עונג שבת, עונה 3 - סביב שולחן השבת עם פרשת ויצא

ערוץ הידברות

התכנית האהובה "עונג שבת" חוזרת לעונה שלישית עם כל השירים, הפיוטים, הריחות והטעמים, והפעם מתארחים סביב שולחן השבת: הרב אליהו אסוס, הרב אייל ישראל שטרנליב, הרב מרדכי לוי, הפייטן משה לוק, השחקן מוריס כהן והסטנדאפיסט יעקב חמו. בהגשת יובל טייב

תמלול ההרצאה

1
00:03:19,564 --> 00:03:20,197
.שלום לכם

2
00:03:20,269 --> 00:03:22,751
.תודה ללהקת הבית שלנו
,על הקלידים: דוד ביתן

3
00:03:23,047 --> 00:03:26,050
,על הגיטרה: דן עטר
על הדרבוקה: חובב הילל

4
00:03:26,396 --> 00:03:28,844
.ועל הבגלמה והגיטרה: רפי אבידני

5
00:03:28,866 --> 00:03:31,118
,מגיע להם בהחלט כפיים
.ללהקת הבית שלנו

6
00:03:32,759 --> 00:03:34,624
,עוד נשמע אתכם
.בעזרת השם, במהלך התוכנית

7
00:03:35,082 --> 00:03:36,197
ואנחנו ממשיכים לעקוב

8
00:03:36,297 --> 00:03:37,826
בדרמטיות אחר ההתפתחויות

9
00:03:37,926 --> 00:03:38,977
.בשושלת בית אברהם

10
00:03:39,077 --> 00:03:40,699
,והנה, הגענו לפרשת ויצא

11
00:03:40,799 --> 00:03:42,333
פרשה שבה יעקב יוצא

12
00:03:42,433 --> 00:03:44,043
.מבאר שבע והולך לחרן

13
00:03:44,143 --> 00:03:45,841
?מה בדיוק הוא מחפש שם

14
00:03:45,941 --> 00:03:47,311
?איזה חלום הוא חולם בדרכו

15
00:03:47,411 --> 00:03:52,222
?מי מיועדת להיות אשתו
?ולמה פתאום היא מוותרת על יום חופתה

16
00:03:52,636 --> 00:03:56,561
,איתנו רב התוכנית הרב אליהו אסוס
אשר יחד איתו נענה על השאלות

17
00:03:56,575 --> 00:03:57,430
,המרתקות הללו

18
00:03:57,683 --> 00:04:00,435
,השחקן הידוע מוריס כהן
,הפייטן משה לוק

19
00:04:00,636 --> 00:04:04,087
הרב אייל ישראל שטרנליב
.והסטנדאפיסט יעקב חמו

20
00:04:04,417 --> 00:04:06,448
.ברוכים הבאים לכם
.שבת שלום-

21
00:04:06,470 --> 00:04:07,580
.אז הנה

22
00:04:09,155 --> 00:04:13,264
.יעקב חולם בדרך לחרן
?מה הוא חולם

23
00:04:13,399 --> 00:04:15,280
:ויש עוד שאלה שאני תוהה בה

24
00:04:15,800 --> 00:04:19,525
והנה סולם מוצב ארצה"
"וראשו מגיע השמיימה

25
00:04:19,949 --> 00:04:21,886
.והמלאכים עולים ויורדים בסולם

26
00:04:22,080 --> 00:04:24,833
?...מלאך צריך סולם? מה
?מה קורה פה-

27
00:04:25,937 --> 00:04:26,810
.תסביר לנו הרב

28
00:04:27,217 --> 00:04:29,607
יעקב אבינו יוצא קודם כול

29
00:04:29,896 --> 00:04:31,110
.בהוראה של אבא ואימא

30
00:04:31,841 --> 00:04:32,700
,הוא לא רצה לצאת

31
00:04:32,803 --> 00:04:33,704
יעקב אבינו רוצה לשבת

32
00:04:33,705 --> 00:04:34,633
,וללמוד בשקט

33
00:04:34,733 --> 00:04:36,760
והלוואי ויביאו לו כלה

34
00:04:36,860 --> 00:04:37,460
כמו שהביאו

35
00:04:37,560 --> 00:04:39,098
.לאבא שלו - ליצחק

36
00:04:39,198 --> 00:04:41,378
.הוא רוצה לשבת וללמוד

37
00:04:41,582 --> 00:04:45,469
אבל אימא מפחדת שעשיו הרשע יפגע ביעקב

38
00:04:45,994 --> 00:04:52,638
.אז היא אומרת לו: בני, קום, ברח לך
,תלך למקום אחר, לך למשפחה שלי

39
00:04:52,920 --> 00:04:58,413
שמה עד שאחיך יירגע מכל השנאה
.שיש לו כלפיך

40
00:04:58,749 --> 00:05:03,317
,ואבא שלו גם מורה לו: קח את הרגליים
.לך לחפש אישה, תתחתן

41
00:05:03,370 --> 00:05:05,531
,אל משפחתי תלך
תלך שמה, לאותו מקום

42
00:05:05,562 --> 00:05:09,030
.שהביאו את הכלה בשבילי
.גם כן אתה תלך לשם לחפש כלה

43
00:05:10,158 --> 00:05:14,938
בדרך מבאר שבע לחרן
נזכר יעקב אבינו שהוא עבר במקום

44
00:05:14,960 --> 00:05:17,389
.שהתפללו אבותיו - והוא לא התפלל שם

45
00:05:18,464 --> 00:05:24,216
יעקב אבינו שם דרכו בחזרה ללכת
בחזרה למקום של הר המוריה

46
00:05:24,503 --> 00:05:25,740
.וקפצה לו הדרך

47
00:05:26,310 --> 00:05:30,314
,קפצה לו הדרך
,והקב"ה שוקע חמה בעבורו

48
00:05:30,544 --> 00:05:33,530
,שיהיה יותר מהר לילה
."וישכב במקום ההוא"

49
00:05:33,802 --> 00:05:35,299
.יעקב הולך לנוח

50
00:05:35,820 --> 00:05:41,459
כידוע, יעקב אבינו לוקח 12 אבנים
,לרמוז לו ש-12 שבטים יקומו ממנו

51
00:05:41,865 --> 00:05:45,717
,כולן נהיות לאבן אחת
לומר לנו שבסופו של דבר

52
00:05:46,284 --> 00:05:49,950
,לגוי גדול וגוי אחד אשימנו
.הקב"ה יעשה אותנו לעם אחד

53
00:05:50,288 --> 00:05:52,150
.גם 12 השבטים יהיו עם אחד

54
00:05:52,476 --> 00:05:54,110
.ושם יעקב אבינו חולם

55
00:05:54,657 --> 00:05:57,530
החלום הזה הוא לא סתם חלום
,כמו החלומות שלנו

56
00:05:57,996 --> 00:05:59,460
.שמה החלום הזה הוא נבואה

57
00:06:00,372 --> 00:06:07,040
ובנבואה הזאת יעקב אבינו מקבל
את כל מה שיקרה בכל משך הגלויות

58
00:06:07,539 --> 00:06:08,430
.עד היום הזה

59
00:06:08,872 --> 00:06:14,778
יעקב אבינו הוא בחיר האבות
והוא מקבל בנבואה שלמה וברורה

60
00:06:14,854 --> 00:06:17,621
,כל מה שיקרה עם עם ישראל
,עם הבנים שלו, עם הצאצאים שלו

61
00:06:17,648 --> 00:06:18,487
.עד סוף כל הדורות

62
00:06:19,547 --> 00:06:23,834
ושם הוא רואה סולם מוצב ארצה
וראשו מגיע השמיימה

63
00:06:24,325 --> 00:06:27,620
.ומלאכי אלוהים עולים ויורדים בו

64
00:06:28,140 --> 00:06:33,705
לכאורה היה צריך לומר קודם כול
,מלאכי אלוהים יורדים ואחרי זה עולים

65
00:06:33,720 --> 00:06:35,420
.הרי המלאכים, המקום שלהם בשמיים

66
00:06:36,318 --> 00:06:42,920
,כתוב במדרש שיעקב אבינו רואה את המלאכים
.יותר נכון את השרים של כל אומה ואומה

67
00:06:43,719 --> 00:06:48,780
הוא רואה את השר של בבל עולה
.שבעים מדרגות ויורד

68
00:06:49,502 --> 00:06:55,100
,הקב"ה רומז לו: תהיה גלות של בבל
שבעים שנה יעלו ללמעלה

69
00:06:55,377 --> 00:06:57,672
.ואחר כך חזרה חוזרים ללמטה

70
00:06:58,199 --> 00:07:02,563
,אחר כך הוא רואה את מדי
השר של מדי

71
00:07:02,710 --> 00:07:05,182
.עולה חמישים ושתיים מדרגות ויורד

72
00:07:05,183 --> 00:07:07,526
.חמישים ושתיים שנה של גלות מדי

73
00:07:07,626 --> 00:07:11,645
,אחר כך הוא רואה את מלך יוון
את השר של יוון

74
00:07:11,742 --> 00:07:16,535
,עולה מאה ושמונים מדרגות
.מאה ושמונים שנה של יוון, ויורד בחזרה

75
00:07:17,256 --> 00:07:18,530
:ואז קורה דבר נורא

76
00:07:19,320 --> 00:07:23,401
.השר של אדום עולה ואינו יורד

77
00:07:23,802 --> 00:07:26,488
.זו הגלות שלנו
,אנחנו עכשיו בגלות אדום

78
00:07:26,588 --> 00:07:28,037
.עולה ואינו יורד

79
00:07:28,548 --> 00:07:30,960
.יעקב אבינו מתחיל לפחד
?מה יהיה

80
00:07:31,077 --> 00:07:32,868
?מה, הוא לא יורד
?אין סיכוי

81
00:07:33,280 --> 00:07:36,033
,אומר לו הקב"ה: אל תדאג
.אני מוריד אותו

82
00:07:36,579 --> 00:07:41,941
,אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קינך"
."משם אורידך

83
00:07:42,072 --> 00:07:42,900
.אני אוריד אותו משם

84
00:07:43,176 --> 00:07:45,250
,אל תדאג, הוא לא ירד
.אני אוריד אותו משם

85
00:07:46,261 --> 00:07:49,806
:ועל זה הקב"ה מבטיח לו
,"ושמרתיך בכל אשר תלך"

86
00:07:49,880 --> 00:07:52,100
.בכל הגלויות אני אשמור עליך

87
00:07:52,718 --> 00:07:55,695
ואני מבטיח לך שאני אשמור עליך
,בכל אשר תלך

88
00:07:55,902 --> 00:07:57,855
והשיבותיך אל האדמה הזאת"

89
00:07:58,083 --> 00:08:02,321
כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי"
."את אשר דיברתי לך

90
00:08:02,661 --> 00:08:06,792
,הקב"ה אומר לו: תדע לך
כל יהודי, אני אוציא ממנו

91
00:08:06,926 --> 00:08:08,499
.את מה שצריך להיות ממנו

92
00:08:09,032 --> 00:08:12,684
,אין יהודי שיברח מהחובה שלו
.מהתיקון שלו

93
00:08:13,092 --> 00:08:19,250
אני אתן לו את האפשרות עד אשר
.אם עשיתי את אשר דיברתי לך

94
00:08:19,459 --> 00:08:23,802
,זה מה שהסולם מורה לנו בעצם
,שאנחנו רואים את הגלויות עולות

95
00:08:23,820 --> 00:08:27,402
הקב"ה מבטיח שגם ירדו
והקב"ה יוריד אותן משמה

96
00:08:27,553 --> 00:08:30,556
והקב"ה ידאג לכל יהודי ויהודי
.באשר הוא שם

97
00:08:31,564 --> 00:08:33,790
.יישר כוח
.אנחנו צריכים להתחיל לעשות שבתות יחד

98
00:08:33,843 --> 00:08:35,123
.בשמחה
.לא רק להיפגש פה באולפן-

99
00:08:35,137 --> 00:08:35,894
.בשמחה גדולה

100
00:08:36,327 --> 00:08:40,117
,מחלום לחלום, יש לנו כבוד גדול
,יושב איתנו השחקן מוריס כהן

101
00:08:41,104 --> 00:08:45,871
.שחקן מוערך מאוד
אני, באופן אישי, עקבתי אחריך ועוקב אחריך

102
00:08:46,417 --> 00:08:51,151
,ולך היה חלום בתור ילד שהגיע מבת ים
,להיות שחקן

103
00:08:51,299 --> 00:08:53,586
.ולא רק שאתה שחקן - אתה שחקן ענק

104
00:08:54,275 --> 00:09:00,329
:ואנחנו יודעים מה המקצוע הזה דורש ממך
,תובעני כל כך, להיות סביבו

105
00:09:00,374 --> 00:09:04,280
...אתה סביב
?איפה השם יתברך פה בחיים

106
00:09:04,314 --> 00:09:07,082
איפה השם יתברך נכנס
?בחיים התובעניים האלה

107
00:09:08,618 --> 00:09:09,910
,קודם כול, השם יתברך

108
00:09:10,382 --> 00:09:11,308
אני חושב שהוא נמצא

109
00:09:11,309 --> 00:09:13,144
,בכל דבר שאתה עושה

110
00:09:13,244 --> 00:09:14,283
גם אם אתה לא שחקן

111
00:09:14,284 --> 00:09:15,284
,או לא משנה מה

112
00:09:15,449 --> 00:09:16,534
השם יתברך צריך להיות איתך

113
00:09:16,556 --> 00:09:18,091
,ומלווה אותך

114
00:09:18,092 --> 00:09:19,375
,גם זה שאני פה בתוכנית

115
00:09:19,475 --> 00:09:19,789
.אתה יודע

116
00:09:20,814 --> 00:09:22,193
רק משהו קטן על הפרשה

117
00:09:22,293 --> 00:09:24,080
,שעברתי וראיתי

118
00:09:24,646 --> 00:09:29,697
,שהקב"ה אומר שהוא יורד בעצם לחרן
,למקום שהוא חרון אף של הקב"ה

