הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - גזירה לטובה

הרב הרצל חודר

בתפילה אנו מבקשים שהקב"ה יגזור עלינו גזרות טובות. הרב הרצל חודר בסיפור מפתיע שממחיש את המלים, ומסביר מהי גזרה טובה