זרמים ביהדות - עודד הרוש בשיחה אישית עם הרב שמואל אליהו

ערוץ הידברות

 מה סוד קיבוץ הגלויות ומה הקשר לקברות צדיקים והכותל? עודד הרוש מארח את הרב שמואל אליהו לשיחת מעמיקה על הבדלי עדות בימינו, והרבה מעבר

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,538 --> 00:00:03,046
,אני גדלתי בבית ממלכתי-דתי, ציונות דתית

2
00:00:03,067 --> 00:00:07,587
אבל לא הנחתי ציצית
.לאורך כל שנות הבגרות

3
00:00:07,612 --> 00:00:12,316
,אחרי הצבא הלכתי ללמוד בישיבה
ואני זוכר שבאחת השאלות

4
00:00:13,793 --> 00:00:20,163
כשדיברתי על מצוות ציצית אז ענה לי
,אחד הרבנים: זה בסדר

5
00:00:20,224 --> 00:00:22,298
,תהליך התשובה הוא ארוך
,אז לא הנחת ציצית

6
00:00:22,316 --> 00:00:24,476
אחר כך אתה הנחת ציצית
,אבל עם פתילים בפנים

7
00:00:24,490 --> 00:00:26,707
.ובעתיד תניח ציצית עם פתילים בחוץ

8
00:00:27,836 --> 00:00:33,658
,ורק כשהתחלתי ללמוד את מסורת אבותיי
,הבנתי שציצית צריכה להיות בפנים

9
00:00:33,676 --> 00:00:34,660
.ככה אני נוהג

10
00:00:35,566 --> 00:00:37,227
.אבל זה פגע בי כשהבנתי את זה

11
00:01:12,763 --> 00:01:19,116
סיפרו לי, כשהבבא סאלי היה מגיע לצפת
,או לאביבים או לדוב"ב או למקומות אחרים

12
00:01:20,329 --> 00:01:24,855
:אז הוא היה רוצה ללמד, הוא היה אומר
.בואו נעשה ארוחת ערב. סעודה

13
00:01:26,033 --> 00:01:29,064
והיו עושים סעודה והיו אוכלים

14
00:01:29,110 --> 00:01:33,027
,ודברי תורה ומחייה ושרים והתלהבות

15
00:01:34,793 --> 00:01:38,236
ובאיזשהו שלב, אתה מבין, זה יכול לקחת
,שלוש או ארבע שעות

16
00:01:38,249 --> 00:01:43,984
,ובסוף אנשים מקבלים את מה שהוא אומר
,נדבקים בו, יוצאים מלאי כוחות

17
00:01:44,020 --> 00:01:46,873
,מתחילים לקום בנץ
"הולכים לעבוד ב"סולל בונה

18
00:01:47,344 --> 00:01:49,581
.ושומרים על יהדות ועל דבקות

19
00:01:50,332 --> 00:01:54,420
,הוא לא נתן איזה דרוש, קושיה ברמב"ם
...תירוץ מהקצות ותירוץ מ

20
00:01:54,443 --> 00:01:56,307
.לא פלפול
.לא, ממש-

21
00:01:56,723 --> 00:01:59,649
.עכשיו, הוא לא ידע? ידע
,לא רק שהוא ידע

22
00:02:00,387 --> 00:02:06,747
,סיפר לי אחד התלמידים שהיה אצלו בבית
,הוא אומר: הוא, בין גברא לגברא

23
00:02:06,796 --> 00:02:10,855
בין אחד אחד שנכנס, היה לו ספר זוהר
.והוא היה לומד בין אחד לשני

24
00:02:11,956 --> 00:02:14,630
הוא היה מקפיד את הספר לכסות
,לפני שמישהו ייכנס

25
00:02:14,680 --> 00:02:16,058
.שלא יחשוב שהוא למדן

26
00:02:16,901 --> 00:02:19,380
הוא אומר: בחדר שלו
,לא היה ארון ספרים כמו שיש פה

27
00:02:20,458 --> 00:02:22,618
,שלא יחשבו שהוא למדן
.הספרים שלו היו במקום אחר

28
00:02:23,101 --> 00:02:26,803
אבל לימים אנחנו יכולים להגיד
?שזה עשה נזק לתדמית שלנו, לא

29
00:02:27,061 --> 00:02:31,732
,אבל זה היה... הוא אומר: כשלעצמי
.אני לא רוצה להצטייר כלמדן, כתלמיד חכם

30
00:02:31,763 --> 00:02:34,500
הוא היה כל בוקר
לפני שהיו מגיעים

31
00:02:34,538 --> 00:02:39,193
היה יושב על הרצפה ובוכה
.ואומר: שלא יחשבו אותי

32
00:02:39,803 --> 00:02:42,267
ארון הספרים זה כאילו
.כמו התעודות שמאחוריי

33
00:02:42,290 --> 00:02:44,187
...כן, כן, הוא לא רוצה, לא רוצה

34
00:02:45,246 --> 00:02:48,147
...אני הכרתי אותו. הכרתי
,אבא לקח אותי אליו

35
00:02:48,461 --> 00:02:52,643
,יושב במיטת סוכנות כזאת פשוטה
,והכי פשוט, בדירת סוכנות פשוטה