119
00:09:29,713 --> 00:09:32,029
,למקום של הקליפות
...למקום שצריך לעשות בו

120
00:09:32,440 --> 00:09:34,224
.להעלות את כל הניצוצות שיש שם

121
00:09:34,643 --> 00:09:37,830
,אז יש שם בעצם לכל יהודי
לכל אדם יש עבודה, יש שליחות

122
00:09:37,918 --> 00:09:39,683
.שהוא לא יכול להתחבא ממנה

123
00:09:39,785 --> 00:09:44,550
,ואתה יודע, זה יכול להיות צדיק גדול
גדול הדור, ולשבת באיזשהו חדר

124
00:09:44,599 --> 00:09:48,800
ולהישאר שמה
,ואתה צדיק, אבל אתה לא יוצא החוצה

125
00:09:48,831 --> 00:09:49,791
,לא שאני מזלזל חס וחלילה

126
00:09:50,302 --> 00:09:52,338
,אבל יש צדיקים, שאתה יודע
...שהם יוצאים החוצה והם כאילו

127
00:09:52,438 --> 00:09:54,792
.מזכים את הרבים
.מפיצים את האור, מזכים את הרבים-

128
00:09:55,239 --> 00:09:57,933
,ואני חושב שלהיות שחקן, קודם כול
,בעיקר בישראל

129
00:09:57,966 --> 00:10:01,467
- ובטח שאני אומן עם כל מה שקורה
.זה קודם כול שליחות

130
00:10:02,253 --> 00:10:07,322
,זה... לפעמים כשאני מלמד משחק
אני אומר שזה ממש כמו להיות אפילו

131
00:10:07,336 --> 00:10:11,812
סוג של רופא כי תחשבו
שמה שאנחנו עושים פה גם עכשיו

132
00:10:11,870 --> 00:10:15,131
,ומה שנקרא להיות שחקן
,אתה משחק ברגשות של אנשים

133
00:10:15,153 --> 00:10:16,600
.אנחנו כרגע גורמים לאנשים להיות שמחים

134
00:10:17,264 --> 00:10:21,043
,אני משחק בתפקידים לפעמים שהם גם דרמטיים
אז לפעמים אנשים קצת נכנסים לאיזשהו מצב

135
00:10:21,067 --> 00:10:27,164
.של קצת - גם עצבות וגם שמחה וגם אושר
זה טווח כזה של רגשות

136
00:10:27,178 --> 00:10:31,041
שאתה מעביר את הצופים
.ויש עליך אחריות מאוד מאוד גבוהה

137
00:10:31,711 --> 00:10:34,820
אז אני כאילו מסיר ממני את האחריות
ולפעמים בכל תפקיד שאני עושה

138
00:10:34,848 --> 00:10:38,435
,אני אומר: הקב"ה, אם שמת אותי פה
,שזו תהיה שליחות

139
00:10:38,634 --> 00:10:42,130
,שאני אצליח דרך זה, באמת
אתה יודע, להעביר את האור

140
00:10:42,165 --> 00:10:45,186
ומי שצריך להתחבר לאיזשהו משהו
.דרך הדבר הזה - שיתחבר

141
00:10:45,219 --> 00:10:47,211
?כי אם סך הכול, מה אנחנו, כלי
.אז אני קיבלתי מתנה

142
00:10:47,430 --> 00:10:50,548
.איזה יופי
...כישרון באמת, אתה יודע, לשחק ו-

143
00:10:51,693 --> 00:10:54,407
.כי אתה יודע, זו התפתחות
,בהתחלה, בתור שחקן

144
00:10:54,431 --> 00:10:59,560
שחקן זה משהו שהוא עם המון אגו
...ובהתחלה אתה עושה את הדברים

145
00:10:59,800 --> 00:11:04,378
,אנחנו תמיד צוחקים על זה בהצגות
לפעמים יש שחקנים שמגיעים והשתחוויה

146
00:11:04,419 --> 00:11:06,540
,והקהל מוחה כפיים - שיגעון
...ועושים להם

147
00:11:08,146 --> 00:11:12,265
.כאילו, אתם צודקים, אתם צודקים, מגיע לי
.מגיע לי, אתם צודקים

148
00:11:12,969 --> 00:11:15,299
,היום זה השתנה
היום זה כאילו אתה בא ממקום

149
00:11:16,450 --> 00:11:18,506
...של תודה לכם, שאני שמח

150
00:11:18,507 --> 00:11:20,177
.שבכלל אתם מקבלים אותי
.בדיוק. -כן-

151
00:11:20,337 --> 00:11:23,523
,זה מנקודה מאוד שונה
אם אתה בא לקבל או בא להשפיע

152
00:11:23,592 --> 00:11:25,925
,והתוצאה היא אותו דבר - אתה שחקן
.זה לא השתנה

153
00:11:26,228 --> 00:11:27,260
.התוצאה היא יותר טובה גם

154
00:11:27,551 --> 00:11:31,982
,ואני כל כך שמח שפתחת בדברי תורה
.זה כל כך מחמם את הלב לשמוע

155
00:11:32,031 --> 00:11:35,082
לראות אותך על המרקע הגדול
,ופתאום אתה פותח איתנו בדברי תורה

156
00:11:35,100 --> 00:11:35,770
...זה כל כך

157
00:11:36,507 --> 00:11:41,053
,אני שואל - כדי להשיג אותך
אני יודע שההפקה רדפה אחריך

158
00:11:41,067 --> 00:11:45,555
כי אתה קם בבוקר
ואז אתה עם התפילין שלך, התפילה הארוכה

159
00:11:46,015 --> 00:11:49,533
.ואחרי זה להוציא אותך מהחברותא שלך
צריך להוציא אותו מחברותא שלו

160
00:11:49,572 --> 00:11:51,560
- כדי שהוא יגיע לאולפן
.שזה לבד מחיאות כפיים

161
00:11:51,590 --> 00:11:52,698
.תודה רבה. תודה רבה

162
00:11:52,883 --> 00:11:55,882
.אני רוצה עוד להעמיק ושוב פעם להציק לך

163
00:11:56,120 --> 00:12:00,458
,איך באמת אתה מצליח בסדר יום כל כך עמוס
שלהגיע אלינו להידברות

164
00:12:00,481 --> 00:12:04,446
...לוקח לך לא מעט
,בהרבה מאמצים

165
00:12:04,800 --> 00:12:08,364
...איך עדיין התפילין ואיך עדיין
,איך אתה מצליח לשמור על החברותא שלך

166
00:12:08,396 --> 00:12:09,789
?על הלימוד היום-יומי שלך

167
00:12:11,822 --> 00:12:15,070
,תשמע, המקצוע שלי זה שחקן
.זאת עבודה כמו כל דבר

168
00:12:15,389 --> 00:12:19,205
.יש אינסטלאטור, יש שיפוצניק, זאת עבודה
צריך לקבוע את העיתים לתורה האלה

169
00:12:19,272 --> 00:12:20,107
.ולא לזוז מהם

170
00:12:20,567 --> 00:12:24,134
,יש לי חברותא שאני לומד
יש עוד חברותא של אומנים

171
00:12:24,150 --> 00:12:26,901
שאנחנו לומדים פעם בשבוע
...מסילת ישרים" עם דני שטג שהוא"

172
00:12:27,570 --> 00:12:30,950
,המון שחקנים: אביב אלוש
,ישראל עטיה, איתי תורג'מן

173
00:12:30,981 --> 00:12:33,802
,יושבים חבורה של שחקנים
.של אומנים ולומדים

174
00:12:34,318 --> 00:12:39,402
באמת יש היום התפתחות גם מהצד
של האומנים שהם מתחברים

175
00:12:39,426 --> 00:12:41,073
,מאוד מאוד רוחנית ליהדות

176
00:12:41,738 --> 00:12:47,412
ואני גם אומר, אני מעיד על עצמי
שברגע שבאמת התחברתי לדרך של התורה

177
00:12:47,560 --> 00:12:53,506
.והתפתחתי הרבה יותר טוב בתור שחקן
,זה כאילו נקרא הרחבת הכלים

178
00:12:53,550 --> 00:12:56,257
,זה הרחיב לי את הכלי שלי
אני יכול להכיל פתאום הרבה יותר

179
00:12:56,273 --> 00:12:59,600
.ממה שאני הייתי לפני שהתחלתי ללמוד

180
00:12:59,619 --> 00:13:02,111
,תמיד באתי מבית מסורתי
,תמיד שמרתי שבת והכול

181
00:13:02,138 --> 00:13:04,886
,אבל לאחרונה התחזקנו הרבה יותר
.אני ואשתי

182
00:13:04,887 --> 00:13:07,166
...זה כבר עשר שנים שאנחנו לומדים ו
!וואו-

183
00:13:07,266 --> 00:13:10,669
,אז פשוט צריך להגיד: אוקיי
,אתה מכניס את זה ללו"ז

184
00:13:10,597 --> 00:13:15,804
,יש לך יום ראשון אתה לומד, יום שני אתה לומד
.יש לך את התפילה בבוקר, שזה בל יעבור

185
00:13:16,081 --> 00:13:18,558
ובמקרים חריגים אז אתה לוקח איתך
.תפילין לצילומים

186
00:13:18,995 --> 00:13:21,664
...אבל זה, אתה יודע

187
00:13:21,812 --> 00:13:26,290
,אני רוצה באמת להרחיב איתך
,אתה קודם אמרת שיש אומנים שהם מתחברים

188
00:13:26,357 --> 00:13:31,449
ואנחנו באמת עדים לתופעה שאני לא יודע
אם היא תופעה חולפת... אני בוודאי שלא חושב

189
00:13:31,467 --> 00:13:34,208
,שזאת תופעה חולפת
,ולי באופן אישי יש את התשובה

190
00:13:34,230 --> 00:13:36,403
אבל אני עדיין אשמח לשמוע ממך
.מה אתה חושב

191
00:13:36,684 --> 00:13:42,269
,אנחנו רואים שבתעשייה הזאת של המוזיקה
,של המשחק, של שדרני רדיו

192
00:13:42,673 --> 00:13:46,183
,כאילו כולם פתאום מתעוררים
,כולם מחפשים את השם יתברך

193
00:13:46,528 --> 00:13:50,247
,כולם עכשיו הולכים לשיעורי תורה
,שיעורי קבלה, רבי נחמן מברסלב

194
00:13:50,271 --> 00:13:55,701
,פתאום כולם שמחים
.כולם רוצים פאות כמו הרב אייל ישראל

195
00:13:56,450 --> 00:14:00,778
?מה זה? זה טרנד? זו תופעה
?מה זה? זה משב רוח

196
00:14:01,258 --> 00:14:07,205
,או שמגיעים להשם יתברך בתוצאה הסופית
,וזהו, ראינו, הגענו, הבנו

197
00:14:07,244 --> 00:14:08,286
.עכשיו זה רק השם יתברך

198
00:14:08,304 --> 00:14:09,914
?איך אתה רואה את זה
?מה אתה חושב על זה באמת

199
00:14:11,176 --> 00:14:14,439
,טוב, זה ידוע שאנחנו מתקרבים
,שאנחנו דור של משיח

200
00:14:14,519 --> 00:14:17,736
,ואני חושב שהקב"ה דוחף את כולם לשם
.אין מה לעשות

201
00:14:17,775 --> 00:14:24,130
,ושחקנים, אומנים בעיקר
,יש להם איזשהו משהו שהוא רוחני

202
00:14:24,167 --> 00:14:25,925
,אם תרצה או לא תרצה
,גם אם הם לא מאמינים

203
00:14:26,364 --> 00:14:29,521
.עצם המילה אומן זה אמונה בתוך הדבר הזה

204
00:14:30,497 --> 00:14:33,959
?מה זה אומן
,אומן שמכיל בתוכו את כל הטווח

205
00:14:34,286 --> 00:14:35,783
.אומנות ורגשות

206
00:14:36,255 --> 00:14:42,046
,ואתה לא יכול להיות אומן, אני חושב
אמיתי בלי שיש לך את המקום הזה

207
00:14:42,072 --> 00:14:43,120
.של חיבור למשהו

208
00:14:43,164 --> 00:14:45,793
?אתה יודע מה
,אפילו בוא נגיד, יש אנשים שהם לא דתיים

209
00:14:46,218 --> 00:14:50,040
,חייב להיות לו - להאמין במשהו
.כי הוא לא יכול להגיד: אני עושה את כל זה

210
00:14:50,671 --> 00:14:52,388
.זה נשאר באיזשהו צמצום

211
00:14:52,874 --> 00:14:56,731
,גם אם אחד, לא יודע, אולי הוא לא יהודי
,אתיאיסט, מאמין בבודהיזם

212
00:14:56,768 --> 00:15:00,975
לא משנה, הוא מאמין באיזשהו משהו
.שאותו הוא מוציא החוצה ואיתו הוא הולך

213
00:15:01,621 --> 00:15:05,090
,ואני חושב שמה שקורה אצלנו ביהדות
,בתרבות הישראלית

214
00:15:05,121 --> 00:15:10,575
,שהמון שחקנים שלא חסר להם כלום
,שחקנים עובדים, השחקנים הכי טובים בתעשייה

