עונג שבת, עונה 3 - סביב שולחן השבת עם פרשת ויחי

ערוץ הידברות

התכנית האהובה "עונג שבת" חוזרת לעונה שלישית עם כל השירים, הפיוטים, הריחות והטעמים, והפעם מתארחים סביב שולחן השבת: הרב אליהו אסוס, הרב אייל ישראל שטרנליב, הרב מרדכי לוי, עו"ד אורי אנגלהרד, האמן אהוד אריאל והסטנדאפיסט הרב יעקב חמו. בהגשת יובל טייב

תמלול ההרצאה

1
00:04:30,824 --> 00:04:31,553
.שלום לכם

2
00:04:31,802 --> 00:04:34,750
.תודה שאתם שוב איתנו
.והשבת אנחנו בפרשת ויחי

3
00:04:35,229 --> 00:04:37,902
ויחי יעקב בארץ מצרים"
."שבע עשרה שנה

4
00:04:38,210 --> 00:04:40,382
פרשת ויחי חותמת
את ספר בראשית

5
00:04:40,714 --> 00:04:45,098
ומספרת לנו על הפרידה
.מיעקב אבינו, שנפטר בגיל 147

6
00:04:45,445 --> 00:04:48,180
לפני כן יעקב אוסף אליו
,את כל השבטים

7
00:04:48,234 --> 00:04:52,600
.הרי הם בניו, ומברך אותם
כמו כן, הוא מוכיח את חלקם

8
00:04:52,833 --> 00:04:59,050
ומעניק מעין צוואה רוחנית, הכוללת גם רמזים
.לגבי הנחלה שכל אחד יזכה בה בארץ ישראל

9
00:04:59,541 --> 00:05:02,570
גם יוסף נפטר בפרשה הזו
,כשהוא בן 110 שנים

10
00:05:02,981 --> 00:05:05,717
כשהוא מבקש שיעלו את עצמותיו
.לארץ הקודש

11
00:05:06,280 --> 00:05:09,603
.אז בכבוד. יש לנו הרבה מה להספיק היום

12
00:05:09,750 --> 00:05:13,921
,אני רוצה לומר שוב שלום לפאנל שלנו
,לרב אליהו אסוס

13
00:05:14,181 --> 00:05:16,090
,לעורך הדין ד"ר אורי אנגלהרד

14
00:05:16,374 --> 00:05:19,160
,לאומן אהוד אריאל
לרב אייל ישראל שטרנליב

15
00:05:19,408 --> 00:05:21,920
.ולסטנדאפיסט יעקב חמו
.שלום לכם

16
00:05:21,958 --> 00:05:23,239
.שלום
.שלום וברכה-

17
00:05:23,477 --> 00:05:28,954
:אוקיי, אז הנה שאלה לרב אסוס
,יעקב מרגיש שהגיע זמנו למות

18
00:05:28,987 --> 00:05:30,610
,הוא קורא לבנים שלו, הוא מברך אותם

19
00:05:31,502 --> 00:05:35,540
,אבל ברכה מיוחדת הוא שומר לבני יוסף
.לאפרים ומנשה

20
00:05:35,748 --> 00:05:38,487
?מה מבדיל אותם
?למה דווקא להם

21
00:05:39,160 --> 00:05:42,890
,אפרים ומנשה, דבר ראשון
.יעקב אבינו עושה אותם שבטים

22
00:05:43,475 --> 00:05:45,720
,הוא אומר להם
:ליוסף הצדיק הוא אומר

23
00:05:46,140 --> 00:05:49,000
- אפרים ומנשה
.כראובן ושמעון יהיו לי

24
00:05:49,264 --> 00:05:54,407
זאת אומרת, שאפרים ומנשה
,הופכים להיות מנכדים לבנים

25
00:05:54,569 --> 00:05:57,326
.הם נהיים בנים
.הם הופכים להיות שבטים

26
00:05:57,859 --> 00:06:01,950
,והם באמת, כמו שאמרת יובל
.הם בארץ ישראל מקבלים חלק ונחלה

27
00:06:02,442 --> 00:06:06,500
,יש חלק של אפרים
,כמובן, חצי שבט המנשה בתוך ארץ ישראל

28
00:06:06,524 --> 00:06:13,030
,וחצי שבט המנשה מחוץ לארץ ישראל
.אז אפרים ומנשה הופכים להיות שבטים

29
00:06:14,101 --> 00:06:17,410
אבל יעקב אבינו, לא רק
,שהוא מברך אותם במיוחד

30
00:06:17,452 --> 00:06:23,323
."אלא הוא אומר: "בך יברך ישראל
כל יהודי ויהודי שיברך את הבנים שלו

31
00:06:23,482 --> 00:06:29,340
:לעתיד לבוא, כל השנים כולן, יברך אותם
."ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה"

32
00:06:29,453 --> 00:06:33,070
ככה אנחנו נוהגים באמת, אחרי הקידוש
מברכים את הבנים: "ישימך אלוקים

33
00:06:33,533 --> 00:06:36,250
."כאפרים וכמנשה"
?למה דווקא כאפרים וכמנשה

34
00:06:37,186 --> 00:06:40,985
אם הם כמו שבטים אז יש לנו את לוי
,ואת יששכר, את יוסף הצדיק

35
00:06:41,018 --> 00:06:44,930
.את בנימין הצדיק
?למה דווקא כאפרים ומנשה

36
00:06:45,036 --> 00:06:48,445
,אז יש באמת הרבה ביאורים לדבר הזה
.למה דווקא אפרים ומנשה

37
00:06:48,909 --> 00:06:55,475
אחד הביאורים שראיתי, שאפרים ומנשה
,הם גדלו בארץ טמאה בלי יעקב אבינו

38
00:06:55,864 --> 00:06:59,388
,בלי כל השבטים הקדושים
,בלי כל המשפחה המפוארת הזאת

39
00:06:59,678 --> 00:07:01,810
.והם נשארו בקדושתם

40
00:07:02,577 --> 00:07:07,220
,כשאנחנו רוצים לברך ילד שנמצא
,כמו בדור שלנו רואים את זה הפלא ופלא

41
00:07:07,695 --> 00:07:10,060
,כל כך הרבה ניסיונות נמצאים
:מברכים את הילדים

42
00:07:10,419 --> 00:07:13,880
,"ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה"
שתשמור על הקדושה שלך

43
00:07:13,916 --> 00:07:18,579
אפילו שאתה נמצא עם כל התככים
,ועם כל הבלגן שיש מבחוץ

44
00:07:18,580 --> 00:07:20,295
.תשמור על עצמך כמו אפרים ומנשה

45
00:07:20,296 --> 00:07:23,962
- וחשבתי לומר עוד חידוש אחד קטן
,למה כאפרים וכמנשה

46
00:07:24,478 --> 00:07:31,570
:השמות של אפרים ומנשה נקראים
אפרים - זה מלשון שהקב"ה הפרה אותו

47
00:07:32,058 --> 00:07:37,280
?בארץ עוניו, כך כתוב. אפרים, למה
."כי הפרני אלוקים בארץ עניי"

48
00:07:37,648 --> 00:07:42,105
?מנשה למה? למה נקרא מנשה
."כי נשני אלוקים בארץ עניי"

49
00:07:42,195 --> 00:07:46,950
זאת אומרת שהוא שם נותן את השמות שלהם
על מה שקרה לו בצער

50
00:07:47,828 --> 00:07:49,030
.ועל מה שקרה לו בשמחה

51
00:07:49,646 --> 00:07:52,730
כשאנחנו מברכים ילד, אנחנו רוצים
,להגיד לו דבר ראשון: תדע לך

52
00:07:53,320 --> 00:08:00,840
,החיים הם לא שחור ולבן
יש לנו גם את הדברים הלא כל כך טובים

53
00:08:01,004 --> 00:08:02,440
.ויש לנו גם כן את הדברים הנפלאים

54
00:08:02,766 --> 00:08:08,090
,שתדע לך שגם כן את המכות שאתה מקבל
,"את ה"נשני אלוקים" וגם את ה"הפרני אלוקים

55
00:08:08,230 --> 00:08:12,120
הכול הקב"ה נותן ותדע לחיות עם זה
,כל החיים שלך

56
00:08:12,121 --> 00:08:17,921
,עם החלבנה המסריחה, מה שנקרא
.בתוך סממני הקטורת ועם הריח טוב שיש

57
00:08:17,956 --> 00:08:21,480
.שניהם נמצאים בחיים
ואם בן אדם ידע לסבול את שניהם יחד

58
00:08:21,892 --> 00:08:25,810
,והוא ידע שזה וזה עשה לו אלוקים
.הוא יחיה בצורה נפלאה

59
00:08:25,832 --> 00:08:29,870
:לכן מברכים את הילדים
."ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה"

60
00:08:31,264 --> 00:08:34,015
?יפה מאוד. -איזה הסבר
.זה מתוק מדבש, מתוק מדבש-

61
00:08:34,130 --> 00:08:37,810
,יעקב מכנס את בניו ומברך אותם
.אבל זה לא כל הסיפור

62
00:08:38,331 --> 00:08:41,780
,ברגעים הללו שהוא מתכונן למותו
,הוא משאיר צוואה רוחנית לבניו

63
00:08:42,265 --> 00:08:43,326
.מתווה להם דרך

64
00:08:43,613 --> 00:08:46,670
אי אפשר להישאר אדישים כשקוראים
.את השורות הללו בפרשה

65
00:08:46,922 --> 00:08:53,220
.הסיטואציה הזו של פרידה מאדם יקר מוכרת
.אז מצוואת יעקב לצוואות הנכתבות בדורנו

66
00:08:53,592 --> 00:08:58,400
.איתנו בתוכנית עורך הדין ד"ר אורי אנגלהרד
.ואתה מומחה לצוואות

67
00:08:58,870 --> 00:09:02,330
.אז אנחנו מצוואה לצוואה
?חשוב להשאיר צוואה

68
00:09:02,821 --> 00:09:06,550
חשוב מאוד שכל אחד מאיתנו
,יכתוב צוואה

69
00:09:06,917 --> 00:09:10,573
צוואה שתבטא את הרצון
של האדם המצווה

70
00:09:11,137 --> 00:09:13,980
באשר למה שייעשה ברכושו
.לאחר מותו

71
00:09:14,581 --> 00:09:17,640
,אחרת נגיע לחוק הירושה
.שהוא ברירת המחדל

72
00:09:17,992 --> 00:09:22,140
,וחוק הירושה, כידוע לכולנו
.לא כולנו מכירים

73
00:09:22,583 --> 00:09:27,850
,וגם אם היינו מכירים את חוק הירושה
הרי לא תמיד הוא תואם את מה שהיינו רוצים

74
00:09:27,929 --> 00:09:29,213
.שיקרה לרכוש שלנו

75
00:09:29,508 --> 00:09:32,750
אוקיי, אז אנחנו רואים בעצם
.שצוואה מסדירה עניינים כספיים

76
00:09:33,028 --> 00:09:38,030
.פה יעקב אבינו מסדיר צוואה רוחנית
יש דבר כזה בכלל בימינו צוואה רוחנית

77
00:09:38,468 --> 00:09:40,142
?או שהכול זה רק רכוש וכסף

78
00:09:40,503 --> 00:09:46,560
מבחינה משפטית, התוקף של הצוואה
הוא לרכוש, לרכוש שהאדם עמל וצבר

79
00:09:46,636 --> 00:09:50,249
.במשך כל שנות חייו
זה התוקף המשפטי שאפשר גם לאכוף אותו

80
00:09:50,251 --> 00:09:50,915
.לאחר מכן

81
00:09:52,107 --> 00:09:56,940
יחד עם זה, ישנם אנשים רבים
שכותבים בצוואה או בדף נלווה לצוואה

82
00:09:58,495 --> 00:10:06,930
הנחיות רוחניות, נקרא לזה. ניתן להכניס
,דברים רוחניים בצוואה עצמה

83
00:10:07,361 --> 00:10:09,080
.שייתנו תוקף בחוכמה

84
00:10:09,523 --> 00:10:17,155
לדוגמה, אם מגיעים אליי זוג אנשים
,שחשוב להם מאוד, מעבר לחלוקת הרכוש

85
00:10:17,408 --> 00:10:22,232
,חשוב להם מאוד שהילדים יישארו מגובשים
,מאוחדים, שלא יריבו אחד עם השני

86
00:10:22,282 --> 00:10:24,901
.שיכירו עם השנים אחד את השני ולא יתרחקו

87
00:10:25,518 --> 00:10:28,000
אז כמובן שזה נחמד מאוד
,לרשום דבר כזה בצוואה

88
00:10:28,100 --> 00:10:29,054
?אבל איך אפשר לאכוף את זה

89
00:10:29,340 --> 00:10:33,590
אז זו מעין צוואה רוחנית שאי אפשר לאכוף
.אז אין לה קול ממש, חוץ ממסר של ההורים

