הרב ברוך רוזנבלום

הליצנים - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

איזה נס מיוחד קרה לשרה אמנו טרם לידת יצחק? מי היו הליצנים שצחקו על אברהם ושרה? מי תקן את נשמת כל חי? כמה תפילות התפללו יצחק ורבקה? ולמה לא כדאי לשאול את ה' שאלות?