך

484
00:34:16,940 --> 00:34:21,490
באמת ובתמים, אחת ולתמיד

485
00:34:21,520 --> 00:34:26,390
בלי מסכים, בלי מסכות
בלי לרצות לרצות

486
00:34:27,320 --> 00:34:32,770
באמת ובתמים, אחת ולתמיד

487
00:34:33,060 --> 00:34:35,670
שוב הרגע הזה, אני ליבי ובשרי

488
00:34:35,710 --> 00:34:38,310
אין לי מילים להגיד יותר
גם לא חרוזים

489
00:34:39,680 --> 00:34:41,520
גם לא חרוזים

490
00:34:43,310 --> 00:34:46,050
הנה פרטתי את עצמי בפניך לפרוטות

491
00:34:46,090 --> 00:34:48,730
מדבר גבוהה גבוהה
אבל עושה מעט מאוד

492
00:34:49,530 --> 00:34:53,700
עושה מעט מאוד

493
00:34:53,880 --> 00:34:56,240
וחזרתי לסורי ושגיתי באומרי

494
00:34:56,310 --> 00:35:00,680
ששוב לא אחטא ואשוב
לא אחטא ואשוב, לא אחטא ואשוב

495
00:35:01,730 --> 00:35:04,440
ואיכשהו סיפקת בידי שוב

496
00:35:05,550 --> 00:35:10,340
ואני רוצה לעשות רצונך כרצונך

497
00:35:11,130 --> 00:35:15,820
באמת ובתמים, אחת ולתמיד

498
00:35:15,870 --> 00:35:20,830
בלי מסכים, בלי מסכות
בלי לרצות לרצות

499
00:35:21,540 --> 00:35:26,370
באמת ובתמים, אחת ולתמיד

500
00:35:26,400 --> 00:35:31,190
ואני רוצה לעשות רצונך כרצונך

501
00:35:32,120 --> 00:35:36,690
באמת ובתמים, אחת ולתמיד

502
00:35:36,720 --> 00:35:41,640
בלי מסכים, בלי מסכות
בלי לרצות לרצות

503
00:35:42,520 --> 00:35:47,930
באמת ובתמים, אחת ולתמיד

504
00:36:08,390 --> 00:36:13,220
ואני רוצה לעשות רצונך כרצונך

505
00:36:14,000 --> 00:36:18,870
באמת ובתמים, אחת ולתמיד

506
00:36:18,890 --> 00:36:23,610
בלי מסכים, בלי מסכות
בלי לרצות לרצות

507
00:36:24,630 --> 00:36:31,500
באמת ובתמים, אחת ולתמיד

508
00:36:53,320 --> 00:36:58,420
ואני רוצה לעשות רצונך כרצונך

509
00:36:59,090 --> 00:37:03,760
באמת ובתמים, אחת ולתמיד

510
00:37:03,790 --> 00:37:09,050
בלי מסכים, בלי מסכות
בלי לרצות לרצות

511
00:37:09,680 --> 00:37:15,790
באמת ובתמים, אחת ולתמיד

512
00:37:19,700 --> 00:37:20,270
.תודה רבה

513
00:37:21,880 --> 00:37:24,540
,בלי לרצות ולרצות
.וואי, כאילו, כמה עומק

514
00:37:24,770 --> 00:37:25,410
.איזה יופי

515
00:37:26,350 --> 00:37:27,230
!ישי ריבו

516
00:37:28,290 --> 00:37:30,000
.צוות הנגנים המדהים הזה

517
00:37:30,040 --> 00:37:32,000
.ממש, אתם פילהרמונית שלמה, חבר'ה

518
00:37:32,910 --> 00:37:35,100
אמיר אלייב על הקנון והקחון

519
00:37:35,130 --> 00:37:37,630
.ודוד איכילביץ' - קלידים

520
00:37:40,030 --> 00:37:41,960
,הצטרף אלינו הרב מרדכי לוי

521
00:37:42,110 --> 00:37:46,430
,אחד מרבני הידברות
.שאורח שלנו כמדי שבוע בשבוע

522
00:37:46,900 --> 00:37:48,500
?הרב מרדכי היקר, מה שלומך

523
00:37:48,680 --> 00:37:50,740
.ברוך השם, ברוך השם
.שלום לכולם

524
00:37:51,370 --> 00:37:51,950
.שלום וברכה

525
00:37:52,250 --> 00:37:54,900
?מה אתה חושב על הפרשה שלנו
?היא מעניינת

526
00:37:55,810 --> 00:37:57,880
.הפרשה מקסימה, כמו כל פרשה

527
00:37:58,430 --> 00:38:01,190
ואחת הנקודות המיוחדות
:שיש באמת בפרשה

528
00:38:01,830 --> 00:38:02,780
ללמוד ממכה

529
00:38:03,100 --> 00:38:05,430
- שמופיעה בפרשה
.מכת צפרדע

530
00:38:06,110 --> 00:38:08,750
כתוב במדרש על הפסוק
"ותעל הצפרדע"

531
00:38:09,100 --> 00:38:11,700
שהייתה רק צפרדע אחת
.והיא התחילה לקרקר

532
00:38:12,410 --> 00:38:15,350
.עכשיו, המצרים כעסו
?מה זו הצפרדע הזאת מקרקרת

533
00:38:15,840 --> 00:38:17,780
.רצו להרוג אותה
,באו לחבוט בה

534
00:38:17,900 --> 00:38:21,710
,נתנו מכה לצפרדע
.השפריצה עוד המון צפרדעים

535
00:38:22,110 --> 00:38:24,380
.ועוד מכה
,וככל שנתנו עוד מכה

536
00:38:24,430 --> 00:38:27,280
.כל מכה - נחיל של צפרדעים

537
00:38:27,980 --> 00:38:31,820
:אומרים מפה חז"ל
.אדם צריך לדעת מהי מידת הכעס

538
00:38:32,050 --> 00:38:34,340
,לפעמים בן אדם כועס, כועס
?ואז מה קורה

539
00:38:34,450 --> 00:38:37,190
כשהוא כועס הוא רק מגביר
.עוד יותר את הבעיות

540
00:38:37,470 --> 00:38:39,970
לפעמים יש איזה משהו קטן בבית
.שמכעיס אותו

541
00:38:40,410 --> 00:38:43,230
אם הוא צועק ולוקח את זה
,בצורה יותר מדי רצינית

542
00:38:43,560 --> 00:38:46,550
זה רק מוליד עוד מריבות נוספות
.ועוד כעסים

543
00:38:46,570 --> 00:38:48,290
.אז הוא גם כועס על הילדים, על האישה

544
00:38:48,940 --> 00:38:50,520
.הוא הולך לעבודה, הוא כועס על כולם

545
00:38:50,540 --> 00:38:53,520
,בקיצור, כעס קטן
אם באותו רגע לא משתיקים אותו

546
00:38:53,550 --> 00:38:57,170
,אלא מנסים על ידי התפרצויות

547
00:38:57,200 --> 00:38:58,300
.זה רק מלבה את זה

548
00:38:58,630 --> 00:39:02,720
:ובאמת תמיד אומרים לנו
?כבוד הרב, איך אפשר להתגבר על הכעס

