הרב פסח קראהן

הרב פסח קראון - לשנות את חודש אלול

הרב פסח קראהן

נסתכל אחורה על השנה שעברה - האם עשינו חסד כמו שצריך? האם התפללנו מספיק? הרב פסח קראון בהרצאה מרתקת על הצעד הראשון שעלינו לקחת כדי להתעלות ולהתחזק באלול הזה, ונזכה לקנות עולמנו בשעה אחת