90
00:10:33,978 --> 00:10:39,060
יחד עם זה, עורך דין מנוסה
יכול להכניס אלמנטים משפטיים

91
00:10:39,449 --> 00:10:42,840
שהם ייתנו תוקף לרצון הזה של ההורים
.שהילדים יהיו מגובשים

92
00:10:43,192 --> 00:10:48,290
,איך? לדוגמה, הוא יכול לצבוע
לרשום בצוואה שההורים צובעים כסף מסוים

93
00:10:48,480 --> 00:10:54,610
לטובת סוף שבוע זוגי במלון עם דשא
.כדי שגם הנכדים יוכלו לשחק

94
00:10:54,948 --> 00:10:59,100
והילדים יכולים להשתמש בכסף הזה
.רק לצורך זה

95
00:10:59,166 --> 00:11:04,035
,מי שלא יבוא לסוף השבוע הזה
.הוא לא יקבל כסף מהכסף הצבוע הזה

96
00:11:04,036 --> 00:11:09,530
מה עשינו? נתנו תוקף לצוואה רוחנית
,בעקיפין. ממילא, שורה תחתונה

97
00:11:09,875 --> 00:11:13,860
אפשר לרשום גם צוואה רוחנית
.בתור צוואה רגילה

98
00:11:13,960 --> 00:11:17,950
.יפה מאוד
,זאת אומרת, אז אם לא בצורה חוקית

99
00:11:17,988 --> 00:11:23,650
?אז איך אפשר לאכוף את זה
אין, אם צוואה... עוד פעם, צוואה נועדה-

100
00:11:23,960 --> 00:11:26,472
.כדי לקיים אותה
כדי לקיים אותה, זה אומר

101
00:11:26,511 --> 00:11:31,572
שאפשר לאכוף את החוק
.על ידי בית המשפט, שזה יקוים

102
00:11:31,615 --> 00:11:33,530
.אבל בחוכמה. בחוכמה רבה
נכון. אז אם עושים דבר כזה-

103
00:11:33,568 --> 00:11:35,980
זו חוכמה מאוד גדולה
.כי הנה, יש לך כסף צבוע

104
00:11:36,007 --> 00:11:40,540
,אומרים איקס כסף זה לטובת הדברים האלה
,לטובת כל שנה, פעם אחת בשנה

105
00:11:40,686 --> 00:11:45,578
?עד שייגמר הכסף, אוקיי
ובוא נראה האם מישהו מהילדים או הנכדים

106
00:11:45,598 --> 00:11:51,262
.לא יבוא לדבר כזה בחינם. ברור שהם יבואו
...ומזה באופן עקיף יוצא מצב ש

107
00:11:51,317 --> 00:11:56,060
מה שאפשר לעשות זה להכניס
,את ה"נעים" הרוחני

108
00:11:56,206 --> 00:11:59,910
.לעשות מכל דבר שהוא רוחניות תנאי
,זאת אומרת, אם יגידו קדיש

109
00:12:00,154 --> 00:12:03,430
.יקבלו כך וכך כסף
.וגם פרסים, פרסים-

110
00:12:03,488 --> 00:12:05,920
.זו התערבות שאני אישית לא אוהב
.רוחניות בתנאי-

111
00:12:06,029 --> 00:12:11,060
כי מה שיוצא זה מעין שליטה של ההורים
?יותר מדי, ומי יאכוף את זה

112
00:12:11,221 --> 00:12:16,420
?מי יאכוף את זה? מה, יהיה איזה שוטר בצד
,אז אולי בעצם כדאי להמליץ לחיים-

113
00:12:16,661 --> 00:12:21,730
לפני המתים, שאולי בעצם להנחיל ערכים
לילדים ולא לחייב אותם בסוף ימיהם

114
00:12:22,206 --> 00:12:25,210
?להגיע לבתי מלון באילוץ, לא
.זה תמיד טוב-

115
00:12:25,516 --> 00:12:28,150
.נכון, זה תמיד טוב
אבל בכל מקרה, אנחנו צריכים לחשוב-

116
00:12:28,392 --> 00:12:31,790
.על מה שיקרה לנו לאחר לכתנו
.לגמרי-

117
00:12:32,704 --> 00:12:34,950
טוב, אנחנו דיברנו על צוואות
...ודיברנו על

118
00:12:35,709 --> 00:12:38,899
עכשיו אנחנו נדבר קצת על החיים
,"ו"לעשות חיים

119
00:12:39,152 --> 00:12:40,274
.ואנחנו נדבר על מוזיקה

120
00:12:40,743 --> 00:12:45,660
,ואיתנו באולפן, כבוד גדול: אהוד אריאל
.הבן של מאיר אריאל

121
00:12:46,240 --> 00:12:49,590
מה אפשר להגיד או מה אפשר לא להגיד
?על האבא הגדול

122
00:12:50,160 --> 00:12:55,000
כאילו, אני... אנחנו דיברנו לפני התוכנית
,על "מודה אני לפניך", השיר שנכתב

123
00:12:55,018 --> 00:12:58,786
.ובעצם יצא באלבום לאחר פטירת אביך
.כן-

124
00:12:58,819 --> 00:13:01,990
אני סיפרתי לך שבאופן אישי
,הייתי שומע את השיר הזה

125
00:13:02,485 --> 00:13:06,540
?אני אולי קצת מגזים אבל אתה יודע מה
שש, שמונה פעמים ביום

126
00:13:08,204 --> 00:13:12,300
,במשך תקופה ארוכה של חודשים
.וביקשתי שתשיר את זה, כמובן

127
00:13:13,190 --> 00:13:17,830
,ספר לנו קצת, אבא, קיבוץ
,ואתה נראה יהודי כל כך יפה עם הפאות

128
00:13:18,577 --> 00:13:19,237
.ספר לי

129
00:13:19,672 --> 00:13:24,800
,"איך אומרים? "דה משיגינע זינגר מדפייס
.אומרים את זה

130
00:13:25,672 --> 00:13:28,650
?מה זה אומר
.זה אומר, המשוגע עם הפאות-

131
00:13:28,993 --> 00:13:30,010
.ביידיש אני חושב

132
00:13:30,497 --> 00:13:33,918
.כן, זה בטח לא בערבית
.יידיש זו שפה מאוד יפה-

133
00:13:33,941 --> 00:13:36,595
?בכל אופן, מה אפשר לספר
?איפה נתחיל

134
00:13:36,844 --> 00:13:38,643
אבא היה לומד
פרשת השבוע

135
00:13:38,669 --> 00:13:40,185
לפני שהוא היה
.הולך לבריכה בקיבוץ

136
00:13:40,310 --> 00:13:42,081
?איך אני יודע
:כי הייתי בא לגרור אותו

137
00:13:42,099 --> 00:13:43,580
.נו, אבא, בוא לבריכה כבר

138
00:13:43,962 --> 00:13:45,720
הוא היה יושב עם סבא
.ועם עוד שני זקנים

139
00:13:46,534 --> 00:13:49,500
,עברנו לעיר
,והוא היה פותח כל בוקר

140
00:13:49,590 --> 00:13:53,711
"קורא "ידיעות אחרונות
.ואז נכנס לתפילת יחיד של שלוש שעות בערך

141
00:13:56,813 --> 00:14:01,100
,מה אפשר לספר? הוא תופעה שהולכת וגדלה
.הוא מקובל בשמאל, הוא מקובל בימין

142
00:14:01,806 --> 00:14:04,770
,יום אחד אני חוזר מהופעה
מעלה ב-02:00 לפנות בוקר

143
00:14:04,779 --> 00:14:08,347
.אברך שנראה חרדי, ליטאי
:אחרי 20 שניות הוא שואל אותי

144
00:14:08,403 --> 00:14:12,000
?אתה הבן של מאיר אריאל
?אני שואל אותו: מה לך ולמאיר אריאל

145
00:14:12,267 --> 00:14:15,084
אז הוא מסביר לי. והנה, כשאני בא
לפה לאולפן, מאיר אריאל

146
00:14:15,110 --> 00:14:18,548
מוכר פה, אבל מה, מה טבעי
בזמר הקיבוצניק הזה

147
00:14:18,569 --> 00:14:22,760
שיהיה מקובל ממש על כל הגוונים
.של האוכלוסייה? זה פלא

148
00:14:22,864 --> 00:14:23,630
.זה פלא פלאים

149
00:14:23,799 --> 00:14:25,350
.ספר לנו משהו שאנחנו לא יודעים

150
00:14:25,814 --> 00:14:31,506
.אתה יודע, מאיר אריאל זה מיתוס. זה אגדה
...אבל יש דברים שבוא נגיד

151
00:14:31,918 --> 00:14:33,220
.ספר לנו משהו שאנחנו לא יודעים

152
00:14:33,703 --> 00:14:35,070
?משהו שאתם לא יודעים על אבא

153
00:14:37,006 --> 00:14:41,767
...אבא היה יושב
,הייתה לנו טלוויזיה בבית, אז עוד היה

154
00:14:42,640 --> 00:14:46,810
,הוא היה... כשהוא היה רואה את רביבו
?אתה יודע מי זה רביבו

155
00:14:47,231 --> 00:14:49,070
.שחקן כדורגל
.שחקן כדורגל-

156
00:14:49,262 --> 00:14:52,960
.לגיונר, אחד מהלגיונרים הראשונים
,כשהוא היה במשחקים שלו

157
00:14:52,999 --> 00:14:54,310
.הוא היה מעודד אותו
כשהוא היה מקבל את הכדור

158
00:14:54,366 --> 00:14:59,980
,הוא היה מעודד אותו: רוץ רביבו
.דיו רביבו - זה אולי אתם לא יודעים

159
00:15:00,025 --> 00:15:04,050
?אבל מה עוד אני יכול לספר לכם
?אפשר לשמוע מהמוזיקה של אבא-

160
00:15:04,117 --> 00:15:05,337
."מודה אני לפניך"
.בטח, בוודאי-

161
00:15:05,363 --> 00:15:06,567
.אנחנו ניתן לו מחיאות כפיים

162
00:15:09,363 --> 00:15:10,083
.אהוד אריאל

163
00:15:16,612 --> 00:15:21,651
מודה אני לפניך ולך

164
00:15:22,620 --> 00:15:26,924
על כל החסד והאמת

165
00:15:28,083 --> 00:15:32,128
והטובה והרעה והטובה

166
00:15:33,978 --> 00:15:44,062
שעשית עמדי ועם ביתי
ועם קרוביי וידידיי

167
00:15:46,167 --> 00:15:50,501
ועם בני עמי ועם ארצי

168
00:15:51,763 --> 00:16:02,304
ועם כל העולם והאדם אשר בראת

169
00:16:06,954 --> 00:16:10,675
בלאט חרש חרש, אט אט

170
00:16:11,075 --> 00:16:17,026
טופפות עתידות, עתידות לקראתנו

171
00:16:18,887 --> 00:16:28,640
ואת מחייכת אליי מתוך השינה

172
00:16:30,819 --> 00:16:40,600
יהיה לנו טוב, טוב מטוב, טוב מאוד
זה מתחיל כבר בבוקר בבוקר

173
00:16:44,798 --> 00:16:52,700
את צוחקת אליי מתוך השינה

174
00:17:07,000 --> 00:17:08,757
!וואו! וואו

175
00:17:09,486 --> 00:17:14,503
.תשמע, זה מנהרת הזמן
.אני כל כך מתרגש. ממש

176
00:17:15,147 --> 00:17:15,900
.תודה רבה לך

177
00:17:16,440 --> 00:17:18,540
אולי תספר לנו משהו שאנחנו
.לא מכירים מאבא

178
00:17:19,118 --> 00:17:22,120
,משהו שאתם לא מכירים מאבא
,מה שלא כל כך ידוע עליו

179
00:17:22,526 --> 00:17:28,270
התענוג הגדול של אבא ואימא
היה ביום חמישי לצאת לשוק הכרמל

180
00:17:28,702 --> 00:17:29,720
.לעשות קניות לשבת

181
00:17:30,290 --> 00:17:34,552
,פעם אחת היא קונה, הוא שם באוטו
.היא קונה, הוא שם באוטו

182
00:17:34,567 --> 00:17:38,895
.היא קונה, הוא שם באוטו
?חוזרים לאוטו, האוטו ריק. איך זה יכול להיות