549
00:39:03,120 --> 00:39:05,250
.כעס זה דבר שאדם לא שולט בזה

550
00:39:05,350 --> 00:39:06,240
.משהו מכעיס אותו

551
00:39:06,470 --> 00:39:07,530
?איך מתגברים על הכעס

552
00:39:07,600 --> 00:39:08,380
,יש המון עצות

553
00:39:08,840 --> 00:39:12,150
,אבל על פי מעשה
,כמו שאנחנו תמיד רגילים לומר

554
00:39:13,120 --> 00:39:16,120
הגיע תלמיד לרב שלו

555
00:39:16,150 --> 00:39:18,180
,ואמר לו: כבוד הרב
.יש לי בעיה חמורה

556
00:39:18,320 --> 00:39:20,760
כל דבר קטן
.מדליק אותי, מקפיץ אותי

557
00:39:21,110 --> 00:39:23,930
,לא שיש לי פתיל קצר
.אין לי פתיל בכלל, כבוד הרב

558
00:39:24,000 --> 00:39:24,560
?מה עושים

559
00:39:25,390 --> 00:39:27,900
,אמר לו הרב: תשמע
.זו בעיה באמת רצינית

560
00:39:28,020 --> 00:39:30,720
.שב בבקשה בחדר ההמתנה
.אני אחשוב, עוד מעט אני אקרא לך

561
00:39:31,440 --> 00:39:33,080
.בינתיים הוא קרא לגבאי שלו

562
00:39:33,210 --> 00:39:35,700
אמר לגבאי: תראה, אתה רואה
את הבחורצ'יק הזה שם

563
00:39:35,750 --> 00:39:39,530
?שיושב עם הכחול-לבן בכניסה

564
00:39:39,870 --> 00:39:42,570
אני מבקש: תנסה כל פעם
.להדליק אותו, להרגיז אותו

565
00:39:42,590 --> 00:39:44,300
,אני רוצה לראות איך הוא כועס
.איך הוא מגיב

566
00:39:44,540 --> 00:39:45,550
.אמר: בשמחה רבה

567
00:39:45,810 --> 00:39:49,250
טוב, והנה הוא לקח כיסא
,מהמשרד של הרב

568
00:39:49,350 --> 00:39:52,480
,הלך במסדרון ובכוונה
,ככה כשעבר לידו

569
00:39:52,580 --> 00:39:55,920
כיוון את הרגל, את השפיץ
,של הרגל של הכיסא

570
00:39:55,940 --> 00:39:57,360
.לכיוון האף של אותו אחד

571
00:39:57,680 --> 00:40:00,040
.פיו, כמעט הוריד לו את האף
.איי, מכה חזקה

572
00:40:00,480 --> 00:40:02,570
,אבל הוא התאפק, לא כלום
,בסדר

573
00:40:02,620 --> 00:40:04,570
אמר: סליחה. -לא, לא קרה
.שום דבר. בסדר, תעבור

574
00:40:04,930 --> 00:40:09,330
.טוב, הוא הכין לרב כוס מים ככה, קרים

575
00:40:09,820 --> 00:40:12,340
.מביא לרב
,איך שהוא עובר לידו, כאילו הוא מועד

576
00:40:12,360 --> 00:40:14,660
את כל המים הקרים
.שפך על אותו אחד

577
00:40:14,800 --> 00:40:15,860
.אאוצ', הכול התלכלך

578
00:40:15,880 --> 00:40:17,810
,היה בטוח, עכשיו מה זה
.הוא קם וקופץ

579
00:40:17,870 --> 00:40:20,340
.לא. ישב רגוע
.בסדר, לא קרה שום דבר

580
00:40:20,770 --> 00:40:24,740
.טוב, פעם שלישית עוד פעם
.והגבאי היה בעל בשר ככה, בלי עין הרע

581
00:40:25,400 --> 00:40:27,440
,בא, ובלי כוונה או עם כוונה

582
00:40:27,590 --> 00:40:30,130
?דרך עליו, איך אומרים
.על הציפורן החודרנית

583
00:40:30,190 --> 00:40:33,410
,היה אמור לקפוץ ולכעוס
.אבל התאפק, ישב בשקט

584
00:40:33,810 --> 00:40:36,870
טוב, כעבור חצי שעה
.הרב קורא לתלמיד חזרה

585
00:40:37,290 --> 00:40:39,530
,אמר לו: תזכיר לי
?בשביל מה הגעת אליי

586
00:40:39,550 --> 00:40:40,450
?מה רצית בדיוק

587
00:40:40,860 --> 00:40:41,840
,אמר לו: אה, הרב
,אני יש לי בעיה

588
00:40:41,890 --> 00:40:43,840
כל דבר קטן
,מדליק אותי, מכעיס אותי

589
00:40:43,860 --> 00:40:46,280
.מקפיץ אותי, אני כועס
.רציתי פתרון

590
00:40:47,100 --> 00:40:48,550
,אמר הרב: תראה, אני רוצה לומר לך

591
00:40:48,850 --> 00:40:52,900
,אני דווקא פה הסתכלתי
שלוש פעמים הגבאי שלי

592
00:40:52,940 --> 00:40:55,440
עשה לך מעשים שממש מקפיצים
.כל בן אדם

593
00:40:55,460 --> 00:40:57,000
.היית אמור לכעוס עד השמיים

594
00:40:57,040 --> 00:40:59,410
,ראיתי שאתה מאוד רגוע
.אתה לא כזה כעסן, סליחה

595
00:41:00,320 --> 00:41:03,470
אמר לו: כבוד הרב, אני יכול
?להגיד לך משהו בארבע עיניים, ביני לבינך

596
00:41:03,510 --> 00:41:04,520
.אמר: דבר פתוח

597
00:41:05,160 --> 00:41:09,390
אמר: כבוד הרב, פעם הבאה
,שהרב שולח את הגבאי לאיזו משימה

598
00:41:09,640 --> 00:41:10,850
,שהרב יסגור את הדלת

599
00:41:10,900 --> 00:41:12,800
כי שמעתי בחוץ
.כל מה שהרב אמר לו

600
00:41:13,460 --> 00:41:15,630
,אמר: אה, רגע, רגע, רגע
.אני רוצה להבין

601
00:41:15,680 --> 00:41:19,340
זאת אומרת, אתה ידעת ושמעת
?שאני שלחתי אותו להרגיז אותך