36
00:02:53,387 --> 00:02:55,193
...בדירה הכי פשוטה ושם הוא היה

37
00:02:57,178 --> 00:03:02,316
,ואילולא זה, בוא נאמר
.אני חושב שכל הברכות שלו לא היו מתקבלות

38
00:03:02,910 --> 00:03:04,606
זאת אומרת, אם זה היה ממקום
,של ישות שלי

39
00:03:04,713 --> 00:03:06,061
?אז מי אתה שתרפא אנשים

40
00:03:07,230 --> 00:03:09,341
,אם זה ממקום שאני לא שם את עצמי

41
00:03:09,873 --> 00:03:13,100
,אלוקים מרפא, אז הוא עובר דרכך
.כמו משה כזה

42
00:03:15,086 --> 00:03:16,698
.והוא כך היה מלמד

43
00:03:17,723 --> 00:03:21,473
.הוא מלמד בסוג של עץ חיים, לא בעץ דעת

44
00:03:21,855 --> 00:03:23,012
?והם כתבו ספרים

45
00:03:23,393 --> 00:03:29,544
,הרי בסוף אתה נכנס היום לישיבה ממוצעת
,כל גדול כזה או אחר

46
00:03:30,273 --> 00:03:32,089
.חסידיו לומדים את הספרים שלו

47
00:03:32,563 --> 00:03:34,975
אנחנו היום נשארנו עם סיפורים
,על הבבא סאלי

48
00:03:35,000 --> 00:03:37,904
?אבל אני זוכה ללמוד את מה שהוא כתב

49
00:03:38,030 --> 00:03:44,596
אבל אתה היום זוכה לראות
שצורת ההוויה

50
00:03:44,630 --> 00:03:47,710
.הרוחנית שלו אוחזת בעם ישראל

51
00:03:47,753 --> 00:03:50,209
.אני אתן לך דוגמה: ל"ג בעומר

52
00:03:51,144 --> 00:03:53,262
אני עוד זוכר את הימים

53
00:03:53,271 --> 00:03:54,740
.של"ג בעומר היה חג של מרוקאים

54
00:03:55,049 --> 00:03:58,618
...בוא נאמר, רבי שמעון היה
?מה זאת אומרת

55
00:03:59,378 --> 00:04:02,904
.כל המרוקאים במדינה התאספו במירון

56
00:04:03,686 --> 00:04:08,276
ואני זוכר שכשאני הייתי בחור ישיבה
,"למדתי ב"מרכז הרב

57
00:04:08,667 --> 00:04:12,033
.אמרו לי: בוא לל"ג בעומר למירון
?אמרתי: מה יש לי לעשות שם

58
00:04:12,166 --> 00:04:14,996
?זה לא בשבילי הזה, כן
.זה לא מתאים לי

59
00:04:16,443 --> 00:04:19,510
:ואבא כל שנה היה אומר לי
?רוצה לבוא איתי למירון

60
00:04:19,593 --> 00:04:21,473
?הוא היה הולך
.כל שנה-

61
00:04:21,926 --> 00:04:23,676
!וואו
.כל שנה-

62
00:04:24,338 --> 00:04:28,064
.אני אומר לו: לא, לא, אבא, לא
.עדיף לי ללמוד דף גמרא כזה

63
00:04:28,104 --> 00:04:30,372
לא אמרתי את המשפט הזה
.אבל זה היה הניגון

64
00:04:31,744 --> 00:04:33,470
אני מתבייש בעצמי שאני מספר לך
,את הסיפור הזה

65
00:04:33,501 --> 00:04:37,280
.סליחה, אבל זה היה הסיפור
.טוב, זה מרגש אותי ממש, אוקיי-

66
00:04:37,316 --> 00:04:38,673
.סיפור אמיתי, ככה היה

67
00:04:40,141 --> 00:04:43,984
,עד ששנה אחת איזה חבר שלי
,דווקא אשכנזי חרדי

68
00:04:44,729 --> 00:04:46,129
?הוא אומר לי: למה אתה לא נוסע למירון

69
00:04:46,824 --> 00:04:50,443
,אמרתי לו: מה יש לי לעשות שם
...עם הדוכנים וכל הזה, וה

70
00:04:50,504 --> 00:04:52,089
.ביטול תורה
.ביטול תורה-

71
00:04:52,403 --> 00:04:55,649
?הוא אמר לי: אתה יודע מה
...תכף אני אסביר לך, סע

