הרב שלמה לוינשטיין

פנינים מתוך פרשת כי תצא - הרב שלמה לוינשטיין

הרב שלמה לוינשטיין

הרב שלמה לוינשטיין בפנינים ווארטים מתוך פרשת השבוע - פרשת כי תצא