602
00:41:19,360 --> 00:41:20,960
.אמר: כן, ודאי, אז זה לא פועל

603
00:41:21,540 --> 00:41:23,350
,אמר: שים לב, תקשיב טוב

604
00:41:23,720 --> 00:41:28,430
אם כשהרב הקטן שולח אותו
,להרגיז אותך ואתה יודע מזה

605
00:41:28,560 --> 00:41:30,300
,אז זה לא מרגיז וזה לא מכעיס

606
00:41:30,660 --> 00:41:33,520
אז תדע לך שכל פעם
,אם מישהו מרגיז אותך בחיים

607
00:41:33,570 --> 00:41:35,070
,זה לא הרב הקטן שלח אותו

608
00:41:35,110 --> 00:41:38,630
,זה הרב הגדול, בורא עולם
.שולח אותו לנסות אותך

609
00:41:39,070 --> 00:41:40,460
,וזה באמת רואים מדוד המלך

610
00:41:40,890 --> 00:41:44,700
ששמעי בן גרא קילל אותו קללה נמרצת

611
00:41:45,010 --> 00:41:46,570
,ואילו קללות אמר לו

612
00:41:46,590 --> 00:41:50,400
.אמר לו: נואף, מואבי, ממזר
.אילו קללות אמר לו

613
00:41:50,950 --> 00:41:53,420
,היה שמה אבישי בן צרויה
.רצה להרוג אותו

614
00:41:53,490 --> 00:41:55,470
,אמר לו דוד: לא, לא, תירגע
.לא קרה שום דבר

615
00:41:55,500 --> 00:41:58,030
:למה? אמר לו
.השם אמר לו קלל

616
00:41:58,460 --> 00:42:01,570
אם כך נפנים שכל פעם
שמישהו מכעיס אותנו

617
00:42:01,650 --> 00:42:02,980
,זה לא אותו בן אדם מכעיס אותנו

618
00:42:03,220 --> 00:42:04,410
.זה ניסיון מבורא עולם

619
00:42:04,440 --> 00:42:06,050
- הוא שלח אותו לנסות אותנו

620
00:42:06,390 --> 00:42:09,160
.זה ייתן לנו קצת רוגע ואיפוק

621
00:42:09,230 --> 00:42:11,280
ואגב, אנחנו פה בהידברות

622
00:42:11,390 --> 00:42:13,280
."יש לנו פה דבר שנקרא "הידברות שופס

623
00:42:13,400 --> 00:42:17,370
,יש לנו המון ספרים שדרך
אם זה האתר

624
00:42:17,400 --> 00:42:18,870
,או אנשים שמגיעים לבית הידברות

625
00:42:19,190 --> 00:42:22,780
יכולים לרכוש ולעיין
ספרים נפלאים של רבנים

626
00:42:22,800 --> 00:42:24,370
.ומרצי הידברות ועוד רבנים טובים

627
00:42:24,400 --> 00:42:25,450
.אפילו הספר שלי נמצא שם

628
00:42:25,480 --> 00:42:28,530
.וגם הספר של ידידנו רבי יעקב חמו

629
00:42:28,750 --> 00:42:33,380
שנותנים כל מיני כלים איך להתמודד
.עם כעסים, עם לחצים

630
00:42:33,470 --> 00:42:35,980
כי אחת הבעיות שלצערנו באמת שגורמת

631
00:42:36,300 --> 00:42:38,780
,לפעמים בעיות בשלום בית
,בעיות בין הורים לילדים

632
00:42:38,830 --> 00:42:41,570
- בין שכנים, בין אדם לחברו
.זה העניין של הכעס

633
00:42:41,650 --> 00:42:43,490
אז דרך הספרים אפשר ללמוד

634
00:42:43,760 --> 00:42:47,880
ולראות המון המון פתרונות וכלים
.איך להתמודד עם הדברים הללו

635
00:42:48,320 --> 00:42:49,880
.יפה מאוד, הרב
.יפה מאוד

636
00:42:51,170 --> 00:42:52,370
,יעקב חמו, הרב

637
00:42:52,640 --> 00:42:55,440
אנחנו דיברנו הרגע על הספר שלך

638
00:42:55,470 --> 00:42:57,220
.ואנחנו מחכים לשמוע אותך כל כך הרבה

639
00:42:57,970 --> 00:42:59,520
.והנה הגיעה העת
.אני מחכה לשמוע את עצמי-

640
00:43:01,600 --> 00:43:04,130
- טוב, אז זו פרשת וירא
.שבע מכות מתוך עשר

641
00:43:04,170 --> 00:43:05,920
גם בחופש של פסח

642
00:43:06,120 --> 00:43:07,970
:יש את המכה ה-11
.אימא, משעמם לי

643
00:43:08,200 --> 00:43:10,020
זה כל אבא ואימא
.מכירים את המכה

644
00:43:10,340 --> 00:43:11,750
,"אבל "הכבדתי את לב פרעה

645
00:43:11,780 --> 00:43:12,640
?"מה זה "את לב פרעה

646
00:43:12,670 --> 00:43:14,850
- "אם תיקחו את המילה "פרעה
,פ-ר-ע-ה

647
00:43:15,200 --> 00:43:17,820
לב פרעה" של המילה פרעה"
.זה ר-ע, זה רע

648
00:43:18,350 --> 00:43:20,790
,זאת אומרת, פרעה, הכבדתי את לב פרעה
.עשיתי את הלב שלו רע

649
00:43:21,220 --> 00:43:24,180
,זה החידוש לשבת
.כל הבעלי בתים

650
00:43:24,560 --> 00:43:27,270
אבל סתם משהו שאנחנו מדברים פה
,על עניין של עבודה

651
00:43:27,280 --> 00:43:29,670
שתדעו לכם שסטנדאפיסט
.זה מקצוע ממש ממש לא קל

652
00:43:29,740 --> 00:43:30,930
.לא קל להיות סטנדאפיסט

653
00:43:31,270 --> 00:43:33,550
לך תדע מה שנייה לפני זה
?עברת, אתה מבין

654
00:43:33,570 --> 00:43:35,920
אז עכשיו להתחיל להצחיק אנשים
.זה מאוד מאוד לא פשוט

655
00:43:36,210 --> 00:43:38,310
.גם זמר. -גם זמר, נכון
.עבודת פרך-

656
00:43:38,520 --> 00:43:40,970
.כן, זה ממש ככה
,ממש. -אבל אתה יודע-

657
00:43:41,150 --> 00:43:44,180
:תמיד שואלים אותי בהתחלה
...תגיד לי, מה היה בהתחלה שלא... שלא

658
00:43:44,650 --> 00:43:46,180
?כאילו, מה היה
?היה פעם שלא צחקו

659
00:43:46,640 --> 00:43:49,180
,אני אגיד לכם את האמת
,בהתחלה לא הייתי בכלל סטנדאפיסט

