הרב ראובן אלבז

הרב ראובן אלבז - שעת מבחן

הרב ראובן אלבז

החיים רצופים ניסיונות, ובסופם אתה מקבל תעודה. הרב ראובן אלבז בהרצאה חשובה על נחיצות הניסיונות בדורנו, ונותן עצות נפלאות כיצד להמשיך הלאה בראש מורם