מסע בין נשמות - דודו כהן בראיון פתוח ומרתק עם משה חיים

ערוץ הידברות

בין התמודדות למועצת עיריית תל אביב, לארגון השיעור השבועי של הרב זמיר כהן וזיכוי הרבים בכל מקום אפשרי, דודו כהן נפגש עם משה חיים לשיחה אישית ומרתקת 

תמלול ההרצאה

1
00:00:28,522 --> 00:00:31,317
הוא ניסה להתמודד ברשימת ש"ס
,במקום השלישי בתל אביב

2
00:00:31,340 --> 00:00:32,980
.אבל זה עדיין לא הלך

3
00:00:33,354 --> 00:00:36,808
מדי שבוע הוא מארגן את השיעור השבועי
,של הרב זמיר כהן בתל אביב

4
00:00:36,865 --> 00:00:40,388
.ונראה שזיכוי הרבים בוער במיוחד בעצמותיו

5
00:00:40,462 --> 00:00:43,568
.תקופה ארוכה אני עוקב אחרי משה חיים
היום נלך להיפגש איתו

6
00:00:43,580 --> 00:00:46,285
.וגם נדע האם פניו גם לפוליטיקה הארצית

7
00:00:56,077 --> 00:00:57,380
.שלום, משה חיים
.שלום וברכה-

8
00:00:57,408 --> 00:00:58,665
?מה שלומך
.ברוך השם-

9
00:00:58,685 --> 00:01:00,500
אני עוקב תקופה לא קצרה

10
00:01:00,520 --> 00:01:02,751
,אחרי פעילות זיכוי הרבים שלך

11
00:01:02,797 --> 00:01:04,848
,השיעור השבועי של הרב זמיר בתל אביב

12
00:01:05,091 --> 00:01:07,334
,בפייסבוק, בכלל פעילות ציבורית

13
00:01:07,585 --> 00:01:12,440
היום אתה מתמודד גם למקום שלישי בש"ס
.פה בתל אביב

14
00:01:12,582 --> 00:01:17,397
בעצם לפני קצת יותר מ-15 שנה
,קיבלת הצעה, אתה ואשתך דאז פנינה רוזנבלום

15
00:01:17,662 --> 00:01:20,525
,שהתעסקתם כבר והתמודדתם בפוליטיקה

16
00:01:20,834 --> 00:01:25,165
,קיבלתם הצעה מהפרסומאי
,מהאסטרטג מוטי מורל, שנפטר לא מזמן

17
00:01:25,885 --> 00:01:29,682
.להקים מפלגה אנטי חרדית
,הוא אמר לכם: תשמעו, אני אתכם

18
00:01:29,717 --> 00:01:33,262
.אני נותן לכם את השירות שלי בחינם אפילו
.בחינם-

19
00:01:33,337 --> 00:01:35,691
.אבל הטיקט חייב להיות אנטי-חרדי

20
00:01:35,711 --> 00:01:39,400
בסופו של דבר טומי לפיד רכב
.על הטיקט הזה

21
00:01:39,631 --> 00:01:42,720
,אבל אתה יודע, היום
,קצת יותר מ-15 שנה אחרי זה

22
00:01:42,754 --> 00:01:48,357
,אתה מתמודד במסגרת ש"ס
.כאילו בוא'נה, עברת מהפך לא קטן

23
00:01:48,448 --> 00:01:51,234
האמת היא שכשמוטי מורל
...פנה אלינו, אנחנו

24
00:01:52,482 --> 00:01:54,351
הוא פנה... זאת אומרת, אנחנו הכרנו אותו

25
00:01:54,380 --> 00:01:56,605
.כי הוא היה בעמדה כל כך גבוהה

26
00:01:56,682 --> 00:01:58,922
,אז באותו זמן, אם אני לא טועה

27
00:01:58,957 --> 00:02:02,571
הוא היה היועץ האסטרטגי של אריאל שרון
או של ביבי. אני חושב שזה היה

28
00:02:02,602 --> 00:02:03,360
,של אריאל שרון

29
00:02:03,408 --> 00:02:05,660
.ובשבילנו זו הייתה מחמאה עצומה, גדולה

30
00:02:06,142 --> 00:02:09,711
.פשוט ככה, כמו שזה נשמע
האינטרקום צלצל יום בהיר

31
00:02:10,082 --> 00:02:14,620
,וכשעניתי, שאלתי מי נמצא בדלת
.אז הוא אמר: מוטי מורל

32
00:02:15,045 --> 00:02:18,231
זה די הפתיע אותנו כי באמת הוא היה
בעמדה מאוד גבוהה

33
00:02:18,280 --> 00:02:19,928
.ויועץ אסטרטגי שנחשב

34
00:02:20,594 --> 00:02:25,640
וכשהוא בא ואמר לנו שהאג'נדה
שאנחנו צריכים ללכת איתה

35
00:02:26,320 --> 00:02:30,917
בשביל שנזכה לשירותים שלו
,זה ללכת נגד החרדים

36
00:02:31,685 --> 00:02:36,437
אז לא הייתי דתי אבל זה היה נראה לי
.פשוט לא נתפס כל מה שהוא אומר לי

37
00:02:36,808 --> 00:02:42,908
ללכת נגד החרדים, ללכת נגד ציבור
שאין בית בישראל שאין לו מישהו במשפחה

38
00:02:42,928 --> 00:02:43,960
,שהוא חרדי

39
00:02:44,217 --> 00:02:47,454
אין בית בישראל שאין קשר
.לאיזו משפחה חרדית אחרת

40
00:02:47,471 --> 00:02:49,117
?זאת אומרת, איך אפשר לצאת נגד זה

41
00:02:49,140 --> 00:02:51,322
...ואז
?היו נקודות ששקלתם את זה-

42
00:02:51,360 --> 00:02:55,280
:באותה פגישה כבר אמרתי לו
.מוטי, אני מצטער, לא בבית ספרי

43
00:02:55,417 --> 00:02:59,505
,אני לא מוכן ללכת על האג'נדה הזאת
.ואנחנו נוותר על זה

44
00:02:59,520 --> 00:03:03,240
,וממש הוא היה נחרץ
,הוא אמר: תדעו לכם שאם אתם הולכים

45
00:03:03,465 --> 00:03:05,974
.אתם תזכו לפחות לחמישה מנדטים

46
00:03:06,537 --> 00:03:09,044
.ואמרתי לו: לא

47
00:03:09,288 --> 00:03:13,960
,גם אני וגם פנינה, זאת אומרת
,ודאי שזו לא הייתה החלטה רק שלי

48
00:03:13,985 --> 00:03:17,365
,גם של פנינה, אנחנו ביחד
אבל אני יותר התעקשתי

49
00:03:17,391 --> 00:03:23,854
בגלל שאני יותר הייתי קרוב
...לצד הרוחני בבית, יותר ה

50
00:03:23,877 --> 00:03:26,537
,אבל עדיין, לא היית חרדי
.לא התקרבת לזה אפילו

51
00:03:26,565 --> 00:03:30,825
זאת אומרת, איך הסתכמה אז ההיכרות שלך
?עם העולם הזה

52
00:03:31,114 --> 00:03:31,994
.די שטחית, האמת

53
00:03:32,045 --> 00:03:37,417
אספתי בדרך כל מה ששמעתי
.שקשור ליהדות במהלך החיים שלי

