ערוץ הידברות

הפמיניזם בדורנו - עודד הרוש בשיחה אישית עם הרב שמואל אליהו

ערוץ הידברות

איך מקיימים שיח בנושא פמיניזם בצורה מכבדת ומעצימה? עודד הרוש מארח את הרב שמואל אליהו לשיחת מעמיקה על פמיניזם, שוביניזם, מקומן של הנשים בחברה, והרבה מעבר

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,200 --> 00:00:03,770
נשים בשריון - עד לא מזמן
זה היה צמד מילים

2
00:00:03,820 --> 00:00:05,620
שפתח כל כותרת בעיתונים

3
00:00:05,990 --> 00:00:08,380
:ועורר את האינטריגות בחברה הישראלית

4
00:00:08,760 --> 00:00:12,530
,פמיניזם, שוביניזם
.מיקומן של הנשים בחברה, הגברים

5
00:00:13,380 --> 00:00:16,460
?מאיפה זה נובע
?לאן לוקחים את השיח הזה

6
00:00:16,510 --> 00:00:20,600
איך מקיימים אותו מתוך מקום מכבד ומעצים
?ולא מתוך מקום משפיל

7
00:00:21,240 --> 00:00:24,570
פגשנו את הרב שמואל אליהו לשיחה
.על הנושא הזה בדיוק

8
00:01:00,310 --> 00:01:01,400
כל מי שעיניו בראשו

9
00:01:02,860 --> 00:01:06,320
- רואה שעובר משהו על העם
,לטוב, לרע

10
00:01:06,440 --> 00:01:08,320
.לאן שהרב יבחר לכוון את הדברים

11
00:01:09,490 --> 00:01:11,360
...ותמיד כשאני מסתכל על המציאות הזאת של

12
00:01:12,740 --> 00:01:14,470
,קורה פה משהו, אי אפשר להתעלם

13
00:01:15,540 --> 00:01:19,190
,תמיד אני נזכר במשפט
,שאני לא יודע אם הוא מנחם אותי או לא

14
00:01:19,200 --> 00:01:21,680
."אבל "בעיקבתא דמשיחא חוצפא ישגא

15
00:01:22,370 --> 00:01:26,400
וכאילו תמיד בא לי לשאול
?את השאלה... -למה

16
00:01:26,510 --> 00:01:28,230
?למה? כאילו זה לא יכול לבוא בטוב

17
00:01:28,320 --> 00:01:31,860
זה תמיד חייב לבוא איתנו
?עם איזה קושי מסוים

18
00:01:31,920 --> 00:01:34,850
,אתה יודע שזה, הפסוק הזה
,המימרה הזאת

19
00:01:35,370 --> 00:01:38,190
היא חלק ממשנה שלמה בסוף מסכת סוטה

20
00:01:39,050 --> 00:01:40,510
:שיש שמה ערמה של דברים כאלה

21
00:01:42,400 --> 00:01:44,830
,בן קם באביו"
,בת קמה באימה

22
00:01:44,850 --> 00:01:46,000
,כלה בחמותה"

23
00:01:48,420 --> 00:01:51,410
,יראי החטא יימאסו"
,פני הדור כפני הכלב

24
00:01:52,500 --> 00:01:55,601
,בית הוועד יהיה לזנות"
חוכמת סופרים תסרח

25
00:01:55,971 --> 00:01:57,241
."והאמת תהיה נעדרת"

26
00:01:57,641 --> 00:02:00,531
.מזל שאנחנו זוכרים רק את הסוף
.כן. -וואו-

27
00:02:01,251 --> 00:02:04,911
וזו גמרא שמופיעה בשני מקומות

28
00:02:04,961 --> 00:02:07,561
.וחכמים בונים את זה על נבואות

29
00:02:07,581 --> 00:02:10,771
,זאת אומרת, זה לא סתם חכמים דרשו את זה
אלה פסוקים מפורשים

30
00:02:11,641 --> 00:02:15,631
שהגאולה מתחילה באיזה
.מה שנראה כמו נפילה

31
00:02:17,761 --> 00:02:18,551
.יש לזה הסבר

32
00:02:19,861 --> 00:02:22,911
.האמת שאנחנו חווים את זה בדורנו
...כאילו, אתה מרגיש לפעמים

33
00:02:23,411 --> 00:02:26,431
?"מה זה "לפעמים
כל התהליך שאנחנו נמצאים עכשיו בארץ ישראל

34
00:02:26,451 --> 00:02:29,421
.'התחיל בגזירת פאות וכו

35
00:02:31,581 --> 00:02:34,381
.אתה הולך ל-70 שנה כאילו אחורה
,אבל יותר מ-70 שנה אחורה-

36
00:02:34,411 --> 00:02:35,181
...תלך אפילו

37
00:02:36,901 --> 00:02:40,881
,כל המאה הקודמת בכל העולם
,לא רק בארץ

38
00:02:41,001 --> 00:02:42,971
,הייתה מאה של מרידה גדולה

39
00:02:43,721 --> 00:02:47,051
,של זרקו את כל הדתות
.כולל היהדות

40
00:02:48,031 --> 00:02:52,531
אני זוכר את הימים שבהם עוד בארץ
,"היה אסור לומר "ברוך השם

41
00:02:53,261 --> 00:02:56,671
בוא נאמר, אלא אם כן
.אתה משכבות נמוכות

42
00:02:56,691 --> 00:02:59,201
אבל שרים וזה
,"לא אמרו בחיים "ברוך השם

43
00:02:59,731 --> 00:03:00,551
.עד שבא בגין

44
00:03:01,401 --> 00:03:05,671
.זאת אומרת, זה שיח כזה שהיה
מעצמת הכפירה רוסיה

45
00:03:05,711 --> 00:03:11,951
הייתה אז מעצמת-על
שנלחמה בכל מה שקשור לדת

46
00:03:11,961 --> 00:03:15,281
,והיא לא הייתה יחידה
...היה גוש מדינות וסין ו

47
00:03:16,871 --> 00:03:19,731
,וזה חלחל גם בעולם כולו
.כל האמירות האלה

48
00:03:20,511 --> 00:03:21,911
?איך זה שייך לגאולה

49
00:03:23,211 --> 00:03:26,701
.אבל יש איזה תהליך מופלא

50
00:03:27,401 --> 00:03:28,371
...אומר אותו

51
00:03:30,571 --> 00:03:33,571
,כתוב, האמת היא
,אבל מי שמסביר אותו ככה במילים

52
00:03:33,621 --> 00:03:35,021
מגדיר את זה במילים
.זה האבן עזרא

53
00:03:35,571 --> 00:03:37,231
,אומר: כשבני ישראל יצאו ממצרים

54
00:03:38,641 --> 00:03:40,691
,אז הוא אומר
?איך זה שהם לא נלחמו במצרים

55
00:03:40,861 --> 00:03:45,552
.הם 600 אלף
.מאחוריהם 600 רכב ברזל

56
00:03:45,592 --> 00:03:46,352
.אחד על אלף

57
00:03:47,242 --> 00:03:50,002
,תסתובבו אחורה
- כל אחד ירים אבן, זרוק

58
00:03:50,042 --> 00:03:51,032
.גמרת את הסיפור

59
00:03:53,542 --> 00:03:58,932
והתשובה - הוא אומר: הם יצאו
.עם נפש שפלה, נפש של עבדים

60
00:04:00,132 --> 00:04:00,992
.הם לא מסוגלים

61
00:04:01,372 --> 00:04:03,832
:לכן אומר להם השם
."ה' ילחם לכם ואתם תחרישון"

62
00:04:04,002 --> 00:04:05,452
.לא צריך, אל תעשו כלום

63
00:04:06,142 --> 00:04:07,672
."לא נחם אלוקים דרך ארץ פלשתים"

64
00:04:08,182 --> 00:04:10,912
.אתם לא מסוגלים להילחם
.אני יודע, אתם נפש עבדים

65
00:04:11,842 --> 00:04:15,452
אני צריך קודם כול
.להפוך אתכם לנפש גבוהה

66
00:04:15,992 --> 00:04:18,102
זאת גם אולי אותה תשובה לאלה שטענו

67
00:04:18,722 --> 00:04:20,702
,למה היהודים לא התקוממו בשואה

68
00:04:20,722 --> 00:04:21,802
.למה זה לא היה דבר... -בדיוק

69
00:04:21,902 --> 00:04:24,292
אחרי 1,900 שנה בגולה קצת קשה

70
00:04:24,352 --> 00:04:25,302
.לזקוף קומה

71
00:04:26,062 --> 00:04:28,412
אז התהליך הראשון
.הוא קודם כול שחרור

72
00:04:29,972 --> 00:04:32,352
,אתה אדם משוחרר
.אתה לא עבד

73
00:04:34,292 --> 00:04:36,002
.ואז הם רוכשים נפש גבוהה

74
00:04:36,042 --> 00:04:39,362
,אבל נפש גבוהה היא, כמו שכולנו יודעים
.חלק ממידותיו של בלעם

75
00:04:42,142 --> 00:04:43,742
,יש בזה הרבה סכנה
.בנפש גבוהה

76
00:04:44,322 --> 00:04:47,532
כשעם ישראל משתחרר
וזוקף את הגב שלו

77
00:04:47,582 --> 00:04:52,622
,"אז הוא עושה עגל, "נתנה ראש
."כל מיני, "דתן ואבירם יצאו ניצבים

78
00:04:53,422 --> 00:04:54,682
,זה גורם מרידות

79
00:04:55,442 --> 00:04:58,942
התמודדות לא קלה עם משה
.כל 40 השנה במדבר

80
00:04:58,992 --> 00:05:00,292
?...כי זו גאווה או כי

81
00:05:01,372 --> 00:05:07,912
כי אין עליי עול וזה הופך
.את החירות להפקרות לפעמים

82
00:05:09,362 --> 00:05:14,922
אבל כתוב שכשמשה רבנו בא לקב"ה

83
00:05:15,462 --> 00:05:17,712
,אחרי חטא העגל
.הוא אומר לו: ריבונו של עולם, אתה אשם

84
00:05:19,842 --> 00:05:21,302
?מה? כאילו איך הפלת את זה עליי

85
00:05:22,642 --> 00:05:25,642
:אז הוא אומר, כתוב
."כסף הרביתי להם וזהב עשו לבעל"

86
00:05:26,472 --> 00:05:30,052
,אתה, ריבונו של עולם
?נתת להם עבדים, כן

87
00:05:30,592 --> 00:05:31,922
,ערמות של כסף וזהב

88
00:05:33,493 --> 00:05:35,443
?נתת להם את הבגדים של המצרים, נכון

89
00:05:36,443 --> 00:05:39,033
?בא עבד, לובש בגד של מלך, כן

90
00:05:39,773 --> 00:05:42,293
,יש לו תיק פה זהב
.תיק פה כסף

91
00:05:42,723 --> 00:05:43,673
.תחשוב מה היה

92
00:05:44,353 --> 00:05:45,563
למה זה מביא בן אדם

93
00:05:46,393 --> 00:05:48,483
?שבחיים לא ראה שקל בכיס

94
00:05:49,853 --> 00:05:51,963
,פתאום זחה דעתו
.פתאום הוא עושה שטויות

95
00:05:53,473 --> 00:05:55,873
:אומר לקב"ה
,אתה הבאת להם זהב וכסף

96
00:05:56,023 --> 00:05:57,973
,הם לא בנויים לזה
.עשו העגל

97
00:05:58,793 --> 00:06:02,403
אז אתה למעשה אומר
?שחלק מתהליך הגאולה זה שפע

98
00:06:02,663 --> 00:06:06,003
?ברור, מה, זה אני אומר
.כל הנביאים מדברים על זה

99
00:06:06,823 --> 00:06:10,153
אז אנחנו צריכים לשמוח מהשפע
.או להיות מבואסים מהשפע? -הו, הו, הו

100
00:06:10,383 --> 00:06:12,663
:אלוקים אומר
...אני קודם כול

101
00:06:13,313 --> 00:06:16,333
אין מצב שעם ישראל
.ייכנס לארץ ישראל בנפש שפלה

102
00:06:17,563 --> 00:06:19,903
.אני צריך אותו בנפש גבוהה ומתוקנת

103
00:06:21,413 --> 00:06:24,483
:אבל התהליך הוא שהקב"ה אומר
.אני קודם כול נותן להם כסף וזהב

104
00:06:25,653 --> 00:06:26,963
.כך אני מעצים אותם

105
00:06:27,323 --> 00:06:28,813
,נותן להם כוחות, נותן להם עוצמות

106
00:06:28,923 --> 00:06:31,643
למרות שחלק מתהליך ההעצמה

107
00:06:32,023 --> 00:06:33,543
.זה שהם בועטים ועושים שטויות

108
00:06:34,703 --> 00:06:37,873
,אבל בסוף כך יקום דוד המלך
.כך הולכת הקוממיות

109
00:06:40,243 --> 00:06:43,713
אז לכן זה מה שקרה לעם ישראל
.ביציאת מצרים

110
00:06:44,033 --> 00:06:46,283
;השם הרבה להם כסף וזהב
.הם עשו עגל

111
00:06:46,703 --> 00:06:48,283
.משה אומר לקב"ה: אתה אשם

112
00:06:49,323 --> 00:06:50,893
.הם לא בנויים לזה
זה כמו שתיתן למישהו

113
00:06:50,923 --> 00:06:53,233
.שהוא לא רגיל לזכות בפיס
.אתה יודע מה קורה

114
00:06:53,963 --> 00:06:57,683
,רוב אלה שבאו מאשפתות
- זכו במיליון דולר

115
00:06:58,183 --> 00:06:59,993
?עשו שטויות, נכון

116
00:07:01,023 --> 00:07:03,093
?אבל מה אומר הקב"ה
.אני חייב להעצים אותם

117
00:07:04,363 --> 00:07:06,963
רק כך אפשר להקים
,את בית המקדש

118
00:07:07,083 --> 00:07:09,353
.כך אפשר להקים את ירושלים
כאילו לשפלות קיצונית-

119
00:07:09,483 --> 00:07:12,633
.צריך זקיפת קומה קיצונית. -כן
.או משהו כזה-

120
00:07:12,653 --> 00:07:15,673
זקיפת הקומה מטבעה
:גורמת שטויות

121
00:07:16,083 --> 00:07:18,483
,בן קם באביו"
,"בת קמה באימה, כלה בחמותה

122
00:07:18,883 --> 00:07:21,203
"בועטים, "חוכמת סופרים תסרח

123
00:07:21,993 --> 00:07:27,684
ואחר כך זה מתאזן
.לעוצמה בלי קלקול

124
00:07:28,034 --> 00:07:33,074
?אז איפה אנחנו היום
הו, התהליך הראשון... הרב קלישר כותב-

125
00:07:34,134 --> 00:07:39,354
שהתהליך של הגאולה מתחיל בזה
.שעם ישראל משתחרר

126
00:07:39,384 --> 00:07:40,794
- לא רק עם ישראל, העולם משתחרר

127
00:07:41,994 --> 00:07:44,764
:שחרור מעבדים
."וקראתם דרור בארץ לכל יושביה"

128
00:07:46,204 --> 00:07:49,564
?כל העולם עומד על שחרור, כן
...שחרור מה

129
00:07:51,254 --> 00:07:52,914
.מהמלכויות שמלכו עליו

130
00:07:54,234 --> 00:07:57,584
...חלק מתהליך השחרור זה גם בעיטה ב
,כמו שחכמינו אמרו

131
00:07:57,594 --> 00:08:01,094
."בעיטה גם ב"חוכמת סופרים תסרח
,אל תגיד לי מה לעשות

132
00:08:02,984 --> 00:08:05,134
.אני לבד מחליט
.אתה לא תגיד לי

133
00:08:05,684 --> 00:08:07,204
,בן קם באביו"
."בת קמה באימה

134
00:08:08,054 --> 00:08:15,184
סוג של מרידה כזאת שמי שרואה אותה בהתחלה
...יכול להתייאש, להתמוטט

135
00:08:15,554 --> 00:08:17,134
.אולי האבא צריך לשנות תקליט

136
00:08:18,054 --> 00:08:20,224
...מה שאתה אומר
...אתה אומר כאילו שהרבנים

137
00:08:20,414 --> 00:08:22,094
,סליחה שאני לוקח את זה למקום הזה

138
00:08:22,124 --> 00:08:23,694
,אבל בתוך עמי אני חי

139
00:08:24,094 --> 00:08:25,874
- 'הרבנים אומרים א', ב', ג

140
00:08:26,074 --> 00:08:28,584
.קיבלו את זה במשך 60-50 שנה

141
00:08:29,134 --> 00:08:34,784
פתאום בעשור האחרון יש חוצפנים
,שמתקוממים כנגד רבנים, כנגד גישות

142
00:08:35,394 --> 00:08:37,934
:ומה שאתה אומר
.בסדר, זה יעבור להם

143
00:08:37,954 --> 00:08:39,534
הרבנים צריכים להמשיך להגיד
.את מה שהם אומרים

144
00:08:40,004 --> 00:08:41,534
?אולי הרבנים צריכים לעדכן תקליט

145
00:08:43,884 --> 00:08:48,384
בוא נאמר, אם אתה רואה
,את התהליך בטווח קצר

146
00:08:49,974 --> 00:08:51,314
.אתה יכול לומר את המשפט הזה

147
00:08:51,564 --> 00:08:52,934
,אם אתה רואה את כל התהליך

148
00:08:54,224 --> 00:08:55,174
.אז אתה לא נבהל

149
00:08:55,474 --> 00:08:57,054
- וזה מה שקרה למשה
.הוא לא נבהל

150
00:08:57,854 --> 00:09:02,704
הוא לא נבהל שהוא רואה את התהליך
כי הוא מבין... יש לו רוחב מבט

151
00:09:02,764 --> 00:09:03,944
.שהוא מבין שזה תהליך

152
00:09:04,474 --> 00:09:10,944
זה כמו שבתור אבא יש איזה גיל
."שהבן שלך אומר לך "לא

153
00:09:11,334 --> 00:09:13,055
,כל מה שתגיד
."הוא יגיד לך "לא

154
00:09:14,115 --> 00:09:17,635
:כן? למה? אתה אומר
.הו, הו, סוף סוף הילד שלי גדל

155
00:09:19,305 --> 00:09:23,755
,זה אפילו לא רק כשהוא קטן
.גם כשהוא גדל

156
00:09:24,215 --> 00:09:27,855
,יש שלב של נערות
,שהוא מתנער

157
00:09:28,635 --> 00:09:30,735
.הוא קצת במרידה מסוימת

158
00:09:31,285 --> 00:09:34,415
מה, אלוקים בטעות עשה
.את גיל הנערות? לא

159
00:09:35,225 --> 00:09:39,975
זה חלק מתהליך שבו אדם
,מייצב את הנשמה שלו

160
00:09:40,015 --> 00:09:41,485
מביא אותה לידי ביטוי
אז הוא קודם כול

161
00:09:41,495 --> 00:09:43,635
מתנער לרגע מכל מה שהוא קיבל

162
00:09:44,055 --> 00:09:47,035
ואז הוא "בחור", הוא בוחר
.את מה שהוא רוצה, את הבחירה שלו

163
00:09:47,545 --> 00:09:52,355
.אותו דבר קורה לעם ישראל
,עם ישראל קיבל שחרור

164
00:09:52,965 --> 00:09:55,925
.שחרור, שוויון זכויות קראו לזה, אמנציפציה

165
00:09:58,275 --> 00:09:59,175
?מה הוא עשה עם זה

166
00:10:00,345 --> 00:10:04,535
...הייתה התבוללות, היה
.אפילו אנשים ש... -כן

167
00:10:05,205 --> 00:10:09,515
קראתי בדיוק לא מזמן
,שבצרפת בעקבות האמנציפציה

168
00:10:09,855 --> 00:10:13,045
,ממש לא מזמן יצא לי להיתקל בזה

169
00:10:13,055 --> 00:10:16,365
שאחד מההוגים הגדולים בצרפת כתב

170
00:10:16,615 --> 00:10:18,895
שנהרות צרפת לנו הם החידקל

171
00:10:18,905 --> 00:10:20,625
.וכאילו כבר אין צורך אפילו בארץ ישראל

172
00:10:20,645 --> 00:10:23,955
עזבו, ממש טוב פה, כאילו אל תייחלו
.לארץ ישראל, זה מיותר. -ברור

173
00:10:24,055 --> 00:10:27,235
...וזה באמת מתאר את מה שאתה
כאילו אתה בועט בכול

174
00:10:27,315 --> 00:10:29,775
.בגלל שכאילו זקפת קומה
.בדיוק-

175
00:10:29,915 --> 00:10:33,885
ואת המשפטים שאתה אומר על צרפת
:אמרו יהודי גרמניה

176
00:10:33,905 --> 00:10:36,575
,אנחנו גרמנים מדת משה
.תרבות גרמניה היא התרבות שלנו

177
00:10:36,855 --> 00:10:40,895
,צריך להבין שחלק ממה שדיברת
,ככה בשתי מילים על הפמיניזם

178
00:10:41,765 --> 00:10:45,215
הוא גם בא מאותו מקום של להשתחרר

179
00:10:46,005 --> 00:10:47,965
...וזה לא... כאילו זה לא דבר

180
00:10:48,325 --> 00:10:50,975
."בת קמה באימה, כלה בחמותה"

181
00:10:50,985 --> 00:10:52,905
,זה גם המידע של הנשים

182
00:10:53,575 --> 00:10:57,395
שהן רוצות גם כן
,"קראתם דרור"

183
00:10:57,425 --> 00:10:59,245
,גם אני רוצה דרור
."לא רוצה שיהיה לי "בעל

184
00:10:59,265 --> 00:11:03,096
זאת אומרת, אתה מקשר את זה למרד
.ולא לכוחות נפש שרוצים לפרוץ

185
00:11:03,296 --> 00:11:04,806
.לא, בוודאי כן

186
00:11:06,056 --> 00:11:08,616
כתוב: "בימים האלה תקראי לי אישי
."ואל תקראי לי עוד בעלי

187
00:11:09,136 --> 00:11:11,756
?"מה הפירוש "אישי ולא בעלי
.ההפטרה שלי בשבת חתן-

188
00:11:11,886 --> 00:11:17,926
.כן. -כך מסתיימת
."ש"ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך-

189
00:11:18,216 --> 00:11:22,636
,זאת קללה. -זו קללה
.שאף אחד לא מייחל לה

190
00:11:23,176 --> 00:11:24,716
.אנחנו משתחררים מהקללה

191
00:11:24,736 --> 00:11:30,736
כמו שנוח הוא מתקן את העולם
,מהאדמה אשר אררה השם בחטא אדם הראשון

192
00:11:31,216 --> 00:11:34,416
יש תהליך של תיקון העולם
,ועד הקומביין ואני לא יודע מה

193
00:11:34,796 --> 00:11:37,856
"והטפטפות שלא "בזיעת אפך תאכל לחם

194
00:11:38,426 --> 00:11:40,696
,ממשיכים את המהלך של נוח

195
00:11:41,496 --> 00:11:45,256
אותו דבר יש גם פה מהלך שלם
."שתהיה "אשת חיל עטרת בעלה

196
00:11:45,496 --> 00:11:47,296
.כן. -שהיא תהיה כמו כתר לראשו

197
00:11:47,716 --> 00:11:51,236
זה התהליך, זה התהליך
.שמחטא אדם הראשון ועד ימות המשיח

198
00:11:51,636 --> 00:11:56,106
זאת אומרת, העצמאות הזאת שאנחנו
רואים אותה, לצורך העניין, בקרב נשים

199
00:11:56,126 --> 00:11:59,066
,שדורשות אותה
- שדורשות לפתח איכויות מסוימות

200
00:11:59,076 --> 00:12:04,406
...אתה אומר: זה חלק מתהליך שלם של
.שיש לו פרי וקליפה-

201
00:12:05,436 --> 00:12:07,776
.תודה על ההשלמה
.לא הייתי ממשיך את זה ככה. אוקיי

202
00:12:08,456 --> 00:12:10,846
חלק מתהליך
.שבתהליך הזה יש פרי ויש קליפה

203
00:12:11,176 --> 00:12:16,876
הפרי זה אומר: תעצימי את המקום שלך
.ואל תתחפשי לגבר

204
00:12:18,266 --> 00:12:20,576
תעצימי את המקום שלך
.ואל תתחפשי לגבר

205
00:12:20,936 --> 00:12:22,926
?מהי תחפושת
לא, כי היא חושבת-

206
00:12:22,956 --> 00:12:24,456
,שאם אני אישה
.אז אני נחותה

207
00:12:24,956 --> 00:12:26,796
- אז אם אני רוצה להצליח
.אני צריכה להיות גבר

208
00:12:27,456 --> 00:12:31,396
כאילו יש פה איזה סולם גברי
.ואני כדי להצליח צריכה להתקדם בו

209
00:12:31,486 --> 00:12:35,086
:בדיוק. -בעוד הרב אומר
.לא, יש סולם משלך, תחשפי אותו

210
00:12:35,236 --> 00:12:37,776
.בדיוק. תעצמי את האישיות שלך

211
00:12:38,826 --> 00:12:43,256
,ואם את מעצימה את האישיות שלך
האישיות שלך יכולה להביא גאולה לעולם

212
00:12:44,266 --> 00:12:48,116
כי מי שהוציא את עם ישראל ממצרים
,זו לא העוצמה הגברית, אלא העוצמה הנשית

213
00:12:49,916 --> 00:12:50,997
.שהן, היה להן כוח

214
00:12:51,037 --> 00:12:54,597
,מי שהוציא את רבי עקיבא מהמקום שלו
- מהיותו עקיבא

215
00:12:55,037 --> 00:12:56,447
.זו העוצמה הנשית

216
00:12:56,677 --> 00:12:59,157
.אז אני אשאל שאלה קשה
.הרב היה שריונר

217
00:13:00,117 --> 00:13:01,577
?אני צודק בהיסטוריה
.אכן, כן-

218
00:13:01,587 --> 00:13:04,777
?איפה, דרך אגב
.באיזו חטיבה? -9

219
00:13:04,857 --> 00:13:07,287
.אני גם הייתי שריונר, דרך אגב
.הייתי ב-401

220
00:13:07,877 --> 00:13:12,587
ואני מודה שהשיח הזה של נשים בטנקים

221
00:13:13,007 --> 00:13:16,007
.הוא משהו שהוא... -קצת הזוי

222
00:13:16,117 --> 00:13:21,167
,הוא... אני הייתי מפקד טנק
אני יודע שהייתי מתקשה לתפקד

223
00:13:21,207 --> 00:13:22,327
.עם צוות כזה

224
00:13:24,217 --> 00:13:28,797
אבל בתוך משל הסולם
,הגברי והנשי

225
00:13:29,207 --> 00:13:33,967
זה סולם גברי או שאולי זה חלק
?מעדכון התקליט שאנחנו צריכים לעשות

226
00:13:34,957 --> 00:13:37,217
מכיוון שאנחנו לא מעצימים
,מספיק את האישה

227
00:13:37,527 --> 00:13:40,177
אז היא חושבת שבשביל להעצים
,היא צריכה להיות גבר

228
00:13:41,337 --> 00:13:45,117
?ללבוש מכנסיים, לצורך העניין, כן
להתחזות לגבר

229
00:13:45,817 --> 00:13:46,867
.ולדבר כמו גבר

230
00:13:48,047 --> 00:13:52,727
,וצריך לומר לה: גברת
.יש בך עוצמות לא פחות מהגברים

231
00:13:55,267 --> 00:13:58,207
:לא לחינם חכמינו אמרו
.נשים קיבלו תורה לפני הגברים

232
00:13:59,187 --> 00:14:02,567
,זה לא משהו זמני
.זה משהו פנימי

233
00:14:02,577 --> 00:14:04,197
.יש להן משהו בנפש יותר חזק

234
00:14:04,527 --> 00:14:07,667
עזרת נשים בבית מקדש
הייתה יותר גדולה מעזרת הגברים

235
00:14:08,507 --> 00:14:10,387
.לא לחינם
,זה לא עניין של מקום

236
00:14:10,407 --> 00:14:11,817
.זה גם עניין של מקום רוחני

237
00:14:13,457 --> 00:14:15,887
"כשבני ישראל רצו "לתת ראש
,לחזור למצרים

238
00:14:16,247 --> 00:14:19,797
:זכרנו", זכרים"
,"זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים"

239
00:14:19,847 --> 00:14:23,497
.הן אמרו: לא, אנחנו רוצות קדימה
."נקבה שכרך עלינו ואתנה"

240
00:14:23,507 --> 00:14:26,107
,הן רוצות את ארץ ישראל
.הן מושכות את כולם לארץ ישראל

241
00:14:26,847 --> 00:14:31,967
...הן, יש להן
.זו תכונה אימהית

242
00:14:33,397 --> 00:14:35,497
.אתה יודע, אני אזכיר לך משהו

243
00:14:37,117 --> 00:14:37,957
?באיזה גיל הילדים שלך

244
00:14:38,927 --> 00:14:40,938
.שש, שלוש וחצי שנה

245
00:14:41,078 --> 00:14:43,398
?אז בוא נלך על החצי שנה, בסדר
.אני איתך-

246
00:14:44,358 --> 00:14:46,158
,כשאשתך מחזיקה את החצי שנה ביד

247
00:14:46,478 --> 00:14:49,898
,היא אומרת: איזה גאון
.איזה חכם, איזה יפה

248
00:14:49,938 --> 00:14:50,908
?אני אובייקטיבית, נכון

249
00:14:52,468 --> 00:14:54,538
:ואתה מסתכל, אתה אומר
?מה היא אומרת

250
00:14:55,578 --> 00:14:56,948
.לא נעים לי לבאס אותה

251
00:14:59,068 --> 00:15:00,018
?אבל מה, היא משקרת

252
00:15:00,698 --> 00:15:02,728
?הרי אימא בריאה ככה מדברת, נכון

253
00:15:03,678 --> 00:15:10,088
למה? יש לה כוח אימהי
.שרואה את הפוטנציאל

254
00:15:14,398 --> 00:15:16,518
בלי האימא הזאת
.הוא לא יגדל, הילד

255
00:15:16,818 --> 00:15:18,958
.הוא לא יממש אפילו את הפוטנציאל
.הוא לא יממש את הפוטנציאל שלו-

256
00:15:19,748 --> 00:15:22,538
יש לה כוח טבעי כזה שהיא רואה את העתיד

257
00:15:24,518 --> 00:15:25,318
.והיא רואה אמת

258
00:15:26,258 --> 00:15:28,358
- רחל רואה את עקיבא
.היא רואה את רבי עקיבא

259
00:15:28,718 --> 00:15:30,758
:אבא שלה אמר לה
.זה בור ועם הארץ

260
00:15:30,768 --> 00:15:32,128
:היא אומרת לו
?אתה לא רואה את רבי עקיבא

261
00:15:32,548 --> 00:15:33,978
.הם לא מתקשרים בכלל

262
00:15:35,338 --> 00:15:38,388
:הנשים במצרים אומרות
?אתן לא רואות את הגאולה

263
00:15:38,408 --> 00:15:39,148
.בואו נכין תופים

264
00:15:39,238 --> 00:15:40,858
.אמרו: מה את מדברת? פרעה

265
00:15:42,288 --> 00:15:44,818
?אז אולי זאת בכלל התרסה שלמה

266
00:15:45,988 --> 00:15:49,788
אתה למעשה נותן פה זכות גדולה
.על עם ישראל, בפרט על נשות ישראל

267
00:15:49,808 --> 00:15:52,918
אתה אומר: יש פה מקום אמיתי
,שממנו אתן צועקות

268
00:15:52,928 --> 00:15:56,028
.הוא רק מקבל לבוש לא נכון. -לגמרי

269
00:15:56,068 --> 00:15:59,318
.אז אני מחזיר את הכדור אליכן
,אז תאירו את האור הזה

270
00:15:59,348 --> 00:16:02,648
.תאירו את האור שהוא כרגע חשוך

271
00:16:03,608 --> 00:16:07,128
זאת אומרת, אני אגיד
.מה אני בא בתביעה

272
00:16:08,348 --> 00:16:10,608
:יש פה נשים שאומרות
.אני רוצה לבוא לידי ביטוי

273
00:16:11,268 --> 00:16:12,768
.וואלה, צודקות לגמרי

274
00:16:13,028 --> 00:16:15,088
.אז תעזור לי לבוא לידי ביטוי
...אז אני אספר לך-

275
00:16:15,118 --> 00:16:16,858
.תצמיחו עולם רבניות
.הו, הו-

276
00:16:17,588 --> 00:16:20,498
.מדריכות. -הו
.נשות רוח-

277
00:16:21,028 --> 00:16:24,328
,אבל הכול מתקיים, כנראה
.בעיניהן במודל גברי

278
00:16:24,398 --> 00:16:27,218
.אתה צודק לגמרי

279
00:16:27,688 --> 00:16:30,499
אני חושב שהאמירה שאתה אומר
.היא אמיתית ונכונה

280
00:16:31,759 --> 00:16:35,359
,אנחנו בכל אופן פה, בצפת

281
00:16:35,699 --> 00:16:37,339
.אשתי הקימה מדרשה לבנות

282
00:16:37,749 --> 00:16:40,499
,לקחה מדרשה שכבר הייתה קיימת
נתנה לה עוצמה

283
00:16:41,139 --> 00:16:42,149
,ברוח הדברים שאתה אומר

284
00:16:42,979 --> 00:16:45,579
,ברוח של עוצמה נשית
כאילו להעצים את הכוח הנשי

285
00:16:45,649 --> 00:16:47,919
.שהוא רואה את הנולד

286
00:16:48,009 --> 00:16:49,989
וגם חשוב שזה ייעשה
,על ידי נשים, לדעתי

287
00:16:50,029 --> 00:16:52,429
- כי באות הנשים

288
00:16:52,459 --> 00:16:54,019
- אתה יכול להגיד ממקום נכון, לא נכון

289
00:16:54,029 --> 00:16:56,209
באות ואומרות: הגבר אומר לי

290
00:16:56,229 --> 00:16:57,609
?אילו כוחות קיימים בי

291
00:16:57,879 --> 00:17:00,119
אני רוצה לשמוע מישהי
.שמבינה אותי. -נכון

292
00:17:00,159 --> 00:17:02,559
מישהי שמזדהה עם המקום שלי
.והיא תדבר אליי

293
00:17:02,819 --> 00:17:06,399
אבל אנחנו צריכים להבין
שאנחנו בתהליך שעוד לא הגענו לשיאו

294
00:17:07,239 --> 00:17:08,829
,וזה תהליך, אגב
.שקורה בכל הארץ

295
00:17:08,869 --> 00:17:14,119
יש כנסי נשים. אני מגיע
,לכנסי נשים בירושלים של אלפי נשים

296
00:17:14,879 --> 00:17:17,609
שבאות כמה ימים
.בצימאון גדול

297
00:17:17,609 --> 00:17:20,359
,לא תגיד רק בירושלים
.יש את זה גם בתל אביב וגם בחיפה

298
00:17:20,859 --> 00:17:24,559
ואתה רואה מדרשות מכל הארץ
...שזה לא לימוד

299
00:17:25,239 --> 00:17:26,659
,'נותנים להן מוסר וכו

300
00:17:27,389 --> 00:17:31,229
.אלא מעצימים את המקום המיוחד שלהן

301
00:17:31,849 --> 00:17:36,929
אני רואה בזה... שמח על כל
.מקום כזה, שמח מאוד

302
00:17:37,659 --> 00:17:39,279
ואני אומר גם לבנות שלי

303
00:17:39,999 --> 00:17:41,759
:ולתלמידות פה במדרשה

304
00:17:41,939 --> 00:17:45,489
תדעו לכן שבדור הבא
זה יהיה פי שניים, פי שניים ופי יותר

305
00:17:46,069 --> 00:17:48,029
,ואתן תצטרכו להיות אלה שמעצימות

306
00:17:48,869 --> 00:17:51,399
.מעצימות את הנשים
?מה יהיה פי שניים ויותר-

307
00:17:51,419 --> 00:17:53,449
?...אתה יכול
,יותר פי שניים צימאון-

308
00:17:53,529 --> 00:17:55,519
הנשים ירצו יותר עוצמה

309
00:17:56,159 --> 00:17:58,939
ואם לא ניתן להן
,את העוצמה הרוחנית הנכונה

310
00:17:58,969 --> 00:18:00,939
.אז הן ילכו לבורות נשברים
.להיות מנותב, כן-

311
00:18:01,819 --> 00:18:02,609
.יתחפשו לגברים

312
00:18:03,359 --> 00:18:06,749
,אנחנו בצפת, פה היה האר"י ז"ל
.היה רבי חיים ויטאל

313
00:18:08,229 --> 00:18:08,689
,הוא אמר: דע לך

314
00:18:08,689 --> 00:18:09,729
?אתה רוצה להבין דברים גדולים

315
00:18:10,799 --> 00:18:11,429
.בלי כעס

316
00:18:14,479 --> 00:18:17,489
?מה זה בלי כעס
...אל תשים את עצמך איך ש

317
00:18:17,659 --> 00:18:20,680
."אני אתחנן לאלוקים איך זה צריך להיות"
.תקשיב מה אלוקים אומר לך

318
00:18:21,470 --> 00:18:23,610
,קבל. אלוקים מוליך מהלך

319
00:18:25,150 --> 00:18:27,440
.מהלך של העצמת כל הבריאה כולה

320
00:18:27,880 --> 00:18:31,080
,אתה רואה שזו עוצמה טכנולוגית
,עוצמה חברתית

321
00:18:31,570 --> 00:18:33,350
?אתה רואה שהעולם הולך ומתעצם, נכון

322
00:18:34,320 --> 00:18:35,960
.גם עוצמה אישית

323
00:18:37,110 --> 00:18:39,980
ובעוצמה הזו לפעמים
.יש פרי ויש קליפה

324
00:18:40,600 --> 00:18:44,300
הפרי זה העוצמה
...והקליפה היא ה

325
00:18:44,570 --> 00:18:47,830
.החלק שצריך לקלף
.בדיוק, החלק שצריך לקלף-

326
00:18:48,250 --> 00:18:50,660
,ויש פה תהליך שאנחנו צריכים לשמוח בו

327
00:18:50,790 --> 00:18:51,720
.לא לכעוס עליו

328
00:18:52,610 --> 00:18:56,160
.לשמוח בו ולהצמיח אותו למקום חיובי

329
00:18:56,180 --> 00:18:58,500
.כשאתה תצמיח את הפרי, הקליפה ממילא תיפול

330
00:18:59,290 --> 00:19:01,010
.אף אחד לא אוכל קליפה, כולם אוכלים פרי

331
00:19:01,400 --> 00:19:03,710
,למעשה, אתה אומר פה להורים, למחנכים

332
00:19:03,840 --> 00:19:05,270
:לכולם במעין משפט

333
00:19:05,930 --> 00:19:07,940
,אם זה קורה ב-ד' אמותיכם - תשמחו

334
00:19:08,230 --> 00:19:10,050
.רק תנתבו את זה למקום הנכון. -ברור

335
00:19:10,080 --> 00:19:11,350
.אל תילחצו מזה. -ברור

336
00:19:12,390 --> 00:19:12,930
.תודה