הרב חיים זאיד

הרב חיים זאיד - הסוד הגדול של חנוכה

הרב חיים זאיד

מדוע כשמתפללים ליד נרות החנוכה זוכים לישועות? הרב חיים זאיד מגלה לנו את הסוד הגדול של חנוכה