72
00:04:55,950 --> 00:04:57,104
.נדבר
.נדבר-

73
00:04:58,301 --> 00:05:01,298
.אמרתי לו: אתה יודע מה? אני השנה נוסע

74
00:05:01,796 --> 00:05:04,633
:אבא שלי אומר לי לפני ל"ג בעומר
.אתה רוצה לבוא? אני אומר לו: כן

75
00:05:05,473 --> 00:05:09,907
אני בא איתו, זה היה לפני
.שהוא היה הרב הראשי

76
00:05:10,852 --> 00:05:16,898
,אנחנו ככה הולכים ברגל
,בדרך עולים, עוברים דרך כל הדוכנים

77
00:05:17,784 --> 00:05:20,430
...ואני מסתכל ככה מהמקום הזה ה

78
00:05:21,600 --> 00:05:25,569
,ואני אומר: מה כל זה שייך לרשב"י
?כל הדוכנים, כל הבאסטות

79
00:05:27,304 --> 00:05:28,473
?בן כמה היית

80
00:05:31,135 --> 00:05:33,212
.לא יודע, 20 ומשהו

81
00:05:34,756 --> 00:05:39,732
:ואז הוא מסתכל עליי ואומר לי
?אולי אתה לא מסתכל נכון

82
00:05:41,950 --> 00:05:45,110
הרגשתי כבר שאני נכנסתי פה
...לאיזושהי פינה

83
00:05:47,033 --> 00:05:48,261
?אני אומר לו: מה הנכון

84
00:05:49,092 --> 00:05:53,630
הוא אומר: אולי תחשוב איזה גדול רשב"י
?שאת כולם הוא מצליח למשוך

85
00:05:54,793 --> 00:06:00,530
אתה מרגיש שזה רגע מכונן כזה בחיים שלך
.שהופכים לך את הראש ב-180 מעלות

86
00:06:00,569 --> 00:06:03,258
.אפרופו הסתכלות שדיברנו עליה
.כן, הסתכלות-

87
00:06:05,092 --> 00:06:09,101
אז ככה, אתה יודע, פתאום אמרתי
,ענווה" לעצמי"

88
00:06:09,163 --> 00:06:11,489
,לא יודע אם אמרתי את המילה
.אבל זו הייתה תחושת הלב

89
00:06:12,292 --> 00:06:14,809
.והתחלתי להסתכל על המציאות בעיניים האלה

90
00:06:15,987 --> 00:06:19,338
,אנחנו עומדים שם על הציון
...אתה פתאום מקבל

91
00:06:21,310 --> 00:06:23,381
,אני לא יודע אפילו איך לומר את זה
,כזה אור גדול

92
00:06:24,701 --> 00:06:26,366
בוא נאמר, מאז לא הייתה שנה

93
00:06:26,378 --> 00:06:28,443
,שפספסתי את רבי שמעון

94
00:06:28,916 --> 00:06:29,914
כשאני בדרך כלל מהדר

95
00:06:29,923 --> 00:06:31,560
.בכל שנה ללכת פעמיים בל"ג בעומר

96
00:06:32,181 --> 00:06:36,541
.שמע, אני אגיד לך בכנות, אותי זה מרגש
,לא הייתי אף פעם בל"ג בעומר ברבי שמעון

97
00:06:36,821 --> 00:06:41,132
,כן הייתי בעשרת ימי תשובה בכותל
.וכן, ואף פעם לא הגעתי לכותל

98
00:06:41,547 --> 00:06:43,236
!אז פעם אחת אני אומר: וואו

99
00:06:45,350 --> 00:06:50,630
,אתה יודע, שמעתי פעם את סיוון רהב מאיר
.איך היא מסקרת את הלוויה של הרב עובדיה

100
00:06:50,649 --> 00:06:53,483
- עכשיו, בגלל שהיא גדלה בעולם
,מכונה חילוני

101
00:06:53,541 --> 00:06:56,836
והיא בעלת תשובה אז היא יודעת להביא
.את שתי הזוויות

102
00:06:57,304 --> 00:07:01,258
היא אומרת: אפשר להסתכל על זה
,כבלגן אחד גדול

103
00:07:01,270 --> 00:07:03,492
,מאות אלפים מגיעים

104
00:07:05,018 --> 00:07:07,846
!ואפשר להסתכל על זה כמאות אלפים מגיעים

105
00:07:08,384 --> 00:07:11,101
...זה וואו, זה
.פינק פלויד" היו פה, לא היה ככה"

106
00:07:11,181 --> 00:07:13,006
?למה אתם רוצים עוד להשוות את זה

107
00:07:14,006 --> 00:07:19,086
,ואני, כשאני מגיע בעשרת ימי תשובה לכותל
,אז אני אומר: וואו, איזו זכות

108
00:07:19,101 --> 00:07:20,907
.זה עשרות אלפים פה

109
00:07:20,916 --> 00:07:23,572
?מצד שני, להגיד לך שזאת חוויה כיפית

110
00:07:23,766 --> 00:07:26,483
?להגיד לך שהלב שלי מתמלא
,הוא מתמלא מהגודל הזה

111
00:07:26,507 --> 00:07:27,996
.אני לא מגיע לכותל

112
00:07:28,169 --> 00:07:32,707
,תן לי את הפינה שלי, לא ברעש השם
.הרבה יותר טוב לי להתפלל ככה

113
00:07:33,009 --> 00:07:38,870
,אבל זה מורכב כי כשהרב היה מגיע לכותל
,לל"ג בעומר, למירון

114
00:07:39,566 --> 00:07:41,707
,אז לימים היו באים איתו אוטובוסים

115
00:07:43,132 --> 00:07:47,243
,וזה היה מורכב מכמה חלקים
,חלק אחד שהוא לומד לבד

116
00:07:47,313 --> 00:07:50,366
,חלק אחד שהוא לומד עם הציבור
.עם אלו שבאו איתו

117
00:07:53,458 --> 00:08:00,661
,היה אז קטע של תפילה שכולם עומדים לידו
,מתפללים יחד איתו

118
00:08:00,833 --> 00:08:03,261
,שקט, כאילו סוג של התבודדות כזאת

119
00:08:03,310 --> 00:08:04,550
...בתוך כל ה

120
00:08:05,380 --> 00:08:07,966
...אחר כך היו שם ריקודים, שזה היה

121
00:08:09,615 --> 00:08:10,427
.אי אפשר בכלל לתאר

122
00:08:10,890 --> 00:08:14,015
.אני מנסה ככה... רק נזכר, אני כבר עף

123
00:08:14,290 --> 00:08:21,184
,רוקדים, כל האנשים - דתיים, חיילים
,חרדים, חילונים, כל מי שהיה שם

124
00:08:21,920 --> 00:08:23,273
.ושמחה עצומה

125
00:08:24,880 --> 00:08:30,360
...וכל המכלול הזה, אתה פתאום מקבל
.בתוכך אתה חווה משהו

126
00:08:30,938 --> 00:08:34,923
אף אחד לא הסביר לך
?איזה פירוש בהדרא, כן

127
00:08:34,960 --> 00:08:39,172
...כן, זו השפעה סגולית, כאילו היא לא
.עץ חיים, אתה חווה-

128
00:08:40,901 --> 00:08:46,300
.ומי שעסק הרבה בזה זה הבבא סאלי

129
00:08:46,338 --> 00:08:48,191
,עכשיו, היום, תלך לשם

130
00:08:48,642 --> 00:08:51,342
,לקחו אותו האשכנזים
.את רבי שמעון

131
00:08:52,830 --> 00:08:54,264
?מה זאת אומרת לקחו אותו האשכנזים

132
00:08:54,640 --> 00:08:55,689
.זה לא נכון שלקחו אותו האשכנזים

133
00:08:55,713 --> 00:09:01,886
הם הבינו את המשמעות
?של לחוות קדושה, כן

134
00:09:01,913 --> 00:09:05,430
,והיה להם את זה, זה לא שלא היה
,אצל הבעל שם טוב ותלמידיו, ודאי שהיה

135
00:09:05,575 --> 00:09:07,510
.והנה פה, יש לך אפשרות לחוות קדושה

136
00:09:10,141 --> 00:09:13,692
,פעם שאלתי את הרב ערן טמיר
,"למדתי תקופה ב"מכון מאיר

137
00:09:13,753 --> 00:09:16,673
ושאלתי אותו... היה בינינו
איזה פינג פונג של ראש כזה

138
00:09:16,701 --> 00:09:21,566
:של שיח שכלתני, ואז אמרתי לו
.מה, אבל להביא את זה, זה רגש

139
00:09:21,593 --> 00:09:23,781
?כאילו, מה הקשר לשים פה רגש

140
00:09:23,800 --> 00:09:25,610
?אז הוא אומר לי: מאיפה אתה

141
00:09:26,147 --> 00:09:27,843
.אז אמרתי לו: אני נולדתי בארץ

142
00:09:27,873 --> 00:09:29,501
?מאיפה ההורים שלך
.מרוקאים-

143
00:09:29,553 --> 00:09:31,034
!אז הוא אומר לי: אז תביא רגש

144
00:09:31,760 --> 00:09:36,593
באיזה עולם להביא רגש
?זה הפך להיות אנטי לשכל

145
00:09:37,612 --> 00:09:41,489
...אש בוערת היא צריכה להיות
?ברור, מה זה-

146
00:09:41,649 --> 00:09:47,320
,הרמב"ם בהלכות תשובה, שמונה פרקים
הוא אומר: הנפש של אדם מורכבת

147
00:09:47,929 --> 00:09:50,636
.מרגש, שכל, רצון ודמיון

148
00:09:50,963 --> 00:09:54,412
והפילוסופים אומרים שאלה
,ארבעה חלקים שונים

149
00:09:54,978 --> 00:09:57,698
.וכל החידוש של הרמב"ם - שזה דבר אחד

150
00:09:59,209 --> 00:10:02,529
?אז מה החידוש? מה זה, סמנטיקה

151
00:10:03,160 --> 00:10:09,538
,הוא אומר: לא, אדם בריא
,יש לו רגש הכי חם

152
00:10:09,753 --> 00:10:15,243
,ושכל הכי קר, ורצון הכי בוער
,ודמיון הכי מפותח

153
00:10:16,076 --> 00:10:20,095
,וכולם בחפיפה אחת
.לא שכל אחד מושך לכיוון אחר

154
00:10:20,446 --> 00:10:22,421
.אז אתה בן אדם
.מייצרים מציאות שלמה-

155
00:10:22,473 --> 00:10:23,612
.בדיוק, מציאות שלמה

156
00:10:23,858 --> 00:10:25,947
.אתה לא יכול לבנות בדמיון

157
00:10:26,513 --> 00:10:28,895
,אבל דמיון צריך להיות עם שכל
...אחרת אתה תיפול מה

158
00:10:28,907 --> 00:10:32,624
.אתה תחשוב שאתה סופרמן
.וזה אולי סוד קיבוץ הגלויות-

159
00:10:32,643 --> 00:10:33,455
.לגמרי

160
00:10:33,803 --> 00:10:38,243
קיבוץ הגלויות פה אולי חושף באומה
את כל מה שיכול להיות שהיה קיים

161
00:10:38,295 --> 00:10:43,301
...אצל כל פלח
.ברור, הרי זה בדיוק מה שאומר יחזקאל-

162
00:10:43,732 --> 00:10:46,450
הוא הרי משווה
?את קיבוץ הגלויות לבן אדם, נכון

163
00:10:47,129 --> 00:10:49,283
,שיש לו הרבה עצמות שהתפזרו

164
00:10:49,489 --> 00:10:51,726
והקב"ה לוקח את כל העצמות

165
00:10:52,132 --> 00:10:54,926
ומסדר אותן ככה בתבנית

166
00:10:55,744 --> 00:10:59,630
.וקורם עור וגידים ובשר ונופח רוח חיים

167
00:10:59,646 --> 00:11:00,956
.וזה עם ישראל

168
00:11:02,196 --> 00:11:08,138
וזו בדיוק הנקודה לקחת את החלק של יהודה
.ושל יוסף, והיו לאחד בידיך

169
00:11:08,550 --> 00:11:13,646
...ואז אתה בונה את עם ישראל

170
00:11:13,824 --> 00:11:18,206
,אז אם כן, אין קול שמושמע היום
.שנכון להתעלם ממנו

171
00:11:18,326 --> 00:11:21,227
זאת אומרת, אין קול שאתה יכול לפתוח
מעל דפי עיתון כזה או אחר

172
00:11:21,236 --> 00:11:23,560
ולבוא ולהגיד: אני מבטל לגמרי
.את הקול הזה

173
00:11:23,606 --> 00:11:29,732
זאת אומרת, יש מקום לכל קול שמושמע
,כי אולי הוא חושף זרת, אצבע חדשה

174
00:11:29,821 --> 00:11:31,732
.אוזן, אף, עיניים

175
00:11:32,664 --> 00:11:34,230
.חוץ מקול ששולל

176
00:11:35,889 --> 00:11:40,313
קול שבא לשלול או לבוז או לזלזל
.הוא לא נכון

177
00:11:40,984 --> 00:11:46,692
חכמינו אמרו שזה היה הקול של עשיו
...או של המן, "ויבז בעיניו" או

178
00:11:47,350 --> 00:11:48,612
."ויבז עשיו את הבכורה"

179
00:11:49,449 --> 00:11:57,290
שזה דבר שהוא מסוכן, צריך להיזהר
.מהתחושה המזלזלת

180
00:11:59,815 --> 00:12:02,809
,אנחנו מדברים על ל"ג בעומר
ל"ג בעומר זה בנוי על זה

181
00:12:02,907 --> 00:12:04,390
.שמכבדים אחד את השני

182
00:12:04,415 --> 00:12:08,673
,רבי יהודה ורבי שמעון
.הלכתית הם שני עולמות

183
00:12:08,701 --> 00:12:12,153
,שני מבטים שונים, שתי תפיסות

184
00:12:12,600 --> 00:12:18,150
ושניהם תלמידי רבי עקיבא
.ושניהם הולכים יחד לכל אורך הש"ס

185
00:12:18,452 --> 00:12:19,230
?נכון

186
00:12:20,052 --> 00:12:22,316
רבי מאיר, חכמים לא יכלו לעמוד
,על סוף דעתו

187
00:12:22,676 --> 00:12:25,723
,מי אלה חכמים? חברים שלו
.לא יכלו לעמוד על סוף דעתו