183
00:17:39,108 --> 00:17:40,330
.הוא מילא אוטו של מישהו אחר

184
00:17:42,039 --> 00:17:45,629
.זה אבא
.זה ממש מכניס אותי לאווירה, ברוך השם-

185
00:17:45,637 --> 00:17:47,328
.הרב יעקב חמו
.כן-

186
00:17:47,363 --> 00:17:50,450
.תשמח אותנו
כן, אז בפרשה מסופר על יעקב-

187
00:17:50,599 --> 00:17:55,533
.שהוא נפטר בגיל 147
ומה שנקרא, יצחק בגיל 180

188
00:17:55,557 --> 00:17:57,200
.ואברהם בגיל 175
אז שואלים באמת

189
00:17:57,293 --> 00:17:59,630
איך זה שיעקב נפטר
בגיל כזה צעיר

190
00:17:59,951 --> 00:18:00,980
?יחסית לשאר האבות

191
00:18:01,518 --> 00:18:02,965
.נלקחו ממנו 33 שנה

192
00:18:03,346 --> 00:18:05,914
,אז כשהוא פגש את פרעה
:פרעה אמר לו

193
00:18:06,599 --> 00:18:08,700
?כמה שני חייך
.אז הוא אמר לו: מעט ורעים הם

194
00:18:09,363 --> 00:18:10,807
.כן? על זה נתבע יעקב

195
00:18:11,301 --> 00:18:14,330
,למה? כשם שמברך על הטובה
.כך יברך על הרעה

196
00:18:14,694 --> 00:18:18,466
:כן? זה מה שיוצא. הרי הקב"ה אומר
,אני, שהצלתי אותך מעשיו

197
00:18:18,762 --> 00:18:20,563
,שהצלתי אותך מלבן
,שהחזרתי לך את יוסף

198
00:18:20,862 --> 00:18:23,217
?...אתה זה...? אז באמת כאילו מה

199
00:18:23,559 --> 00:18:26,980
,אז אני מהמדרש הזה שראיתי
,מזה שהוא נתבע

200
00:18:27,038 --> 00:18:29,116
?אני תמיד שולח לוטו, כן
.אני תמיד שולח לוטו

201
00:18:29,131 --> 00:18:31,670
,אתה יודע, ככה פעם בשבוע השתדלות כזאת
.אתה יודע, את המינימום של המינימום

202
00:18:32,249 --> 00:18:35,650
,אני בא פעם אחת לבדוק את התוצאות בלוטו
:אני בא, אני בודק את התוצאות

203
00:18:36,048 --> 00:18:38,985
!צעקתי: יש! יש! יש
?ההוא מהלוטו עושה לי: כמה? כמה

204
00:18:39,032 --> 00:18:40,570
!אני עושה: יש
?הוא עושה לי: כמה? כמה

205
00:18:40,610 --> 00:18:42,536
!אני עושה: יש! תודה רבה
?הוא אומר לי: כמה? כמה

206
00:18:42,542 --> 00:18:44,277
.אמרתי לו: אני לא זכיתי בכלום
הוא אמר: אז למה אתה צועק

207
00:18:44,294 --> 00:18:45,240
?ככה כמו אני לא יודע מה

208
00:18:45,529 --> 00:18:47,030
,אמרתי לו: מה אתה רוצה
,כשם שמברך על הטובה

209
00:18:47,041 --> 00:18:49,851
.כך יברך על הרעה
?אם הייתי זוכה, ככה הייתי צועק. לא

210
00:18:49,920 --> 00:18:57,034
,אחת השאלות שגם יעקב וגם יוסף
:יעקב אומר ליוסף

211
00:18:57,123 --> 00:19:00,091
."נא אל תקברני במצרים"
.הוא לא רצה להיקבר שם

212
00:19:00,152 --> 00:19:02,580
:עכשיו, מה שהוא אמר לו
.תעשה איתי חסד, חסד של אמת

213
00:19:02,612 --> 00:19:04,650
?למה חסד של אמת
?מה העניין פה של חסד ואמת

214
00:19:05,338 --> 00:19:09,543
אז אנחנו יודעים שבאמת כשבן אדם הולך לעולמו
יש חסד של אמת שאתה עושה עם הנפטר

215
00:19:09,719 --> 00:19:11,460
?אחרי שהוא נפטר, למה
.כי הוא לא יכול להחזיר לך שום דבר

216
00:19:12,524 --> 00:19:16,554
אז היה סיפור פעם אחת על איזה אחד
שהוא ידע שאבא שלו עומד למות

217
00:19:16,599 --> 00:19:19,748
,בשבועיים הקרובים, והוא מה שנקרא
.היה צריך לטוס לחו"ל לאיזה חצי שנה

218
00:19:20,212 --> 00:19:22,981
,עכשיו, תראה איזה זה. הוא התקשר לרב
,אומר לו: שמע, כבוד הרב

219
00:19:23,010 --> 00:19:26,737
,תקשיב טוב, אני אגיד לך את האמת
,אני צריך לטוס השבוע לחו"ל

220
00:19:26,774 --> 00:19:28,700
עוד איזה שבועיים ככה לחו"ל
,לאיזה חצי שנה

221
00:19:29,188 --> 00:19:31,640
...ואבא שלי כנראה זה
,אם אני יכול כבר, הרב

222
00:19:31,656 --> 00:19:33,400
?לשבת עליו שבעה עכשיו

223
00:19:33,994 --> 00:19:35,080
?הוא אומר לו: מה לשבת עליו
?אבא שלך חי

224
00:19:35,098 --> 00:19:36,805
.הוא אומר לו: כן
...אז לשבת עליו-

225
00:19:36,952 --> 00:19:38,590
?עכשיו אתה רוצה לשבת עליו שבעה
!אבל הוא חי

226
00:19:38,661 --> 00:19:41,055
.הוא אומר לו: הרב ימצא לי היתר
:מצא לו היתר, הוא אומר לו

227
00:19:41,084 --> 00:19:42,430
.אתה יכול לשבת על אבא שלך שבעה

228
00:19:43,155 --> 00:19:46,450
,האבא של אותו יהודי הזה מתקשר לרב
,הוא אומר לו: כבוד הרב

229
00:19:46,905 --> 00:19:49,430
מה, אתה נתת היתר לבן שלי
?לשבת עליי שבעה

230
00:19:49,740 --> 00:19:52,331
.הוא אומר לו: כן, מצאתי לו היתר
.הוא אומר לו: מה היתר? אני חי

231
00:19:52,359 --> 00:19:53,840
.הוא אומר לו: יש היתרים, ברוך השם

232
00:19:53,859 --> 00:19:56,290
אז הוא עושה לו: אולי הרב ימצא לי
.גם כן היתר ללכת לנחם אותו

233
00:19:57,377 --> 00:19:59,940
.אבל יש סיפור, באמת
.הוא הזכיר לי סיפור חזק מאוד

234
00:19:59,980 --> 00:20:02,481
,מאוד מאוד סיפור חזק
,סיפור אמיתי, דרך אגב

235
00:20:02,522 --> 00:20:04,740
,אתה לא שמעת סיפור כזה בחיים שלך
!סיפור אש

236
00:20:05,377 --> 00:20:08,070
.חמי, יש לו חבר בשם שאולי
?מי זה שאולי הזה

237
00:20:08,091 --> 00:20:10,433
- שאולי הזה הוא נשוי לאישה
.שניהם צדיקים

238
00:20:10,858 --> 00:20:14,650
הם במשך ארבע שנים טיפלו
,באחד השכנים שלהם

239
00:20:14,854 --> 00:20:17,870
.יהודי גלמוד בן 80
.כן? 80

240
00:20:17,886 --> 00:20:21,330
,והבן אדם הזה, מה שנקרא
,יש לו שישה ילדים, תראה מה זה

241
00:20:21,354 --> 00:20:23,700
,שישה ילדים, הוא בן 80
.אף אחד לא בקשר איתו

242
00:20:23,943 --> 00:20:25,205
.אף אחד מהילדים לא בקשר איתו

243
00:20:25,225 --> 00:20:26,204
.שתבין מה אנחנו מדברים פה

244
00:20:26,548 --> 00:20:29,931
:והוא היה מטפל בו ארבע שנים
.אוכל, רופאים, הכול. חגים, הכול

245
00:20:30,197 --> 00:20:32,842
אחרי ארבע שנים הוא הלך לעולמו
והוא כתב צוואה

246
00:20:33,049 --> 00:20:37,213
,שהוא מוריש את כל הדברים האלה
.מה שיש לו, לשאולי ואשתו

247
00:20:37,845 --> 00:20:40,934
?אז מה היה בתוך הצוואה
.דירה בתל אביב - שניים וחצי מיליון

248
00:20:40,963 --> 00:20:42,191
?זה סיפור מאוד עצוב, כן

249
00:20:42,300 --> 00:20:44,325
,כי זה לא היה חמי
.זה היה חבר שלו. חבל

250
00:20:44,407 --> 00:20:47,537
אבל מה שרציתי להגיד
,זה שבאמת אותו זה

251
00:20:47,640 --> 00:20:51,221
,אתה כבר יודע לאן זה הולך קדימה
,כל השישה ילדים - משפט

252
00:20:51,268 --> 00:20:52,191
.עשו לשאולי משפט

253
00:20:52,220 --> 00:20:56,606
,אז כבר שלושה היו בחו"ל
.קנו כרטיס טיסה, חזרו לארץ

254
00:20:56,881 --> 00:20:59,707
וכל השישה באמצע המשפט
:מתחילים לתקוף אותו

255
00:20:59,728 --> 00:21:01,496
?מי זה בכלל שאולי
?מאיפה הוא הגיע

256
00:21:01,576 --> 00:21:04,550
,עקץ את אבא שלנו
.סימם אותו, החתים אותו

257
00:21:04,573 --> 00:21:06,983
,פה פה פי, פה פה פה
.אנחנו טיפלנו בו, היינו איתו

258
00:21:07,750 --> 00:21:09,921
.טוב, כך היה דיון ראשון
.דיון שני, אותו דיון

259
00:21:10,066 --> 00:21:12,840
:שישה ילדים תוקפים אותו
?מי זה בכלל שאולי? מאיפה הוא הגיע

260
00:21:12,850 --> 00:21:14,458
...אנחנו טיפלנו בו, אנחנו היינו איתו

261
00:21:14,911 --> 00:21:15,974
,אומר שאולי לעורך דין

262
00:21:16,366 --> 00:21:18,903
,אומר לו: שמע, תן לי משפט אחד לשופט
.אני גומר פה את התיק

263
00:21:18,932 --> 00:21:19,761
.הוא אומר לו: בכבוד

264
00:21:20,341 --> 00:21:23,596
,אומר לשופט: כבוד השופט
.הם אומרים שהם טיפלו בו, שהיו איתו

265
00:21:24,042 --> 00:21:25,590
.שיענו רק על שאלה אחת

266
00:21:26,302 --> 00:21:27,053
?איפה הוא קבור

267
00:21:27,793 --> 00:21:28,778
.פתאום שקט באולם

268
00:21:29,892 --> 00:21:32,435
...הוא אומר לשופט
.השופט אומר: נו, אני מחכה לתשובה

269
00:21:32,462 --> 00:21:34,632
,הוא אומר לו: כבוד השופט
.אני הייתי היחידי בהלוויה

270
00:21:34,657 --> 00:21:35,957
.רק אני יודע איפה הוא קבור

271
00:21:36,534 --> 00:21:38,111
.במקום פסק לטובתו, קיבל את הכסף

272
00:21:38,173 --> 00:21:40,636
?מה רואים מפה
,שבן אדם כשהוא רגוע

273
00:21:40,755 --> 00:21:42,138
.עוברות לו מחשבות כאלה של הברקה

274
00:21:42,140 --> 00:21:43,387
:אם זה אני הייתי, ישר הייתי מתעצבן

275
00:21:43,502 --> 00:21:45,380
!לא נכון! לא טיפלתם בו
!יא שקרנים

276
00:21:45,717 --> 00:21:50,046
אז זה מה שמראה לך שמי שרגוע
בסופו של דבר יש לו דעת צלולה

277
00:21:50,202 --> 00:21:52,306
.ויכול באמת לחשוב על דברים כאלה

278
00:21:52,600 --> 00:21:54,686
,יפה. הרב אייל ישראל שטרנליב

279
00:21:55,030 --> 00:21:56,680
.תן לנו סיפור חסידי לפרשה

280
00:21:57,088 --> 00:22:01,196
הפעם נפתיע אתכם לא בסיפור חסידי
,מלפני 200 שנה

281
00:22:01,215 --> 00:22:03,927
!אלא מסיפור חסידי של היום. -הו

282
00:22:04,068 --> 00:22:05,229
.של השנים האחרונות

283
00:22:05,709 --> 00:22:09,775
וברוך השם, עם ישראל
.ממשיך בדרך הזאת

284
00:22:10,359 --> 00:22:12,417
,הסיפור שקרה לפני כמה שנים
.סיפור אמיתי

285
00:22:13,506 --> 00:22:15,648
,היה מנהל אחד, קוראים לו עוזי
.מנהל של בית ספר

286
00:22:15,738 --> 00:22:18,333
.והוא באמת מנהל מיוחד

287
00:22:18,460 --> 00:22:23,557
כל בוקר עמד בפתח בית הספר
.וקיבל את פניהם של הילדים

