הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - רבי נחמן מברסלב

הרב הרצל חודר

מפני מה זכה הרב שכל החוגים והעדות יגיעו לקברו באומן? הרב הרצל חודר בקטע קצר על דמותו וגדלותו של על רבי נחמן מברסלב