הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת - למה צמים ביום כיפור?

הרב יוסף בן פורת

מה עומד מאחורי מצוות הצום ביום כיפור? הרב יוסף בן פורת מסביר מדוע דווקא צום הוא כלי עוצמתי לעלייה בדרגות הרוחניות