54
00:03:37,797 --> 00:03:41,648
כי מהבית מה שראיתי
זה אימא שמדליקה נרות בשבת

55
00:03:41,942 --> 00:03:45,000
,ואימא מאוד צנועה כמובן
,אישה מאוד מיוחדת

56
00:03:45,034 --> 00:03:48,645
,אבל מבחינת ההלכה
מבחינת להדליק אש בשבת

57
00:03:48,668 --> 00:03:51,217
.דברים מהסוג הזה - אז זה פחות ראיתי

58
00:03:51,257 --> 00:03:54,731
ובמשך השנים גם יצאתי לעצמאות
,בגיל מאוד צעיר

59
00:03:54,757 --> 00:03:58,520
,כבר עברתי לפנימייה בירושלים
,פנימייה לא של דתיים

60
00:03:58,540 --> 00:04:00,914
,פנימייה של חילונים
.זאת אומרת שלא שומרי מצוות

61
00:04:01,525 --> 00:04:06,291
אז בכל שלב שעברתי בחיים שלי
.זה סקרן אותי, זה דיבר אליי

62
00:04:06,600 --> 00:04:09,594
,כמובן שכמו כל יהודי, אתה יודע
,עשיתי בר מצווה

63
00:04:09,620 --> 00:04:12,920
,יש את העניין של להניח תפילין
.אז פעם הייתי מניח, פעם לא מניח

64
00:04:13,925 --> 00:04:16,137
...פעם מניח על הארון
...פעם מניח על הארון-

65
00:04:16,365 --> 00:04:21,168
...אבל האמת היא שכל פעם
זאת אומרת, גם ככל שהתבגרתי

66
00:04:21,205 --> 00:04:26,620
אז כשנגיד השבת הייתה מגיעה
אז באיזשהו מקום הייתי נגיד מדליק סיגריה

67
00:04:26,654 --> 00:04:27,630
,זה היה חורה לי

68
00:04:27,928 --> 00:04:33,108
,זאת אומרת היו לי נקודות כאלה
.ניצוצות כאלה שהתעוררו במהלך השנים

69
00:04:33,620 --> 00:04:37,151
אבל אף פעם זה לא היה משהו
שהייתי רואה את עצמי הולך ונהיה דתי

70
00:04:37,170 --> 00:04:37,931
.או משהו כזה

71
00:04:38,300 --> 00:04:41,330
היציאה הזו שבאה עם מוטי מורל
זה משהו טבעי

72
00:04:41,360 --> 00:04:43,828
שאני חושב שזו תשובה טבעית
.של כל יהודי

73
00:04:44,108 --> 00:04:49,282
כל יהודי צריך לקום ולהתנגד
.למי שקם ומתנגד נגד הדרך של העם היהודי

74
00:04:49,417 --> 00:04:54,037
אז היום אתה לפני התמודדות
.פה בסיעת ש"ס בתל אביב

75
00:04:55,002 --> 00:04:59,617
אתה יודע, בדרך כלל אומרים שהאנשים הטובים
לא רוצים להיכנס לפוליטיקה

76
00:04:59,660 --> 00:05:03,888
?כי אומרים: עזוב, מה לי ולזה
.זה לא העולם שלי

77
00:05:04,588 --> 00:05:06,117
?אז איך אתה בסופו של דבר

78
00:05:06,128 --> 00:05:09,437
הגעת, אני יודע שגם לך יש
.סלידה די מובנית מפוליטיקה

79
00:05:09,520 --> 00:05:13,362
אני רואה את החוסר ואת החסך שיש
בכל מה שקשור ליהדות

80
00:05:14,970 --> 00:05:17,848
ובעצם אני עם הזמן גם מגלה
.שאין אמצעים כל כך

81
00:05:17,860 --> 00:05:22,502
,זאת אומרת, בלי להיכנס לפוליטיקה
.בלי להיכנס לעירייה, אתה די מוגבל

82
00:05:22,525 --> 00:05:23,685
.אתה יכול לשאוף

83
00:05:23,708 --> 00:05:28,942
ובאמת, אני באופן אישי, יצא לי
ממש מדהים שאני עושה שיעור כזה כל שבוע

84
00:05:28,974 --> 00:05:29,925
,ביחד עם הרב זמיר כהן

85
00:05:29,957 --> 00:05:33,811
ומגיעים מאות אנשים וזה זיכוי הרבים
,בלתי רגיל

86
00:05:33,914 --> 00:05:35,822
?אבל כמה כאלה דברים יש

87
00:05:35,997 --> 00:05:36,985
.אין הרבה דברים כאלה

88
00:05:37,040 --> 00:05:42,320
,כן, השאלה אבל דווקא עם אמצעים פוליטיים
.אם אפשר לחזק באמת. -בוודאי

89
00:05:42,362 --> 00:05:43,511
.או דווקא לא, אתה יודע
.בוודאי-

90
00:05:43,562 --> 00:05:46,817
,נגיד, השיעור שאתה עושה הוא לא פוליטי
.הוא מחזק

91
00:05:46,834 --> 00:05:50,750
והפעילות בפייסבוק היא לא פוליטית
,והידברות זה לא פוליטי

92
00:05:50,768 --> 00:05:54,680
...זה לא מתוקצב על ידי
,נכון, אבל כשנכנסים לדברים יותר מורכבים-

93
00:05:54,848 --> 00:06:00,157
,כמו לנושא של נוער, נוער שוליים
נוער שיורד ומתדרדר

94
00:06:00,197 --> 00:06:06,685
וצריכים להעמיד בשבילו מערך
של מורים ומדריכים ברמה ובאיכות גבוהה

95
00:06:07,342 --> 00:06:11,577
וצריכים מבנה בשביל הדבר הזה
וצריכים עוד כל כך הרבה אמצעים

96
00:06:11,774 --> 00:06:14,280
,בשביל לאפשר את זה
.אין דרך אחרת. אין

97
00:06:14,314 --> 00:06:17,422
זאת אומרת, אתה לא יכול פה
לבוא ולקחת לך איזשהו שטח אדמה

98
00:06:18,020 --> 00:06:20,228
.וזה משהו שצריך להיות אכפת לעירייה

99
00:06:20,771 --> 00:06:25,871
,לצערי הרב, העירייה אכפת לה מאוד מהעיר
,זאת אומרת אכפת לה מהתושבים, שלא נטעה

100
00:06:25,894 --> 00:06:31,897
...רק האג'נדה שלה זה משהו שהוא
,הרצון הזה של להיות מותג, מותג בינלאומי

101
00:06:31,922 --> 00:06:35,682
שלהפוך להיות כמו ניו יורק
.או כמו ברלין או כמו פריז

102
00:06:36,105 --> 00:06:39,511
את זה הם רואים כיעד, אני חושב
שפה הם בדרך מפספסים הרבה דברים

103
00:06:39,925 --> 00:06:45,737
.והעניין הוא שזה בא על חשבון הצד הרוחני

104
00:06:45,794 --> 00:06:48,782
אבל אומרים: תשמע, לא מעניין אותנו
.הצד הרוחני, לא רוצים עיר רוחנית

105
00:06:48,840 --> 00:06:51,631
זה לא נכון מאוד, אתה תשמע פה
...את התושבים, זה לא

106
00:06:51,714 --> 00:06:55,388
...כי אני אגיד לך מה
לא, זה מה שאני מדבר, ההנהגה של העיר-

