x
הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת - ייחודיותו של אברהם אבינו

הרב יוסף בן פורת

כיצד הפך אברהם אבינו לגדול המהפכנים בהיסטוריה האנושית? הרב יוסף בן פורת בהרצאה מרתקת על אבי האומה היהודית