הרב ברוך רוזנבלום

הסוד למציאת חן - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

מהן התכונות של אדם צדיק? אילו חידושים הביא איתו נח לעולם? אילו ארבעה דברים מסוגלים למציאת חן? ועל מה שוחחו משה רבנו ונח בשמים?