188
00:12:25,775 --> 00:12:29,655
אבל הוא חלק מאותה חבורה
.שהם בונים את עולם התורה

189
00:12:30,930 --> 00:12:33,495
,אם תיקח את צפת
,יש לך את האר"י ז"ל ואת רבי יוסף קארו

190
00:12:33,516 --> 00:12:39,458
.שכל אחד מבטא אור אחר בתורה

191
00:12:40,381 --> 00:12:45,095
וכל אחד מבין שאם אתה לא לוקח
.את שניהם יחד, שום דבר לא זז

192
00:12:46,587 --> 00:12:48,929
.ורק שניהם יחד עושים לך תורה שלמה

193
00:12:49,810 --> 00:12:54,316
זו תורה של האר"י
,שכולה פנימיות ונשמה ועץ חיים וכולי

194
00:12:54,356 --> 00:12:57,110
ותורה של שולחן ערוך
,שכולה סעיפים וסימנים וכולי

195
00:12:58,018 --> 00:12:58,870
.וביחד

196
00:12:59,140 --> 00:13:00,189
.לכן הם היו מחותנים

197
00:13:05,369 --> 00:13:07,843
,אני גדלתי בבית ממלכתי-דתי, ציונית דתית

198
00:13:07,867 --> 00:13:12,430
אבל לא הנחתי ציצית
.לאורך כל שנות הבגרות

199
00:13:12,467 --> 00:13:17,141
,אחרי הצבא הלכתי ללמוד בישיבה
ואני זוכר שבאחת השאלות

200
00:13:18,624 --> 00:13:23,652
,כשדיברתי על מצוות ציצית
:אז ענה לי אחד הרבנים

201
00:13:24,323 --> 00:13:27,153
,זה בסדר, תהליך התשובה הוא ארוך
,אז לא הנחת ציצית

202
00:13:27,193 --> 00:13:29,249
אחר כך אתה הנחת ציצית
,אבל עם פתילים בפנים

203
00:13:29,286 --> 00:13:31,590
.ובעתיד תניח ציצית עם פתילים בחוץ

204
00:13:32,658 --> 00:13:38,458
,ורק כשהתחלתי ללמוד את מסורת אבותיי
.הבנתי שציצית צריכה להיות בפנים

205
00:13:38,498 --> 00:13:39,569
.ככה אני נוהג

206
00:13:40,390 --> 00:13:42,098
,אבל זה פגע בי כשהבנתי את זה

207
00:13:42,689 --> 00:13:48,713
,כי כנראה שלתפיסת אותו רב
.מזרחי זה בדרך לאשכנזי

208
00:13:49,138 --> 00:13:50,110
,זה שדרוג

209
00:13:50,209 --> 00:13:52,184
,אשכנזי זה שדרוג של מזרחי, כנראה

210
00:13:52,230 --> 00:13:57,750
,כי אם עדות המזרח נהגו להכניס ציציות
,ורק אם ממש תחזור בתשובה תזכה להוציא אותן

211
00:13:59,040 --> 00:14:01,184
...אז אני כנראה במקום בדרך ל

212
00:14:02,723 --> 00:14:03,941
...תראה, זה

213
00:14:05,153 --> 00:14:06,784
כולנו מכירים את הסיפור בגמרא

214
00:14:06,830 --> 00:14:10,452
."על זה שאמר "ייתי ולא אחמיניה

215
00:14:10,560 --> 00:14:12,181
,יבוא המשיח, אני לא רוצה להיות שם

216
00:14:13,516 --> 00:14:16,630
.כי זה לא תהליך פשוט

217
00:14:17,150 --> 00:14:21,147
.אני אספר לך סיפורים מזעזעים

218
00:14:21,212 --> 00:14:26,535
,כשאני הייתי בשלומי, הייתי רב בשלומי
,התחלתי לפני שבאתי לצפת

219
00:14:26,864 --> 00:14:33,258
,שלומי זה 97 אחוז מרוקאים
שלושה אחוז תוניסאים

220
00:14:34,258 --> 00:14:36,421
.ושתי משפחות אשכנזיות

221
00:14:36,772 --> 00:14:38,073
?מי היה ראש המועצה

222
00:14:38,304 --> 00:14:39,584
.אשכנזי
.ברור-

223
00:14:41,735 --> 00:14:43,009
?אתה נעלב, לא

224
00:14:43,944 --> 00:14:45,643
?מה זה? כאילו, איך זה

225
00:14:47,981 --> 00:14:53,258
והתשובה היא, אפשר להיעלב
או להתבכיין אפילו

226
00:14:54,790 --> 00:14:59,461
,ולהרגיש מתוסכל, אפילו מנוצל
.וכל הסיפורים, סאלח שבתי, וכולי

227
00:15:00,360 --> 00:15:05,781
,אבל לימים, אמרתי, זה לא המקום להתרגז
.זה המקום להבין

