הרב ברוך רוזנבלום

עסקה סופר משתלמת - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

האם בירך יעקב אבינו את כל בניו לפני פטירתו? עם אלו חדשות מרעישות חזר בנו של רבי יהושע בן לוי מעולם האמת? ומהו הסכם יששכר וזבולון?