הרב ברוך רוזנבלום

המאורות הגדולים - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

כמה פעמים נעצרה השמש ולא המשיכה בדרכה? איזה אור היה בעולם עד שנבראה השמש? למה נבראו שתי מאורות ולא מאור אחד? ומי במהלך הבריאה טען גם הוא טענות דומות - לטענות הירח?