660
00:43:49,200 --> 00:43:50,000
.בהתחלה הייתי קוסם

661
00:43:50,240 --> 00:43:51,760
אנשים היו נעלמים לי
.תוך כדי ההופעה

662
00:43:53,030 --> 00:43:54,450
,פעם חשבו שאני, אתה יודע, כוהן

663
00:43:54,470 --> 00:43:56,260
,והיו זורקים עליי מעשרות
.ביצים, עגבניות

664
00:43:56,360 --> 00:43:57,910
פעם אחת באמצע ההופעה
!מישהו קם, אמר לי: תצא

665
00:43:57,940 --> 00:43:59,210
!אתה לא מצחיק
!לך הביתה

666
00:43:59,220 --> 00:44:00,850
,אמרתי לו: אבא, תירגע
.יש פה אנשים. לא מתאים

667
00:44:01,340 --> 00:44:03,940
...אבל באמת, אחת העבודות ה

668
00:44:03,970 --> 00:44:06,330
אתה יודע, תמיד בתור סטנדאפיסט
.תמיד הייתי מאחר להופעות

669
00:44:06,870 --> 00:44:09,250
:היו אומרים לי כזה
?מה, אתה עושה צחוק

670
00:44:09,290 --> 00:44:10,220
.אמרתי: כן, בשביל זה באתי

671
00:44:10,440 --> 00:44:14,640
,לא, אבל באמת
.עבדתי בכל מיני עבודות, דרך אגב

672
00:44:14,790 --> 00:44:16,130
,עבדתי פעם אחת בתור סנדלר

673
00:44:16,860 --> 00:44:19,210
,אבל התפטרתי
.היו לי בעיות עם ההנהלה

674
00:44:19,640 --> 00:44:23,150
,עכשיו, עוד, אתה יודע
...היה לי פעם אחת איזה

675
00:44:23,290 --> 00:44:25,830
המקצוע הכי מעצבן בעולם
?זה מלצרות, נכון או לא

676
00:44:26,160 --> 00:44:30,160
דרך אגב, היה לי חבר
.שניסה להתקבל לקרקס

677
00:44:30,910 --> 00:44:32,620
,ולא קיבלו אותו
.חזר הביתה וזה

678
00:44:32,650 --> 00:44:33,890
,אמר לאשתו: לא קיבלו אותי וזה

679
00:44:34,680 --> 00:44:36,560
,עשיתי שמיניות באוויר
...כלום לא עזר. לא

680
00:44:37,910 --> 00:44:40,040
אבל המקצוע הכי מעצבן
?זה מלצרות, נכון

681
00:44:40,070 --> 00:44:42,630
זה המקצוע הכי מעצבן
,כי מגיעים לך לקוחות מעצבנים כאלה

682
00:44:42,650 --> 00:44:44,310
.כל מיני כאלה מהחברה הגבוהה

683
00:44:44,480 --> 00:44:46,310
,הייתי פעם מלצר
:אחת אומרת לי כזה

684
00:44:46,930 --> 00:44:49,410
?סלח לי, אילו גבינות עשירות יש לכם

685
00:44:50,180 --> 00:44:51,920
?איזה גבינות עשירות
,'אמרתי: יש לנו גבינת קוטג

686
00:44:51,970 --> 00:44:53,460
,יש לה וילה בקיסריה
.ארבעה חדרים

687
00:44:53,810 --> 00:44:56,060
:או שיש כאלה
.אני רוצה בבקשה עוגת בראוניז

688
00:44:56,400 --> 00:44:59,020
,טוב, הלכתי לוויטרינה, חזרתי
:אמרתי לה

689
00:44:59,080 --> 00:45:01,580
:גברת, בראוניז נגמר. היא אמרה לי
?מה זאת אומרת? סליחה, איפה הוא

690
00:45:01,970 --> 00:45:02,820
?"מה זה "איפה הוא

691
00:45:03,220 --> 00:45:05,820
,אמרתי לה: ירד עם כמה קרואסונים לאילת
?יחזור לישון, מה הלחץ

692
00:45:06,490 --> 00:45:09,550
אבל באמת, אחד המקצועות שלדעתי
,זה המקצוע הכי קל בעולם

693
00:45:09,640 --> 00:45:10,770
.תסכים איתי, זה רופא ילדים

694
00:45:11,650 --> 00:45:13,780
,כל דבר שאתה בא אליו
.נכון? אותו דבר

695
00:45:14,040 --> 00:45:14,710
.זה ויראלי

696
00:45:15,850 --> 00:45:17,630
?מה זה
.זה ויראלי. -זה נכון, זה נכון

697
00:45:17,650 --> 00:45:18,990
?נכון או לא
.זה המקצוע הכי קל

698
00:45:19,090 --> 00:45:20,800
,גם רופא שיניים
.עכשיו הייתי אצל רופא שיניים

699
00:45:20,840 --> 00:45:23,910
.אתה יודע כמה עקרו לי? 300 שקל
.זה בסך הכול

700
00:45:24,770 --> 00:45:27,530
,אבל הנה, הוא דיבר על הדבר האחרון
.הוא דיבר על צפרדעים

701
00:45:27,580 --> 00:45:29,680
תמיד צפרדעים, המכה הזאת
.תמיד מזכירה לי ארסים

702
00:45:30,020 --> 00:45:33,100
,אתה נותן מכה על הצפרדע
...כמו שאמרת, יוצאים הרבה הרבה

703
00:45:33,250 --> 00:45:34,750
,אותו דבר, אז אתה נותן לו מכה
.באים עוד שבע

704
00:45:34,800 --> 00:45:36,180
.אתה לא נפטר מהם

705
00:45:36,610 --> 00:45:38,030
.הרב יעקב חמו, תודה רבה

706
00:45:38,450 --> 00:45:41,420
...ואנחנו דיברנו קודם
,עורך דין שלמה ולר

707
00:45:41,450 --> 00:45:45,310
אנחנו דיברנו קודם על הקבלה
.של המשפט העולמי מול המשפט העברי

708
00:45:45,640 --> 00:45:47,920
כן. -התורה שלנו
.היא ספר החוקים שלנו

709
00:45:47,960 --> 00:45:50,990
...איפה אנחנו מוצאים בתורה באמת את ה

710
00:45:51,820 --> 00:45:53,520
.איך נקרא לזה? את הביטוח לעובד

711
00:45:53,640 --> 00:45:55,350
.מאיפה זה מתחיל בעצם
.מאיפה זה מתחיל-

712
00:45:55,440 --> 00:45:57,470
,אז יש שני מקומות בתורה, במקרא

713
00:45:57,495 --> 00:46:01,884
שאנחנו יכולים לראות בצורה מפורשת
.התייחסות לנושא של שכר שכיר