107
00:06:55,562 --> 00:06:58,597
,אומרת: תשמע, לא רוצים
,יש פה שלושה מועמדים לראשות העיר

108
00:06:58,788 --> 00:07:01,654
,כל אחד בדרכו
,אתה יודע, לא מעניין אותי

109
00:07:01,840 --> 00:07:03,394
.שלא תתקיים פה פעילות רוחנית

110
00:07:03,625 --> 00:07:07,557
,זאת אומרת, אתה יודע
,גם נציגי ש"ס בקריית שמונה, בדימונה

111
00:07:07,897 --> 00:07:09,611
,אפילו בהרצלייה, אני חושב

112
00:07:09,977 --> 00:07:14,502
לא נתקלים ברמת עוינות
.כמו שאתם פה נתקלים מול הממסד

113
00:07:14,982 --> 00:07:17,902
כנראה בכל מקום שיש איזה משהו
,שקשור לנגד היהדות

114
00:07:17,945 --> 00:07:22,465
,פה בתל אביב רוצים להגיע למשהו יותר גבוה
,ככה אתגר, משהו שמאתגר אותם יותר

115
00:07:22,660 --> 00:07:23,565
.לצערי הרב

116
00:07:23,642 --> 00:07:26,311
.אבל זה לא מה שמשקף
א', זה לא משקף את מה שקורה פה באמת

117
00:07:26,380 --> 00:07:33,528
משום שפה בתל אביב יש 40 אחוז תושבים
,שחלקם דתיים, חרדים, מסורתיים

118
00:07:33,557 --> 00:07:36,777
.זאת אומרת 40 אחוז
.זה לא אחוז מבוטל בתל אביב

119
00:07:37,102 --> 00:07:42,457
.והייתי אומר שהם אחוז, לצערי הרב, שקט
זאת אומרת, אחוז שאיך אומרים? חי

120
00:07:42,502 --> 00:07:48,411
ואומר: מה שאני מקבל, אני מקבל בשמחה
.ולא נכנס יותר מדי להתרחשויות

121
00:07:48,640 --> 00:07:52,497
ופה מפקששים כי בעצם
,אנחנו מאבדים פה את הדור שלנו

122
00:07:52,530 --> 00:07:53,408
.את הדור הצעיר

123
00:07:53,520 --> 00:07:57,031
,היום הדור, למשל בתל אביב
,אני נפגש עם ילדים צעירים

124
00:07:57,062 --> 00:08:01,320
,חבר'ה צעירים מנותקים לגמרי
הם לא יודעים דברים בסיסיים

125
00:08:01,348 --> 00:08:03,420
.שקשורים ליהדות
שזה נראה לי האתגר הכי גדול-

126
00:08:03,442 --> 00:08:05,677
,כי אתה יודע, אצלנו נגיד, בקריית שמונה

127
00:08:06,545 --> 00:08:09,862
,רבנים באים לצעירים, אתה יודע
,"בוא לסליחות, בוא לזה"

128
00:08:09,880 --> 00:08:12,740
אז הם זוכרים, סבא שלהם לקח אותם
,'לבית הכנסת וכו

129
00:08:12,942 --> 00:08:15,834
,יש להם, אתה יודע
.הם מכירים סבתא מרוקאית וכן הלאה

130
00:08:16,254 --> 00:08:22,520
פה כאילו, אתה יודע, זה כבר לא דור שני
.לניתוק אלא דור שלישי ולפעמים אפילו יותר

131
00:08:22,542 --> 00:08:23,917
?אז איך מתמודדים עם זה

132
00:08:24,185 --> 00:08:26,782
איך מעוררים את הניצוץ
?בבן אדם שאין לו ניצוץ

133
00:08:26,817 --> 00:08:30,834
,נכון, אחד הדברים שכואבים לי
,למשל, זה לראות פה בחורות צעירות

134
00:08:31,211 --> 00:08:33,474
.ילדות בגיל 13, 14

135
00:08:34,071 --> 00:08:37,948
דרך אגב, פה ילדות בגיל 13, 14
.הן כבר ילדות בוגרות

136
00:08:38,605 --> 00:08:40,040
.זה ה-30 של פעם
.כן-

137
00:08:40,360 --> 00:08:45,931
,והן פשוט, האימא שלהן, לא באשמתן
,מקסימום מדליקה נר בשבת

138
00:08:46,242 --> 00:08:49,351
לכבוד שבת, זה המקסימום
.כי היא גם לא למדה ולא ידעה

139
00:08:49,708 --> 00:08:53,671
,והילדה ממש אין לה שום מושג
,וכשהיא רוצה לצאת מהבית

140
00:08:53,697 --> 00:08:56,085
?מה האלטרנטיבות שיש לה

141
00:08:56,360 --> 00:09:02,071
זה או לרדת לחוף הים או ללכת לנמל
או ללכת לאיזושהי תהלוכה שעושים

142
00:09:02,105 --> 00:09:05,970
.או איזשהו קרנבל או איזה מרוץ אופניים
.אין פה אפשרויות. אין

143
00:09:06,010 --> 00:09:08,011
...הילדה פשוט יוצאת ואין לה לאיפה... אין

144
00:09:09,180 --> 00:09:12,620
:דברים בסיסיים ביהדות
,היא לא יודעת מה זו שמירת נגיעה

145
00:09:12,657 --> 00:09:14,154
.היא לא יודעת מה זו טהרת המשפחה

146
00:09:14,314 --> 00:09:17,988
,כמה פניות אני מקבל דרך הפייסבוק
נשים ובחורות ששואלות

147
00:09:18,005 --> 00:09:19,448
"?איפה אני יכולה ללמוד דברים"

148
00:09:19,651 --> 00:09:21,585
איפה אני יכולה ללמוד"
"?מה לעשות בהלכה

149
00:09:22,028 --> 00:09:25,914
,"דרך אגב, את השירות הזה, "רב על הקו
.זו אחת הסיבות שהקמתי את השירות הזה

150
00:09:26,331 --> 00:09:31,157
,היו פונים אליי, שואלים אותי שאלות בהלכה
,בחורות צעירות, בחורים צעירים

151
00:09:31,174 --> 00:09:32,557
,גם אנשים מבוגרים, כמובן

152
00:09:33,005 --> 00:09:36,411
והקמתי את זה בלי שום קשר
,למה שאני מדבר איתך

153
00:09:36,465 --> 00:09:39,902
כי הקמתי בגלל שאני לא יכול לתת להם
.מענה הלכתי היות ואני לא רב מוסמך

154
00:09:40,080 --> 00:09:43,905
אז הקמנו את השירות הזה
וזה שירות שנותן מענה כבר היום

155
00:09:44,220 --> 00:09:47,842
למאות אלפי אנשים
.לשאלות בהלכה ותשובות

156
00:09:47,902 --> 00:09:55,340
,אבל עוד הפעם, זה ברמות שאתה יכול לתת
.איך אומרים? זה טיפול ראשוני, מה שנקרא

157
00:09:55,525 --> 00:09:56,645
.זה עזרה ראשונה

158
00:09:57,005 --> 00:10:01,148
המצב פה בתל אביב הוא מצב
,הרבה יותר חמור, הרבה יותר קשה

