הרב יצחק פנגר

הרב יצחק פנגר - אבא, סליחה

הרב יצחק פנגר

כולנו עשינו שטויות במהלך החיים, וכמו שהיינו רוצים שהקב"ה יסלח לנו, כך נסלח גם לאחרים. הרב יצחק פנגר במסר מחזק לקראת יום כיפור