714
00:46:02,440 --> 00:46:04,640
.וכל השאר כמובן נלמד ממדרשים

715
00:46:04,680 --> 00:46:07,790
,"אפשר לראות בפרק "השוכר את הפועלים
.השוכר את האומנים", בבא מציעא"

716
00:46:08,200 --> 00:46:11,040
שם חז"ל לומדים בעצם
מכל מיני מדרשים

717
00:46:11,050 --> 00:46:15,950
מהם תנאי העבודה הנכונים
.להעסיק בהם עובד

718
00:46:16,930 --> 00:46:19,540
אני אצטט מתוך ספר דברים
.וספר ויקרא, ברשותכם

719
00:46:20,610 --> 00:46:23,840
:התורה אומרת בספר דברים בפרק כ"ד

720
00:46:24,220 --> 00:46:26,380
לא תעשוק שכר עני ואביון מאחיך"

721
00:46:26,410 --> 00:46:30,450
.או מגרך אשר בשעריך"
."ביומו תיתן שכרו

722
00:46:30,490 --> 00:46:34,100
כלומר, אנחנו מדברים פה על תקופה
.שעדיין לא היו שום חוקים בנושא של עבודה

723
00:46:34,120 --> 00:46:35,170
- "ביומו תיתן שכרו"

724
00:46:35,200 --> 00:46:36,650
.יש יום לתת את השכר

725
00:46:37,090 --> 00:46:38,270
- "ולא תבוא עליו השמש"

726
00:46:38,320 --> 00:46:42,000
,כלומר, אם הוא עבד היום
,הוא צריך לקבל היום את השכר שלו

727
00:46:42,230 --> 00:46:43,360
.הלנת שכר בעצם

728
00:46:43,610 --> 00:46:45,950
,"כי עני הוא"
.כמובן יש פה איזה עניין של רחמנות

729
00:46:45,980 --> 00:46:47,640
.הוא גם כנראה צריך את הכסף הזה

730
00:46:48,200 --> 00:46:49,610
ואליו הוא נושא את נפשו"

731
00:46:50,060 --> 00:46:52,240
'ולא יקרא עליך אל ה"
."והיה בך חטא

732
00:46:52,290 --> 00:46:53,230
.זה בספר דברים

733
00:46:53,890 --> 00:46:58,300
בספר ויקרא בפרק יט
.אנחנו רואים דברים עוד יותר מפורשים

734
00:46:58,600 --> 00:47:00,910
,"לא תעשוק את רעך, לא תגזול"

735
00:47:00,940 --> 00:47:02,680
,אנחנו מדברים פה בעצם על עושק וגזל

736
00:47:02,720 --> 00:47:05,280
,אלה עבירות שמגיעות מעולם הממון

737
00:47:05,370 --> 00:47:06,840
.כלומר, גניבה ממש

738
00:47:07,160 --> 00:47:10,070
לא תעשוק את רעך ולא תגזול"
."לא תלין פעולת שכיר איתך

739
00:47:10,120 --> 00:47:14,190
,באותו משפט ביחד
כלומר הלנת שכר נמצאת יחד עם עושק וגזל

740
00:47:14,860 --> 00:47:15,620
.באותו משפט

741
00:47:15,670 --> 00:47:20,720
מעניין לציין שאותה פרשה
בפרק יט בויקרא

742
00:47:20,750 --> 00:47:22,150
:בעצם מסתיימת במילים האלה

743
00:47:22,240 --> 00:47:25,260
אני ה' אלוקיכם"
."אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים

744
00:47:25,310 --> 00:47:27,150
?תשאל: מה הקשר לכאורה

745
00:47:27,630 --> 00:47:30,780
כלומר, אותה פרשה עוסקת
,בעניינים של בין אדם לחברו, בענייני ממון

746
00:47:30,810 --> 00:47:32,350
.בין השאר גם בנושא של הלנת שכר

747
00:47:32,690 --> 00:47:34,190
?מה הקשר למצרים פתאום

748
00:47:34,430 --> 00:47:35,660
.אני חושב שהתשובה היא מתבקשת

749
00:47:35,690 --> 00:47:39,650
:כלומר, הקב"ה אומר לנו
אל תתנהגו כמו שמצרים העסיקו אתכם בפרך

750
00:47:39,670 --> 00:47:41,720
,ולא נתנו לכם שכר
.בעצם בתנאי עבדות

751
00:47:41,980 --> 00:47:44,750
אלא המטרה היא שעם ישראל
יהיה נעלה יותר

752
00:47:44,760 --> 00:47:47,560
.ובעצם ייתן את הזכויות האלה לעובדים

753
00:47:47,830 --> 00:47:49,870
.וזה כתוב בצורה מאוד מאוד מפורשת

754
00:47:49,900 --> 00:47:50,800
מעניין לציין

755
00:47:52,490 --> 00:47:57,470
בעצם איך התפתחה ההלכה היהודית
,סביב הנושא של... המשפט העברי בעצם

756
00:47:57,560 --> 00:47:58,820
.סביב הנושא של דיני עבודה

757
00:47:59,180 --> 00:48:00,820
.ממש על קצה המזלג

758
00:48:01,690 --> 00:48:03,590
.בעצם הרי היינו בגלות כל השנים

759
00:48:03,630 --> 00:48:07,170
כלומר, ההלכה התפתחה
.בצורה מאוד מאוד מקומית

760
00:48:08,370 --> 00:48:11,450
יכול להיות שבגלות בעיראק
דיני המקום היו כך

761
00:48:11,470 --> 00:48:14,760
.ובגלות בפולין הדינים היו כך

762
00:48:15,120 --> 00:48:19,940
בעצם קשה מאוד למצוא איזשהו קודקס הלכתי
שעוסק דווקא בדיני עבודה

763
00:48:20,330 --> 00:48:21,790
שממנו ניתן לגזור דברים

764
00:48:21,820 --> 00:48:25,180
ולדעת מה נכון לעשות
.מבחינת דיני עבודה

765
00:48:25,700 --> 00:48:28,880
ולכן כיום בדין תורה

766
00:48:29,950 --> 00:48:32,160
נוכל לראות בצורה
,שהיא כמעט מקיר לקיר

767
00:48:32,620 --> 00:48:35,400
רוב פוסקי ההלכה בדורנו דנים

768
00:48:35,540 --> 00:48:39,150
,לפי העקרונות של דינא דמלכותא
,דינא ומנהג המקום

769
00:48:39,220 --> 00:48:40,720
.ולא סתם

770
00:48:40,840 --> 00:48:45,920
גם הגמרא בבבא מציעא בהרבה מקרים קובעת
.שכך מנהג המדינה

771
00:48:45,970 --> 00:48:47,330
.מנהג המדינה זה לא סתם מילים

772
00:48:47,610 --> 00:48:49,540
,ברגע שמדובר במנהג שנהוג במקום

773
00:48:49,570 --> 00:48:51,210
.זה בעצם נהיה קניין של האדם

774
00:48:51,250 --> 00:48:53,110
.כשזה קניין של האדם זו זכות הלכתית

775
00:48:53,550 --> 00:48:57,910
גם אם זה משהו שהשלטון החילוני אולי
או השלטון המקומי