288
00:22:23,882 --> 00:22:25,172
.משהו שלא רואים אותו כל יום

289
00:22:25,875 --> 00:22:28,647
ואז הוא שם לב
שכל יום יש איזו ילדה אחת

290
00:22:29,560 --> 00:22:30,899
.שבאה עם סבא שלה

291
00:22:31,422 --> 00:22:33,166
.אף פעם הוא לא ראה את ההורים

292
00:22:33,927 --> 00:22:35,859
.סבא מגיע כל יום, לוקח אותה

293
00:22:36,751 --> 00:22:39,840
טוב, אחרי כמה זמן
.הוא מבין שאולי יש פה בעיה

294
00:22:40,413 --> 00:22:42,917
:הוא בא לסבא
?מה קורה? איפה ההורים

295
00:22:43,082 --> 00:22:46,321
,הוא גם ראה שההורים לא בקשר
.לא משלמים את החשבונות

296
00:22:47,615 --> 00:22:49,258
הוא אמר לו: אני רוצה
.לעשות אצלך ביקור בית

297
00:22:50,031 --> 00:22:51,406
.התברר שהיא גרה אצל הסבא

298
00:22:51,523 --> 00:22:53,843
.טוב, מגיע לבית של הסבא

299
00:22:55,434 --> 00:22:58,696
?שואל: איך אתם מסתדרים
.רואה שהבית ככה קצת דלוח

300
00:22:59,016 --> 00:23:01,116
.אמר הסבא: ככה קשה
?אמר לו: במה אתה עובד

301
00:23:01,479 --> 00:23:02,776
.הוא אמר: אתה לא רוצה לדעת

302
00:23:03,488 --> 00:23:04,456
?בכל זאת, מה

303
00:23:04,669 --> 00:23:05,621
.הוא אמר: עזוב

304
00:23:06,532 --> 00:23:09,320
אני רוצה לדעת. זה חשוב לדעת
.איך אתה מפרנס

305
00:23:10,200 --> 00:23:12,345
,הוא אמר: אבל אם אני אספר לך
.אתה לא תספר לאף אחד

306
00:23:12,437 --> 00:23:13,133
.הוא אמר: בינינו

307
00:23:13,900 --> 00:23:14,721
.הוא אמר לו: אני גנב

308
00:23:15,902 --> 00:23:16,608
.אני גנב

309
00:23:17,290 --> 00:23:20,405
,אין לי איך לעבוד
,אני כבר מבוגר

310
00:23:20,431 --> 00:23:22,708
.אף אחד לא מקבל אותי לעבודה
אני חייב לדאוג לנכדה שלי

311
00:23:23,196 --> 00:23:24,768
,ואני מדי פעם
,כמו שאתה עושה ביקור בית

312
00:23:24,922 --> 00:23:27,695
,גם אני עושה ביקורי בית
.רק מסגנון קצת אחר

313
00:23:28,224 --> 00:23:31,184
ומה שצריך, כשצריך אוכל
.אני בא, לוקח גם

314
00:23:31,482 --> 00:23:35,006
נכנס לדירה, מה שצריך
.לוקח לזמן הקרוב

315
00:23:36,483 --> 00:23:38,760
:ואז הוא אומר
רגע, אני נזכר, אני חייב להגיד לך

316
00:23:39,666 --> 00:23:43,640
,שלפני שבועיים הייתי באיזה בית של רבקה
,בת 12 מבית הספר שלכם

317
00:23:44,991 --> 00:23:47,720
,ובבית הזה פשוט לא היה כלום

318
00:23:48,279 --> 00:23:52,019
.לא היה כלום
.אפילו עגבנייה לאכול לא היה, המקרר ריק

319
00:23:52,971 --> 00:23:55,104
,נכמרו רחמיי. קודם כול
.אתם חייבים לעזור להם

320
00:23:55,397 --> 00:23:58,284
,גם אני שמתי שטר של 200 שקל
.הנחתי על השולחן והלכתי

321
00:23:59,588 --> 00:24:01,276
:באותו רגע אומר לו עוזי, המנהל

322
00:24:02,103 --> 00:24:04,702
!איזה צדיק אתה
!איזה לב טוב יש לך

323
00:24:05,984 --> 00:24:06,956
.וככה הסתיימה השיחה

324
00:24:07,775 --> 00:24:13,244
,בוקר לאחר מכן מגיע הסבא
.כולו עיניים אדומות

325
00:24:13,609 --> 00:24:16,858
אומר: כל הלילה
.היו לי דמעות, דמעות, דמעות

326
00:24:16,975 --> 00:24:20,181
?איך זה יכול להיות
,אני גנב, עלוב, פושע

327
00:24:20,798 --> 00:24:23,043
?ואתה רואה שאני צדיק ולב טוב

328
00:24:23,250 --> 00:24:26,540
.מה? לא יכול לעכל את זה
.כל הלילה בכיתי, בכיתי, בכיתי

329
00:24:26,569 --> 00:24:28,651
?איך אני
?אני צדיק? אני צדיק

330
00:24:28,698 --> 00:24:31,063
.זה לא עוזב אותי
?אני צדיק? אני יש לי לב טוב

331
00:24:32,583 --> 00:24:35,652
.עוברים יומיים
,מגיע אליו אחרי שלושה ימים

332
00:24:35,865 --> 00:24:37,968
,אומר: זהו
.אתה הרסת לי את העבודה

333
00:24:38,790 --> 00:24:39,960
.לא יכול יותר לגנוב

334
00:24:40,341 --> 00:24:42,450
,אני כל פעם
,אני בא ללכת

335
00:24:42,868 --> 00:24:45,888
."אני שומע "צדיק", "צדיק", "צדיק
.אני לא יכול

336
00:24:46,788 --> 00:24:49,248
,הרסת לי את העבודה
.אבל אני שמח בזה

337
00:24:50,946 --> 00:24:55,342
ואז אומר לו עוזי: תשמע, אתה מרשה לי
?לספר את זה למישהו שיכול לעזור לך

338
00:24:55,672 --> 00:24:56,337
.הוא אומר לו: כן

339
00:24:57,724 --> 00:24:59,717
.ואז הוא הלך, הוא סיפר את זה
.זה סיפור אמיתי

340
00:24:59,754 --> 00:25:02,682
,הוא הלך לראש העיר
.אמר לו: תשמע, זה הסיפור

341
00:25:02,747 --> 00:25:05,440
.תדאגו לסבא הזה
הביאו לו עבודה

342
00:25:06,173 --> 00:25:10,417
ומאז הוא פרנס את המשפחה
ואת הבת ואת כל מי שצריך שם בכבוד

343
00:25:10,817 --> 00:25:11,797
.בעבודה מכובדת

344
00:25:12,199 --> 00:25:15,215
זה סיפור אמיתי וממש מזעזע
.בעומק שלו

345
00:25:15,715 --> 00:25:19,147
בפרשה שלנו יעקב אבינו, כתוב
."טוב עין הוא יבורך"

346
00:25:19,184 --> 00:25:22,142
.והמדרש אומר: טוב עין הוא יברך

347
00:25:22,702 --> 00:25:27,943
זאת אומרת, ופה הרב אמר לי
.ש"טוב עין" זה גימטרייה יעקב

348
00:25:28,122 --> 00:25:30,848
.השנים של יעקב
.השנים של יעקב 147-

349
00:25:31,754 --> 00:25:37,635
,מפה רואים שמי שיש לו טוב עין
יש לו כוח לברך ולשנות בן אדם

350
00:25:38,031 --> 00:25:39,479
.מהקצה אל הקצה

351
00:25:39,838 --> 00:25:41,016
.וזה הכוח של יעקב אבינו

352
00:25:41,036 --> 00:25:45,438
הוא נתן לכל ילד שלו
ממש לפני מיתתו ברכה

353
00:25:45,605 --> 00:25:48,854
מתוך עין טובה שתלך איתו
אחרי זה עם עם ישראל

354
00:25:49,539 --> 00:25:52,679
.עד ביאת משיח. זה הכוח שלנו
.אני הייתי השבוע בשבעה-

355
00:25:53,198 --> 00:25:55,715
,השבוע הייתי בשבעה
,לא סתם שבעה

356
00:25:55,728 --> 00:25:58,837
,איזה גביר אחד גדול
גביר אחד גדול. הייתה שבעה

357
00:25:58,870 --> 00:26:01,205
ונכנסתי, ראיתי איזה מישהו
.בוכה, בוכה, בוכה

358
00:26:01,576 --> 00:26:03,170
.בטח אתה מאחד הקרובים

359
00:26:03,426 --> 00:26:04,704
.אומר לי: לא
?אז מה אתה בוכה-

360
00:26:04,718 --> 00:26:06,700
.אמר: כי אני לא מאחד הקרובים

361
00:26:06,979 --> 00:26:08,987
,אם הוא היה מאחד הקרובים
.היה צריך לקבל ירושה גדולה

362
00:26:09,964 --> 00:26:12,481
,תודה לך, יעקב חמו
.שהיית איתנו. -תודה רבה

363
00:26:12,524 --> 00:26:13,822
.כרגיל, שמחת אותנו

364
00:26:15,570 --> 00:26:18,880
אהוד, אפשר לשמוע
.עוד איזה שיר ככה? -כן

365
00:26:18,930 --> 00:26:22,160
?בשמחה. -מה תשיר לנו
אני אשיר לכם שיר שנקרא... מקורי-

366
00:26:22,180 --> 00:26:25,220
."שנקרא "דור התשל"ו
.התשל"ו

367
00:26:26,260 --> 00:26:29,370
זה שיר שהוא בעצם שיר
שמעריץ את הדור של הסבים

368
00:26:29,680 --> 00:26:30,950
,שייבשו פה את הביצות

369
00:26:31,430 --> 00:26:33,690
,האבות שניצחו פה מלחמות

370
00:26:33,780 --> 00:26:34,990
,מלחמה אחרי מלחמה

371
00:26:35,520 --> 00:26:37,930
:ושואל את הדור שלנו
?אנחנו לאן

372
00:26:38,680 --> 00:26:41,040
?איזה כתר היסטורי נשים על הראש שלנו

373
00:26:41,640 --> 00:26:44,990
...בוא נשמע, זה נשמע
.שיר נוקב-

374
00:26:45,110 --> 00:26:46,260
.שיר נוקב מאוד

375
00:27:04,900 --> 00:27:08,880
דור התשל"ו, מדוע אתה מוכרח

376
00:27:10,740 --> 00:27:13,350
מדוע אני חייב

377
00:27:13,450 --> 00:27:17,100
?על מה אני נלחם
על מה שאני אוהב

378
00:27:17,420 --> 00:27:21,420
,כל זמן שאני נרדם
מתחזק האויב

379
00:27:21,950 --> 00:27:25,870
יוצא שאנשים רוח אוהבים

380
00:27:27,460 --> 00:27:30,370
על רוח נלחמים

381
00:27:30,920 --> 00:27:34,190
מימימה ועד אלו הימים

382
00:27:39,040 --> 00:27:42,640
רוח עקרה שתילי זיתים מחצרות

383
00:27:43,310 --> 00:27:47,100
רוח השיטה אותם אל ארץ האבות

384
00:27:47,310 --> 00:27:51,150
ברוח חבר'ה ייבשו ביצות

385
00:27:51,510 --> 00:27:56,330
ברוח קרב ניצחו מלחמות

386
00:27:59,670 --> 00:28:03,450
עכשיו אולי בלי כוונה
תינוקות נולדו

387
00:28:03,870 --> 00:28:07,640
אל שתילי זית מצהיבים עיניים פקחו

388
00:28:08,610 --> 00:28:12,280
,סמים לקחו
קועקעו

389
00:28:12,780 --> 00:28:18,080
עין לציון בוכייה כשמהארץ ירדו

390
00:28:22,060 --> 00:28:23,760
אחרי אלפיים שנות געגוע

391
00:28:34,220 --> 00:28:38,120
?ועכשיו מה
זמן חוכמה

392
00:28:38,280 --> 00:28:42,550
?אין כוח, מה
העצלנות במחשבה

393
00:28:43,020 --> 00:28:46,270
רוח בלי עשייה
היא כמו אש בלי עץ

394
00:28:46,640 --> 00:28:51,270
עשייה לזולת אני לא מתלוצץ

395
00:28:51,290 --> 00:28:54,880
,הרבה כבר עשו
אך יש הרבה לעשות

396
00:28:55,320 --> 00:28:59,410
,הרבה כבר בנו
אך יש הרבה לבנות

397
00:28:59,720 --> 00:29:03,340
רבה העזובה על פני הפורחת

398
00:29:03,440 --> 00:29:07,540
עכשיו זמן מסירות נפש
ובשבת נחת

399
00:29:12,100 --> 00:29:15,540
,זה מה באנו לומר
זו המניה

400
00:29:16,830 --> 00:29:19,910
,אין זמן לישון
חשובה כל שנייה

401
00:29:20,880 --> 00:29:24,260
הספירה התחילה לאחור

402
00:29:24,570 --> 00:29:29,580
הגויים מחכים שנהיה אור

403
00:29:30,740 --> 00:29:43,620
אור, אור

404
00:29:43,920 --> 00:29:50,480
כמה היינו רוצים להיות אור, אור

405
00:29:50,530 --> 00:29:59,180
כל העולם מחכה שנהיה אור

406
00:30:05,890 --> 00:30:06,650
!וואו

407
00:30:10,890 --> 00:30:13,430
,יפה מאוד
.כל העולם מחכה שנהיה אור

408
00:30:14,300 --> 00:30:15,700
.זו המציאות, נכון

409
00:30:17,030 --> 00:30:18,040
.מילים עם משמעות

410
00:30:18,350 --> 00:30:21,410
,והנה הצטרף אלינו הרב מרדכי לוי
.שנשמע אותו בהמשך

411
00:30:21,430 --> 00:30:22,900
.שלום וברכה הרב, כרגיל

412
00:30:23,280 --> 00:30:28,100
הרב אסוס, יעקב מבקש מיוסף
לקבור אותו במערת המכפלה

413
00:30:28,120 --> 00:30:29,600
.והוא משביע אותו גם כן

414
00:30:30,570 --> 00:30:32,640
...מה, לא
?האבא לא סומך על הבן, מה

415
00:30:32,840 --> 00:30:34,000
.שאלה מצוינת

416
00:30:34,980 --> 00:30:37,460
כל המפרשים שואלים
?את השאלה הזאת - איך ייתכן

417
00:30:37,690 --> 00:30:39,600
,א' כול
למה הוא בכלל רוצה להיקבר

418
00:30:39,630 --> 00:30:40,700
?במערת המכפלה

419
00:30:40,950 --> 00:30:43,140
אז כמו ששמענו כבר
,בפרשת חיי שרה

420
00:30:43,660 --> 00:30:45,320
,ומי שמהמאזינים לא שמע

421
00:30:45,360 --> 00:30:46,860
אז כדאי שיחפש את זה

422
00:30:47,240 --> 00:30:49,360
כי זה היה פה מרתק
,עם מערת המכפלה

423
00:30:49,400 --> 00:30:51,660
אז ברור לנו למה הוא רוצה להגיע
.למערת המכפלה

424
00:30:52,140 --> 00:30:54,360
אבל כתוב לנו שיש לנו
שלושה טעמים

425
00:30:55,180 --> 00:30:58,200
למה הוא לא רצה
.להיקבר במצרים

426
00:30:59,200 --> 00:31:01,600
אז דבר ראשון, הטעם הראשון
זה היה בשביל

427
00:31:01,760 --> 00:31:04,220
.שהוא לא רצה שיהיו כינים מתחתיו

428
00:31:04,410 --> 00:31:07,860
יעקב אבינו ברוח קודשו
ידע שעפרה של מצרים

429
00:31:08,140 --> 00:31:09,030
עתיד להיות כינים

430
00:31:09,180 --> 00:31:13,470
אז הוא לא רצה להיקבר במצרים
.שיהיו מתחתיו כינים שירחשו תחת גופו

431
00:31:14,080 --> 00:31:15,300
הטעם השני, הוא אמר

432
00:31:15,440 --> 00:31:17,920
.שהוא לא רוצה שיעשו ממנו עבודה זרה

433
00:31:18,320 --> 00:31:22,350
אצל המצרים העבודה הזרה
הייתה תמיד האדם המוצלח

434
00:31:23,060 --> 00:31:25,100
.או הבהמה המוצלחת

435
00:31:25,560 --> 00:31:27,850
,הטלה, לדוגמה
,שאפשר להוציא ממנו גם בשר

436
00:31:28,090 --> 00:31:31,770
גם חלב, גם צמר - זה משהו מוצלח
.אז עובדים אותו

437
00:31:31,830 --> 00:31:35,250
היאור הוא היה המוצלח
שהוא בעצם נותן כאילו

438
00:31:35,280 --> 00:31:38,750
את כל מה שצריך במצרים

439
00:31:38,770 --> 00:31:40,010
.זה היה מכוח היאור

440
00:31:40,520 --> 00:31:41,670
.הוא היה העבודה הזרה העיקרית

441
00:31:42,140 --> 00:31:45,120
- אם ככה, יעקב אבינו
?מה יותר מוצלח מיעקב אבינו

442
00:31:45,500 --> 00:31:47,200
,עם כל כוחו הגדול של יעקב אבינו

443
00:31:47,240 --> 00:31:49,200
.פחד יעקב שיעשו ממנו עבודה זרה

444
00:31:49,360 --> 00:31:51,630
רצה להיקבר
.דווקא במערת המכפלה

445
00:31:52,050 --> 00:31:55,530
,הטעם השלישי שאומר לנו רש"י
,כמובא בגמרא

446
00:31:55,900 --> 00:31:58,340
.שהטעם השלישי שיש גלגול מחילות

447
00:31:59,110 --> 00:32:01,280
לעתיד לבוא כולם קמים
.בארץ ישראל

448
00:32:01,970 --> 00:32:03,930
:אמר לו יעקב אבינו
.אני לא רוצה להיקבר במצרים

449
00:32:03,940 --> 00:32:05,750
,למה, שיעשו לי מחילות
שאני אצטרך להתגלגל

450
00:32:05,770 --> 00:32:09,390
,ולהגיע לירושלים, למערת המכפלה
?בסוף לקום משם

451
00:32:09,650 --> 00:32:11,200
תקבור אותי ישר
.במערת המכפלה

452
00:32:11,870 --> 00:32:13,720
.כולם שואלים למה צריכים שלושה טעמים

453
00:32:14,790 --> 00:32:16,190
.אז מתרצים תירוץ יפה מאוד

454
00:32:16,810 --> 00:32:20,020
אם הוא היה אומר לו
- רק בגלל שלא יהיה עפר כינים

455
00:32:20,350 --> 00:32:23,220
,אז יגיד לו יוסף: בסדר
.אז נקבור אותך בארץ גושן

456
00:32:23,840 --> 00:32:25,220
.בארץ גושן הרי לא היו כינים

457
00:32:25,860 --> 00:32:27,010
:אבל יש לנו טעם אחר

458
00:32:27,060 --> 00:32:29,890
,אולי יעשו ממנו עבודה זרה
.הוא סוף סוף במצרים

459
00:32:30,350 --> 00:32:32,880
,אז יגיד לו יוסף: בסדר
,אז נקבור אותך מחוץ למצרים

460
00:32:32,930 --> 00:32:35,810
,ככה בארץ כוש
.מעבר לגבול

461
00:32:36,010 --> 00:32:37,820
:אמר לו יעקב אבינו
אבל יש גלגול מחילות

462
00:32:38,470 --> 00:32:41,280
אז המקום היחיד שאני רוצה
,זה במערת המכפלה

463
00:32:41,300 --> 00:32:43,050
שזה המקום הכי טוב
.בשביל האבות הקדושים

464
00:32:43,810 --> 00:32:45,770
,הרב אסוס, אני עדיין רוצה להקשות עליך

465
00:32:45,790 --> 00:32:47,830
?אבל למה שבועה
?למה צריך להשביע אותו

466
00:32:47,870 --> 00:32:49,760
יפה. -למה יעקב
?היה צריך להשביע את יוסף

467
00:32:50,170 --> 00:32:52,470
- כל המפרשים שואלים את השאלה הזאת
?למה צריך להשביע

468
00:32:52,490 --> 00:32:54,050
?מה, לא סומכים על יוסף הצדיק

469
00:32:54,390 --> 00:32:58,360
,יוסף הצדיק, משנה למלך פרעה
משנה למלך

470
00:32:58,390 --> 00:33:00,180
ודאי שהוא יכול לעשות את זה
.בלי שום בעיה

471
00:33:00,600 --> 00:33:02,730
,אבל הייתה פה בעיה
,כמו שאמרנו

472
00:33:02,990 --> 00:33:06,560
שפרעה מאוד רצה את יעקב אבינו
.שיישאר במצרים

473
00:33:06,980 --> 00:33:09,120
,הרי הוא היה דבר מוצלח
.הוא רצה שהוא יישאר במצרים

474
00:33:09,700 --> 00:33:13,670
אז פה יעקב אבינו ידע
שיש כוח ביד יוסף

475
00:33:13,880 --> 00:33:16,570
.כן להעביר אותו לארץ ישראל

476
00:33:16,650 --> 00:33:18,110
.איך? רק על ידי שבועה

477
00:33:18,560 --> 00:33:23,700
.למה? כי הייתה שבועה אחרת
.בין יוסף לבין פרעה הייתה שבועה

478
00:33:23,920 --> 00:33:24,720
?מה הייתה השבועה

479
00:33:25,160 --> 00:33:29,240
:היה ידוע אצל מצרים
,כל מי שהיה יודע שפה מסוימת

480
00:33:29,620 --> 00:33:33,550
,היה יושב מדרגה אחת גבוהה יותר
,שתי שפות - שתי מדרגות

481
00:33:33,930 --> 00:33:36,300
.וכן על זה הדרך
- פרעה ידע 70 שפות

482
00:33:36,700 --> 00:33:38,300
.אז הוא היה יושב במדרגה ה-70

483
00:33:38,890 --> 00:33:41,860
.אבל יוסף הצדיק ידע 71 שפות

484
00:33:42,130 --> 00:33:44,930
למה? כי הוא ידע גם
.את לשון הקודש, שאת זה פרעה לא ידע

485
00:33:45,270 --> 00:33:47,480
,אז פרעה השביע אותו
,אומר לו: תשמע

486
00:33:47,630 --> 00:33:49,250
.רק הכיסא אגדל ממך

487
00:33:49,540 --> 00:33:51,790
?אתה תישאר אחד למטה, בסדר

488
00:33:51,810 --> 00:33:55,110
אבל אל תגלה. אני משביע אותך
.שלא תגלה שאתה יודע לשון הקודש

489
00:33:55,630 --> 00:33:59,130
:אמר לו יעקב אבינו
אם ככה, אני אשביע אותך

490
00:33:59,330 --> 00:34:00,720
,שתביא אותי לארץ ישראל

491
00:34:00,760 --> 00:34:02,100
,וכך אם פרעה לא ירצה

492
00:34:02,370 --> 00:34:04,450
,הוא יגיד לך: טוב, שמע
,יש אצלכם התרת נדרים

493
00:34:04,470 --> 00:34:06,470
.אצל היהודים יש הרי התרת נדרים

494
00:34:06,800 --> 00:34:09,280
,יגיד לו: אם התרת נדרים
אז אני מתיר את כל הנדרים שלי

495
00:34:09,470 --> 00:34:11,660
אז גם אני אוכל לגלות
.שאתה לא יודע את לשון הקודש

496
00:34:12,150 --> 00:34:14,770
ככה תופסים את פרעה
מכל הכיוונים

497
00:34:14,820 --> 00:34:16,970
,ולכן יעקב אבינו השביע את יוסף

498
00:34:16,980 --> 00:34:20,770
כך יהיה לו כוח להביא אותו
.לארץ ישראל. -חזק מאוד. תחכום רב

499
00:34:21,400 --> 00:34:21,960
.חזק וברוך

500
00:34:23,010 --> 00:34:26,230
,עורך הדין ד"ר אורי
,עכשיו כתבנו צוואה

501
00:34:26,540 --> 00:34:28,730
?אפשר להפר צוואה
?יש דבר כזה

502
00:34:28,750 --> 00:34:32,070
או שזה... אני יודע
,שיש הסכמים שאי אפשר להפר אותם

503
00:34:32,240 --> 00:34:36,080
אלא אם כן יש איזו סיבה
.שהיא סיבת הסיבות ועילת העילות

504
00:34:36,270 --> 00:34:39,260
,אבל צוואה שנכתבה
?אפשר להפר אותה

505
00:34:39,830 --> 00:34:42,720
צוואה בעלת תוקף
יש לה תוקף משפטי

506
00:34:42,750 --> 00:34:43,650
.וצריכים לקיים אותה

507
00:34:43,910 --> 00:34:46,100
,יחד עם זה
.אפשר לפסול צוואות

508
00:34:46,850 --> 00:34:48,850
,וזה עצוב מאוד

509
00:34:48,940 --> 00:34:52,600
כי האדם שכתב את הצוואה
הוא רצה שהיא תקוים

510
00:34:53,170 --> 00:34:54,500
,והנה פוסלים את הצוואה

511
00:34:54,510 --> 00:34:57,270
זאת אומרת שהרכוש יחולק
,שלא על פי רצונו

512
00:34:57,300 --> 00:35:00,920
,אלא על פי חוק הירושה
.שכבר אמרנו את מגרעותיו

513
00:35:01,230 --> 00:35:04,400
והמצער ביותר הוא שאי אפשר להביא
את האדם לבית המשפט

514
00:35:04,430 --> 00:35:06,400
לשאול אותו למה הוא התכוון
,ומה הוא רצה

515
00:35:06,470 --> 00:35:08,770
כי הרי עושים את צו קיום הצוואה

516
00:35:08,800 --> 00:35:10,030
,לאחר שהאדם נפטר

517
00:35:10,340 --> 00:35:12,990
זאת אומרת שאי אפשר להביא אותו
.לבית המשפט ולחקור אותו

518
00:35:14,000 --> 00:35:16,140
:שורה תחתונה
.אפשר לפסול צוואות

519
00:35:16,390 --> 00:35:19,490
.הדוגמאות לכך הן רבות
.תן לנו דוגמה-

520
00:35:21,250 --> 00:35:23,400
.נתחיל מהדוגמאות הקטנות, הפשוטות

521
00:35:23,910 --> 00:35:26,640
?אדם שכתב צוואה בכתב יד, אוקיי

522
00:35:28,330 --> 00:35:30,190
,ביחד עם אשתו
.צוואה הדדית

523
00:35:30,710 --> 00:35:33,080
,הוא כתב את הצוואה, שניהם חתמו
,כתבו תאריכים

524
00:35:33,120 --> 00:35:35,130
כתבו צוואה מפורטת
שאומרת בדיוק

525
00:35:35,140 --> 00:35:37,690
,למי ילך, מה ילך
.כמה ילך, הכול הכול פנטסטי

526
00:35:38,720 --> 00:35:42,630
לאחר מותם מגיעה הצוואה
לצו קיום צוואה לבית משפט

527
00:35:42,960 --> 00:35:45,120
,והנה מסתבר שהצוואה נפסלת

528
00:35:45,440 --> 00:35:47,880
?הפלא ופלא, למה
.הרי הכול בסדר

529
00:35:48,470 --> 00:35:51,400
משום שצוואה בכתב יד
צריכה להיכתב בכתב ידו

530
00:35:51,520 --> 00:35:52,820
.של כל אחד מהאנשים

531
00:35:53,080 --> 00:35:55,940
- זאת אומרת, צוואה הדדית
הבעל היה צריך לכתוב בכתב ידו

532
00:35:55,960 --> 00:35:57,780
והאישה הייתה צריכה לכתוב
.בכתב ידה

533
00:35:58,240 --> 00:36:02,020
,מאחר והם לא כתבו שניהם בכתב ידם
,כל אחד את שלו

534
00:36:02,110 --> 00:36:03,900
אלא רק הבעל כתב
,את כל הצוואה

535
00:36:04,230 --> 00:36:05,380
,אז הצוואה נפסלת

536
00:36:05,650 --> 00:36:07,690
ואי אפשר לומר
,שהצוואה הזאת היא צוואה בעדים

537
00:36:07,720 --> 00:36:09,120
כי לא שני עדים חתמו עליה

538
00:36:09,480 --> 00:36:10,370
.אז ממילא היא פסולה

539
00:36:10,570 --> 00:36:12,410
:אותו דבר ניקח דבר פשוט אחר

540
00:36:12,620 --> 00:36:14,270
,אדם כתב לעצמו צוואה

541
00:36:14,420 --> 00:36:16,260
?אלא מה? היום בימינו מה עושים

542
00:36:16,290 --> 00:36:18,370
?מדפיסים את הצוואה במחשב, נכון
.ואחרי זה חותמים

543
00:36:18,430 --> 00:36:20,480
עוד פעם, גם היא נפסלה
.כי היא לא בכתב יד

544
00:36:20,830 --> 00:36:22,110
.אפשר עוד המון המון דוגמאות

545
00:36:22,120 --> 00:36:25,870
לדוגמה, אדם קשיש
שהגיע לעורך דין עם שני עדים

546
00:36:25,880 --> 00:36:26,760
,לעשות צוואה

547
00:36:27,200 --> 00:36:30,260
אבל האדם הזה היה קשיש
,במחלת דמנציה

548
00:36:30,480 --> 00:36:33,430
,שלפעמים הוא יכול לכתוב צוואה
.הוא כשיר, ולפעמים לא

549
00:36:33,450 --> 00:36:36,830
דמנציה, אלצהיימר הן מחלות
.שיום ככה, יום ככה, פחות או יותר

550
00:36:37,330 --> 00:36:41,540
אבל מה? הוא לא הביא איתו
אישור מרופא מומחה לנושא הזה

551
00:36:41,710 --> 00:36:43,770
לאותו יום שהוא כשיר
.לכתוב את הצוואה

552
00:36:44,580 --> 00:36:47,840
,לאחר שהוא נפטר
,כמובן שהיו כאלה שהתלוננו

553
00:36:47,860 --> 00:36:49,360
,כמו הדוגמאות שנאמרו לפני כן

554
00:36:49,620 --> 00:36:50,690
.והצוואה נפסלה

555
00:36:51,080 --> 00:36:52,670
.ואפשר עוד המון המון פסילות

556
00:36:52,730 --> 00:36:55,590
,פסילות של אדם שנכתב
,כמו הסיפור שהיה לפני כן

557
00:36:55,610 --> 00:36:57,690
:אפשר לבוא ולהגיד
,בהשפעה בלתי הוגנת

558
00:36:58,010 --> 00:37:06,940
אפשר צוואה שאדם כתב דברים
.בלשון בקשה, לא בלשון ציווי

559
00:37:07,090 --> 00:37:09,760
כן? או לפי דין ההלכה
.בלשון הקניה

560
00:37:09,920 --> 00:37:11,630
."אלא "אני מבקש" ו"אני מבקש

561
00:37:11,770 --> 00:37:14,070
:או צוואה אחרת שנתקלתי שאדם כתב

562
00:37:14,100 --> 00:37:17,160
,אני מצווה על אדם פלוני"
,שהוא נאמן עליי

563
00:37:17,180 --> 00:37:20,790
שהוא יחלק את רכושי"
."לפי ראות עיניו למי וכמה

564
00:37:21,080 --> 00:37:22,670
זה פסול, אדם לא יכול לכתוב
.דבר כזה

565
00:37:22,700 --> 00:37:25,240
.בקיצור, אפשר לכתוב ספרים
.בקיצור, צריך לבוא אליך-

566
00:37:25,420 --> 00:37:28,780
.לא, חלילה, חלילה
...לא, תשמע, זה עולם-

567
00:37:28,840 --> 00:37:32,430
אבל צריכים... לכתוב צוואה
.זה דבר חשוב מאוד

568
00:37:32,700 --> 00:37:34,230
בהמשך לשאלה הראשונה
,ששאלת אותי

569
00:37:34,260 --> 00:37:36,980
.זה דבר חשוב מאוד
הרי לא ייתכן מצב

570
00:37:37,170 --> 00:37:40,150
,שאנחנו דואגים ליום-יום שלנו

571
00:37:40,300 --> 00:37:42,610
,עושים ביטוח חובה לרכב

572
00:37:42,670 --> 00:37:45,410
,ביטוח מקיף לרכב
,ביטוח לדירה, לשוטף שלנו

573
00:37:45,640 --> 00:37:48,910
ולא חושבים על מה שיקרה
,לכל הרכוש שלנו

574
00:37:48,930 --> 00:37:50,910
.לכל מסת הרכוש לאחר לכתנו

575
00:37:51,290 --> 00:37:53,600
,ואם כבר חושבים על זה
מגיע יישר כוח גדול

576
00:37:53,630 --> 00:37:55,600
למי שחושב על זה
.אז שיעשה את זה בצורה טובה

577
00:37:55,940 --> 00:37:58,180
:לא להגיד כמו לואי ה-14
."אחריי המבול"

578
00:37:58,430 --> 00:37:59,820
.אין דבר כזה
?"מה זה "אחריי המבול

579
00:37:59,840 --> 00:38:01,980
...הרי כל חיינו חשוב לנו
?מה חשוב לנו

580
00:38:02,230 --> 00:38:05,830
.היקרים לנו
בן הזוג, בת הזוג, הילדים, הנכדים

581
00:38:05,840 --> 00:38:06,820
.זה מה שחשוב לנו
.נכון-

582
00:38:06,940 --> 00:38:09,440
אז לבוא ולהגיד
.אחריי המבול" זה חוכמה קטנה"

583
00:38:09,460 --> 00:38:11,590
.והשלום ביניהם
,השלום ביניהם, האחדות-

584
00:38:11,720 --> 00:38:13,590
.כל שאר הדברים הם החשובים
.לא כל אחד בנפרד, בוודאי-

585
00:38:14,340 --> 00:38:15,530
.יפה מאוד. למדנו המון

586
00:38:15,800 --> 00:38:18,440
.אהוד, אנחנו דיברנו על אביך
.כן-

587
00:38:19,630 --> 00:38:22,060
שמע, זה אחד מעמודי התווך
.של המוזיקה הישראלית

588
00:38:22,070 --> 00:38:24,120
אני אומר לך, אני כל כך מתרגש
.שאתה איתנו

589
00:38:25,350 --> 00:38:27,990
ובגלל זה אני כל כך רוצה
.לשמוע ממך עדות ראשונה

590
00:38:28,340 --> 00:38:32,550
,שבתות עם מאיר אריאל
הייתי משלם הון כדי לשבת איתו

591
00:38:32,570 --> 00:38:33,380
.על שולחן שבת

592
00:38:33,500 --> 00:38:34,850
?אתה זוכר משולחן השבת

593
00:38:34,880 --> 00:38:37,830
?הייתה לכם
?היו לכם חוויות משולחן השבת

594
00:38:39,570 --> 00:38:41,480
.אבא היה מדליק נרות

595
00:38:42,110 --> 00:38:45,260
,אם הוא היה שוכח להדליק נרות
."הוא היה קורא לזה "שבת בושה

596
00:38:46,820 --> 00:38:49,100
והיה עושה קידוש
.בארוחת הערב

597
00:38:49,220 --> 00:38:52,480
,עכשיו, אימא
,שלא הייתה כל כך מקורבת כמוהו

598
00:38:52,580 --> 00:38:55,040
מי שלא היה מגיע
לארוחת ערב של שישי בערב

599
00:38:55,610 --> 00:38:58,610
זה כאילו חטאת, עשית את החטא
הכי גדול שאתה יכול לעשות

600
00:38:58,970 --> 00:39:01,400
אם אתה מאחר
.לארוחת הערב של שבת בערב

601
00:39:01,830 --> 00:39:03,840
.אולי משהו מהקיבוץ, משהו

602
00:39:04,500 --> 00:39:07,120
בשלב מסוים הוא הפסיק
.לעבוד בשבת, ברוך השם

603
00:39:07,270 --> 00:39:10,220
,הוא ביקש אישור מהמנהלת שלו
.מאימא. קיבל אישור

604
00:39:11,300 --> 00:39:13,730
,ופשוט הייתה אווירה רגועה, נעימה

605
00:39:13,760 --> 00:39:17,260
.בלי טיולים, בלי עניינים, בלי כלום
.שקט. שקט

606
00:39:17,300 --> 00:39:19,730
.היה יושב עם הפרשה כל השבת
.איזה כיף-

607
00:39:20,100 --> 00:39:21,780
?והשבתות שלך איך נראות

608
00:39:22,140 --> 00:39:26,530
השבתות שלי הן מה
.שאני מחכה לו כל השבוע בעצם

609
00:39:26,930 --> 00:39:29,340
,כשרק התחלתי לחזור בתשובה
,לפני 15 שנה

610
00:39:29,390 --> 00:39:31,120
:אז מי שקירב אותי, איתמר, אמר

611
00:39:31,420 --> 00:39:34,830
שים את השבת מרכז בחיים שלך
.ומסביבה תתחיל להסתובב

612
00:39:35,120 --> 00:39:36,060
.שים אותה באמצע

613
00:39:36,630 --> 00:39:37,860
לא הבנתי על מה הוא מדבר

614
00:39:37,890 --> 00:39:39,910
וגם מה זה למשוך
,את השבת לאמצע השבוע

615
00:39:40,460 --> 00:39:44,040
אבל בשבועות האחרונים
יש אווירה בשבת

616
00:39:44,300 --> 00:39:47,480
,שיום ראשון לא דומה לה בכלל
.לא ראשון, לא שני, לא שלישי

617
00:39:47,510 --> 00:39:49,510
אני תופס את אשתי בצוהריים
.ואני אומר לה: תרגישי עכשיו

618
00:39:50,790 --> 00:39:53,550
,תחשבי על יום ראשון, על מחר
,איך תהיי ב-12:00 בצוהריים

619
00:39:53,570 --> 00:39:55,790
.איך תהיה ההרגשה
,תראי איזה עולם אחר

620
00:39:56,070 --> 00:39:56,820
.אנחנו בעולם אחר

621
00:39:57,370 --> 00:39:58,700
.תשמע, זה חזק מאוד

622
00:39:58,820 --> 00:40:01,080
אני הייתי לפני מספר שבתות
בחוץ לארץ

623
00:40:01,190 --> 00:40:04,120
.וזה חזק מאוד
,יצא לי לחשוב

624
00:40:04,150 --> 00:40:07,290
,אבל עכשיו כשאתה אומר לי את זה
.זה באמת כל כך נכון

625
00:40:07,310 --> 00:40:09,980
לחשוב במהלך כל רגע ורגע בשבת

626
00:40:10,320 --> 00:40:12,820
איפה אני מוצא את עצמי
.בשעה הזו באמצע השבוע

627
00:40:13,120 --> 00:40:14,370
.אני אשתף אותך במשהו

628
00:40:14,720 --> 00:40:18,010
,אני חסיד של הרב יורם אברג'ל
.זכר צדיק וקדוש לברכה מנתיבות

629
00:40:18,430 --> 00:40:21,400
ואחרי פטירתו זה תפס אותי
כל כך חזק

630
00:40:21,420 --> 00:40:25,520
כי במשך כל שעה עגולה
.השיעור היה מתחלף בנושא אחר

631
00:40:26,290 --> 00:40:29,580
,אם זה היה ליקוטי מוהר"ן
.אם זה היה תניא, אם זה היה זוהר

632
00:40:30,130 --> 00:40:34,770
...וחודשים ארוכים עד לפני
,למען האמת זה גם עכשיו תופס אותי

633
00:40:34,810 --> 00:40:37,360
אבל החודשים הראשונים
,אחרי הפטירה של הרב

634
00:40:37,810 --> 00:40:42,110
:בכל פעם הייתי מסתכל על השעון בשבת ואומר
,הנה, עכשיו זה השיעור של התניא

635
00:40:42,610 --> 00:40:44,430
.הנה, עכשיו זה פרשת שבוע

636
00:40:44,880 --> 00:40:46,220
.ככה עד ששבת הייתה יוצאת

637
00:40:47,300 --> 00:40:50,010
.תשמע, זה חזק מאוד
.אני הולך ליישם את זה

638
00:40:50,820 --> 00:40:51,740
.זה חזק מאוד

639
00:40:52,650 --> 00:40:56,540
,הרב מרדכי לוי היקר
.תספר לנו משהו על פרשת השבוע

640
00:40:56,700 --> 00:40:59,320
,הרב יובל, קודם כול
היות והוא אמר רעיון

641
00:40:59,350 --> 00:41:02,370
שגם אני מאוד התפעלתי
שהשבת היא דבר מרכזי

642
00:41:02,390 --> 00:41:03,790
.וכל השבוע מסביבה

643
00:41:04,180 --> 00:41:06,690
,אז סתם, שתדעו לכם
יש תופעת טבע, בורא עולם

644
00:41:06,810 --> 00:41:07,700
.נתן בטבע

645
00:41:07,770 --> 00:41:09,700
כל דבר עגול
,שתיקחו בבריאה

646
00:41:10,060 --> 00:41:11,560
,אפילו את הכוס הזאת

647
00:41:11,700 --> 00:41:14,550
,מטבע של 10 שקלים
,לא משנה

648
00:41:14,820 --> 00:41:19,630
- תשימו מסביבה
.ייכנסו בדיוק במעגל שישה

649
00:41:20,000 --> 00:41:23,830
- זאת אומרת, אם יש לנו פה כוס
אז שש כוסות מסביב

650
00:41:23,930 --> 00:41:27,730
או שש מטבעות מסביב
.כאשר המטבע היא במרכז

651
00:41:27,790 --> 00:41:30,030
.אי אפשר להוסיף, לא יותר ולא פחות

652
00:41:30,120 --> 00:41:33,700
,זה בא להגיד שהשבת
לקראת שבת לכו ונלכה"

653
00:41:33,760 --> 00:41:35,410
."כי היא מקור הברכה"

654
00:41:35,440 --> 00:41:39,050
הברכה של כל השבוע
.היא משבת קודש

655
00:41:39,260 --> 00:41:41,940
,תנסו את זה בבית, תראו
,כל דבר עגול - תיקחו

656
00:41:42,180 --> 00:41:45,380
בדיוק שישה עצמים
.בדיוק בגודלו, אותו הדבר

657
00:41:45,540 --> 00:41:48,310
...זה בא לחזק את מה ש
.יפה מאוד. -כבודו אמר-

658
00:41:48,790 --> 00:41:51,060
עכשיו בואו נאמר משהו
.שקשור לפרשת השבוע

659
00:41:51,200 --> 00:41:53,370
,אנחנו דיברנו פה
שמענו פה דברים נפלאים

660
00:41:53,400 --> 00:41:57,280
...על צוואות, על
ובכן, למעשה, מה הייתה

661
00:41:57,300 --> 00:41:59,470
?הצוואה בפועל של יעקב אבינו

662
00:41:59,500 --> 00:42:02,240
,אנחנו מחפשים, רואים
.הוא מברך, הוא מוכיח

663
00:42:02,270 --> 00:42:03,300
?מה הצוואה תכלס

664
00:42:03,730 --> 00:42:07,200
אז ראיתי מדרש מאוד יפה
,שזה כל כך קשור גם, אני חושב

665
00:42:07,580 --> 00:42:11,020
להידברות, לכל מה שאנחנו עושים פה
,במקום הנפלא הזה

666
00:42:11,080 --> 00:42:13,830
שאני זכיתי להיות אחד מהמרצים, הרבנים

667
00:42:13,920 --> 00:42:16,420
שברוך השם, מייצג את הידברות
.ברחבי הארץ והעולם

668
00:42:17,740 --> 00:42:21,130
כתוב במדרש שיעקב אבינו לפני פטירתו

669
00:42:21,890 --> 00:42:25,530
אסף את כל ילדיו
.ולקח 12 קנים

670
00:42:26,220 --> 00:42:30,670
:אחז אותם ואמר
אני רוצה, ילדים יקרים, כל אחד בתורו

671
00:42:30,690 --> 00:42:32,210
.ינסה לשבור את הקנים הללו

672
00:42:32,950 --> 00:42:36,320
,בא ראובן, ניסה לשבור
.שבר את היד, אבל לא את הקנים

673
00:42:37,170 --> 00:42:39,120
.שמעון, לוי, לא הצליחו

674
00:42:39,230 --> 00:42:41,800
,היו בני 13, ניצחו את כל העיר שכם

675
00:42:41,830 --> 00:42:43,350
.ופה קנים לא מסוגלים לשבור

676
00:42:43,570 --> 00:42:45,720
.יהודה נתן מכה, לא הצליח

677
00:42:45,850 --> 00:42:47,040
.וככה אף אחד לא הצליח

678
00:42:47,600 --> 00:42:48,260
?אז מה הוא עשה

679
00:42:49,150 --> 00:42:49,950
,פיזר את הקנים

680
00:42:49,980 --> 00:42:52,100
.נתן לכל אחד לאחוז קנה אחד בלבד

681
00:42:52,570 --> 00:42:55,360
ואז הגיע לכל אחד
:עם אצבע אחת ממש

682
00:42:55,490 --> 00:42:57,290
,טק, טק, טק
.שבר את כל הקנים

683
00:42:58,490 --> 00:43:00,210
?אמרו לו: אבא, מה זה פה

684
00:43:00,710 --> 00:43:03,280
אתה בא ללמד אותנו קורס
?קונג פו"? קרטה"

685
00:43:03,300 --> 00:43:05,110
?איך כתוב
."לפני קרתו מי יעמוד"

686
00:43:06,290 --> 00:43:09,980
:הוא אמר לו
,בניי היקרים, אתם עם ישראל

687
00:43:10,030 --> 00:43:11,280
.בני ישראל יוצאים מכם

688
00:43:11,480 --> 00:43:14,480
תדעו לכם, כל עוד
,אתם תהיו מאוחדים ביחד

689
00:43:14,660 --> 00:43:16,820
,האספו", אמר להם"
."האספו ואגידה לכם"

690
00:43:17,240 --> 00:43:23,740
,כל עוד תהיו ביחד - שום מכה
.שום אסון, שום בעיה לא תשבור אתכם

691
00:43:24,060 --> 00:43:27,610
- החוסן שלכם, האחדות
.זה החוסן של עם ישראל

692
00:43:27,860 --> 00:43:32,060
,אבל אם חס ושלום תיפרדו
,כל אחד יחשוב רק על עצמו

693
00:43:32,100 --> 00:43:33,260
 - לא יהיה אכפת לו מהשני

694
00:43:33,760 --> 00:43:37,590
,אז מכה, אסון, בעיה הכי קטנה

695
00:43:37,600 --> 00:43:39,590
,אם זו כלכלית, רפואית, משפחתית

696
00:43:39,850 --> 00:43:41,900
,תשבור אתכם
.לא תחזיקו מעמד

697
00:43:42,250 --> 00:43:43,790
.וכמה הדברים האלו נכונים

698
00:43:43,820 --> 00:43:46,080
,כל אחד יודע
,כל עוד אבא ואימא חיים

699
00:43:46,320 --> 00:43:50,590
,אז בדרך כלל יש אחדות במשפחה
.הילדים... נפגשים

700
00:43:50,910 --> 00:43:53,240
,אבל, לא עלינו
,כשאבא ואימא כבר עוזבים את העולם

701
00:43:53,530 --> 00:43:56,020
כבר נתפרדה החבילה
.ובקושי יש קשר

702
00:43:56,310 --> 00:44:00,210
,וזה חשוב, האחדות של עם ישראל
.החוסן הזה להיות ביחד

703
00:44:00,280 --> 00:44:02,570
...זה מה ש
אגב, דוד המלך אומר בתהילים

704
00:44:02,820 --> 00:44:06,840
הנה מה טוב ומה נעים"
."שבת אחים גם יחד

705
00:44:06,870 --> 00:44:08,430
?"מה זה "גם
.ה"גם" הזה מיותר

706
00:44:08,480 --> 00:44:10,430
.שבת אחים ביחד
?"מה זה "גם

707
00:44:10,720 --> 00:44:13,090
,אלא זה בא לומר
:לא פעם יש בן אדם אומר

708
00:44:13,160 --> 00:44:15,130
,שמע, אני יותר משכיל ממנו
.הוא פחות ממני

709
00:44:15,270 --> 00:44:17,490
,אני יותר עשיר ממנו
.הוא פחות ממני

710
00:44:17,510 --> 00:44:20,960
...מעמד הסוציו-אקונומי
.יש כל מיני הבדלי גישה

711
00:44:21,020 --> 00:44:23,100
.ההוא חזק, זה קל
.הוא אומר: זה לא משנה

712
00:44:23,530 --> 00:44:24,670
.זה בריא, זה חולה

713
00:44:25,080 --> 00:44:28,500
,הבריא יעזור לחולה
.החזק יעזור לחלש

714
00:44:29,010 --> 00:44:31,640
,גם אם יש הבדלים בינינו
,וישנם הבדלים

715
00:44:31,800 --> 00:44:34,700
הנה מה טוב ומה נעים
,שבת אחים, גם

716
00:44:34,720 --> 00:44:38,330
- למרות ההבדלים, כשנהיה ביחד
,זו האחדות, זה החוסן של עם ישראל

717
00:44:38,470 --> 00:44:40,230
.מה ששומר עלינו בכל דור ודור

718
00:44:40,470 --> 00:44:43,120
וזה מה שפה אנחנו זוכים
.בהידברות לעשות, באמת

719
00:44:43,330 --> 00:44:46,050
לעשות אחדות אמיתית
.בין כלל עם ישראל

720
00:44:46,070 --> 00:44:48,720
,לא משנה מי אתה
.מה אתה, איך אתה נראה

721
00:44:48,930 --> 00:44:51,570
,כולנו, יהודים יקרים
,גם הפאנל הזה, תראו איזה יופי

722
00:44:51,620 --> 00:44:57,210
איזה, ישתבח שמו, כל אחד ואחד
,מהכיוון שהוא מגיע

723
00:44:57,250 --> 00:44:58,790
.מהזווית שהוא רואה את הפרשה

724
00:44:59,000 --> 00:45:00,360
.וזו האחדות של עם ישראל

725
00:45:00,380 --> 00:45:04,490
אני רוצה לומר לכם שגם פה
.יש לנו מחלקה מיוחדת לאחדות במשפחה

726
00:45:04,530 --> 00:45:06,730
.זו נקראת מחלקה של שלום בית

727
00:45:07,100 --> 00:45:10,190
אנחנו מקבלים פה המון פניות
.מאנשים שרוצים עצות בשלום בית

