הרב ברוך רוזנבלום

העיר המסתורית - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

מדוע יש ענין להזכיר את אליהו הנביא במוצאי שבת? מהי העיר המסתורית לוז? וכיצד קשורה העיר הזו לסעודה רביעית ולתחית המתים?