776
00:48:58,570 --> 00:48:59,610
.הוא זה שקבע אותו

777
00:48:59,630 --> 00:49:03,210
.אז לצורך העניין, ניתן דוגמה
.אם מפטרים אדם צריך לשלם לו פיצויי פיטורין

778
00:49:03,590 --> 00:49:05,860
אז זאת חובה הלכתית לשלם לו
פיצויי פיטורין

779
00:49:05,880 --> 00:49:07,620
.כי זאת זכותו גם על פי ההלכה

780
00:49:08,410 --> 00:49:12,040
,למעט מגבלות מסוימות
,כמו הלנת שכר שיש בה איסורי ריבית

781
00:49:12,110 --> 00:49:16,790
ושם ייאלץ אותו פוסק הלכה
להתעלם מהזכות

782
00:49:16,820 --> 00:49:19,370
אבל לרוב הדברים יש הסכמה
.כמעט מקיר לקיר

783
00:49:19,410 --> 00:49:20,320
.מאוד מעניין

784
00:49:20,370 --> 00:49:22,390
.החכמנו מאוד, עורך הדין שלמה ולר

785
00:49:22,420 --> 00:49:23,870
.אתה מוציא את החשק להיות עבד

786
00:49:25,470 --> 00:49:28,080
.הרב יעקב, אין לך חשק להיות עבד

787
00:49:28,160 --> 00:49:30,370
...לא, אבל את האמת
.לא, אה? הוא התבאס-

788
00:49:30,610 --> 00:49:33,250
לא, אבל הוא עורך דין
.וזה גם מקצוע טוב

789
00:49:33,320 --> 00:49:34,350
.לא דיברנו על מקצוע של עורך דין

790
00:49:34,400 --> 00:49:35,950
.זה סוג של עבדות

791
00:49:35,990 --> 00:49:37,600
.זה טוב, לא, זה מקצוע טוב

792
00:49:37,620 --> 00:49:39,920
היה פעם אחת איזה עורך דין צעיר
,שקיבל איזה תיק אחד גדול

793
00:49:40,340 --> 00:49:41,920
.והוא ראה שהוא הולך להפסיד בתיק הזה

794
00:49:42,130 --> 00:49:43,180
?מה נעשה

795
00:49:43,220 --> 00:49:45,460
.הוא לא ידע מה לעשות בדבר הזה

796
00:49:46,220 --> 00:49:48,300
טוב, הלך לאיזה
,עורך דין אחד מנוסה וזה

797
00:49:48,320 --> 00:49:49,430
.אמר לו: שמע וזה, ככה וככה

798
00:49:49,440 --> 00:49:49,990
,אני הולך להפסיד את התיק

799
00:49:50,010 --> 00:49:50,700
.הוא אומר לעורך דין

800
00:49:52,220 --> 00:49:53,860
טוב, הוא רצה להתייעץ איתו

801
00:49:53,900 --> 00:49:54,850
:אז העורך דין הצעיר אמר לו

802
00:49:54,880 --> 00:49:56,760
?שמע, אולי ניתן לשופט שוחד

803
00:49:57,270 --> 00:49:59,810
,ניתן לו קצת כמה דולרים
.כמה פה, כמה זה

804
00:50:00,260 --> 00:50:01,880
אמר לו: שמע, אני מכיר
.את השופט הזה

805
00:50:01,920 --> 00:50:03,880
,אל תתעסק איתו
.זה שופט ככה, פלס

806
00:50:04,270 --> 00:50:06,110
.ישר, דוד של קרן פלס

807
00:50:06,130 --> 00:50:08,110
,באמת משהו ישר
.כולו ככה פלס

808
00:50:08,370 --> 00:50:09,380
.אל תתעסק איתו, באמת

809
00:50:10,000 --> 00:50:12,490
.אמר לו: וזה, שמע
,טוב, בסדר, בקיצור

810
00:50:13,440 --> 00:50:15,330
,אחרי זה, ברוך השם וזה
.הוא זכה במשפט

811
00:50:15,470 --> 00:50:17,050
אז הוא פגש עוד פעם
,את עורך הדין המנוסה הזה

812
00:50:17,060 --> 00:50:19,090
?אמר לו: אתה רואה
.אמרתי לך לא לתת שוחד וזה

813
00:50:19,120 --> 00:50:21,310
...אם היית נותן שוחד
,לא, דווקא נתתי שוחד-

814
00:50:22,040 --> 00:50:24,830
,נתתי דווקא שוחד
.אבל עם כרטיס הביקור של הצד השני

815
00:50:27,080 --> 00:50:28,440
.אליך, הרב אסוס

816
00:50:28,940 --> 00:50:30,300
:השם יתברך כל יכול

817
00:50:31,010 --> 00:50:34,980
עשר מכות, "והכבדתי את ליבו
,"ואת לב עבדיו

818
00:50:35,274 --> 00:50:39,097
ועוד פעם, ומשה ואהרן
עוד פעם מגיעים לפרעה

819
00:50:39,140 --> 00:50:41,773
.והוא מסלק אותם ומרמה אותם

820
00:50:42,400 --> 00:50:46,180
הקב"ה, תן מכה אחת חזקה
.וזה הכול

821
00:50:46,440 --> 00:50:47,840
."שלח את עמי ויעבדוני"

822
00:50:47,890 --> 00:50:51,090
?בשביל מה פרשיות שנפרסות לאורך יריעות

823
00:50:51,630 --> 00:50:53,670
.מכה אחת
?למה צריך עשר מכות

824
00:50:54,014 --> 00:50:58,267
יפה. אני אתקשר למה
שעורך הדין שלמה היקר אמר

825
00:50:58,690 --> 00:51:01,020
וזה בעצם יענה לנו גם כן
.על השאלה שלך

826
00:51:02,250 --> 00:51:05,880
דיבר שלמה על
,"ביומו תיתן שכרו"

827
00:51:06,110 --> 00:51:09,290
.שאסור להלין את השכר של הפועל

828
00:51:09,960 --> 00:51:10,900
,"ביומו תיתן שכרו"

829
00:51:10,950 --> 00:51:12,940
אפילו שלא לחכות לרגע
,שנהיה לילה

830
00:51:12,960 --> 00:51:14,450
,עוד לפני שנהיה לילה ממש

831
00:51:14,490 --> 00:51:17,360
,לפני השקיעה
.לבוא לתת לו את המשכורת

832
00:51:17,800 --> 00:51:20,260
,"הגמרא ב"השוכר את הפועלים
,שהזכיר עורך הדין

833
00:51:20,740 --> 00:51:24,290
הגמרא אומרת שאם שלחת שליח
,לשכור פועלים

834
00:51:24,810 --> 00:51:27,250
אז אין את הדין של
."ביומו תיתן שכרו"

835
00:51:27,570 --> 00:51:30,590
למה? כי בעל הבית בעצם
לא אמר לפועלים לעבוד

836
00:51:31,100 --> 00:51:33,860
והשליח בעצם לא סגר איתם
.שהוא משלם להם

837
00:51:34,430 --> 00:51:36,060
זה משהו כזה שנופל בין הכיסאות

838
00:51:36,080 --> 00:51:37,980
ואז אין את הדין
,"של "ביומו תיתן שכרו

839
00:51:38,010 --> 00:51:39,980
.אפשר לתת את זה יותר מאוחר
,לשלם חייבים

840
00:51:40,420 --> 00:51:42,240
אבל אין את הדין
."של "ביומו תיתן שכרו

841
00:51:43,590 --> 00:51:45,660
,במצוות הקב"ה

842
00:51:46,320 --> 00:51:49,620
אילו מצוות אנחנו קיבלנו
?מפי הקב"ה בעצמו

843
00:51:50,320 --> 00:51:53,860
"אנוכי ה' אלוקיך"
."ו"לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי

844
00:51:54,280 --> 00:51:55,670
.יותר לא יכולנו לשמוע

845
00:51:56,420 --> 00:51:59,680
?מה ביקשנו
.משה רבנו, דבר איתנו אתה ונשמעה

846
00:52:00,260 --> 00:52:02,170
."ואל ידבר עמנו אלוקים פן נמות"

847
00:52:02,880 --> 00:52:07,450
אז בעצם 611 מצוות
,קיבלנו על ידי שליח

848
00:52:08,240 --> 00:52:09,310
.על ידי משה רבנו

849
00:52:10,350 --> 00:52:13,440
אז על מה הקב"ה יכול לשלם לנו
?"ביומו תיתן שכרו"

850
00:52:14,320 --> 00:52:15,430
:רק על שתי מצוות

851
00:52:16,690 --> 00:52:19,300
רק על אמונה של
"אנוכי ה' אלוקיך"

852
00:52:19,610 --> 00:52:21,440
ועל "לא יהיה לך
."אלוהים אחרים על פניי

853
00:52:22,070 --> 00:52:25,460
על שאר כל המצוות כולן
.הקב"ה אומר לעתיד לבוא

854
00:52:26,310 --> 00:52:28,680
?"אז איך באמת "ביומו תיתן שכרו

855
00:52:29,460 --> 00:52:31,040
.זו התשובה למה שאתה שאלת

856
00:52:31,650 --> 00:52:36,120
,הקב"ה רצה לחנך
,דבר ראשון את המצרים

857
00:52:36,780 --> 00:52:38,490
.אבל בית הספר היה בשביל עם ישראל

858
00:52:39,390 --> 00:52:43,560
אני רוצה ללמד אתכם
אמונה פשוטה בקב"ה

859
00:52:43,920 --> 00:52:46,270
.מלמטה עד למעלה

860
00:52:46,940 --> 00:52:50,770
,הדם זה היה המים
.שהם הכי נמוכים בעולם

861
00:52:51,270 --> 00:52:54,300
,ואחרי זה היה לנו את הצפרדע
.שאלו חיות שהן בתוך המים

862
00:52:54,710 --> 00:52:56,780
,ואחרי זה יש לנו את הכינים
.שהן בתוך העפר

863
00:52:57,040 --> 00:52:58,790
,ואחרי הכינים יש לנו את הערוב

864
00:52:58,810 --> 00:53:01,360
.שזה החיות היותר גדולות מעל העפר

865
00:53:01,680 --> 00:53:03,900
,ואחרי הערוב שחין
.שזה כבר חיידקים

866
00:53:03,950 --> 00:53:06,560
,ואחרי השחין יש לנו את הברד, ארבה

867
00:53:06,590 --> 00:53:08,020
.שזה כבר חיות שמעופפות

868
00:53:08,230 --> 00:53:10,650
.חושך זה עוד יותר גבוה במאורות

869
00:53:10,920 --> 00:53:12,830
.ומכת בכורות שזה בנשמות

870
00:53:13,370 --> 00:53:17,020
,הקב"ה אומר: חבר'ה
.אני שולט בכול מכול כול

871
00:53:17,490 --> 00:53:20,730
.וזה היה בית ספר לאמונה לעם ישראל

872
00:53:21,190 --> 00:53:23,910
אז אם אנחנו רוצים
,"ביומו תיתן שכרו"

873
00:53:24,370 --> 00:53:27,820
.אין מצווה בתורה שלא נכניס את האמונה

874
00:53:28,440 --> 00:53:31,300
?למה אני מניח תפילין
.כי הקב"ה ציווה

875
00:53:31,870 --> 00:53:34,580
?למה אני שומר שבת
.כי "אנוכי ה' אלוקיך" ציווה

876
00:53:35,210 --> 00:53:39,020
במצב כזה שאני מכניס
,את האמונה שלמדתי במצרים

877
00:53:39,410 --> 00:53:42,120
- אני מכניס את זה בכל מצווה ומצווה

878
00:53:42,440 --> 00:53:45,710
."הקב"ה מחויב: "ביומו תיתן שכרו

879
00:53:45,760 --> 00:53:49,030
הקב"ה שכר אותנו, אמר לנו
,"אנוכי ה' אלוקיך"

880
00:53:49,280 --> 00:53:51,950
.צריכים ללמוד את האמונה
,וזו הייתה הכוונה של הקב"ה

881
00:53:52,530 --> 00:53:55,440
למען שתי אותותיי אלה בקרבו"

882
00:53:55,460 --> 00:54:00,160
ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך"
."את אשר התעללתי במצרים

883
00:54:00,180 --> 00:54:04,340
למה? כי צריכים ללמוד אמונה
.'מ-א' עד ת

884
00:54:04,670 --> 00:54:08,080
.מדהים, מדהים, מדהים
.פשוט מדהים

885
00:54:09,030 --> 00:54:11,390
.סדר המכות, מדהים

886
00:54:13,690 --> 00:54:18,380
.אחרי שהתוכנית עפה לה
.עפה לה. -ממש-

887
00:54:19,010 --> 00:54:21,240
אנחנו מגיעים לסיום התוכנית

888
00:54:21,690 --> 00:54:25,570
ואיתכם אני רוצה לעבור יחד
על יסוד מרכזי

889
00:54:25,600 --> 00:54:28,770
שאני חושב שהוא אולי
הכי בולט בפרשה שלנו

890
00:54:29,120 --> 00:54:31,460
,וזו ההנהגה
הנהגת השם יתברך

891
00:54:31,700 --> 00:54:34,080
.של מידה כנגד מידה
,אנחנו רואים את זה גם לפי המכות

892
00:54:34,130 --> 00:54:35,920
כמו שהרב אסוס אמר
.כל כך יפה ומדהים

893
00:54:36,520 --> 00:54:38,130
,כמו בומרנג ממש

894
00:54:38,470 --> 00:54:40,130
המצרים לקו בכל דבר

895
00:54:40,400 --> 00:54:43,090
שבו הם חטאו ופשעו
.ואמללו את עם ישראל

896
00:54:43,120 --> 00:54:45,190
.פשוט שימו לב, אחד לאחד

897
00:54:45,980 --> 00:54:49,210
אנחנו רואים ששום צער
.של שום יהודי לא הולך לאיבוד

898
00:54:49,490 --> 00:54:52,520
.אצל הקב"ה הכול הכי מדויק שיש

899
00:54:52,860 --> 00:54:56,110
,כשאנחנו רואים כל כך ברור
,שחור על גבי לבן

900
00:54:56,430 --> 00:55:02,290
אי אפשר שלא להתפעל מכמה הקב"ה
.לא מוותר על אף צער של יהודי

901
00:55:02,650 --> 00:55:07,070
,המצרים התעסקו עם עם ישראל
.הקב"ה בא איתם בדין אחד-אחד

902
00:55:07,670 --> 00:55:11,570
.אנחנו רואים כמה זה צריך לחזק אותנו

903
00:55:11,790 --> 00:55:13,770
אותי באופן אישי
זה מחזק מאוד

904
00:55:14,150 --> 00:55:17,870
,לדעת שאין רגע שאני
,אני הקטן, הפסיק הקטן בעולם

905
00:55:18,170 --> 00:55:20,550
.שחלילה וחס אני לבד
.לא, השם יתברך איתנו

906
00:55:20,840 --> 00:55:23,910
השם יתברך רואה את השמחה שלנו
,ולחילופין את הצער, את הדמעות

907
00:55:24,260 --> 00:55:26,590
.את כל הניסיונות
הקב"ה משגיח עליי

908
00:55:26,900 --> 00:55:28,220
.ולא עוזב אותנו לרגע

909
00:55:29,110 --> 00:55:32,550
וזה אולי בעיקר
.אנחנו רואים את זה בעתות צרה

910
00:55:32,590 --> 00:55:34,020
,אנשים פונים ומתפללים

911
00:55:34,050 --> 00:55:37,120
אבל הקב"ה גם בשמחות
,וגם בשאר הרגעים

912
00:55:37,450 --> 00:55:40,620
,בכל האופנים שלנו
.הקב"ה לא עוזב אותנו שנייה אחת

913
00:55:41,060 --> 00:55:44,410
,אנחנו בידיים הכי טובות שיש
.ידי השם יתברך

914
00:55:44,430 --> 00:55:46,680
,אז אני רוצה להודות לכם
,צופים יקרים

915
00:55:46,930 --> 00:55:48,690
,לרב אליהו אסוס
,שהיה איתנו כאן

916
00:55:48,900 --> 00:55:50,210
,לעורך הדין שלמה ולר

917
00:55:50,410 --> 00:55:51,540
,לאומן ישי ריבו

918
00:55:51,670 --> 00:55:53,170
לרב אייל ישראל שטרנליב

919
00:55:53,390 --> 00:55:56,350
,ולסטנדאפיסט יעקב חמו
.שמשמח אותנו

920
00:55:56,720 --> 00:55:59,710
תודה רבה לכם
,שאתם איתנו שבוע אחר שבוע

921
00:55:59,900 --> 00:56:01,340
,תודה לרב מרדכי לוי

922
00:56:01,610 --> 00:56:03,880
תודה רבה לבת-אל היקרה
,על כל הכיבוד

923
00:56:04,380 --> 00:56:06,670
,"ל"טיב פיצוחים
.ל"ספיישל פרי" בבני ברק

924
00:56:07,570 --> 00:56:10,820
אני רוצה לבקש מכם
שתהיו איתנו גם בשבוע הבא

925
00:56:10,860 --> 00:56:12,150
.באותה שעה, באותו היום

926
00:56:12,470 --> 00:56:14,250
,אנחנו נמשיך לאתגר אתכם

927
00:56:14,520 --> 00:56:15,950
נמשיך לשמח אתכם

928
00:56:16,500 --> 00:56:18,390
.ונמשיך לשמוע מכם ולראות אתכם

929
00:56:18,550 --> 00:56:19,940
.אני אוהב אתכם
.תודה רבה על הכול

930
00:56:19,970 --> 00:56:22,300
תודה רבה להידברות
.על הבית החם והנפלא הזה

931
00:56:23,600 --> 00:56:25,680
.גוד שבס
.גוד שבס-

932
00:56:34,050 --> 00:56:39,550
שלום לבן דודי הצח והאדמון

933
00:56:40,770 --> 00:56:46,460
שלום לבן דודי הצח והאדמון

934
00:56:47,300 --> 00:56:53,540
שלום לך מאת רקה כמו רימון

935
00:56:54,020 --> 00:56:56,160
שלום לבן דודי

936
00:56:57,480 --> 00:56:59,560
שלום לבן דודי

937
00:57:07,280 --> 00:57:12,610
מה לך יפהפייה, התעוררי אהבה

938
00:57:13,790 --> 00:57:19,270
מה לך יפהפייה, התעוררי אהבה

939
00:57:20,510 --> 00:57:26,610
ותצלצלי קולך, קולך כמעיל פעמון

940
00:57:27,120 --> 00:57:29,200
שלום לבן דודי

941
00:57:30,670 --> 00:57:32,040
שלום לבן דודי

942
00:57:33,710 --> 00:57:39,130
שלום לבן דודי הצח והאדמון

943
00:57:40,270 --> 00:57:46,070
שלום לבן דודי הצח והאדמון

944
00:57:46,980 --> 00:57:53,200
שלום לך מאת רקה כמו רימון

945
00:58:00,770 --> 00:58:10,570
שלום לבן דודי

946
00:58:10,610 --> 00:58:16,530
שלום לבן דודי הצח והאדמון

947
00:58:17,390 --> 00:58:23,890
שלום לבן דודי הצח והאדמון

948
00:58:23,970 --> 00:58:29,470
שלום לך מאת רקה כמו רימון

949
00:58:29,680 --> 00:58:30,570
שלום, שלום

950
00:58:30,630 --> 00:58:32,850
שלום לבן דודי

951
00:58:43,810 --> 00:58:49,530
לקראת אחותך רוץ
צא נא להושיעה

952
00:58:50,500 --> 00:58:56,770
לקראת אחותך רוץ
צא נא להושיעה

953
00:58:57,320 --> 00:59:03,680
וצלח כבן ישי רבת בני עמון

954
00:59:03,760 --> 00:59:04,470
שלום