הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר? אתרוג לאישה

הרב הרצל חודר

למה ביקש הרב לקנות לאישה אתרוג, והרי היא פטורה? הרב הרצל חודר במסר מיוחד לבעלים. צפו