הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת - לראות את הטוב שבאחרים

הרב יוסף בן פורת

מדוע אנשים נוטים לבקר אחד את השני? האם ההסתכלות על החסרונות נכונה עפ"י התורה? הרב בן פורת על חשיבות ראיית המעלות החיוביות בבני אדם אחרים