728
00:45:10,570 --> 00:45:12,390
,יש לנו סדנאות
,אנחנו מגיעים לבתים

729
00:45:12,970 --> 00:45:14,730
.עורכים סדנה של שלוש שעות כמעט

730
00:45:15,100 --> 00:45:16,820
רבנים מומחים בנושא
.של שלום בית

731
00:45:17,000 --> 00:45:19,540
כמה טלפונים קיבלנו
,שלאחר סדנאות כאלה

732
00:45:19,570 --> 00:45:22,160
,זוגות שהיו על סף גירושין

733
00:45:22,450 --> 00:45:23,800
.ברוך השם, חזרו

734
00:45:23,850 --> 00:45:26,010
ואני מצטער שפה עורכי הדין
,לא תהיה להם עבודה

735
00:45:26,200 --> 00:45:28,140
,אבל בתחום הזה לפחות

736
00:45:28,420 --> 00:45:30,720
ברוך השם, אנחנו זוכים
.ואשרינו שזכינו

737
00:45:30,810 --> 00:45:34,420
.וזה המסר של יעקב
.זו הצוואה של יעקב אבינו, זה המסר

738
00:45:34,570 --> 00:45:36,830
,תמיד להיות באחדות
,תמיד להיות בשלום

739
00:45:37,010 --> 00:45:39,470
,וזו האחדות שלנו
,בכוח האחדות, בעזרת השם

740
00:45:39,540 --> 00:45:43,530
,עם ישראל, ככה נגיע עד לגאולה השלמה
.בעזרת השם. -איזה כיף לי שאתה לידי

741
00:45:43,710 --> 00:45:45,380
.יישר כוח, יפה

742
00:45:45,810 --> 00:45:46,950
.שאלת סיום לרב

743
00:45:47,430 --> 00:45:52,290
יעקב מבקש לגלות לבניו את הקץ
?ונבצר ממנו. למה

744
00:45:52,560 --> 00:45:55,220
.מה העניין? הקץ סתום

745
00:45:55,600 --> 00:45:58,180
,כך כתוב בדניאל, שהקץ סתום וחתום

746
00:45:58,340 --> 00:46:00,520
.אבל יעקב אבינו רצה לגלות לבנים שלו

747
00:46:01,100 --> 00:46:04,890
הוא רצה שידעו
.מתי יהיה הקץ האחרון

748
00:46:05,450 --> 00:46:08,180
,וכמו שהוא אומר להם
,"היקבצו והיאספו בני יעקב"

749
00:46:08,210 --> 00:46:10,260
הוא רומז להם פה על הגלויות
,שיהיו פעמיים

750
00:46:10,680 --> 00:46:12,190
,"גם "היקבצו" וגם "היאספו

751
00:46:12,810 --> 00:46:13,820
.אבל נסתר ממנו

752
00:46:14,540 --> 00:46:17,840
,כתוב ב"דעת זקנים" מבעלי התוספות
,אחד מגדולי הראשונים

753
00:46:18,440 --> 00:46:19,640
.הוא אומר דבר מאוד מעניין

754
00:46:20,880 --> 00:46:24,790
יעקב אבינו רוצה לגלות את הקץ
.ופתאום נשכח ממנו

755
00:46:25,370 --> 00:46:28,100
,רגע, היה לי, היה לי את התאריך
רציתי להגיד את התאריך

756
00:46:28,110 --> 00:46:29,120
.ונסתם ממני

757
00:46:29,770 --> 00:46:34,390
:אומר יעקב אבינו
.אבל אין חטא אצל בני יעקב

758
00:46:34,480 --> 00:46:37,330
'מה הכוונה? אין אות ח
.'ואין אות ט

759
00:46:37,720 --> 00:46:40,820
בכל השמות של בני יעקב
'אין ח' ואין ט

760
00:46:40,830 --> 00:46:43,940
,אז הוא אומר אין חטא
.אין ח' ו-ט' אצל הבנים שלי

761
00:46:44,450 --> 00:46:49,380
'אמר לו הקב"ה: גם אין ק' ו-צ
.אצל הבנים שלך, אין קץ

762
00:46:49,480 --> 00:46:50,640
,אני לא רוצה להגיד את הקץ

763
00:46:51,310 --> 00:46:56,230
אבל יעקב אבינו חשד בבנים שלו
.שיש אצלם משהו לא בסדר

764
00:46:56,700 --> 00:46:59,810
:אז אומר להם יעקב אבינו
?שמא יש בכם מישהו שעובד עבודה זרה

765
00:47:00,390 --> 00:47:05,320
,אומרים לו: אבינו יעקב, שמע ישראל
.ה' אלוקינו, ה' אחד

766
00:47:05,660 --> 00:47:09,070
חס וחלילה. אנחנו מאוחדים
.באחדותו יתברך

767
00:47:09,800 --> 00:47:14,870
,אומר להם יעקב אבינו: אם ככה
.ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

768
00:47:14,950 --> 00:47:17,580
,זה פסוק שיעקב אבינו אמר
,משה רבנו לא אמר אותו

769
00:47:17,620 --> 00:47:18,880
.לכן אנחנו אומרים אותו בלחש

770
00:47:19,350 --> 00:47:20,780
.כן? המלאכים אומרים אותו בקול

771
00:47:21,010 --> 00:47:23,230
,ביום הכיפורים אנחנו כמו המלאכים
.נגיד אותו בקול

772
00:47:23,840 --> 00:47:26,720
?אבל מה הייתה פה השאלה
?מה היה פה התירוץ

773
00:47:27,270 --> 00:47:29,490
:הבנים אומרים לו
."שמע ישראל, ה' אלוקינו ה' אחד"

774
00:47:29,790 --> 00:47:32,050
?נו? אז למה נשתכח ממני באמת

775
00:47:32,390 --> 00:47:33,740
.אני רוצה לגלות להם את הקץ

776
00:47:34,400 --> 00:47:39,000
אומר יעקב אבינו: אם הייתי רוצה
,לגלות לכם והקב"ה היה מסכים בידי

777
00:47:39,170 --> 00:47:40,830
?חס וחלילה, מה היה קורה

778
00:47:41,220 --> 00:47:45,010
,אנשים היו אומרים: אה, יש עוד אלף שנים
,עוד אלפיים שנה

779
00:47:45,480 --> 00:47:46,870
.תעיר אותי בספטמבר

780
00:47:47,370 --> 00:47:53,350
אני אלך לישון ונחכה
,ל-ה' אלפים תשע"ט, בעזרת השם

781
00:47:53,370 --> 00:47:55,480
.נחכה ליום הזה ושמה נתעורר

782
00:47:56,070 --> 00:48:01,300
רצה הקב"ה שיהיה שם כבוד מלכותו
.לעולם ועד

783
00:48:02,300 --> 00:48:03,720
.אומר יעקב: עכשיו אני מבין

784
00:48:03,910 --> 00:48:07,740
,"אם "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד
,כולכם מושלמים באחדותו יתברך

785
00:48:07,950 --> 00:48:09,200
?אז למה נשתכח ממני

786
00:48:09,410 --> 00:48:13,080
כי הקב"ה רוצה שיהיה
."ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"

787
00:48:13,280 --> 00:48:14,260
,כל יום ויום נחכה

788
00:48:14,570 --> 00:48:17,330
.נגיד: אולי היום, אולי היום
.אני לא הולך להירדם

789
00:48:17,380 --> 00:48:19,350
?אולי היום? אולי מחר
.אני לא נרדם

790
00:48:19,630 --> 00:48:22,100
.אני לא מחכה לאיזה קץ מי יודע מה
.היום זה יגיע

791
00:48:22,350 --> 00:48:25,980
,אף על פי שיתמהמה"
.בכל יום אחכה לו שיבוא

792
00:48:26,240 --> 00:48:30,010
,"אני מאמין באמונה שלמה"
.בעזרת השם יתברך

793
00:48:30,090 --> 00:48:32,230
.אני חייב לך חיבוק ונשיקה על זה
.בשמחה-

794
00:48:32,420 --> 00:48:33,710
.הגיע הזמן לסיים, חברים

795
00:48:33,740 --> 00:48:36,640
רק מילה וחצי לסיום
.על מעלתם של אנשים גדולים

796
00:48:37,000 --> 00:48:39,830
,הפרשה, פרשת ויחי
,משתמשת בלשון חיים

797
00:48:40,340 --> 00:48:43,620
אבל למרבה ההפתעה היא נפתחת
בפטירתו של יעקב מן העולם הזה

798
00:48:43,640 --> 00:48:45,670
.ונגמרת בפטירתו של בנו יוסף

799
00:48:46,360 --> 00:48:49,820
מעניין איך ייתכן
ששני ענקי עולם כאלו מתים בפרשה

800
00:48:49,870 --> 00:48:51,940
.והיא מתהדרת בכותרת של חיים

801
00:48:52,460 --> 00:48:54,860
.אומרים חז"ל: צדיקים במיתתם נקראים חיים

802
00:48:54,960 --> 00:48:58,370
למה? כי כל מעשיהם הטובים
מדברים בעד עצמם

803
00:48:58,640 --> 00:49:01,590
.וממשיכים להפיח חיים וחיות ביקום

804
00:49:02,140 --> 00:49:04,810
אז בואו באמת ננצל את הזמן שלנו
להתעלות תמידית

805
00:49:05,350 --> 00:49:08,910
ושנזכה לחיים שיש בהם
.בעולם הזה ובעולם הבא

806
00:49:09,390 --> 00:49:11,460
,אני רוצה להודות לרב אליהו אסוס
,שהיה איתנו

807
00:49:11,490 --> 00:49:13,550
,לעורך הדין ד"ר אורי אנגלהרד

808
00:49:14,320 --> 00:49:16,060
.לאומן אהוד אריאל

809
00:49:16,170 --> 00:49:18,720
.תודה רבה לך
.ריגשת אותנו מאוד מאוד מאוד

810
00:49:19,010 --> 00:49:20,680
,לסטנדאפיסט יעקב חמו

811
00:49:20,850 --> 00:49:22,170
,לרב מרדכי לוי

812
00:49:22,370 --> 00:49:25,000
:להקת הבית שלנו
,על הקלידים דוד ביתן

813
00:49:25,110 --> 00:49:27,930
,דן עטר על הגיטרה
.חובב הילל על הדרבוקה

814
00:49:28,510 --> 00:49:30,250
תודה רבה ל"ספיישל פרי" בבני ברק

815
00:49:30,290 --> 00:49:33,050
על הפירות המעוצבים והמושלמים
.שהיו על השולחן

816
00:49:33,100 --> 00:49:34,170
.אנחנו מיד מגיעים אליהם

817
00:49:34,600 --> 00:49:36,050
"לפיצוחים מרשת "הטיב

818
00:49:36,230 --> 00:49:39,730
וגם לכם בבית שאתם איתנו
.שבוע אחר שבוע. תודה לכם

819
00:49:39,990 --> 00:49:43,110
,אנחנו נתראה, בעזרת השם
שוב באותו יום ובאותה השעה

820
00:49:43,120 --> 00:49:44,670
.בשבוע הבא בפרשת שמות

821
00:49:45,110 --> 00:49:46,180
.שתהיה לכם שבת שלום

822
00:49:46,200 --> 00:49:48,640
אבל אנחנו לא זזים
.בלי איזה שיר ככה

823
00:49:48,670 --> 00:49:49,760
.אנחנו שמענו אותך, אהוד

824
00:49:50,050 --> 00:49:53,980
...עכשיו אני אעשה לך משהו ככה

825
00:50:05,430 --> 00:50:12,360
והאר עינינו בתורתך

826
00:50:13,050 --> 00:50:20,560
ודבק ליבנו במצוותיך

827
00:50:21,120 --> 00:50:28,430
ויחד לבבנו לאהבה

828
00:50:28,850 --> 00:50:35,880
לאהבה וליראה את שמך

829
00:50:36,490 --> 00:50:43,200
והאר עינינו בתורתך

830
00:50:44,030 --> 00:50:51,710
ודבק ליבנו במצוותיך

831
00:50:52,090 --> 00:50:59,340
ויחד לבבנו לאהבה

832
00:50:59,840 --> 00:51:07,230
לאהבה וליראה את שמך

833
00:51:07,580 --> 00:51:15,220
לא נבוש ולא ניכלם

834
00:51:15,340 --> 00:51:23,010
ולא ניכשל לעולם ועד

835
00:51:23,080 --> 00:51:30,730
לא נבוש ולא ניכלם

836
00:51:30,810 --> 00:51:38,470
ולא ניכשל לעולם ועד

837
00:51:53,730 --> 00:52:00,640
והאר עינינו בתורתך

838
00:52:01,150 --> 00:52:08,650
ודבק ליבנו במצוותיך

839
00:52:09,520 --> 00:52:17,260
ויחד לבבנו לאהבה

840
00:52:17,280 --> 00:52:23,860
לאהבה וליראה את שמך

841
00:52:24,840 --> 00:52:31,730
והאר עינינו בתורתך

842
00:52:31,790 --> 00:52:39,840
ודבק ליבנו במצוותיך

843
00:52:40,190 --> 00:52:48,130
ויחד לבבנו לאהבה

844
00:52:48,240 --> 00:52:55,270
לאהבה וליראה את שמך

845
00:52:55,840 --> 00:53:03,620
לא נבוש ולא ניכלם

846
00:53:03,740 --> 00:53:11,600
ולא ניכשל לעולם ועד

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה