הרב ברוך רוזנבלום

אבני הקודש - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

מאיפה לקח איתו יעקב אבינו 12 אבנים? מה קרה עם האבנים האלו? מהם השמות של עיר הקודש ירושלים? ואיזו סגולה יחודית קיימת לאריכות ימים?