159
00:10:01,580 --> 00:10:03,471
,וצריכים להשקיע פה
.להשקיע בצד הרוחני

160
00:10:03,577 --> 00:10:06,162
...תגיד, אז יגידו
...וזה גם לא-

161
00:10:06,300 --> 00:10:10,708
זאת אומרת, ברגע שאתה משקיע בצד הרוחני
זה יבוא ויפגע בצד הגשמי

162
00:10:10,754 --> 00:10:13,422
,או שזה יוריד מהצד הגשמי
.זה לא קשור בכלל

163
00:10:13,697 --> 00:10:15,488
.זה משהו שמנסים ליצור

164
00:10:17,702 --> 00:10:20,420
,טוב, לא בהכרח כי אתה יודע
,אני חושב על הצד השני

165
00:10:20,840 --> 00:10:25,760
,הם ישמעו אותך והם יגידו: תשמע
,הבן אדם רוצה להחזיר בתשובה את הילדים שלנו

166
00:10:26,068 --> 00:10:28,845
,ונודה תכלס, אנחנו לא היינו מתנגדים

167
00:10:29,034 --> 00:10:30,100
...אבל

168
00:10:30,208 --> 00:10:32,222
לא הייתי מתנגד אבל אני לא רוצה לעשות
את הדבר הזה

169
00:10:32,268 --> 00:10:33,640
כמו שלא הייתי רוצה
.שיעשו את זה לי

170
00:10:33,665 --> 00:10:35,982
אל תשכח שאני גם באתי
.מעולם כזה שלא דתי

171
00:10:36,071 --> 00:10:40,922
כן, אבל אתה מצליח להבין את הצד השני
שמרגיש שהוא מאוים בצורה מסוימת

172
00:10:41,051 --> 00:10:43,957
שיחזירו את הילדים שלו בתשובה
,או שייקחו לו תקציבים

173
00:10:44,165 --> 00:10:48,391
,במקום טור מדהים של אופניים
?ישקיעו את זה למדרשה

174
00:10:48,422 --> 00:10:51,882
,אני מסכים איתך אבל אני רוצה שבאותה מידה
שלא יהיה שאנן גם כן

175
00:10:51,900 --> 00:10:53,268
.לגבי מה שקורה בעירייה

176
00:10:53,582 --> 00:10:56,414
זאת אומרת, כל הריחוק הזה
וכל הניתוק הזה מהיהדות

177
00:10:56,805 --> 00:10:59,480
,וכל ה"עליהום" הזה שעושים

178
00:11:00,508 --> 00:11:05,177
,אם אלה הניסיונות של לפתוח בתי עסק בשבת
,ואם זה נושא של תחבורה ציבורית

179
00:11:05,374 --> 00:11:08,822
,זאת אומרת אני מסכים
לא צריך להפוך אף ילד לחרדי

180
00:11:09,102 --> 00:11:12,754
וגם לא צריך לבוא ולעשות הסברה
.בכיוון של להתחרד. אני לא חושב

181
00:11:12,937 --> 00:11:16,294
אני דיברתי על לתת כלים לאפשר לאנשים
.לדעת ולהכיר את היהדות

182
00:11:16,517 --> 00:11:18,511
.בין זה לבין להתחרד יש מרחק

183
00:11:18,751 --> 00:11:21,591
דרך אגב, אני עוד לא ראיתי מישהו
שסוגרים אותו עם אזיקים

184
00:11:21,631 --> 00:11:22,934
.ואומרים לו: עכשיו אתה חרדי

185
00:11:22,985 --> 00:11:24,425
.עוד לא היה דבר כזה בעולם

186
00:11:24,657 --> 00:11:28,134
אי אפשר להכריח לעולם מישהו להיות חרדי
.או דתי או יהודי

187
00:11:28,202 --> 00:11:29,957
.זאת אומרת, אלה דברים שהם פנימיים מאוד

188
00:11:30,330 --> 00:11:31,822
?אז מאיפה מגיעה בעצם השנאה הזאת

189
00:11:31,857 --> 00:11:34,600
,אתה אומר: אני לא מאיים
,הם מרגישים מאוימים. -אני אגיד לך משהו

190
00:11:34,631 --> 00:11:37,031
?כל השנים, מה היה בתל אביב? בארץ

191
00:11:37,188 --> 00:11:38,454
.העסקים היו סגורים

192
00:11:39,368 --> 00:11:40,771
,"עכשיו, הם באים ואומרים "הדתה

193
00:11:41,454 --> 00:11:42,300
?איזו הדתה

194
00:11:42,374 --> 00:11:45,717
זו הדתה חילונית, משום שעד עכשיו
.כל המקומות היו סגורים

195
00:11:45,742 --> 00:11:47,402
.הם רוצים עכשיו לבוא ולשנות את זה

196
00:11:47,625 --> 00:11:52,194
זאת אומרת שעכשיו את צריך לבוא ולהגיד
.בעצם שאתה משנה את מה שהיה עד היום

197
00:11:52,265 --> 00:11:55,785
...אז איך אפשר לבוא ולהגיד
,תראה, זה שזה עקום, זה אני מבין-

198
00:11:55,822 --> 00:11:57,022
.זה אנחנו מסכימים

199
00:11:57,325 --> 00:12:02,030
,השאלה, מה שבאמת מעניין אותי
?מאיפה נובעת החרדה הזאת

200
00:12:02,071 --> 00:12:05,548
,למה אני קורא לפעמים בעיתון הארץ
,שולחים אליי לינקים וזה

201
00:12:06,057 --> 00:12:11,648
,רוגל אלפר, אתה יודע, כל הכותבים האלה
.הם פשוט מבוהלים מהיהדות

202
00:12:12,254 --> 00:12:16,557
,מה קרה? אתה לא רוצה, אל תשמור, אל תעשה
?אבל מאיפה השנאה הזאת

203
00:12:16,745 --> 00:12:18,382
,עכשיו, אני לא יודע, אני רחוק מפה

204
00:12:18,771 --> 00:12:20,894
.אבל אתה קרוב יותר, אולי לך יש תשובות

205
00:12:21,074 --> 00:12:25,477
,למי שיש חשש מהיהדות
אני חושב שכל דבר בעצם שיש לך חשש

206
00:12:25,502 --> 00:12:28,394
מאיזשהו דבר מסוים
.אז אתה מביא את המשקל כנגד

207
00:12:28,465 --> 00:12:32,302
...אתה מביא את הסיבה למה אתה
.זאת אומרת, אתה מתרץ את זה שזה קשה

208
00:12:32,534 --> 00:12:33,511
.בוא נאמר ככה

209
00:12:33,777 --> 00:12:38,328
,וזה מה שקורה בעצם ביהדות
מי שלא קם בבוקר ושומר מצוות

210
00:12:38,351 --> 00:12:39,808
.זה פשוט בגלל שזה קשה לו

211
00:12:40,102 --> 00:12:43,350
ולבוא ולהגיד "קשה לי" זה לא דבר
?שהוא מתקבל. מה זה קשה לך

212
00:12:43,365 --> 00:12:46,145
זה הופך אותך להיות עוד יותר עצלן
...ויותר כזה

213
00:12:46,357 --> 00:12:49,160
,אז מה הוא יגיד? לא
.אז הוא ימציא לעצמו חוכמה חדשה

214
00:12:49,208 --> 00:12:57,980
,כשהציעו לך להשתלב ברשימה המוניציפאלית פה
?אתה הרהרת בזה? התלבטת