215
00:15:10,622 --> 00:15:14,587
,שזה לא בא ממקום של חוסר
...לא חסר כסף, לא חסר זה

216
00:15:14,608 --> 00:15:19,016
,לא כאילו בא ממקום של צער, יש להם הכול
,ודווקא במקום של השמחה, זה שלא חסר כלום

217
00:15:19,032 --> 00:15:21,496
,מרגישים שיש איזשהו חוסר
.שחסר לי דווקא הרוחניות

218
00:15:21,838 --> 00:15:24,405
.יפה מאוד
חסר לי דווקא המקום הזה של ללמוד תורה-

219
00:15:24,460 --> 00:15:26,790
ודרך זה מתפתחים
.והופכים להיות שחקנים יותר טובים אפילו

220
00:15:27,250 --> 00:15:29,445
,כמו שאתה מעיד על עצמך
,ברוך השם, אתה יודע

221
00:15:29,457 --> 00:15:31,629
.אין אדם מעיד על עצמו, אתה יודע
.מעיד על עצמו דברים טובים-

222
00:15:31,678 --> 00:15:34,392
לא בכדי ביקשנו אותך
.בפרשת שבוע הזאת - ויצא

223
00:15:34,417 --> 00:15:38,023
לך יש קשר מיוחד לפרשה
,ואתה מזדהה באופן אישי עם הפרשה

224
00:15:38,292 --> 00:15:42,337
,אבל אני מבטיח לצופים, בלי נדר
.שאנחנו נשמע את זה

225
00:15:42,355 --> 00:15:45,836
.אני רוצה להשאיר אותם קצת במתח
יש לך סיפור מאוד מעניין לספר לנו

226
00:15:46,632 --> 00:15:47,959
.ואנחנו עוד נחזור, בעזרת השם

227
00:15:49,375 --> 00:15:50,907
.לשבת נכנסים עם מוזיקה

228
00:15:52,279 --> 00:15:53,962
.אי אפשר בלי מוזיקה להיכנס לשבת

229
00:15:54,316 --> 00:16:00,308
,ואנחנו הזמנו לתוכנית חבר יקר
,אהוב, שכן

230
00:16:00,981 --> 00:16:04,649
,אנחנו אפילו עושים שלום
,היי כזה מהמרפסות שלנו

231
00:16:05,047 --> 00:16:07,758
.משה לוק
.מגיע לו מחיאות כפיים

232
00:16:07,779 --> 00:16:09,947
.אתם שמעתם אותו פה עוד לפני התוכנית

233
00:16:11,108 --> 00:16:15,838
,אני יכול להגיד על משה לוק, בזהירות
,שזה אחד מהקולות הגדולים במוזיקה

234
00:16:16,226 --> 00:16:20,124
,הקולות הגדולים במוזיקה הישראלית
.במוזיקה האנדלוסית, במוזיקה המרוקאית

235
00:16:20,499 --> 00:16:25,713
אנחנו בשנה שעברה עשינו מסע ארצי משותף
,"עם תזמורת "מזרח מערב

236
00:16:27,471 --> 00:16:31,043
."מקזבלנקה לירושלים"
,חווינו חוויות גדולות, ברוך השם

237
00:16:31,067 --> 00:16:36,273
,זכינו לעבור על כל ארץ ישראל
,מיוחד מאוד

238
00:16:36,306 --> 00:16:39,334
,ויש אפשרות, משה
שאתה תביא את הריגוש

239
00:16:39,404 --> 00:16:43,824
שהתרגשנו על הבמות הגדולות
לאולפן שלנו ותחמם לנו את הלב

240
00:16:43,843 --> 00:16:45,264
?ותכניס אותנו לאווירה של שבת

241
00:16:45,488 --> 00:16:46,561
.נשתדל, למה לא? בטח

242
00:16:46,829 --> 00:16:47,470
?מה תשיר לנו

243
00:16:48,280 --> 00:16:51,085
אז אולי נפתח בשיר

244
00:16:51,086 --> 00:16:51,662
...שהוא מאוד

245
00:16:51,762 --> 00:16:54,800
,פיוט שהוא מאוד פופולארי היום

246
00:16:55,159 --> 00:16:56,507
."יפה ותמה"

247
00:16:56,579 --> 00:16:57,180
!יש

248
00:16:57,377 --> 00:16:57,824
!יש

249
00:16:57,861 --> 00:16:58,653
."יפה ותמה"

250
00:17:15,562 --> 00:17:23,521
יפה ותמה תורה תמימה הנעימה

251
00:17:23,588 --> 00:17:30,070
,מי יוכל להעמיק בסודך
סוד אלוקים חיים

252
00:17:45,664 --> 00:17:49,586
אור זיו זהרך בוער תוך קרבי

253
00:17:52,842 --> 00:17:59,332
,תמיד ידרשו אותך רבים
חוקים ומצוות טובים

254
00:17:59,726 --> 00:18:06,181
את כל ליבות מלהיבים נאהבים וגם נשגבים

255
00:18:06,895 --> 00:18:12,029
וכפטיש יפוצץ סלעים והרים

256
00:18:12,372 --> 00:18:20,819
חן דדייך ירוו בכל עת תורת אמת

257
00:18:21,088 --> 00:18:27,900
,מפיך אנו חיים
מיין סוד אלוקים חיים

258
00:18:27,929 --> 00:18:35,553
יפה ותמה תורה תמימה הנעימה

259
00:18:35,877 --> 00:18:42,368
,מי יוכל להעמיק בסודך
סוד אלוקים חיים

260
00:18:57,761 --> 00:19:01,896
נתעלסה בגיל באהבים

261
00:19:05,904 --> 00:19:10,956
נתעלסה בגיל באהבים

262
00:19:14,017 --> 00:19:17,060
בסוד נקודות עם התיבות

263
00:19:17,473 --> 00:19:20,677
כתרים עם אותיות

264
00:19:20,735 --> 00:19:28,290
פתוחות עם סתומות נעלמות סודם ברמות

265
00:19:28,331 --> 00:19:32,960
אורות עליונים טוב מזהב ופנינים

266
00:19:33,180 --> 00:19:41,681
מעיין גנים בשבעים פנים כולם חונים

267
00:19:42,439 --> 00:19:48,833
,הן אני עבד נרצע לך
קניין בלב שלם

268
00:19:48,864 --> 00:19:56,160
יפה ותמה תורה תמימה הנעימה

269
00:19:56,413 --> 00:20:03,370
,מי יוכל להעמיק בסודך
סוד אלוקים חיים

270
00:20:18,766 --> 00:20:23,135
יורו משפטייך האיתנים

271
00:20:26,899 --> 00:20:31,879
יורו משפטייך האיתנים

272
00:20:34,811 --> 00:20:41,280
תנאי ואמוראי גאוני וסבוראי

273
00:20:41,676 --> 00:20:49,147
ורבנן בתראי לחיי מדבש יאה

274
00:20:49,276 --> 00:20:53,898
גזרות שוות והלכות פסוקות

275
00:20:54,056 --> 00:21:02,854
כולם מפי גבורה זיקוקים דנורא

276
00:21:03,400 --> 00:21:09,713
בקולות וברקים מארקים וקול משמיים

277
00:21:09,738 --> 00:21:16,926
יפה ותמה תורה תמימה הנעימה

278
00:21:17,860 --> 00:21:24,364
,מי יוכל להעמיק בסודך
סוד אלוקים חיים

279
00:21:24,372 --> 00:21:31,543
יפה ותמה תורה תמימה הנעימה

280
00:21:32,269 --> 00:21:37,130
מי יוכל להעמיק בסודך

281
00:21:38,263 --> 00:21:54,563
.סוד אלוקים חיים

282
00:21:59,387 --> 00:22:00,304
.בא לי לקפוץ עליך

283
00:22:00,981 --> 00:22:03,674
:משה, אתה תספר לנו
,אבא רבי רפאל לוק

284
00:22:03,785 --> 00:22:05,080
,הדוד רבי חיים לוק

285
00:22:05,826 --> 00:22:09,494
- בן פורת יוסף, כל המשפחה
,כולם פייטנים בני פייטנים

286
00:22:09,535 --> 00:22:10,751
.בני בני פייטנים

287
00:22:11,440 --> 00:22:13,943
?איך שולחן שבת נראה אצלכם

288
00:22:13,976 --> 00:22:16,575
?כאילו, אני מת להגיע, כן
...אתה יודע, אני מחכה להזמנה

289
00:22:16,860 --> 00:22:20,263
.כולנו רוצים
.כולנו, אתה יודע מה? אוקיי, כולנו-

290
00:22:20,284 --> 00:22:20,987
.אני יודע איפה הוא גר

291
00:22:21,026 --> 00:22:24,680
,יובל, קודם כול
,אתה כבר חלק מהמשפחה

292
00:22:24,819 --> 00:22:28,973
,אתה מכיר את כולם
,שזה רבי חיים לוק

293
00:22:29,438 --> 00:22:32,844
,אחרי זה יש אבא והתאום יעקב
אז רפאל ויעקב

294
00:22:33,283 --> 00:22:36,292
.וזהו, זו כל משפחת לוק
.הם עשו, בלי עין הרע, הרבה רעש

295
00:22:37,172 --> 00:22:39,120
.הם קטנים קטנים, אבל הם עשו הרבה רעש

296
00:22:39,168 --> 00:22:41,469
?מה אתם שרים? שירת בקשות? מה

297
00:22:41,479 --> 00:22:49,557
תראה, שבת אצלנו זה מאוד מאוד מעניין
,לראות מהקטנים, הבנים, הבנות

298
00:22:49,580 --> 00:22:52,210
...הקטנים, הגדולים
.גירסא דינקותא-

299
00:22:52,267 --> 00:22:55,867
.כן, זה כולם שרים בשולחן שבת
,אצלנו שרים, ברוך השם

300
00:22:55,896 --> 00:22:56,491
."פרויקט לוק"

301
00:22:56,731 --> 00:23:02,784
,"אגב, יוצא עכשיו פרויקט "הלוקים
.בעזרת השם, המבוגר והצעיר

302
00:23:04,801 --> 00:23:08,669
...ושבת חתן אצלנו זה
.זה בטח מיום ראשון-

303
00:23:09,906 --> 00:23:11,520
,זה לא זה
...אתה צריך לבוא

304
00:23:11,783 --> 00:23:14,917
,אם אתה לא רגיל לשירה
אתה צריך לבוא עם אטמים

305
00:23:14,930 --> 00:23:17,992
כי זה מדהים, אתה רואה לדוגמה
.אם יש 200 איש - 200 שרים

306
00:23:18,101 --> 00:23:19,984
.איזה יופי
.זה... זה... ופיוט-

307
00:23:20,156 --> 00:23:22,304
.זה פיוט, הפיוט הקשה
?מתי שבת החתן הזאת-

308
00:23:22,827 --> 00:23:24,435
.שלי בעזרת השם

309
00:23:24,740 --> 00:23:25,449
.בעזרת השם

310
00:23:25,459 --> 00:23:26,735
,זה מאוד מעניין, אתה יודע, הרב לוק

311
00:23:27,133 --> 00:23:30,314
,זה מאוד מעניין
כשיש לנו שלושה אנשים שאוכלים ביחד

312
00:23:30,704 --> 00:23:32,636
."אז מזמנים, אומרים "ברוך שאכלנו משלו

313
00:23:32,993 --> 00:23:37,196
,כשיש עשרה ומזמנים ביחד
."אומרים "ברוך אלוקינו שאכלנו משלו

314
00:23:37,420 --> 00:23:40,044
:לפי רבי עקיבא בגמרא זה הולך ומוסיף

315
00:23:40,113 --> 00:23:45,793
,"מאה אנשים אומרים: "אלוקינו, אלוקי הצבאות
אלף אוכלים יחד אז "אלוקינו, אלוקי הצבאות

316
00:23:45,834 --> 00:23:47,877
.יושב הכרובים" - זה תוספת ותוספת"

317
00:23:48,411 --> 00:23:51,748
רואים מכאן שכמה שיש יותר עם ישראל
ויותר שמחה בעם ישראל

318
00:23:51,754 --> 00:23:54,735
,ויותר יחד בעם ישראל
.יש השראת שכינה הרבה יותר גדולה

319
00:23:54,764 --> 00:23:58,298
,גם המוזיקה הזאת זו מוזיקה כל כך יפה
.כל כך עם נשמה

320
00:23:58,801 --> 00:24:02,366
,אחי פשוט אוהב מוזיקה, מוזיקת דיכאון
?אתה מכיר את המוזיקה הזאת

321
00:24:02,429 --> 00:24:03,947
.כן
.לא יודע, הוא חולה על המוזיקה הזאת-

322
00:24:03,960 --> 00:24:05,888
...פעם אחת נכנסתי אליו לחדר
,הוא גם אוהב לשיר

323
00:24:05,908 --> 00:24:07,580
,נכנסתי אליו לחדר
.אני רואה אותו בוכה

324
00:24:07,707 --> 00:24:08,860
?אמרתי לו: מה קרה
.אומר לי: ששש... אני מקליט

325
00:24:11,352 --> 00:24:16,460
,אוקיי. אנחנו עוד נשמע את משה
.עוד נתבשם ממך, בעזרת השם, במהלך התוכנית

326
00:24:16,940 --> 00:24:25,982
ועכשיו אני מבקש מהרב אייל ישראל שטרנליב
לספר לנו סיפור על פרשת ויצא שקשור לפרשה

327
00:24:26,122 --> 00:24:30,830
וכרגיל, תשלח אותנו עם מסר
.לתוך השבת הזאת

328
00:24:31,053 --> 00:24:35,322
אנחנו כבר שוחחנו על כך
שאני באופן אישי מחזיק בבית

329
00:24:35,736 --> 00:24:41,930
.יותר מעשרות של ספרים של סיפורי חסידות
.זה בשבילי... -לחם

330
00:24:42,185 --> 00:24:43,592
.זה לחם, לחם, לחם אוכל

331
00:24:43,838 --> 00:24:45,297
?אז מה תיתן לנו, הרב אייל

332
00:24:45,974 --> 00:24:50,173
אנחנו באמת רואים בפרשה שלנו
גם את התפילות המיוחדות של לאה

333
00:24:51,034 --> 00:24:53,356
,שלא תיפול בחלקו של עשיו

334
00:24:53,531 --> 00:24:54,482
,וכולם מתפללים

335
00:24:54,483 --> 00:24:55,982
יעקב מתפלל ורחל

336
00:24:56,082 --> 00:24:57,502
.ואין לה ולד

337
00:24:59,484 --> 00:25:01,400
פעם אחת היה נין

338
00:25:01,401 --> 00:25:02,650
.של הרבי מקוצק

339
00:25:02,750 --> 00:25:03,963
כולם שמעו על הרבי מקוצק

340
00:25:03,888 --> 00:25:05,828
.שהוא היה איש אמת מאוד נוקב

341
00:25:05,892 --> 00:25:11,818
אצלם בקוצק, הדבר הכי חשוב זה היה
,עד כמה אתה עושה את הכול עם כל הלב שלך

342
00:25:11,959 --> 00:25:15,504
,מתפלל עם כל הלב שלך
,אוהב את החברים עם כל הלב שלך

343
00:25:15,705 --> 00:25:16,716
.לומד תורה עם כל הלב

344
00:25:17,375 --> 00:25:21,069
,הנין שלו, הרבי מסוקולוב
הוא התמנה בגיל 30

345
00:25:21,303 --> 00:25:22,425
.להיות הרב של העיירה

346
00:25:22,640 --> 00:25:26,037
,טוב, הוא הגיע לעיירה
.פעם ראשונה יושב על כס הרבנות

347
00:25:26,651 --> 00:25:30,150
.הדבר הראשון שהוא חיפש זה אמת

348
00:25:30,337 --> 00:25:35,090
?איפה יש יהודים פה, אמיתיים
.בלי זה אני לא יכול לנשום, אין חמצן

349
00:25:35,789 --> 00:25:42,245
,טוב, הגיע לעשירים של העיירה
.הוא ראה - טוב, צריך לחפש עוד קצת

350
00:25:42,801 --> 00:25:46,905
,הגיע ליהודים הפשוטים של העיירה
,הוא אומר: גם התרגלו קצת לשקר

351
00:25:46,928 --> 00:25:49,453
,לעגל פינות, פה ושמה
.להגיד חצי אמת

352
00:25:49,658 --> 00:25:52,304
,אני חייב למצוא מישהו אמיתי
.זה העניין, מישהו אמיתי

353
00:25:52,803 --> 00:25:56,880
.כתוב: חותמו של השם זה אמת
.אני רוצה למצוא את השם, איפה שיש אמת

354
00:25:57,722 --> 00:26:02,208
,טוב, הוא מגיע לבית כנסת
,פתאום הוא רואה יהודי מתפלל כזה עם דמעות

355
00:26:02,221 --> 00:26:03,018
.הוא אומר תהילים

356
00:26:04,222 --> 00:26:08,866
,הוא אומר: הו, זה נראה לי
.זה כבר מריח לי משהו מהאזור שלי

357
00:26:09,414 --> 00:26:11,190
,הוא אומר לו: יהודי יקר
?מי אתה? מה אתה

358
00:26:12,253 --> 00:26:14,667
.אני יהודי פשוט, עזוב אותי
.קם והלך. ברח

359
00:26:15,494 --> 00:26:17,535
:טוב, יום שני אני אומר לו
?יהודי, מי אתה

360
00:26:17,570 --> 00:26:20,382
.הוא ראה אותו עם דמעות
.קם והלך. בורח

361
00:26:21,186 --> 00:26:23,555
.טוב, זה עוד יותר מריח לי מהאזור הזה

362
00:26:24,089 --> 00:26:25,609
,הלכתי ברחוב, ככה הוא מספר

363
00:26:26,035 --> 00:26:30,117
,פתאום אני שומע מאיזה בית
משהו כמו אצלנו כזה, חפלה ויין

364
00:26:30,191 --> 00:26:32,616
.ואוכלים ושותים
.בית עלוב כזה

365
00:26:32,660 --> 00:26:35,804
!פתאום אני קולט: אה, זה הוא
!אני חייב לדעת... הנה, אני נכנס

366
00:26:35,836 --> 00:26:36,485
!הנה ההזדמנות

367
00:26:37,145 --> 00:26:41,510
נכנס פנימה, אני רואה שהוא עושה שם
.מסיבת הודיה כזאת מיוחדת

368
00:26:42,378 --> 00:26:43,580
!הוא אומר לו: ספר לי מי אתה

369
00:26:44,954 --> 00:26:47,471
,הוא אומר לו: טוב
.גם אתם פה, לא כל כך מכירים את הסיפור

370
00:26:47,490 --> 00:26:48,355
.אני אספר לכם את הסיפור

371
00:26:49,291 --> 00:26:53,560
,אני התחתנתי לפני ככה בערך עשר שנים
,היה הכול טוב, אשתי יפה

372
00:26:53,576 --> 00:26:56,784
,הילדים אחרי זה לאט לאט באו
.בריאים, טובים, היה אוכל

373
00:26:57,449 --> 00:27:01,998
,פתאום התחיל ממש חוסר בפרנסה
לא היה כסף עד שממש הילדים שלי

374
00:27:02,013 --> 00:27:04,550
:קמים בלילה בוכים מרעב
!אבא, אין לנו אוכל

375
00:27:05,592 --> 00:27:08,690
ואני כבר כמה שנים ב-03:00 לפנות בוקר

376
00:27:10,544 --> 00:27:13,699
,רץ לבית הכנסת
:פותח את ארון הקודש ובוכה

377
00:27:13,912 --> 00:27:17,779
,השם יתברך, ריבונו של עולם
!הילדים שלי, הילדים שלך רעבים

378
00:27:18,296 --> 00:27:20,350
.בבקשה, תן לי בבקשה אלף רובל

379
00:27:20,561 --> 00:27:24,880
אלף רובל אני פותח עסק
.ואני מפרנס בכבוד את המשפחה

380
00:27:25,879 --> 00:27:28,017
.כל לילה, כל לילה. 03:00 לפנות בוקר

381
00:27:29,059 --> 00:27:30,991
עוברת שנה, עוברות שנתיים
.ואני לא מתייאש

382
00:27:32,374 --> 00:27:36,655
,והנה, לפני יומיים, בלילה
שוב אני פותח את ארון הקודש

383
00:27:36,671 --> 00:27:39,710
,ובוכה: ריבונו של עולם
.אלף רובל. לכבודך

384
00:27:39,978 --> 00:27:44,138
אני יוצא מבית הכנסת
.וליד הדלת אני רואה חבילה

385
00:27:45,106 --> 00:27:47,371
.סופר את הרובלים - אני לא מאמין

386
00:27:47,861 --> 00:27:50,427
!אלף רובל
!אלף רובל בדיוק

387
00:27:51,088 --> 00:27:53,395
!השם יתברך
,באותו רגע הייתה לי שמחה

388
00:27:53,414 --> 00:27:56,770
,אמרתי: שנים אני מתפלל
!הנה, יש השם בעולם, תודה רבה

389
00:27:57,313 --> 00:28:02,852
כל הלילה שמחתי ושרתי ורקדתי
,ואחרי זה בבוקר אני לקחתי

390
00:28:02,876 --> 00:28:05,857
,סחבתי את הדליים ככה בשמחה
...כאילו אני מקפץ על הגבעות

391
00:28:06,663 --> 00:28:10,360
,בערב אני מגיע לתפילת ערבית
פתאום אני רואה שם התקהלות של אנשים

392
00:28:10,400 --> 00:28:11,838
.ליד הבית כנסת
?מה קרה

393
00:28:12,624 --> 00:28:15,280
,ואני רואה שם את חנה'לה
,היא אשתו של אברהמ'לה

394
00:28:15,904 --> 00:28:16,682
.גם שואב מים

395
00:28:17,350 --> 00:28:18,655
.מה קרה? היא בוכה, בוכה

396
00:28:19,557 --> 00:28:22,280
אברהמ'לה בעלה נפטר
,ואחד עשר ילדים

397
00:28:22,456 --> 00:28:26,280
ולפני חודש עשו התרמה
.והביאו לה אלף רובל

398
00:28:28,298 --> 00:28:29,130
?אז מה את בוכה

399
00:28:29,730 --> 00:28:33,770
.אתמול בלילה אבד לי הכסף
.אלף רובל אבד לי

400
00:28:34,524 --> 00:28:38,491
,ואני שומע: וואי, אבד לה אלף רובל
.ואני מצאתי

401
00:28:38,993 --> 00:28:42,364
,באותו רגע אני כל כך כועס
,אומר: ריבונו של עולם

402
00:28:42,587 --> 00:28:44,425
,שנים אני מתפלל
עד שאתה מביא לי

403
00:28:44,426 --> 00:28:46,866
,כבר את ה... את מה שביקשתי

404
00:28:47,578 --> 00:28:51,553
?למה אתה צריך לקחת ממנה ולהביא לי
?למה היא בוכה ואני צריך לשמוח

405
00:28:51,578 --> 00:28:52,310
?מה זה

406
00:28:52,520 --> 00:28:54,226
,כועס, כועס
.אני אומר: אני לא רוצה

407
00:28:54,478 --> 00:28:55,886
!אני לא מוכן לדרוך בבית כנסת הזה יותר

408
00:28:56,062 --> 00:28:57,726
,אני עוזב את הדת
...אני לא יודע מה

409
00:28:57,742 --> 00:28:59,260
!ריבונו של עולם, אני לא רוצה כלום

410
00:29:00,343 --> 00:29:03,207
.טוב, אני לא יכול לישון
,בלילה אני בוכה, בוכה

411
00:29:03,240 --> 00:29:04,382
.הכרית שלי ספוגה מדמעות

412
00:29:06,360 --> 00:29:10,704
:ואז אני ממש מבקש מהשם
?ריבונו של עולם, מה? מה קורה פה

413
00:29:11,389 --> 00:29:15,699
השם יתברך - פתאום אני שומע
,את הקול שלו, אומר לי: מויש'לה

414
00:29:16,435 --> 00:29:21,272
,תיגש, זה הכסף של חנה'לה
.תחזיר לה את הכסף. זה שלה

415
00:29:22,600 --> 00:29:25,623
ואתם יודעים, כששומעים את הקול של השם
.אז כבר הכול נראה אחרת

416
00:29:26,897 --> 00:29:29,215
,ניגשתי אליה באמצע הלילה
:דפקתי בדלת

417
00:29:29,555 --> 00:29:31,256
.חנה'לה, זה שלך

418
00:29:31,504 --> 00:29:32,698
.האלף רובל, מצאתי אותם

419
00:29:34,030 --> 00:29:37,709
,בוכה, בוכה. תודה רבה
.בשם אחד עשר ילדיי, תודה רבה

420
00:29:39,570 --> 00:29:42,115
.ועכשיו אני עשיתי מסיבת הודיה

421
00:29:42,739 --> 00:29:44,909
,מסיבת הודיה לך, השם יתברך

422
00:29:45,274 --> 00:29:48,657
שנתת לי את הכוח
לעמוד בניסיון הזה

423
00:29:49,391 --> 00:29:51,738
ולדעת שכמו שאתה היית
,בכסף שמצאתי

424
00:29:51,810 --> 00:29:54,893
אתה היית בכסף שלקחת ממני
.ואתה תדאג לי

425
00:29:54,971 --> 00:29:58,394
זו מסיבת הודיה לך השם
.שנתת לי את הכוח להחזיר את האבידה

426
00:29:59,153 --> 00:30:00,515
:מסיים הרבי מסוקולוב, אומר

427
00:30:01,340 --> 00:30:04,784
,אם אתם פעם חיפשתם יהודי אמיתי
.תדעו לכם, אני מצאתי אותו

428
00:30:05,346 --> 00:30:09,471
אם אתם חיפשתם פעם יהודי
,שממש שמע את הקול של השם מדבר אליו

429
00:30:10,035 --> 00:30:12,729
אני ראיתי יהודי כזה
.שממש שמע את הקול של השם

430
00:30:13,295 --> 00:30:15,752
,ופה אנחנו רואים אצלנו
- לאה, רחל, יעקב

431
00:30:15,767 --> 00:30:18,499
,הם היו מחוברים להשם
.מה היה חסר להם? הם בכו בדמעות

432
00:30:19,166 --> 00:30:22,349
כמו שהם קיבלו, רחל קיבלה כבר
.את החתן, פתאום נלקח לה

433
00:30:24,340 --> 00:30:27,367
,היא לא מתבלבלת
היא נותנת ללאה את הסימנים

434
00:30:27,754 --> 00:30:30,468
ובסופו של דבר היא גם מקבלת
.חזרה את החתן

435
00:30:31,342 --> 00:30:34,509
,אם חיים עם השם עם הלב
כשאדם חי עם אמת

436
00:30:34,881 --> 00:30:35,752
.הוא רק מרוויח

437
00:30:36,546 --> 00:30:39,336
.זה המסר
.חזק וברוך, יפה מאוד-

438
00:30:40,425 --> 00:30:42,764
?יעקב, מה נשמע
?ברוך השם. איך אתה מרגיש-

439
00:30:42,794 --> 00:30:44,985
.יובל טייב הצדיק
.הלוואי-

440
00:30:45,549 --> 00:30:46,546
.אתה צדיק, אתה צדיק

441
00:30:46,776 --> 00:30:48,318
.אני אדבר איתך תכלס

442
00:30:49,369 --> 00:30:51,574
.מדובר פה על יעקב שהוא חולם חלום
,אני אגיד לכם את האמת

443
00:30:51,588 --> 00:30:52,684
,אני, כשהייתי קטן

444
00:30:53,190 --> 00:30:55,451
,היו אומרים לי תמיד
,אתה יודע, קשה היה לי לישון וזה

445
00:30:55,701 --> 00:30:57,631
.אתה יודע, תספור כבשים

446
00:30:57,800 --> 00:31:00,140
?מכיר את הזה
.עשיתי את זה לא מעט פעמים-

447
00:31:00,591 --> 00:31:02,555
,כן, אז אני הייתי פשוט כל כך עצלן

448
00:31:02,655 --> 00:31:03,282
,הייתי כזה מעריך

449
00:31:03,382 --> 00:31:04,039
?כמה יש פה? 300

450
00:31:04,040 --> 00:31:04,803
.טוב, יאללה, לילה טוב

451
00:31:05,047 --> 00:31:06,659
...זה לא יותר מדי

452
00:31:07,106 --> 00:31:08,823
,אבל באמת, יעקב עבד שבע שנים

453
00:31:08,923 --> 00:31:10,312
,שבע שנים בשביל להשיג כלה

454
00:31:10,412 --> 00:31:12,686
.כאילו זה דבר שהוא עצום

455
00:31:13,162 --> 00:31:14,247
מי היום כאילו יעבוד

456
00:31:14,248 --> 00:31:15,171
?בשביל כלה שבע שנים

457
00:31:15,271 --> 00:31:17,060
.זה רק דרגות כאלה

458
00:31:17,683 --> 00:31:19,028
.אבל... ועוד אחרי זה עוד שבע שנים

459
00:31:19,521 --> 00:31:20,390
...זה משהו

460
00:31:20,811 --> 00:31:22,251
,אבל באמת היה שם איזה משהו

461
00:31:22,360 --> 00:31:24,893
אתה יודע, כולם בדרך כלל
.פותחים פה בדבר תורה

462
00:31:25,184 --> 00:31:26,066
...אני רוצה לפתוח דווקא

463
00:31:26,078 --> 00:31:29,299
,כאילו, אני גם בדרך כלל פותח
.תמיד כל הופעה שלי זה מילתא דבדיחותא

464
00:31:29,465 --> 00:31:30,960
אז אני חייב לפתוח קודם כול
באיזה דבר תורה קטן

465
00:31:31,151 --> 00:31:32,839
.ומצאתי מדרש מצחיק
?מה זה מצחיק

466
00:31:32,860 --> 00:31:36,485
תראו מה זה שיעקב בבוקר קם
."והנה זאת לאה"

467
00:31:37,176 --> 00:31:39,276
,אומר לה: בואי הנה
!רימית אותי! את כמו אבא שלך

468
00:31:39,697 --> 00:31:41,687
?אומרת לו: מה אתה רוצה
.למדתי ממך

469
00:31:42,156 --> 00:31:44,234
?אמר לה: ממני למדת את זה? איך

470
00:31:44,392 --> 00:31:49,291
:אתה גם באת ליצחק ואמרת לו
."בנך בכורך עשיו"

471
00:31:49,533 --> 00:31:51,290
?אמר לה: בסדר, מה את רוצה
.עשיתי כיבוד אב ואם

472
00:31:51,957 --> 00:31:53,332
:אימא שלי אמרה לי
.תיכנס לקחת את הברכות

473
00:31:53,646 --> 00:31:56,786
,בסדר, גם אני עשיתי כיבוד אב
...אבא שלי אמר לי לקחת את הברכות

474
00:31:57,059 --> 00:31:58,530
.לקחת... להיות אשתך

475
00:31:58,686 --> 00:32:01,262
.עבדתי בהרבה עבודות
."עבדתי פעם אחת ב"תפוזינה

476
00:32:01,908 --> 00:32:04,448
.כן, אבל מהר מאוד מיציתי
.הייתי חוזר סחוט

477
00:32:04,712 --> 00:32:06,803
...אבל זהו אז פעם אחת אני

478
00:32:07,477 --> 00:32:09,215
.אני עבדתי בסופר

479
00:32:09,283 --> 00:32:10,593
.עכשיו, אני רק רוצה להדגיש איזה משהו

480
00:32:10,608 --> 00:32:14,027
כשבן אדם עובד הוא יכול
,גם לשמוע שיעור תורה

481
00:32:14,042 --> 00:32:15,615
...הוא לא חייב תמיד לעבוד איזה

482
00:32:16,039 --> 00:32:18,388
אתה יכול להיות מחובר לקב"ה
.בכל מקום שאתה עובד

483
00:32:18,749 --> 00:32:19,826
.אז אני באמת הייתי עובד בסופר

484
00:32:19,834 --> 00:32:21,209
.אתה יודע, שמו אותי איפה שהשמפואים

485
00:32:21,221 --> 00:32:23,043
דרך אגב, איך קוראים לשמפו
?שכמעט שבר את הרגל

486
00:32:23,338 --> 00:32:24,520
."נקה 7"
.לא משנה

487
00:32:24,790 --> 00:32:26,530
.בקיצור, אתה יודע, בכניסה שמו אותי

488
00:32:26,544 --> 00:32:29,102
עכשיו, אתה יודע, כששמים אותך בכניסה
.אתה נהפך להיות 144

489
00:32:29,280 --> 00:32:30,991
,אתה יודע, כולם באים אליך
.שואלים אותך שאלות וזה

490
00:32:31,256 --> 00:32:32,770
:אחד אומר לי
?נו, איך בעבודה

491
00:32:32,807 --> 00:32:34,501
?מה אני אגיד לך
.פינוק, כיף, מרגיש כאילו אני בהוואי

492
00:32:34,524 --> 00:32:36,148
?אמרו לי: מה, באמת
.לא, אני עובד בשמפואים פה-

493
00:32:36,161 --> 00:32:37,213
."שמפו "פינוק", "כיף", "הוואי

494
00:32:37,734 --> 00:32:38,776
?אבל באמת. אז מה הייתי עושה

495
00:32:38,803 --> 00:32:41,432
הייתה לי שיטה, הייתי לוקח
,תמיד אוזניות, נגן

496
00:32:41,455 --> 00:32:43,871
.הייתי שם, שומע שיעור תורה
תוך כדי שאני מסדר מדפים וזה

497
00:32:43,884 --> 00:32:45,970
.הייתי שם שיעור תורה
.ככה להיות מחובר

498
00:32:46,263 --> 00:32:48,302
,אבל כל פעם שואלים אותך שאלות
אתה כל פעם צריך להוריד את האוזניות

499
00:32:48,327 --> 00:32:49,863
.ומדברים איתך
.אתה צריך להוריד את האוזניות

500
00:32:50,103 --> 00:32:51,959
,אמרתי פעם אחת: זהו
...אני מעכשיו

501
00:32:51,972 --> 00:32:53,785
אתה יודע, כי זה מפריע לך
.ברצף של השיעור

502
00:32:54,171 --> 00:32:56,388
.אמרתי: נגמר הסיפור
אני, אתה יודע, יתחיל לדבר איתי

503
00:32:56,390 --> 00:32:58,259
,אני אשחק אותה כאילו אני מקשיב לו

504
00:32:58,450 --> 00:33:00,253
,איך שהוא יסיים
.אני אגיד לו: אני לא יודע, אני לא יודע

505
00:33:00,714 --> 00:33:02,919
:אם הוא ימשיך לדבר אני אגיד לו
.אני חדש פה, אני חדש פה

506
00:33:03,135 --> 00:33:04,224
.באמת ככה הייתי עושה הרבה

507
00:33:04,257 --> 00:33:06,747
:בא בן אדם, אני אומר לו
.אני לא יודע, אני לא יודע

508
00:33:06,757 --> 00:33:08,497
,היה ממשיך לדבר
.הייתי אומר: אני חדש פה, אני חדש פה

509
00:33:08,788 --> 00:33:10,353
באמת פעם אחת קרה
,שבא מישהו וזה

510
00:33:10,466 --> 00:33:12,985
שומע אותו, עכשיו לא באמת
.שומע אותו כי אני שומע את שיעור התורה

511
00:33:13,311 --> 00:33:15,235
:הוא מסיים לדבר, אני אומר
.אני לא יודע, אני לא יודע

512
00:33:15,590 --> 00:33:17,603
:טוב, הוא ממשיך לדבר, אני אומר לו
.אני חדש פה, אני חדש פה

513
00:33:17,664 --> 00:33:19,543
,עכשיו אני כבר מסתובב
.פתאום הוא עושה לי כבר ככה

514
00:33:19,966 --> 00:33:21,379
עכשיו פה כבר לא נעים לך
.אז אתה מוריד את האוזניות

515
00:33:21,631 --> 00:33:22,585
?אני אומר לו: מה
?"הוא עושה: מה זה "מה

516
00:33:22,600 --> 00:33:24,234
,"אני אומר לך "בוקר טוב
."אתה אומר לי "אני לא יודע, אני לא יודע

517
00:33:24,257 --> 00:33:25,871
,"אני אומר לך "מה אתה לא יודע
?"אתה אומר לי "אני חדש פה, אני חדש פה

518
00:33:26,343 --> 00:33:27,137
...זה קצת

519
00:33:28,054 --> 00:33:30,690
...זה קצת
.אתם צוחקים לא בזמן, מחילה

520
00:33:31,264 --> 00:33:32,331
.תתחילו לצחוק בזה

521
00:33:33,205 --> 00:33:35,781
...אני, אתה יודע
.יעקב, אתה מהיר מדי-

522
00:33:36,870 --> 00:33:39,986
לא, אתם... אתם עדיין
,בסיפור של החסידים

523
00:33:40,152 --> 00:33:41,402
.תתחילו להיכנס לאווירה של הזה

524
00:33:41,994 --> 00:33:43,367
.אני עבדתי בתחנת דלק

525
00:33:43,399 --> 00:33:45,486
,בחתנת דלק, אתה יודע
.יש את האלה שמתחכמים

526
00:33:45,500 --> 00:33:48,163
יש כאילו אם אתה מתדלק
.ב-150 שקל, אתה מקבל עיתון

527
00:33:48,173 --> 00:33:50,335
?מכיר את הזה
:תמיד מגיעים האלה שמתחכמים

528
00:33:50,483 --> 00:33:52,105
?ואם אני אתדלק ב-300 שקל

529
00:33:52,466 --> 00:33:54,515
.אז אני אסע איתך ואקריא לך את העיתון
?מה אתה רוצה? מה

530
00:33:54,889 --> 00:33:56,788
.לך אתר דלק
...לא, מה אתה זה

531
00:33:57,397 --> 00:33:58,780
?משה, אני יכול להזמין שיר

532
00:33:59,166 --> 00:33:59,793
.בטח

533
00:34:00,204 --> 00:34:02,852
."ברצלונה"
.ג'ו עמר? -ג'ו עמר-

534
00:34:02,876 --> 00:34:05,791
?אפשרי
"אגב, אתה יודע ש"ברצלונה-

535
00:34:06,300 --> 00:34:12,076
זה אחד השירים הראשונים
.שהשמיעו ב"קול ישראל"? -נכון

536
00:34:13,041 --> 00:34:14,105
.מוזיקה מזרחית. -נכון

537
00:34:14,144 --> 00:34:16,329
.זיכרונו לברכה, ג'ו עמר
,שניבדל לחיים טובים וארוכים

538
00:34:16,686 --> 00:34:20,224
,אתה יושב ליד מוריס שהוא חצי מרוקאי
.בגלל זה הוא ככה, אתה יודע, הוא עף

539
00:34:20,753 --> 00:34:22,062
.אז תנסה לכוון אליו

540
00:34:22,419 --> 00:34:24,522
."ברצלונה, ברצלונה"
.בואו נהנה

541
00:34:54,405 --> 00:35:02,058
אלייך בא אני

542
00:35:04,866 --> 00:35:12,628
המנגן בחצרות

543
00:35:15,557 --> 00:35:22,021
אלייך בא ומנגן

544
00:35:23,358 --> 00:35:30,111
ומזמר בך, עיר תוססת

545
00:35:32,076 --> 00:35:46,240
...לה לה לה לה

546
00:35:52,312 --> 00:35:54,675
הו, ברצלונה ברצלונה

547
00:35:55,162 --> 00:36:00,878
מעודי לא פרטתי על כלי נגינה

548
00:36:09,028 --> 00:36:13,590
הו, ברצלונה ברצלונה

549
00:36:13,619 --> 00:36:18,870
על כלי מיתר עם גיטרה ומנדולינה

550
00:36:19,709 --> 00:36:36,682
...לה לה לה לה

551
00:36:36,698 --> 00:36:38,815
,ברצלונה ברצלונה

552
00:36:38,842 --> 00:36:45,508
על כלי מיתר עם גיטרה ומנדולינה

553
00:36:46,868 --> 00:36:52,827
עברתי דרך יבשה וים

554
00:36:53,520 --> 00:37:01,703
הו, ברצלונה

555
00:37:06,776 --> 00:37:10,612
לך הבאתי מיתר שירתי

556
00:37:11,225 --> 00:37:15,147
נא קבלו זאת תשורתי

557
00:37:15,998 --> 00:37:19,955
אנא זכרו את הד קולי

558
00:37:20,517 --> 00:37:26,206
כמזכרת לאהבה

559
00:37:28,185 --> 00:37:47,248
...לה לה לה לה

560
00:37:48,195 --> 00:37:50,544
הו, ברצלונה ברצלונה

561
00:37:51,213 --> 00:37:56,538
מעודי לא פרטתי על כלי נגינה

562
00:38:06,860 --> 00:38:09,090
הו, ברצלונה ברצלונה

563
00:38:09,123 --> 00:38:14,950
על כלי מיתר עם גיטרה ומנדולינה

564
00:38:15,654 --> 00:38:37,268
...לה לה לה לה

565
00:38:37,371 --> 00:38:39,566
ברצלונה ברצלונה

566
00:38:39,607 --> 00:38:45,646
על כלי מיתר עם גיטרה ומנדולינה

567
00:38:47,041 --> 00:38:54,427
...עוד אברך כבשתם
יובל, כבשת לבבי

568
00:38:55,475 --> 00:39:16,837
.הו, ברצלונה

569
00:39:21,246 --> 00:39:23,959
.מדהים, מדהים
משה, תחכה לי בבקשה בסוף התוכנית

570
00:39:23,972 --> 00:39:25,795
,ליד הרכב
.אני לוקח אותך אליי הביתה לשבת

571
00:39:26,150 --> 00:39:27,841
.הצטרף אלינו הרב מרדכי לוי

572
00:39:28,357 --> 00:39:31,287
,אנחנו נשמע אותו, בעזרת השם
.עוד מעט בהיבט מיוחד על הפרשה

573
00:39:31,832 --> 00:39:32,706
.ברוך הבא, הרב

574
00:39:32,707 --> 00:39:33,890
.ברוכים הנמצאים

575
00:39:34,330 --> 00:39:37,128
ועכשיו אני מגיע לשאלה
,שבטח מציקה לא רק לי

576
00:39:37,129 --> 00:39:39,792
בפרשה שלנו יעקב עובד
עבור בחירת ליבו רחל

577
00:39:39,793 --> 00:39:43,435
.במשך שבע שנים
,מגיע היום המיוחל

578
00:39:43,436 --> 00:39:46,416
,המקודש, הרגע הזה ששניהם כל כך חיכו לו

579
00:39:46,846 --> 00:39:49,801
ואז מופיעה תחת החופה
...אישה אחרת, זרה, כאילו

580
00:39:50,243 --> 00:39:52,711
?מוריס, זה מפחיד להשתתף בסרט כזה, לא

581
00:39:53,793 --> 00:39:56,490
?מה הרב אומר לנו
?מה הולך פה

582
00:39:57,092 --> 00:39:58,280
.מה הולך פה? רמאות

583
00:39:59,354 --> 00:40:03,596
.רמאות מצד לבן
.זו רמאות ממדרגה ראשונה

584
00:40:04,132 --> 00:40:06,706
הרי הוא אמר לו במפורש
שהוא רוצה את רחל

585
00:40:06,714 --> 00:40:09,174
,הבת שלו, ופתאום למוחרת בבוקר

586
00:40:09,198 --> 00:40:10,510
,אחרי שהוא מגלה שזו לאה

587
00:40:11,071 --> 00:40:16,124
.יש ללבן איזו סדרה שלמה של חוקים
,הלו, לא יעשה כן במקומנו

588
00:40:16,386 --> 00:40:21,496
.לא נותנים את הצעירה לפני הבכירה
,לבן רמאי. על זה אין שום שאלה בכלל

589
00:40:22,546 --> 00:40:28,148
.אבל אל נורא עלילות
,הקב"ה מנהיג את העולם

590
00:40:28,682 --> 00:40:29,945
.לא כמו שאנחנו חושבים

591
00:40:30,739 --> 00:40:36,630
:הקב"ה הוא מעליל עלילות כביכול
,לבן הרמאי, סידרו אותו

592
00:40:36,655 --> 00:40:40,208
,לא יעשה כן במקומנו
הקב"ה מתכנן כל מיני

593
00:40:40,259 --> 00:40:45,525
תכנונים גשמיים כביכול בעולם הזה
.בשביל להקים את עם ישראל

594
00:40:45,986 --> 00:40:49,795
שנים עשר שבטים הרי
,על פי הטבע לא יכלו לצאת מרחל

595
00:40:50,163 --> 00:40:53,441
.רחל עקרה
,אם לא היה מתחתן יעקב עם לאה

596
00:40:53,738 --> 00:40:54,936
.מי יודע מה היה עם עם ישראל

597
00:40:55,356 --> 00:40:57,467
.הקב"ה מכין את עם ישראל

598
00:40:57,834 --> 00:41:01,990
,אז ככה מסתתר בתוך העולם הזה
,מסתתר בתוך הרמאות

599
00:41:02,013 --> 00:41:05,537
,מסתתר ככה בגשמיות
.אבל אל נורא עלילות

600
00:41:05,551 --> 00:41:10,044
,הקב"ה מגלה עמוקות, דובר צדקות
,הוא מצמיח ישועות

601
00:41:10,068 --> 00:41:14,359
,הוא מסדר את העניין על פי הגשמיות כביכול
.אבל להכין את עם ישראל

602
00:41:14,733 --> 00:41:19,726
,אבל אם נשים לב טוב מאוד
,יעקב בא בטענה ללבן

603
00:41:20,454 --> 00:41:21,884
.הוא לא בא בטענה לרחל

604
00:41:22,975 --> 00:41:25,640
?הרי מי גילה את הסימנים
.רחל אימנו

605
00:41:25,824 --> 00:41:28,183
,הוא גילה לה את הסימנים
,נתן לה סימנים

606
00:41:28,199 --> 00:41:30,540
- אמר לה: שלא ירמו אותי
.קחי סימנים שזו את

607
00:41:30,821 --> 00:41:32,560
.ורחל הולכת ומספרת את זה ללאה

608
00:41:33,451 --> 00:41:38,774
,"יעקב אבינו בבוקר צועק ללבן "למה רימיתני
.הוא לא בא בטענה לרחל אימנו

609
00:41:39,215 --> 00:41:43,949
?למה הוא לא בא בטענה לרחל
הרי רחל זאת היא בעצם שגרמה פה

610
00:41:43,957 --> 00:41:47,389
...לכל העניין, הרי הוא עשה פה
הוא ידע שיש פה מוקש

611
00:41:47,830 --> 00:41:52,920
.והוא הכין את ההגנה שלו בשביל המוקש הזה
.ורחל בעצם מסרה את הסימנים ללאה

612
00:41:53,488 --> 00:41:58,628
אבל יעקב אבינו מבין את רחל
,כי הוא יודע שזה לשם שמיים

613
00:41:59,356 --> 00:42:01,620
.כי הוא יודע שזו מצווה שבין אדם לחברו

614
00:42:01,867 --> 00:42:05,057
הוא יודע שרחל דאגה שלאה לא תיפגע

615
00:42:05,941 --> 00:42:07,410
.אז הוא יודע שרחל עשתה בסדר

616
00:42:08,060 --> 00:42:11,787
?ולמה רחל עשתה את זה
בגלל שהיא יודעת שגם יעקב אבינו

617
00:42:12,232 --> 00:42:15,155
.מחויב במצוות בין אדם לחברו

618
00:42:15,361 --> 00:42:20,222
גם יעקב אבינו מחויב
.לא לפגוע בלאה, חס וחלילה

619
00:42:20,374 --> 00:42:23,884
אז רחל באה ומגלה את הסימנים ללאה
,בשביל שלא תתבייש

620
00:42:23,925 --> 00:42:25,650
.ויעקב אבינו מבין את רחל אימנו

621
00:42:26,122 --> 00:42:29,957
.הוא יודע שהקב"ה מכין את עם ישראל
.אל נורא עלילות

622
00:42:30,700 --> 00:42:32,897
.מעניין מאוד הרב
,אני רציתי, האמת, לשאול עוד כמה שאלות

623
00:42:32,909 --> 00:42:33,988
.אבל ענית על הכול

624
00:42:35,320 --> 00:42:38,743
בפרשה שלנו מופיע המשפט הידוע
שאמרה רחל אימנו ליעקב אבינו

625
00:42:38,868 --> 00:42:41,551
כששוחחו ביניהם על העובדה
.שאין להם ילדים

626
00:42:41,988 --> 00:42:44,887
רחל מחכה ומחכה ולא נפקדת בפרי בטן

627
00:42:44,936 --> 00:42:50,673
:ואז ברגע עצום, שאין כמותו, היא קוראת אליו
."הבה לי בנים ואם אין מתה אנוכי"

628
00:42:51,209 --> 00:42:54,249
.אני רוצה לפנות אליך, מוריס
אנחנו קודם הבטחנו לצופים

629
00:42:54,261 --> 00:42:57,520
שאנחנו נספר להם משהו שקשור אליך
.באופן אישי לפרשה

630
00:42:58,723 --> 00:43:02,360
,אני יודע שאתם עברתם תהליך לא פשוט
,אתה ורעייתך

631
00:43:02,634 --> 00:43:07,617
.אתם חיכיתם שנים רבות לילד
?אתה מוכן לשתף אותנו

632
00:43:08,068 --> 00:43:08,820
.כן, כמובן

633
00:43:10,113 --> 00:43:14,809
?מי אנחנו
זכינו להיות כרחל וכל הצדיקות

634
00:43:14,811 --> 00:43:15,580
.שלא היו להן ילדים

635
00:43:15,621 --> 00:43:20,864
,אני חושב
...תשמע, אנחנו נשואים

636
00:43:20,880 --> 00:43:23,670
...היינו נשואים
,לאחרונה, עכשיו אשתי ילדה בת, ברוך השם

637
00:43:23,699 --> 00:43:25,196
,בת שנה ושבעה חודשים

638
00:43:25,207 --> 00:43:26,850
אבל באמת
היינו נשואים אני ואשתי

639
00:43:26,868 --> 00:43:29,605
עשר שנים
.ולא היו לנו ילדים

640
00:43:30,760 --> 00:43:32,965
,שמרנו הכול, אתה יודע
,באמת, ברוך השם

641
00:43:32,981 --> 00:43:34,645
,אשתי, אני חייב לציין שהיא הקפידה

642
00:43:34,704 --> 00:43:38,550
,מקווה, מה שדיברנו לפני
.הכול כמו שצריך. הכול לפי החוקים

643
00:43:39,383 --> 00:43:41,918
,אבל כמו שאתה אומר
לקב"ה יש את התוכניות שלו

644
00:43:41,939 --> 00:43:45,050
ואתה לא יכול להבין מה הוא רוצה ממך
ולאן הוא רוצה שתגיע

645
00:43:45,090 --> 00:43:46,107
.ולאן הוא רוצה שתתפתח

646
00:43:47,578 --> 00:43:51,767
ויכול להיות שהוא רצה שאנחנו נתפלל
.ונתייגע יותר

647
00:43:51,832 --> 00:43:53,890
.וכל אחד והמסלול שלו בחיים

648
00:43:54,667 --> 00:44:00,942
אבל היה לנו סרט מאוד מפורסם שיצא
."בעקבות הדבר הזה שנקרא "אבינו

649
00:44:01,666 --> 00:44:04,487
.ואני משחק שם מאבטח
.עובדיה-

650
00:44:04,600 --> 00:44:06,946
.עובדיה. עובדיה
.עובד השם

651
00:44:07,467 --> 00:44:13,555
אני משחק שם מאבטח במועדון מזרחי
שהוא ואשתו מתקשים להיכנס להיריון

652
00:44:14,253 --> 00:44:17,576
ואין להם כל כך הרבה כסף
.ועובדים מאוד קשה

653
00:44:17,594 --> 00:44:22,513
,מתחילים לטפל ברפואה הציבורית
ואומרים לו: אם אתה רוצה

654
00:44:22,534 --> 00:44:24,368
- להכניס את אשתך להיריון
,קח אותה לרפואה פרטית

655
00:44:24,396 --> 00:44:25,892
.שם הסיכוי הוא יותר גבוה

656
00:44:25,904 --> 00:44:27,463
.זה מה שהוא מאמין
.זה מה שהוא חושב

657
00:44:27,847 --> 00:44:31,816
לפני זה הוא הולך לרב
,והרב אומר לו: אל תסמוך על שום אדם

658
00:44:31,855 --> 00:44:34,532
?ואיך אומרים את המשפט הזה
...בין אלוקים

659
00:44:34,606 --> 00:44:39,610
.כשפותחים את היכל ספר התורה
."לא על בר אלהין סמיכנא"-

660
00:44:39,648 --> 00:44:42,167
.כן, בדיוק
,אז הרב אומר לו את המשפט הזה

661
00:44:42,193 --> 00:44:44,733
ועובדיה אומר: די, נמאס לי
,מכל הרבנים האלה

662
00:44:44,749 --> 00:44:46,054
...מכל הזה
.כל אחד אומר לו

663
00:44:46,382 --> 00:44:47,461
.אני אעשה לעצמי את הילד

664
00:44:48,450 --> 00:44:52,333
הוא הולך, הוא מתחבר למאפיה
ומרוויח המון כסף באמת

665
00:44:52,388 --> 00:44:55,705
ולוקח את אשתו לטיפול במרפאה
.הכי טובה שיש

666
00:44:56,089 --> 00:44:59,678
ובאמת, היא נכנסת להיריון
?ויש להם ילד, אבל באיזה מחיר

667
00:44:59,896 --> 00:45:00,910
?כאילו באיזה מחיר

668
00:45:00,940 --> 00:45:03,758
,הוא מכר, מי שראה את הסרט
הוא מכר את כל מה שצריך למכור

669
00:45:03,771 --> 00:45:04,427
.בשביל הדבר הזה

670
00:45:05,717 --> 00:45:08,626
,ואז אתה יודע, בתוך הדבר הזה
,אני והבימאי מדברים

671
00:45:09,330 --> 00:45:11,380
הילד בכל מקרה
.היה צריך להגיע בזמן הזה

672
00:45:11,523 --> 00:45:12,907
.זה הקב"ה
.זה לא משנה מה

673
00:45:13,289 --> 00:45:15,850
זו רק הבחירה של האדם
.איך הוא ניגש לדבר הזה

674
00:45:16,458 --> 00:45:19,123
מה, איך הוא - או שהוא מרשיע את המצב
.או שהוא מצדיק את המצב

675
00:45:19,707 --> 00:45:25,703
"ועובדיה בחר כאילו לעשות "אני ועוצם ידי
,וכביכול הוא חושב שהוא עשה את הילד

676
00:45:25,728 --> 00:45:27,520
אבל בסוף הוא הבין
.שבכל מקרה הילד היה מגיע

677
00:45:28,101 --> 00:45:35,100
,מה שרותם ואני, אשתי, עברנו
.אני חושב שזה היה לנו בתוך הסרט

678
00:45:35,500 --> 00:45:37,828
הבימאי אומר לי תוך כדי שאנחנו עובדים
,על הסרט: תשמע מוריס

679
00:45:38,323 --> 00:45:41,740
,עובדיה, כמו שהוא כתוב
.הוא רוצה ילד יותר ממה שמוריס רוצה ילד

680
00:45:42,708 --> 00:45:45,853
- הרצון של התפקיד שאתה משחק
.הוא רוצה ילד יותר ממה שאתה רוצה

681
00:45:45,884 --> 00:45:48,269
?אתה קם בבוקר, אתה רוצה ילד
.אמרתי לו: כן, אני חושב

682
00:45:48,282 --> 00:45:50,690
?אתה מתפלל על זה כל היום
?אתה חושב על זה כל היום

683
00:45:50,710 --> 00:45:51,959
?זה הדבר שהכי מעניין אותך

684
00:45:52,534 --> 00:45:56,208
 ,אתה פתאום קולט שאתה רוצה
.אם זה בא, אז זה יהיה סבבה

685
00:45:56,234 --> 00:45:58,306
.כאילו, בסדר
.שאתה רחוק מלרצות באמת-

686
00:45:58,500 --> 00:46:01,121
פתאום אתה קולט שיש רצון אמיתי
.דרך הדמות הזאת

687
00:46:01,184 --> 00:46:03,380
,אני אומר לך
.אחרי התפקיד הזה נכנסנו להיריון

688
00:46:03,406 --> 00:46:04,774
.ממש ככה
.וואי-

689
00:46:04,956 --> 00:46:09,002
.הרצון כל כך היה
שם היה לי תפקיד שאני נקרע ואני צועק

690
00:46:09,024 --> 00:46:11,287
...ואני בוכה ואני נלחם שם
.אני ראיתי את זה-

691
00:46:11,330 --> 00:46:12,785
כאילו זו הייתה מין תפילה אחת גדולה

692
00:46:12,786 --> 00:46:14,957
.כל הסרט הזה
.אתה ממש הורדת לי דמעות-

693
00:46:14,958 --> 00:46:19,040
אני ראיתי את הסצנה הזאת
,שאתה משווע ככה וקירות ליבך

694
00:46:19,050 --> 00:46:20,350
...אתה יודע, ככה
...כן, כן, זה-

695
00:46:20,920 --> 00:46:25,390
אז אני חושב שמה שאני יכול
לתת טיפ באמת לצופים

696
00:46:25,410 --> 00:46:27,750
,שבאמת רצון אמיתי

697
00:46:27,820 --> 00:46:30,940
באמת רצון, אתה הופך את זה
זה צינור

698
00:46:30,960 --> 00:46:32,630
...זה לפתוח את ה
.רצון באמונה-

699
00:46:32,890 --> 00:46:35,530
,רצון באמת באמת אמיתי
...לא כאילו, אתה יודע

700
00:46:35,540 --> 00:46:37,200
.המון אנשים רוצים גם להתחתן

701
00:46:37,230 --> 00:46:38,600
...אני רוצה להתחתן אז אני

702
00:46:39,080 --> 00:46:41,730
,הרב שלי, שאני לומד אצלו
,הרב שיינברגר

703
00:46:41,750 --> 00:46:45,050
אומר: באים אליי אנשים
,רוצים זיווג וזה

704
00:46:45,060 --> 00:46:48,320
אני מתפלל עליהם שיהיה להם
.רצון להתחתן קודם כול. -יפה

705
00:46:48,640 --> 00:46:50,640
,אחרי שיהיה רצון להתחתן
.החתונה כבר שמה

706
00:46:50,680 --> 00:46:52,010
.יפה. -אין רצון באמת

707
00:46:52,010 --> 00:46:55,330
,אז אני אומר שאם אתה רוצה משהו
,באמת רוצה משהו

708
00:46:55,360 --> 00:46:57,590
אתה קם איתו בבוקר
ואתה הולך לישון איתו בלילה

709
00:46:57,910 --> 00:47:00,670
וזה הדבר הכי חשוב שיש, הקב"ה עונה לך
.על התפילות בסופו של דבר. -לגמרי

710
00:47:01,390 --> 00:47:05,010
אתה יודע, זה מזכיר לי סיפור
שבעיירה אחת הייתה בצורת

711
00:47:05,480 --> 00:47:10,640
,וממש כולם ממש משוועים לגשם
.שבושש מלהגיע

712
00:47:10,670 --> 00:47:12,720
,ואז הרב, כרגיל
.מכריז תענית ציבור

713
00:47:13,190 --> 00:47:16,540
ואז כשיצאו מאיזה בית
,של איזו משפחה לכיוון בית הכנסת

714
00:47:16,560 --> 00:47:18,030
.אחד הילדים לקח איתו מטרייה

715
00:47:18,400 --> 00:47:20,680
:אז אבא מסתכל עליו ואומר לו
?מטרייה בשביל מה

716
00:47:20,700 --> 00:47:23,270
:אז הוא אמר לו בתמימות, לאבא
?אבל על זה הולכים להתפלל, לא

717
00:47:24,040 --> 00:47:25,260
.הוא היחידי שהאמין
.יפה. -זהו-

718
00:47:25,370 --> 00:47:27,390
.היחידי שכבר נמצא שמה בזה

719
00:47:27,500 --> 00:47:31,120
איתנו הרב מרדכי לוי
.מבכירי הארגון הידברות

720
00:47:32,650 --> 00:47:36,070
הרב מכתת רגליו בכל הארץ
בקהילות הקודש

721
00:47:36,160 --> 00:47:39,700
,ומחזק יהודים ומספר להם את הפרשה
.בשבתות כמובן

722
00:47:41,220 --> 00:47:43,880
אפשר לשמוע איזה היבט מיוחד
?מהרב על הפרשה

723
00:47:44,630 --> 00:47:45,850
,אני אפתח בסיפור

724
00:47:46,430 --> 00:47:48,250
,סיפור על הרב אברמסקי

725
00:47:48,270 --> 00:47:49,320
.הוא היה משגיח בישיבה

726
00:47:49,350 --> 00:47:51,150
המשגיח תפקידו לפקח

727
00:47:51,170 --> 00:47:52,580
,שהתלמידים יקומו בזמן

728
00:47:52,620 --> 00:47:54,580
,יהיו בתפילה כראוי
.ילמדו כראוי

729
00:47:55,050 --> 00:47:58,360
והנה בהפסקה הוא הלך
עם בנו לקנות משהו

730
00:47:58,400 --> 00:47:59,330
.באחת החנויות

731
00:47:59,670 --> 00:48:01,970
.רצה לדעת מה השעה
,הוא הביט בשעונו, ראה: הו

732
00:48:02,020 --> 00:48:06,300
,השעה 14:00 בצוהריים
.צריך כבר לשוב הביתה להתארגן

733
00:48:06,710 --> 00:48:09,530
,אבל כאשר הוא החזיר את שרוולו

734
00:48:09,860 --> 00:48:12,360
.השעון נשמט ונפל ארצה

735
00:48:12,430 --> 00:48:16,290
,הרים את השעון
,ראה בדיוק שבאותה שנייה השעון דמם

736
00:48:16,320 --> 00:48:18,200
.קיבל כנראה מכה ודמם

737
00:48:18,620 --> 00:48:20,980
אמר לבנו: חייבים ללכת
לתקן את השעון

738
00:48:21,040 --> 00:48:23,250
,כי אני כמשגיח חייב שהשעון יהיה תקין

739
00:48:23,280 --> 00:48:25,200
.אסור שהוא יעמוד בצורה כזאת

740
00:48:25,230 --> 00:48:27,110
.אם לא - נקנה שעון חדש

741
00:48:27,990 --> 00:48:31,100
.ניגש לשען וסיפר לו מה שקרה

742
00:48:31,110 --> 00:48:33,120
,אמר לו: אני מבקש, תבדוק
,כך וכך קרה לי

743
00:48:33,130 --> 00:48:34,910
.נפל לי השעון, הפסיק לעבוד

744
00:48:35,260 --> 00:48:37,050
,השען נכנס פנימה, פירק אותו

745
00:48:37,250 --> 00:48:39,870
אחרי דקה-שתיים מחזיר את השעון

746
00:48:40,000 --> 00:48:42,030
,ואומר לו: תשמע, בסדר
.תיקנתי. הכול בסדר

747
00:48:42,060 --> 00:48:43,530
?מה, כל כך מהר תיקנת
?מה קרה

748
00:48:43,550 --> 00:48:47,440
,אומר לו: בסך הכול הבטרייה נגמרה
.החלפתי לך בטרייה חדשה

749
00:48:47,850 --> 00:48:49,760
:אז הוא שאל אותו
.תשמע, אני לא מבין מה קורה פה

750
00:48:49,800 --> 00:48:52,950
,אתה בא לומר לי איזה תזמון
באותה השנייה

751
00:48:53,290 --> 00:48:55,870
כשהשעון נפל על הארץ

752
00:48:55,930 --> 00:48:58,060
?זו השנייה שהבטרייה דממה

753
00:48:58,120 --> 00:49:00,360
...זה ממש... פשש
.איזה צירוף מקרים נדיר

754
00:49:00,660 --> 00:49:02,090
.אמר לו השען: לא, אני אסביר לך

755
00:49:02,260 --> 00:49:05,380
האמת שהשעון שלך יכול היה
,להמשיך עוד הרבה זמן לעבוד

756
00:49:05,560 --> 00:49:07,280
.אלא שהבטרייה הייתה חלשה

757
00:49:07,620 --> 00:49:10,880
בטרייה חלשה, כשהיא קיבלה מכה
.היא מפסיקה לעבוד

758
00:49:11,090 --> 00:49:13,630
עכשיו כשהבטרייה חזקה
גם אם זה ייפול לך

759
00:49:13,690 --> 00:49:14,750
.זה ימשיך לעבוד הלאה

760
00:49:15,210 --> 00:49:18,000
אמר הרב: איזה מוסר השכל
.למדתי בחיים

761
00:49:18,680 --> 00:49:22,570
.כל אדם יש לו בטרייה של אמונה
.כולנו מאמינים

762
00:49:22,580 --> 00:49:24,380
.אין יהודי שלא מאמין בבורא עולם

763
00:49:25,300 --> 00:49:26,900
,אם ניקח סולם מ-1 עד 100

764
00:49:26,960 --> 00:49:28,900
,כל אחד נמצא באיזה שלב בסולם

765
00:49:28,930 --> 00:49:29,990
.אבל אין יהודי שלא מאמין

766
00:49:30,000 --> 00:49:31,780
,אני יכול להעיד
,אני מסתובב ברחבי הארץ

767
00:49:32,110 --> 00:49:34,390
.יהודים יקרים, אין יהודי שלא מאמין

768
00:49:34,440 --> 00:49:35,790
כל הרבנים פה כולם יודעים

769
00:49:36,080 --> 00:49:37,830
,יהודי, פשוט כל יהודי הוא יהלום

770
00:49:37,860 --> 00:49:39,320
.יש לו נשמה קדושה וטהורה

771
00:49:39,570 --> 00:49:41,600
,גם אם כלפי חוץ זה לא נראה
.אין כזה דבר

772
00:49:41,660 --> 00:49:44,860
אנחנו יודעים, כל רבני הידברות
,שמסתובבים ערב-ערב, שבתות

773
00:49:44,870 --> 00:49:47,090
,רואים איזה קהל נפלא
אוהבים את הידברות

774
00:49:47,110 --> 00:49:50,820
כי זה לא סתם, לא סתם נאמר
"דברי חכמים בנחת נשמעים"

775
00:49:50,840 --> 00:49:53,660
,והם מתחברים. הידברות זה התחברות
.מתחברים לקהל

776
00:49:53,680 --> 00:49:56,200
,גם מה שפה עושים בפאנל הזה
ממש דבר נפלא ומצוין

777
00:49:56,230 --> 00:49:57,050
.לכבוד שבת קודש

778
00:49:57,440 --> 00:50:01,730
,אז הוא אמר: כל אחד מאיתנו
,ככל שאנחנו, הבטרייה של האמונה

779
00:50:01,740 --> 00:50:04,140
,אנחנו נטעין אותה יותר
,היא תהיה יותר חזקה

780
00:50:04,370 --> 00:50:07,790
,כך אם אדם יש לו בחיים
,מקבל פה מכה, שם מכה

781
00:50:07,890 --> 00:50:09,500
- פה ניסיון, פה איזה אתגר

782
00:50:09,830 --> 00:50:11,550
.הוא נשאר הלאה איתן באמונה

783
00:50:11,830 --> 00:50:13,770
,אבל אם האמונה
,הבטרייה היא חלשה

784
00:50:14,020 --> 00:50:16,640
אז כל מכה שמקבלים
,מאבדים את האמונה

785
00:50:16,640 --> 00:50:17,710
.מאבדים את העשתונות

786
00:50:17,970 --> 00:50:19,900
ובאמת זה גם קשור לפרשה שלנו

787
00:50:19,950 --> 00:50:24,700
,כי יעקב אבינו
?כמה צרות עבר שמה אצל לבן

788
00:50:24,970 --> 00:50:29,530
כמו שהרב קודם הסביר, עבד שבע שנים
.ועוד שבע שנים לקבל את רחל

789
00:50:29,860 --> 00:50:31,040
.עובדים עליו כל הזמן

790
00:50:31,110 --> 00:50:33,850
,הוא מרמה אותו בעבודות
.כל הזמן עושה איתו חוזה

791
00:50:34,120 --> 00:50:36,670
.מאה פעמים, כל פעם חוזה אחר

792
00:50:36,700 --> 00:50:40,290
,אמר לו על כבשים מהסוג הזה - לא
.שינה לו את החוזה, שינה לו

793
00:50:40,400 --> 00:50:42,270
?רק רימה. איך הוא מחזיק מעמד

794
00:50:42,290 --> 00:50:43,830
?איך הוא לא נשבר
?איך הוא לא כועס

795
00:50:44,260 --> 00:50:46,920
,אלא יעקב אבינו ידע
האמונה שלו בבורא עולם

796
00:50:46,930 --> 00:50:48,070
,הייתה כל כך חזקה

797
00:50:48,250 --> 00:50:50,950
,אז ידע שגם אם פה קיבלתי מכה
פה איזו מהמורה

798
00:50:50,980 --> 00:50:53,200
.זה בסך הכול אתגרים לעבור אותם

799
00:50:53,450 --> 00:50:54,720
.וזה ברוך השם מה שאנחנו עושים

800
00:50:55,040 --> 00:50:57,940
,ולסיום, סיפור קצרצר
.חוויה אישית שקרתה לי

801
00:50:58,400 --> 00:50:59,770
הייתי בחולון בשבת

802
00:51:00,130 --> 00:51:03,620
ואנחנו במהלך השבת
.מוסרים הרצאות שמה לציבור

803
00:51:03,900 --> 00:51:06,320
,יש עונג שבת בליל שבת אחרי הסעודה

804
00:51:06,640 --> 00:51:08,880
.ביום בצוהריים, אחר כך שיעור לנשים

805
00:51:09,170 --> 00:51:12,220
,אז בשיעור לנשים נכנסה אישה
:איך שהיא ראתה אותי

806
00:51:12,680 --> 00:51:14,330
!יואו, הרב מרדכי לוי

807
00:51:14,620 --> 00:51:16,730
.כמעט התנפלה עליי
?מה קרה

808
00:51:17,090 --> 00:51:19,280
,היא אומרת לי: תשמע
.איך אני כל כך שמחה לראות אותך

809
00:51:19,290 --> 00:51:21,010
.לא ידעתי שזה אתה תהיה פה השבת

810
00:51:21,320 --> 00:51:23,140
!יואו, איך אני מתרגשת
?אמרתי לה: מה קרה

811
00:51:23,500 --> 00:51:25,080
...אז היא אומרת
,היא מרשה לי להגיד את שמה

812
00:51:25,110 --> 00:51:27,710
.קוראים לה חנה אמייב

813
00:51:28,220 --> 00:51:30,710
אז היא אומרת שהיא הייתה אחות
"בבית חולים "איכילוב

814
00:51:31,130 --> 00:51:32,880
ובאחד הערבים שם

815
00:51:32,900 --> 00:51:34,190
.כנראה הייתה לה עבודה מאוד קשה

816
00:51:34,210 --> 00:51:36,620
אתם יודעים, אחיות עובדות באמת
מאוד במסירות נפש

817
00:51:36,830 --> 00:51:38,620
.בבתי חולים, אין להן רגע מנוחה

818
00:51:38,930 --> 00:51:40,830
,כנראה צעקו עליה
.אולי פגעו בה, לא יודע

819
00:51:40,850 --> 00:51:44,110
היא חזרה הביתה מיואשת
והחליטה שאולי היא עכשיו

820
00:51:44,460 --> 00:51:45,840
.עוזבת את המקצוע לגמרי

821
00:51:46,220 --> 00:51:48,460
ואז היא ככה שוכבת על מיטתה

822
00:51:48,470 --> 00:51:51,060
ומתחילה לשחק עם השלט
.מערוץ לערוץ

823
00:51:51,280 --> 00:51:53,380
.היא נכנסה לערוץ הידברות

824
00:51:53,510 --> 00:51:56,670
,בדיוק הייתה לי שם הרצאה
."זה נקרא "לצאת מהדיכי

825
00:51:56,780 --> 00:51:58,710
.זה ככה ביטחון באמונה

826
00:51:59,070 --> 00:52:02,190
:והיא שומעת אותי אומר
!אין ייאוש בעולם! יש בורא עולם

827
00:52:02,230 --> 00:52:03,980
פתאום היא שומעת
.כאילו אני דיברתי אליה

828
00:52:03,990 --> 00:52:05,060
.היא נתנה שם כמה דוגמאות

829
00:52:05,310 --> 00:52:06,860
היא אומרת: אתה יודע
?איזה כוח נתת לי

830
00:52:06,950 --> 00:52:10,590
,למוחרת היא קמה כמו אריה
שבה לעבודתה

831
00:52:10,920 --> 00:52:12,720
,והיא סיפרה לי שהיום
,ברוך השם, היא התקדמה

832
00:52:12,760 --> 00:52:15,440
,"היא עברה לבית חולים "וולפסון
היא כבר אחות ראשית שמה

833
00:52:15,750 --> 00:52:17,600
,והתחזקה, הייתה עם כיסוי ראש

834
00:52:17,620 --> 00:52:19,670
אמרה שהיא שומרת שבת
.וככה היא התחזקה

835
00:52:19,930 --> 00:52:23,000
,וזו, ברוך השם, העשייה שלנו
לחזק את הבטרייה

836
00:52:23,020 --> 00:52:26,070
שגם אם השעון נופל
.ומקבל מכה - הוא ימשיך לעבוד

837
00:52:26,670 --> 00:52:28,310
.מחמם את הלב, הרב
.תודה רבה

838
00:52:28,530 --> 00:52:31,490
אני רוצה לסיים בתובנה
.על משמעות מידת הכרת הטוב

839
00:52:31,790 --> 00:52:33,740
עד כמה צריכים אנו
להודות על כל דבר

840
00:52:33,750 --> 00:52:34,740
.שקיבלנו מאת השם

841
00:52:35,000 --> 00:52:37,340
ואת זה אנו לומדים מדבריה
של לאה בפרשה

842
00:52:37,350 --> 00:52:40,170
ותהר עוד ותלד בן ותאמר"
'הפעם אודה את ה

843
00:52:40,600 --> 00:52:42,170
."על כן קראה שמו יהודה"

844
00:52:42,340 --> 00:52:44,810
.זה הפסוק
.לכאורה לא מובן הקטע הזה

845
00:52:44,830 --> 00:52:46,970
,מדובר הרי בילד רביעי
.זה לא ילד ראשון

846
00:52:47,250 --> 00:52:50,100
,אז עדיין כל ההתלהבות הזאת
?"'הפעם אודה את ה"

847
00:52:50,340 --> 00:52:52,450
למה דווקא הפעם היא החליטה
להודות להשם

848
00:52:52,770 --> 00:52:53,810
?ולציין את זה כל כך

849
00:52:54,360 --> 00:52:57,120
וראיתי תשובה מאוד יפה
,אצל הרב בן ציון אבא שאול

850
00:52:57,130 --> 00:52:58,380
,זכר צדיק וקדוש לברכה

851
00:52:58,680 --> 00:53:00,970
שאישה שהתרגלה לקבל
,ילד אחר ילד

852
00:53:01,210 --> 00:53:04,190
אחרי הילד השלישי היא כבר מרגישה
.שזה מהלך טבעי של החיים

853
00:53:05,100 --> 00:53:07,430
באה לאה ומלמדת אותנו
,שגם הפעם

854
00:53:07,600 --> 00:53:09,340
,בפעם הרביעית, לא בפעם הראשונה

855
00:53:09,430 --> 00:53:11,960
.צריך עדיין להודות ולהודות ולהודות

856
00:53:12,530 --> 00:53:15,060
,אז אני רוצה להודות
,על אף שזו לא הפעם הראשונה

857
00:53:15,080 --> 00:53:16,990
,לרב אליהו אסוס
,שהיה איתנו בתוכנית

858
00:53:18,000 --> 00:53:20,420
.למוריס כהן, השחקן הנהדר
.תודה רבה, תודה רבה-

859
00:53:20,710 --> 00:53:22,500
,לפייטן משה לוק

860
00:53:22,890 --> 00:53:24,380
,לרב מרדכי לוי היקר

861
00:53:24,480 --> 00:53:27,340
.יעקב חמו. -השם ישמור אותך
.הסטנדאפיסט-

862
00:53:27,700 --> 00:53:29,940
אני רוצה להודות לרב
,אייל ישראל שטרנליב

863
00:53:29,970 --> 00:53:31,280
,שהיה איתנו גם כן בתוכנית

864
00:53:31,610 --> 00:53:34,000
.וכמובן ללהקת הבית המדהימה שלנו

865
00:53:34,390 --> 00:53:38,130
תודה גם ל"ספיישל פרי" בבני ברק
,על הפירות המעוצבים והמושלמים

866
00:53:38,150 --> 00:53:39,400
,הו... תכף אנחנו נגיע אליהם

867
00:53:40,080 --> 00:53:42,870
שהיו איתנו על השולחן הזה
."וגם לפיצוחים מרשת "הטיב

868
00:53:43,110 --> 00:53:45,030
,וגם לכם בבית
תודה שאתם איתנו

869
00:53:45,040 --> 00:53:48,680
,שבוע אחר שבוע שוב ושוב
...בפעם הרביעית והחמישית והשישית והשביעית

870
00:53:49,000 --> 00:53:52,540
נתראה שוב באותו יום בשבוע הבא
.ובאותה השעה בפרשת וישלח

871
00:53:52,940 --> 00:53:53,710
.שבת שלום

872
00:53:54,000 --> 00:53:55,650
?ומשה לוק, מה אתה אומר

873
00:53:55,680 --> 00:53:57,900
אולי איזה שיר לכבוד שבת
?ככה ביחד

874
00:53:58,240 --> 00:53:59,990
.אני איתך, מה
."חביבי, יא חביבי"-

875
00:54:00,340 --> 00:54:05,470
...קודם כול באמת צריכים
?איפה באמת כפיים ליובל

876
00:54:07,010 --> 00:54:07,700
.תודה רבה

877
00:54:08,640 --> 00:54:11,800
.על התוכנית המהממת ובהצלחה באמת

878
00:54:12,110 --> 00:54:15,820
.חביבי, יא חביבי" לכבודכם"
.שבת שלום, שבת שמחה ומבורכת

879
00:54:22,440 --> 00:54:28,080
חביבי, יא חביבי

880
00:54:28,630 --> 00:54:34,600
חביבי, יא חביבי

881
00:54:35,000 --> 00:54:43,640
האל המלך, אב הרחמן

882
00:54:44,030 --> 00:54:53,430
ישלח משיחו הנאמן

883
00:55:06,390 --> 00:55:18,990
אב הרחמן, שמע קולנו
שלח בן דוד ויגאלנו

884
00:55:19,000 --> 00:55:31,080
אב הרחמן, שמע קולנו
שלח בן דוד ויגאלנו

885
00:55:31,490 --> 00:55:43,400
נשוב לציון עיר קודשנו
ונשלוט בה ביד רמה

886
00:55:44,090 --> 00:55:50,160
חביבי, יא חביבי

887
00:55:50,300 --> 00:55:55,810
חביבי, יא חביבי

888
00:55:56,510 --> 00:56:05,910
האל המלך, אב הרחמן

889
00:56:05,940 --> 00:56:15,190
ישלח משיחו הנאמן

890
00:56:28,040 --> 00:56:40,290
שמה נתאסף בעיר הבירה
ומחדש יישמע קול שירה

891
00:56:40,310 --> 00:56:53,200
שמה נתאסף בעיר הבירה
ומחדש יישמע קול שירה

892
00:56:53,220 --> 00:57:04,380
ואז נדליק המנורה
בבית שוכן מעונה

893
00:57:04,400 --> 00:57:05,530
משה, חביבי

894
00:57:05,580 --> 00:57:11,510
חביבי, יא חביבי

895
00:57:11,710 --> 00:57:17,090
חביבי, יא חביבי

896
00:57:17,100 --> 00:57:18,050
...משה
חביבי

897
00:57:18,080 --> 00:57:27,100
האל המלך, אב הרחמן

898
00:57:27,420 --> 00:57:33,410
ישלח משיחו הנאמן

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה