הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - מעשים לנצח

הרב הרצל חודר

מה ההבדל בין אברם לאברהם? על מי לא שלט אברהם? אליעזר נאמן בכל חוץ מ..? פעולה קטנה של אברהם ושכרה לנצח, מהי? עתה ידעתי..ולפני כן לא? הרב הרצל חודר בשיעור נפלא לפרשת וירא