215
00:12:58,020 --> 00:12:59,417
?מה היו השיקולים

216
00:12:59,817 --> 00:13:03,714
היו שיקולים בגלל שאנחנו יודעים
מה זו פוליטיקה, זה לא עולם פשוט

217
00:13:04,108 --> 00:13:09,045
,וזה צורך המון, המון המון התעסקות

218
00:13:09,525 --> 00:13:14,288
ויתור גדול, גם אם זה קשור
.לעניינים משפחתיים, אתה יותר עסוק

219
00:13:14,757 --> 00:13:17,131
.כך שהיו לי די הרבה לבטים

220
00:13:17,394 --> 00:13:19,937
.אבל במקרה שלי אני פתרתי את זה

221
00:13:19,968 --> 00:13:22,540
,זאת אומרת, אני הלכתי לרב
,לרב זמיר כהן, כמובן

222
00:13:22,574 --> 00:13:24,477
.וכל זה בהתייעצות איתו

223
00:13:24,611 --> 00:13:26,360
בשביל ללכת ולהוסיף ולשנות

224
00:13:26,414 --> 00:13:31,520
ובאמת לעשות מהלכים
טובים וחשובים וגדולים ומשמעותיים

225
00:13:31,708 --> 00:13:34,282
.אז כדאי ללכת לצעד כזה

226
00:13:35,085 --> 00:13:38,051
.אז כשהרב אומר, אנחנו מורידים את הספק

227
00:13:38,120 --> 00:13:42,360
הייתה לי הקלה
.ופשוט לא סיבכתי את עצמי יותר

228
00:13:42,388 --> 00:13:44,491
.זהו. הלכתי על המטרה
.אין שמחה כהתרת הספקות-

229
00:13:44,525 --> 00:13:46,945
?זה משהו אבל שאתה רואה לטווח ארוך

230
00:13:47,002 --> 00:13:52,188
זאת אומרת, אתה חושב שאתה תעמוד
במקום ראשון בהמשך לש"ס המוניציפאלית

231
00:13:52,242 --> 00:13:55,100
?או אולי לכנסת
תשמע, כמו שאני מכיר את עצמי-

232
00:13:55,142 --> 00:13:58,594
,אני לא עוצר, אני לא טיפוס שעוצר
,אני טיפוס של עשייה

233
00:13:58,620 --> 00:14:00,031
.אני טיפוס שמייצר דברים

234
00:14:01,320 --> 00:14:07,420
,גם בחיים הקודמים שלי
,שהייתי אדם מוכר ומפורסם ביחד עם פנינה

235
00:14:07,468 --> 00:14:12,742
יצרתי ועשיתי, וגם כשהתגרשתי, אחרי זה
.המשכתי וגם היום הנה, אנחנו נפגשים שוב פעם

236
00:14:12,785 --> 00:14:16,180
זאת אומרת, אני לא מגדיר לעצמי
.מתי לעצור

237
00:14:16,625 --> 00:14:18,571
.אני הולך, אי אפשר לדעת

238
00:14:18,974 --> 00:14:21,674
אז אתה לא פוסל כניסה
.גם לפוליטיקה הארצית

239
00:14:22,231 --> 00:14:26,862
,אם הרב שלי... אם יורה לי כך הרב
.אז אני אעשה את זה ודאי

240
00:14:26,977 --> 00:14:29,128
אם זה יהיה לתועלת
.אז ודאי שנעשה את זה גם

241
00:14:29,434 --> 00:14:31,394
אבל אני חושב שהצעדים שאני עושה
.הם נכונים

242
00:14:31,420 --> 00:14:35,134
זאת אומרת, הקצב שאני נכנס
,לתוך הפוליטיקה

243
00:14:35,368 --> 00:14:41,888
,לא מחפש את המקומות הראשונים
,נכנס ככה בשקט ונוכיח עשייה

244
00:14:41,957 --> 00:14:45,948
,ורק אחרי שנוכיח עשייה, בעזרת השם
.אז נעלה עוד מדרגה

245
00:14:46,288 --> 00:14:47,957
.זאת אומרת, החיים שלנו הם מדרגות

246
00:14:49,080 --> 00:14:53,391
תגיד, אני מכיר הרבה אנשים
שבאמת עוסקים בפעילות זיכוי הרבים

247
00:14:53,422 --> 00:14:55,054
,באופן התנדבותי

248
00:14:55,534 --> 00:14:59,297
וכשאתה התחלת את השיעורים השבועיים
,ברמת אביב

249
00:14:59,328 --> 00:15:01,571
,ועכשיו זה בבית הכנסת הגדול בתל אביב

250
00:15:02,097 --> 00:15:05,774
,אתה יודע, זה נראה יוזמה יפה וזה
אבל אם נגיד היית שואל אותי אז

251
00:15:05,814 --> 00:15:09,454
?אם אני חושב שזה יחזיק, כמה כבר? שש
.שש שנים עוד מעט. -שש שנים-

252
00:15:09,982 --> 00:15:11,740
,הייתי אומר לך: שמע
.קשה לי להאמין

253
00:15:11,860 --> 00:15:15,617
,כי בכל זאת, זה להפיק את זה כל שבוע
.זה הרב צריך להתמיד

254
00:15:16,020 --> 00:15:20,877
,צריך פה משהו עם בסיס אולי אתה יודע
,יותר מאורגן, יותר מסודר

255
00:15:20,900 --> 00:15:23,545
.אבל תכלס זה עניין של בן אדם אחד

256
00:15:24,394 --> 00:15:29,302
,ושוב, החוכמה היא לא לזכות את הרבים
,לדעתי, זו גם חוכמה

257
00:15:29,340 --> 00:15:32,850
אבל החוכמה היא בעיקר להתמיד בזה
.לאורך שנים. -להתמיד זה הדבר הכי קשה

258
00:15:32,994 --> 00:15:35,300
?זהו, אז מה מחזיק אותך
.ההתחדשות-

259
00:15:35,362 --> 00:15:38,428
,אתה צריך כל הזמן להתחדש
,כל הזמן ליצור עניין

260
00:15:38,471 --> 00:15:41,957
,לאו דווקא בנושא שאתה עושה
.אלא בכל המכלול שלך

261
00:15:42,208 --> 00:15:45,165
זאת אומרת, ברגע שאתה יוצר עניין
,סביב הדברים שקורים

262
00:15:45,474 --> 00:15:48,165
...אז אנשים מתעניינים, אנשים נמשכים

263
00:15:50,008 --> 00:15:54,760
,אבל אתה מרגיש כאילו שהשגת כבר את היעד
.ואתה יודע, באופן טבעי, אנשים מתעייפים

264
00:15:54,788 --> 00:15:57,991
,האמת שאני בכלל לא מרגיש שהשגתי את היעד
ממש ממש, אני אומר לך את זה ככה

265
00:15:58,028 --> 00:15:58,620
.עם יד על הלב

266
00:15:58,654 --> 00:16:00,900
,טוב, אם אתה גר בתל אביב
.באמת כנראה שלא השגת את היעד

267
00:16:00,925 --> 00:16:02,231
.אתה רואה את זה כל יום
,לא, אני אגיד לך למה-

268
00:16:02,248 --> 00:16:05,317
:אני כל פעם אומר לעצמי
איך יכול להיות שאלה, הזמרים האלה

269
00:16:05,748 --> 00:16:10,308
ששרים שירים ים-תיכוניים מגיעים לצפייה
,של שניים, שלושה, ארבעה מיליון

270
00:16:10,551 --> 00:16:13,280
,ואנחנו שמוציאים פנינים, יהלומים

271
00:16:13,308 --> 00:16:15,748
אי אפשר אפילו להסביר את מה שיוצא
,מפי הרב

272
00:16:16,168 --> 00:16:21,625
,ואומנם אנחנו מגיעים לעשרות אלפי צופים
.אבל עדיין, יש עוד, יש לאיפה להגיע

273
00:16:21,914 --> 00:16:29,131
אני חושב שבאמת באמת באמת
החלום שלי היה זה שנגיע ליעד כזה

274
00:16:29,160 --> 00:16:32,768
שפעם בשבוע מדינת ישראל
.תשב לשמוע שיעור תורה

275
00:16:33,400 --> 00:16:38,337
...ואני חושב שזו תהיה בשבילי הגשמה
.טוב, זה חלום

276
00:16:38,350 --> 00:16:40,125
.יהיו ימים וזה יגיע
.יום יבוא-

277
00:16:40,137 --> 00:16:41,234
.אין ספק

278
00:16:41,260 --> 00:16:46,951
,תגיד, אבל צורת החיזוק פה, בתל אביב
,נגיד אנחנו בהידברות משדרים לכל הארץ

279
00:16:46,968 --> 00:16:48,228
,גם לכל העולם

280
00:16:48,888 --> 00:16:51,737
.ואתה יודע, אבל פה זה ההארד קור

281
00:16:51,774 --> 00:16:56,951
,"אני אומר לך, כשכתבתי ב"רייטינג
אני זוכר, הייתי מגיע מקרית שמונה

282
00:16:57,020 --> 00:17:03,045
לתל אביב, קו 845, יורד פה
,ומרגיש שזו לא עיר אחרת

283
00:17:03,071 --> 00:17:04,425
.זו מדינה אחרת
.כן-

284
00:17:04,980 --> 00:17:10,037
,ואתה יודע, הטיפוסים, האנשים, השלטים
.האווירה, האוויר

285
00:17:10,254 --> 00:17:14,631
,כן, אין ספק, אבל מעבר לזה
.זה נראה כך. זה נראה כך

286
00:17:14,654 --> 00:17:18,788
כי אני יכול להגיד לך, אני גר פה
,ואני יכול להגיד לך שבהיכרות שלי כבר

287
00:17:18,817 --> 00:17:22,708
ברוך השם, כבר כמה? משהו כמו 10 שנים
,באזור הזה ממש

288
00:17:24,017 --> 00:17:25,790
לפני כן הייתי גר באזור
,קצת יותר רחוק מפה

289
00:17:25,828 --> 00:17:31,991
,אבל בשנים האחרונות שאני פה
.יש פה צימאון, צימאון גדול מאוד לרוחניות

290
00:17:32,182 --> 00:17:37,388
,אנשים... תשמע, יש פה אנשי עסקים
,משפחות מסודרות יחסית

291
00:17:37,765 --> 00:17:43,014
,אנשים עם ראש על הכתפיים
שבפריפריה כל אחד פתח עסק בתחום שלו

292
00:17:43,060 --> 00:17:46,088
,ובאו לגור באזור הזה
,זה אזור מאוד יוקרתי ומאוד מיוחד

293
00:17:46,462 --> 00:17:49,914
,ובאו לגור פה, ובעצם יש להם הכול בחיים
.והם רוצים רוחניות

294
00:17:50,057 --> 00:17:51,731
.וזה בעצם מה שקורה פה במקום הזה

295
00:17:52,302 --> 00:17:58,080
,יש עוד, תשמע, ברמת אביב בכלל
.רמת אביב היא המעוז של מר"צ

296
00:17:58,668 --> 00:18:03,568
,ובשנים האחרונות הדור הזה השתנה
זה דור מאוד מבוגר כבר שהולך

297
00:18:03,588 --> 00:18:07,770
ומגיע לפה דור צעיר שלא מסתכל
,על אשכנזים, ספרדים

298
00:18:07,845 --> 00:18:09,222
.ממש לא מעניין אותם

299
00:18:09,874 --> 00:18:13,174
אני נגנב שיש כאלה עדיין ששואלים
,"אשכנזי, ספרדי"

300
00:18:13,205 --> 00:18:15,000
,פשוט אני לא מבין מאיפה זה בא

301
00:18:15,211 --> 00:18:17,442
אבל זה בהחלט לא מעניין אותם

302
00:18:17,480 --> 00:18:20,900
ומה שהם מחפשים ומה שהם רוצים
,זה מסורת של ישראל

303
00:18:21,291 --> 00:18:23,491
.זה תפילות, זה לימוד תורה

304
00:18:24,240 --> 00:18:27,765
,דרך אגב, תבוא לפה
,מה שנקרא מרכז ההארד קור

305
00:18:27,805 --> 00:18:31,334
,מה שנקרא הגוש הגדול, רמת אביב
,ליד שדה התעופה

306
00:18:32,077 --> 00:18:35,165
אחד המקומות הכי מיוחדים שיש פה
,בצפון תל אביב

307
00:18:35,348 --> 00:18:39,591
,ותבוא לראות את בית הכנסת ביום שבת
,אתה תראה 300 חבר'ה צעירים

308
00:18:39,894 --> 00:18:47,071
,גילאי 30, 40, 50 באים, מתפללים באחווה
,בשמחה, בחיבור מדהים

309
00:18:47,391 --> 00:18:49,911
וזה נמשך אחרי זה
,לשיעורי תורה למוחרת

310
00:18:49,920 --> 00:18:53,284
וזה נמשך בעוד שיעורים
שאנחנו עושים באמצע השבוע

311
00:18:53,334 --> 00:18:56,314
וזה נמשך בקשר של הרב
.עם אנשי הקהילה

312
00:18:56,417 --> 00:18:59,511
זאת אומרת, יש פה התפתחות מדהימה
,והתפתחות שהיא, עוד פעם

313
00:18:59,551 --> 00:19:01,114
.היא לא צריכה להיות חרדית

314
00:19:01,285 --> 00:19:05,008
אנחנו לא צריכים להיות חרדים
בשביל ללכת ולשמור על הערכים שלנו

315
00:19:05,040 --> 00:19:07,628
,ועל המסורת של עם ישראל
.לא צריך להתחרד

316
00:19:07,771 --> 00:19:10,142
,תגיד, ואם נחזור לפוליטיקה שנייה
?למה דווקא ש"ס

317
00:19:10,162 --> 00:19:13,382
?למה לא יהדות התורה? הבית היהודי
?הליכוד

318
00:19:13,411 --> 00:19:15,297
.אפשר גם מסגרות לאו דווקא חרדיות

319
00:19:15,414 --> 00:19:19,588
האמת היא שזה בגלל שהם פנו אליי
,אז אני הסכמתי ללכת איתם

320
00:19:19,628 --> 00:19:25,520
אבל יכול להיות שזה קשור באמת
לאיזה סיפור שחוויתי עם הרב עובדיה

321
00:19:25,614 --> 00:19:29,082
...בשנים קודמות, יכול להיות שיש לזה
?פסק הלכה או משהו-

322
00:19:29,314 --> 00:19:30,431
.כן, עברתי איתו שתי חוויות

323
00:19:30,505 --> 00:19:33,977
כשהגעתי לרמת אביב אז לא היה לי
,איפה ללמוד, לא ידעתי איפה ללמוד

324
00:19:34,305 --> 00:19:38,840
,ואז הייתה לי זכות להכיר את הרב הגאון
,הרב עזרא בר-שלום, אב בית הדין

325
00:19:39,934 --> 00:19:42,302
,חתנו של הרב עובדיה, זכרונו לברכה

326
00:19:43,220 --> 00:19:46,308
,שהחליט לאמץ אותי ולקחת ככה
,לשבת איתי, ללמד איתי

327
00:19:46,322 --> 00:19:50,742
,ויום-יום הייתי מגיע אליו הביתה
אני לא אשכח, משעה 10 עד 11 וחצי

328
00:19:50,768 --> 00:19:54,520
,היה מחכה לי שם הקפה אצלו בבית
והיינו יושבים ולומדים, לומדים

329
00:19:55,491 --> 00:20:00,400
והוא ככה העביר וסיפר לי
כל מיני סיפורים על הרב עובדיה

330
00:20:00,434 --> 00:20:03,534
.ועל חוויות שקרו לו במהלך החיים

331
00:20:03,691 --> 00:20:09,191
,בשלב מסוים, כשכבר הרב עובדיה חלה
,ואז הוא כבר אושפז בבית חולים

332
00:20:10,562 --> 00:20:13,608
,אני לא אשכח את זה
קיבלתי טלפון מהרב עזרא בר-שלום

333
00:20:13,905 --> 00:20:16,125
והוא אמר לי: אתה רוצה לראות
?את הרב עובדיה

334
00:20:16,260 --> 00:20:19,682
...אז הוא כבר אושפז בבית חולים וזה היה ממש
.זאת אומרת, זה היה קצת לפני שהוא נפטר-

335
00:20:20,094 --> 00:20:21,797
.כן, כן, זה היה יום לפני שהוא נפטר

336
00:20:21,968 --> 00:20:24,348
.ואני אומר לך, ממש הטלפון נפל לי
!?אמרתי לו: מה

337
00:20:24,605 --> 00:20:29,108
אני לא אשכח את זה, הנעתי את האוטו
,ונסעתי במהירות לבית חולים הדסה

338
00:20:29,874 --> 00:20:33,928
והוא תפס אותי והוא הכניס אותי
,ל-10 שניות, הייתי סמוך למיטתו

339
00:20:34,445 --> 00:20:37,391
.וזה היה דבר מרגש

340
00:20:38,051 --> 00:20:40,402
והיום כשאני חושב על זה
,שהיום אני נמצא בתנועה

341
00:20:40,514 --> 00:20:42,168
...זה פשוט

342
00:20:43,328 --> 00:20:46,982
אני לא יודע, אולי באותו רגע
הוא הרגיש את החיבור שלי

343
00:20:47,031 --> 00:20:49,425
והוא איחל לי
.שאני אהיה בתנועה הזאת

344
00:20:49,768 --> 00:20:54,500
זה היה סיפור אחד שבאמת עברתי
ואני חושב שאם אני נמצא בתנועה

345
00:20:54,545 --> 00:20:57,260
וזה יהיה קשור לסיפור הזה
.אז אני שמח

346
00:20:57,345 --> 00:21:02,025
ודבר נוסף שהיה לי זה שיום אחד
,קיבלתי טלפון מחבר של אחי

347
00:21:02,097 --> 00:21:03,694
,כשאחי כבר חזר בתשובה

348
00:21:03,951 --> 00:21:07,745
והוא פנה אליי ואמר לי
.שמחפשים ספר צמרת

349
00:21:08,265 --> 00:21:14,225
אז היינו בברנז'ה, היינו נותני החסות
,של מלכות היופי ושופטים בתחרויות האלה

350
00:21:14,274 --> 00:21:16,502
.והם שמעו עלינו ופנו אליי

351
00:21:17,437 --> 00:21:20,137
.ואז חשבתי מי ספרי צמרת

352
00:21:20,180 --> 00:21:24,054
היו את ספרי הצמרת אביגדור וז'קלין
.ליכטנשטיין, חברים טובים שלנו

353
00:21:24,454 --> 00:21:28,002
,ופניתי באמת לאביגדור, התקשרתי אליו
,אמרתי לו: תשמע, פנו אליי מהרב עובדיה

354
00:21:28,028 --> 00:21:31,320
,רוצים להעביר איזשהו פסק הלכה
.הם צריכים ספר צמרת

355
00:21:31,385 --> 00:21:32,457
?אתה מוכן להצטרף

356
00:21:32,645 --> 00:21:35,185
,הוא גם, נפל לו הטלפון
!אמר לי: מה זאת אומרת? ודאי

357
00:21:35,414 --> 00:21:38,820
,ובאמת נסענו לרב עובדיה
.אבל שם היה מחזה מדהים

358
00:21:39,308 --> 00:21:42,411
?מה בעצם הוא ניסה לברר
,אני אספר מה הוא ניסה לברר-

359
00:21:42,471 --> 00:21:46,988
,בעצם מה שהוא ניסה לברר זה שזירה של שיער
,נשים שהולכות למקווה

360
00:21:47,017 --> 00:21:49,165
אם הן צריכות להוריד את זה
.או להשאיר את זה

361
00:21:49,660 --> 00:21:52,462
בעצם הוא רצה לדעת ממה המרכיבים
והאם לאשר את זה שזה יישאר

362
00:21:52,491 --> 00:21:54,728
.לנשים שהולכות לטבול במקווה

363
00:21:55,422 --> 00:21:58,905
,דרך אגב, הוא אישר את זה
,זאת אומרת הוא התיר ללכת לטבול עם זה

364
00:21:58,922 --> 00:22:01,520
?וזה פסק הלכה שאיך אומרים
.בזכותנו, העברנו

365
00:22:01,545 --> 00:22:03,085
.הייתי שותף בהכנתו
.הייתי שותף בהכנתו-

366
00:22:03,205 --> 00:22:05,305
אבל מה שהיה מדהים
,זה כשהגענו אליו הביתה

367
00:22:05,602 --> 00:22:08,510
,אז הרב עובדיה יושב פה ככה
,ככה הוא יושב

368
00:22:08,660 --> 00:22:12,068
,אני לא אשכח, אני ישבתי פה, לידו
,הוא ביקש שאנחנו נשב פה

369
00:22:12,265 --> 00:22:14,274
הספר אביגדור ישב פה

370
00:22:14,614 --> 00:22:19,542
,ולפניו היה שולחן - משהו כמו 12 מטר אורך
,10 מטר, 7 מטר, לא משנה מה

371
00:22:20,037 --> 00:22:24,934
,כשלצידיו יושבים דיינים
,כל צד יושב דיין יותר מבוגר מהדיין השני

372
00:22:25,014 --> 00:22:28,540
,כל אחד בן 70, 80, אני לא יודע מה
,זקנים עד לפה

373
00:22:28,845 --> 00:22:30,425
.ואז הוא מדבר איתם על ההלכה

374
00:22:30,605 --> 00:22:32,808
.וזה באמת דבר שאי אפשר להסביר אותו

375
00:22:33,382 --> 00:22:38,151
,הוא אומר להוא: תפתח את הדף הזה וזה
,תפתח את הספר הזה

376
00:22:38,351 --> 00:22:40,362
?תפתח את הספר הזה, מה כתוב שם

377
00:22:40,425 --> 00:22:43,477
.הוא מתחיל להקריא לו
."לא, לא, תרד שתי שורות למטה, תקרא"

378
00:22:43,645 --> 00:22:44,968
.הוא קורא לו שתי שורות

379
00:22:45,160 --> 00:22:46,594
,הוא אומר לו מפה איזה משהו

380
00:22:46,645 --> 00:22:48,942
הדיין הזה אומר, אב בית הדין הזה
:אומר לו מפה

381
00:22:49,122 --> 00:22:51,077
.לא, אבל זה צריך להיות ככה
,הרב עובדיה אומר לו: לא

382
00:22:51,088 --> 00:22:53,385
,אתה לא יכול עכשיו להתערב
...תלך, תביא

383
00:22:53,480 --> 00:22:57,197
בקיצור, אתה רואה איך שהוא מנהל
.את פסק ההלכה

384
00:22:57,848 --> 00:23:01,657
אתה יודע, ואז חילוני יושב
,בעמוד האחרון של ידיעות אחרונות

385
00:23:01,948 --> 00:23:04,720
...רואה: הרב עובדיה פסק שכך וכך

386
00:23:04,760 --> 00:23:08,060
והוא אומר: מה, עוד פעם הדתיים האלה
?עם ההמצאות שלהם

387
00:23:08,088 --> 00:23:11,391
.והם לא מבינים מה עומד מאחורי זה
.מה עומד מאחורי זה-

388
00:23:11,802 --> 00:23:13,831
.זה היה ממש ככה
,תגיד, דבר נוסף-

389
00:23:13,900 --> 00:23:16,050
?אתה יודע מה
,דווקא כשאתה נחשף לזה

390
00:23:16,445 --> 00:23:17,628
,זה יוצר אצלך אמביציה

391
00:23:17,660 --> 00:23:19,691
זה יוצר אצלך משהו שאתה מרגיש

392
00:23:19,865 --> 00:23:22,937
.שזה כאב עצום שלא יודעים

393
00:23:23,080 --> 00:23:24,417
.כשלא יודעים זה כאב עצום

394
00:23:24,554 --> 00:23:28,154
מילא היו מנסים לדעת, רואים, לומדים
.ואומרים "לא טוב, לא מתאים", זה בסדר

395
00:23:28,402 --> 00:23:30,610
,אבל כשלא יודעים ומדברים
...זה משהו שהוא

396
00:23:30,637 --> 00:23:32,557
.בורות היא האויב הכי גדול
.נכון-

397
00:23:32,708 --> 00:23:36,830
,דבר אחרון, אתה פה, שוב
,כמעט בלב תל אביב

398
00:23:36,840 --> 00:23:38,997
,מכיר המון אומנים, המון סלבס

399
00:23:39,497 --> 00:23:42,402
אתה מכיר את אלה שידוע
,'שהם חזרו בתשובה וכו

400
00:23:42,425 --> 00:23:47,585
,אבל יש הרבה כאלה שהם עדיין, אתה יודע
."אל תכתבו עליי, אל תדברו איתי"

401
00:23:47,605 --> 00:23:49,571
.כן, כן
?עד כמה זו תופעה נפוצה-

402
00:23:49,600 --> 00:23:53,037
,לצערנו, זו תופעה נפוצה שאני מכיר אותה
לאו דווקא רק מהשנים האלה פה

403
00:23:53,060 --> 00:23:58,491
...שאני התחזקתי, אלא גם כשאני הייתי
.לא הלכתי בדרך השם

404
00:23:59,211 --> 00:24:02,837
.זו תופעה של פחד
.המפורסמים מאוד מפחדים

405
00:24:03,191 --> 00:24:06,194
,הם מאוד מחוברים לתקשורת
.הם בעצם מאוד תלויים בתקשורת

406
00:24:06,480 --> 00:24:09,571
,והתקשורת שלנו ידועה כתקשורת שמאלנית

407
00:24:09,937 --> 00:24:13,157
אז מטבע הדברים, הם מפחדים
על מקומות העבודה שלהם

408
00:24:13,200 --> 00:24:15,897
.ועל מה שהם יעשו, והם נזהרים

409
00:24:15,934 --> 00:24:22,028
,אני פגשתי לא מעט חברים, סלבס
בפנימיות שלהם אתה שומע את היהדות זועקת

410
00:24:22,285 --> 00:24:26,651
אבל הם לא יוציאו את זה כלפי חוץ
,בגלל שהתקשורת שלנו, לצערי הרב

411
00:24:26,697 --> 00:24:28,897
.דורסנית בנושא הזה
.אנחנו גם כן רואים

412
00:24:29,102 --> 00:24:34,465
,זה לא צריך, איך אומרים? לחפש את זה
.רואים מה שעושים לעולם החרדי

413
00:24:35,025 --> 00:24:38,037
.רואים מה שעושים לעולם החרדי, התקשורת
.יש לך פתרון לזה? כי לי אין-

414
00:24:39,037 --> 00:24:41,108
.חוץ מלחזק, בסופו של דבר

415
00:24:41,142 --> 00:24:45,445
,תראה, אני מאמין, יש דבר
כלל שידוע אצלנו ביהדות

416
00:24:45,551 --> 00:24:47,700
,שהקב"ה ברא מידה כנגד מידה

417
00:24:48,214 --> 00:24:52,394
,ואיפה שאתה רואה את הדברים הקשים האלה
,אז כנראה שיש התחזקויות במקומות אחרים

418
00:24:52,420 --> 00:24:54,082
.וככה זה צריך כנראה להיות

419
00:24:54,448 --> 00:24:59,542
.זה מאבק שהוא מתמשך כל הזמן
אלה יעשו ככה ואנחנו נתחזק וככה

420
00:24:59,580 --> 00:25:02,002
.ובסופו של דבר, עד שתבוא הגאולה

421
00:25:02,780 --> 00:25:03,754
.בעזרת השם
.בעזרת השם-

422
00:25:03,774 --> 00:25:04,880
.עם הרבה זיכוי הרבים

423
00:25:04,948 --> 00:25:06,500
.עם זיכוי הרבים ועם המון שאיפה

424
00:25:06,542 --> 00:25:08,140
צריך שכל עם ישראל יתאחד

425
00:25:08,180 --> 00:25:09,334
.ויביא את הגאולה ביחד

426
00:25:09,371 --> 00:25:11,205
.הגאולה לא תבוא עם כמה בודדים

427
00:25:11,880 --> 00:25:13,472
.צריכים בעיקר התמדה. -כן

428
00:25:13,536 --> 00:25:14,492
.כמו שאתה עושה

429
00:25:14,828 --> 00:25:16,324
.משה חיים, תודה רבה

430
00:25:16,452 --> 00:25:17,936
.בשמחה. -נהניתי לשוחח איתך

431
00:25:17,980 --> 00:25:18,932
.בשמחה רבה. -שיהיה בהצלחה

432
00:25:18,964 --> 00:25:21,540
.תודה רבה. ושנעשה ונצליח בעזרת השם

433
00:25:21,576 --> 00:25:22,228
.בעזרת השם

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה