הרב ברוך רוזנבלום

המשיח וערי המקלט - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

מתי משה רבנו שר ומדוע? למה מקבלים הכהנים מתנות כהונה? ומדוע יבנה המשיח עוד 15 ערי מקלט?