הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - עולמות מנוגדים

הרב הרצל חודר

מתי מעלת האישה חשובה יותר מהבעל? מהי חלוקת התפקידים בבית בגשמיות וברוחניות? תאומים זהים גדלים אותו דבר ויוצאים הפכים..הייתכן? הרב הצל חודר בשיעור נפלא לפרשת תולדות