228
00:15:05,833 --> 00:15:13,763
זאת אומרת, כדי להיות מלך
.לקחו את משה ושמו אותו בבית פרעה

229
00:15:14,541 --> 00:15:16,436
.בוא נאמר, צניעות לא הייתה שם

230
00:15:17,886 --> 00:15:21,233
אבל אם מייעדים אותו להיות
,מנהיגם של ישראל

231
00:15:21,292 --> 00:15:23,624
.אז שמים אותו במקום שבו לומדים מלוכה

232
00:15:24,233 --> 00:15:27,864
נחמיה, בשביל להיות מנהיגם של ישראל
,בהקמת בית שני

233
00:15:28,138 --> 00:15:30,040
.גדל בבית של ארתחשסתא

234
00:15:31,073 --> 00:15:34,975
צנוע לא היה שם, פסוקים מפורשים אומרים
.שזה לא היה צנוע שם

235
00:15:35,504 --> 00:15:40,815
...אבל אם רוצים להקים מישהו עם נפש של
,נפש גבוהה לצורך העניין

236
00:15:41,390 --> 00:15:43,178
.מגדלים אותו במקום של מלכות

237
00:15:45,110 --> 00:15:51,578
,בוא נאמר, באירופה הייתה מלכות
?כבשו את העולם, מה לעשות

238
00:15:52,384 --> 00:15:57,818
,אז מי שלמד שם יודע איך להנהיג
.יודע לנהל מדינה

239
00:15:59,840 --> 00:16:02,132
.זה מעליב? בטח

240
00:16:03,667 --> 00:16:06,412
.אבל זה בכלל לא רלוונטי

241
00:16:07,418 --> 00:16:11,698
.אז עוצמות ומלוכה של הנהגה ילמדו משם

242
00:16:12,347 --> 00:16:13,803
.זה תמיד יהיה ככה? לא

243
00:16:14,630 --> 00:16:16,070
יש איזה תהליך שבו אנחנו לומדים

244
00:16:16,083 --> 00:16:21,255
...ואתה מצמיח בתוכך את הכוח שירשת

245
00:16:21,267 --> 00:16:23,956
,אתה רואה שהדרך הנעימה לא הלכה

246
00:16:23,993 --> 00:16:28,249
,"כשגולדה קראה לאלה "לא נחמדים
,אולי היה צריך לא להיות נחמדים

247
00:16:28,283 --> 00:16:31,520
אולי היה צריך להפוך שולחן
,פעם אחת ולתמיד

248
00:16:31,547 --> 00:16:34,692
.כדי שיהיה מקום לשבת סביב השולחן הזה

249
00:16:34,763 --> 00:16:39,310
כי הנה, אתה רואה שבסוף בסוף
,כשרוצים לביים סרט

250
00:16:39,363 --> 00:16:46,080
אז לוקחים את המזרחי כערס
.ואת האשכנזי כבכיר

251
00:16:46,504 --> 00:16:48,621
עכשיו, זה גם זולג
.לעולם התורה, לדעתי

252
00:16:48,658 --> 00:16:53,061
ההוכחה הפשוטה, אתה רואה חבר'ה
,מאחינו החרדים, אני אומר את זה במפורש

253
00:16:53,123 --> 00:16:57,695
.ששולחים את הילדים שלהם לישיבות אשכנזיות
.הם בעצמם לא מאמינים בזה, כנראה

254
00:16:59,092 --> 00:17:03,560
אתה מדבר על תהליך
,שאנחנו מכירים אותו, כולנו חווים אותו

255
00:17:03,624 --> 00:17:05,449
.גם את החלקים הפחות נעימים שלו

256
00:17:06,492 --> 00:17:08,467
אבל זה תהליך שאנחנו יודעים
איפה הוא מתחיל

257
00:17:08,486 --> 00:17:09,430
,וגם יודעים איפה הוא מסתיים

258
00:17:09,473 --> 00:17:14,406
והוא לא פותר אותנו בגלל שאנחנו יודעים
.שזה כך יקרה, לעמוד שלובי זרוע

259
00:17:15,153 --> 00:17:21,603
,אבל זה תהליך של חיבור, כואב אולי
,זה לא פשוט, זה ניתוח כואב

260
00:17:22,240 --> 00:17:25,892
,אבל זה ניתוח שהוא, בסופו של דבר
אתה רואה שהוא מתרקם

261
00:17:25,923 --> 00:17:31,926
,בתוך החברה הישראלית וכולם הופכים להיות
כולנו, גם אנחנו שבאנו מבית ספרדי

262
00:17:32,209 --> 00:17:35,000
,יש בתוכנו את שני החלקים
וגם אלה שבאו מבית אשכנזי

263
00:17:35,040 --> 00:17:36,424
.יש בתוכם את שני החלקים

264
00:17:36,932 --> 00:17:40,021
והילדים, הם בכלל אפילו לא יודעים
.אם הם ספרדים או אשכנזים

265
00:17:40,107 --> 00:17:41,280
?הם... ברוך השם, כן

266
00:17:42,344 --> 00:17:43,455
?ומה זה לא יודעים

267
00:17:44,436 --> 00:17:49,495
,זה לא שזה מטושטש להם
.הם מכילים בתוך הנפש את שני החלקים

268
00:17:50,073 --> 00:17:55,867
מה הרב עושה היום ממרומי תפקידו
?כדי לתבוע את המגמה הזאת

269
00:17:55,904 --> 00:18:01,243
,אמרת: לא נכון לשבת בחיבוק ידיים
.גם לא ללכת למלחמה, אבל כן לקדם

270
00:18:01,516 --> 00:18:05,006
מה אתה מרגיש שאתה עושה
?כדי שהמציאות הזאת תגיע לכדי השלמה

271
00:18:05,043 --> 00:18:11,833
אני חושב שהעוצמות של שני הצדדים
.צריכות לבוא יחד

272
00:18:12,904 --> 00:18:18,387
לא כמו שקרה בחלקים מסוימים
,שאחת ביטלה או רמסה את השנייה

273
00:18:20,215 --> 00:18:23,172
,וכשזה בא ביחד, זה מעצים
.ואני מלמד את זה

274
00:18:23,227 --> 00:18:27,150
...אני למשל, מלמד באופן טבעי, לא כאילו

275
00:18:27,898 --> 00:18:31,033
.גם חושב על זה אבל בחיים זה זורם לי

276
00:18:33,043 --> 00:18:37,846
,גם סיפורים של הבבא סאלי
.ולא רק לקהל מרוקאי, לכל קהל

277
00:18:38,215 --> 00:18:42,563
.וגם סיפורים של גדולי החסידות
.ולא רק לקהל חסידי, לכולם-

278
00:18:42,600 --> 00:18:43,698
.ולא רק לקהל חסידי

279
00:18:44,156 --> 00:18:48,187
?ובשולחן שבת, איך אני אדבר בדיוק

280
00:18:48,809 --> 00:18:51,166
?ולחתנים ולכלות שלי, איך אני אדבר בדיוק

281
00:18:51,940 --> 00:18:53,018
?ולאשתי, איך אני אדבר בדיוק

282
00:18:53,086 --> 00:18:55,126
,אנחנו כולנו, אני מרגיש בעצמי

283
00:18:55,175 --> 00:18:56,772
...לא שאני מה

284
00:18:57,652 --> 00:19:01,175
,בזהות שלי, הזהות שלי, אני מבחינתי

285
00:19:03,073 --> 00:19:06,166
כמו שחייב אדם לראות את עצמו
,כאילו הוא יצא ממצרים

286
00:19:06,870 --> 00:19:08,701
חייב אדם לראות את עצמו
.כאילו הוא היה בשואה

287
00:19:10,027 --> 00:19:11,452
.זה בכלל לא משנה מאיפה באת

288
00:19:12,203 --> 00:19:14,440
חייב אדם לראות את עצמו
כאילו הוא תלמיד של הבבא סאלי

289
00:19:14,492 --> 00:19:15,981
.וזה לא משנה איפה גדלת

290
00:19:17,049 --> 00:19:20,126
וכל אחד חייב לראות את עצמו
כאילו הוא שייך לבעל שם טוב

291
00:19:20,215 --> 00:19:24,873
ושייך לאר"י הקדוש ושייך לרבי יוסף קארו
.ושייך לכל הצדיקים האלה

292
00:19:24,880 --> 00:19:27,950
?ולרמב"ם... מה, הרמב"ם הוא ספרדי
?רבי יוסף קארו הוא ספרדי

293
00:19:27,969 --> 00:19:33,061
?והאר"י הוא אשכנזי? מה השטויות
.זה מוחין דקטנות לגמרי

294
00:19:35,443 --> 00:19:36,964
,וזה, תהליך הגאולה

295
00:19:36,973 --> 00:19:38,482
,זה בדיוק כמו שאמר יחזקאל

296
00:19:38,483 --> 00:19:41,375
לקחת את עץ יהודה ואת עץ אפרים

297
00:19:41,692 --> 00:19:43,160
.ולחבר אותם

298
00:19:43,658 --> 00:19:45,630
וזה לא כמו שחושבים שאתה לוקח כמו נגר

299
00:19:45,700 --> 00:19:47,372
,שתי חתיכות עץ ושם דבק מגע

300
00:19:48,147 --> 00:19:53,353
זה כמו שחקלאי פיקח

301
00:19:53,867 --> 00:19:55,784
,לוקח עץ, מרכיב על עץ

302
00:19:55,898 --> 00:19:57,169
.יוצאים לך הפירות הכי טובים

303
00:19:58,412 --> 00:19:59,541
.היו לאחד בידיך

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה