הרב מיכאל כהן

הרב מיכאל כהן - הוכח לחכם

הרב מיכאל כהן

מי מסוגל לקבל תוכחה? הרב מיכאל כהן בסיפור מפתיע הממחיש עד כמה חשוב להסיק מסקנות אישיות במקום להסתכל על האחר