בדרך אל הגאולה - עודד הרוש בשיחה אישית עם הרב שמואל אליהו

ערוץ הידברות

מהי גאולה וכיצד היא תהיה שלמה? כיצד מצפים לישועה שלא חווינו מעולם? מה באמת עומד להתרחש בה, ומה החלק שלנו בתהליך שבה היא מתממשת? עודד הרוש מארח את הרב שמואל אליהו לשיחת מעמיקה על גאולה, והרבה מעבר

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,061 --> 00:00:02,787
,דווקא בציון הזה של התנא הקדוש

2
00:00:03,172 --> 00:00:07,904
זה אולי המקום המתאים ביותר
לפגוש את הרב שמואל אליהו שליט"א

3
00:00:08,840 --> 00:00:11,624
.לשיחה על הגאולה השלמה

4
00:00:12,320 --> 00:00:15,202
?מה זו גאולה? מה זו שלמה
?איך היא נראית

5
00:00:15,451 --> 00:00:18,643
,יש כאלה שטוענים שאנחנו חווים אותה
.יש כאלה שאולי לא

6
00:00:19,270 --> 00:00:21,544
?שאלות גדולות, איך זה אמור להיראות

7
00:00:21,750 --> 00:00:23,290
?מה קורה בימים אלה

8
00:00:23,916 --> 00:00:26,510
.קורה משהו, בטוח שגם אתם מרגישים

9
00:00:27,572 --> 00:00:29,200
,בואו נראה לאן תיקח אותנו השיחה הזאת

10
00:00:29,433 --> 00:00:31,984
.בטוח שלמקומות גבוהים

11
00:01:08,096 --> 00:01:09,909
?טוב, הרב, איפה אנחנו נמצאים

12
00:01:13,464 --> 00:01:15,412
אני פעם ראשונה פה
.אז אני בטח צריך הסבר

13
00:01:16,621 --> 00:01:19,406
,זה הציון של רבי יהודה בר עילאי
.רבי יהודה

14
00:01:19,452 --> 00:01:21,470
,כל מה שמופיע בזוהר

15
00:01:21,479 --> 00:01:22,987
,"במשנה, במדרש "רבי יהודה

16
00:01:23,120 --> 00:01:25,216
,סתם "רבי יהודה" זה רבי יהודה בר עילאי

17
00:01:26,788 --> 00:01:28,636
.אחד מחמשת התלמידים של רבי עקיבא

18
00:01:28,741 --> 00:01:31,492
,החברותא של רשב"י, של רבי מאיר
,של רבי יוסי

19
00:01:32,356 --> 00:01:37,713
.הוא אחד מחמשת התלמידים של רבי עקיבא
.כל הזוהר מלא ממנו

20
00:01:38,203 --> 00:01:41,092
,לא רק המשניות
"מלאכה שאינה צריכה לגופה"

21
00:01:41,809 --> 00:01:42,880
."ו"דבר שאינו מתכוון

22
00:01:44,633 --> 00:01:45,680
?מתי הוא נפטר

23
00:01:46,520 --> 00:01:50,772
.זה משהו כמו 1,800, 1,900 שנה
.וואו-

24
00:01:52,338 --> 00:01:56,720
אתה יודע, הפלא הגדול
שכשרבי יהודה בזוהר מדבר על הגאולה

25
00:01:57,843 --> 00:02:01,400
הוא מתאר את ימינו
.בדיוק במציאות כמו שהיא

26
00:02:03,972 --> 00:02:05,873
הוא מצייר לך את החיים שלנו
.כמות שהם היום

27
00:02:06,467 --> 00:02:10,323
...זה מדהים. מדהים. אני
...לצד המורכבות וה-

28
00:02:10,610 --> 00:02:20,003
,המורכבות, "החוצפה ישגה" מצד אחד
."עם ה"ארץ תיתן פריה בעין יפה

29
00:02:20,030 --> 00:02:22,230
.שדיברנו בפרקים הקודמים
.כן, כן-

30
00:02:23,520 --> 00:02:24,793
.והוא רואה את זה כבר אז

31
00:02:26,350 --> 00:02:30,427
:הוא לא נביא, אבל חכמינו אמרו
?למה חכם עדיף מנביא

32
00:02:30,450 --> 00:02:36,243
כי הוא לוקח את הנבואות והוא מסתכל עליהן
.והוא מסתכל איתן על המציאות

33
00:02:36,250 --> 00:02:38,972
אתה יודע, לפעמים יש אנשים
שמדמיינים את הגאולה

34
00:02:39,021 --> 00:02:40,190
.לא מה שהיא באמת

35
00:02:41,258 --> 00:02:42,529
?הו, מה היא באמת

36
00:02:43,218 --> 00:02:45,744
...הו
.לשם כך התכנסנו-

37
00:02:45,756 --> 00:02:46,824
.בשביל זה המציאו את התנ"ך

38
00:02:48,363 --> 00:02:54,250
התנ"ך מלא נבואות שמדברות
,על איך תיראה אחרית הימים

39
00:02:55,538 --> 00:02:59,950
,ואם אתה נצמד לנבואות כמו שהן כתובות
,לא כמו שאתה מדמיין

40
00:03:00,569 --> 00:03:02,600
,אין לך שום תירוץ
.אתה רואה את זה עין בעין

41
00:03:04,018 --> 00:03:04,603
.עין בעין

42
00:03:06,489 --> 00:03:08,960
כתוב בגמרא שאחת השאלות
,ששואלים את האדם כשהוא מגיע לשמיים

43
00:03:09,003 --> 00:03:10,141
.זה האם ציפית לישועה

44
00:03:11,566 --> 00:03:14,686
,זה תמיד מעניין אותי
,כל כך בא לי להגיד כן

45
00:03:15,249 --> 00:03:19,080
.אני רק לא יודע אולי למה אני מצפה
.הו, בשביל זה המציאו את רש"י-

46
00:03:19,796 --> 00:03:26,320
:ורש"י אומר לך בדברי הנביאים
."ואומר הר"ן שיתקיימו בימיך"

47
00:03:27,609 --> 00:03:31,313
זאת אומרת, תראה מה כתבו הנביאים
.ותראה אם זה מתקיים בימיך

48
00:03:32,646 --> 00:03:37,089
אז למשל, הנביאים דיברו על
,'בונה ירושלים ה"

49
00:03:37,867 --> 00:03:42,070
,נדחי ישראל ייכנס"
."הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם

50
00:03:42,892 --> 00:03:44,082
.זו דוגמה אחת, יש עוד הרבה

51
00:03:45,104 --> 00:03:47,270
,אומרים לך הנביאים: בניין ירושלים

52
00:03:48,298 --> 00:03:49,381
?קרה בימיי

53
00:03:50,913 --> 00:03:55,941
לפני 100 שנה היו בירושלים
,עשר, 20 אלף יהודים

54
00:03:56,018 --> 00:03:58,530
היום יש בירושלים למעלה
.מחצי מיליון יהודים

55
00:03:59,015 --> 00:04:00,620
,רגע, שנייה, יש פה משהו שלא ברור לי

56
00:04:00,966 --> 00:04:03,950
אני ברוך השם זוכה לראות שבניין ירושלים
.קורה בימיי

57
00:04:05,935 --> 00:04:06,907
.בשלבים כמובן

58
00:04:07,286 --> 00:04:10,938
סבא שלי שקבור במרוקו
.לא זכה לראות את זה

59
00:04:11,301 --> 00:04:13,730
?מה הוא היה צריך לענות
?"לא ראיתי בימיי"

60
00:04:14,246 --> 00:04:19,236
סבא שלך אבל זכה לראות
את רבי יעקב אבוחצירא

61
00:04:19,953 --> 00:04:23,267
שעולה לארץ ישראל ומתחיל כבר תהליך
.של עלייה לארץ

62
00:04:23,307 --> 00:04:28,018
זאת אומרת, יש ציפייה מכל פרט
.כל הזמן לקשור את המגמות לישועה

63
00:04:28,547 --> 00:04:31,298
אני אשאל את עצמי מה אני הייתי עושה
.לפני 500 שנה? לא יודע

64
00:04:31,790 --> 00:04:34,990
אבל אם אתה מסתכל על ה-100, 200
,שנים האחרונות

65
00:04:35,052 --> 00:04:36,153
.אתה יכול לראות דברים מדהימים

66
00:04:36,372 --> 00:04:45,655
,למשל, לפני 100 שנה, סבא שלך
,היו יהודים בארץ ישראל - 54,000 יהודים

67
00:04:46,169 --> 00:04:48,410
.שזה באחוזים חצי אחוז מעם ישראל

68
00:04:50,061 --> 00:04:54,307
,אם אתה משווה את זה נגיד ל-100 שנה קודם
,שהיו רק 5,000 יהודים

69
00:04:54,907 --> 00:04:59,020
.וואו! מ-5,000 ל... פי 10, 54 אלף

70
00:05:00,181 --> 00:05:01,280
.התקדמות מדהימה

71
00:05:02,055 --> 00:05:06,450
.לא היו יהודים גרים מחוץ לחומות
:הנה, אומר הנביא יחזקאל

72
00:05:06,624 --> 00:05:09,380
פרזות תשב ירושלים"
,"מרוב אדם ובהמה בתוכה

73
00:05:09,809 --> 00:05:13,510
.הנה, יוצאים יהודים מחוץ לחומות, פרזות

74
00:05:15,052 --> 00:05:16,978
.שזה פלא כי צפוף בירושלים

75
00:05:18,120 --> 00:05:22,212
דברו על שהשם ייקח את עמק הכור
.לפתח תקווה

76
00:05:22,760 --> 00:05:26,209
הנה, הביצות של עמק הכור
,הפכו להיות פתח תקווה

77
00:05:26,295 --> 00:05:27,344
.נבנתה פתח תקווה

78
00:05:27,363 --> 00:05:32,043
,זאת אומרת שלצפות לישועה
.מה שזה אומר, זה תסתכל על חצי הכוס המלאה

79
00:05:32,667 --> 00:05:33,190
.בוודאי

80
00:05:33,283 --> 00:05:37,304
,או נשדרג את זה עוד יותר
.תהיה ער למגמות החיוביות

81
00:05:37,781 --> 00:05:39,750
,אבל זה מאוד כולל

82
00:05:40,483 --> 00:05:43,255
,אם אתה מסתכל על הצד הממשי
,אז רבנו אומר לך

83
00:05:43,810 --> 00:05:46,304
,תסתכל בדיוק מה אמרו הנביאים

84
00:05:47,080 --> 00:05:48,550
?איך הם תיארו את הגאולה

85
00:05:48,744 --> 00:05:53,120
:כשהתורה מתארת את הגאולה, היא אומרת לך
ושב ה' את שבותך ורחמך"

86
00:05:53,609 --> 00:05:58,092
ושב וקבצך מכל העמים"
."אשר הפיצך ה' אלוקיך שמה

87
00:05:58,200 --> 00:06:02,495
- "אם יהיה נדחך בקצה השמיים"
,אוסטרליה, ניו-זילנד, קצה השמיים

88
00:06:02,880 --> 00:06:05,683
,משם יקבצך ה' אלוקיך, משם יקחך"

89
00:06:06,163 --> 00:06:10,030
,והביאך לארץ אשר ירשו אבותיך"
ותכבוש אותה וירשתה

90
00:06:11,049 --> 00:06:14,160
,והיטיבך", השם נותן לך שפע כלכלי"
,שפע חקלאי

91
00:06:15,775 --> 00:06:18,520
.והרבך מאבותיך", יהיה לך פיריון גדול"

92
00:06:18,978 --> 00:06:22,932
הפסוק אומר: "ושמחת בכל הטוב
."אשר נתן לך ה' אלוקיך ולביתך

93
00:06:24,261 --> 00:06:25,944
...יש מצווה להסתכל על ה

94
00:06:26,206 --> 00:06:31,092
כשאתה מביא ביכורים, אתה מביא
?לבית המקדש שבעת המינים, כן

95
00:06:31,180 --> 00:06:35,353
,תאנה שביכרה וכולי
,ואתה אומר לקב"ה תודה רבה

96
00:06:35,424 --> 00:06:38,969
"...ארמי אובד אבי וירד מצרימה"
אתה מתחיל לספר את הסיפור מיעקב אבינו

97
00:06:40,040 --> 00:06:43,984
:ויציאת מצרים אתה מספר, ואתה אומר
...ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה לפני"

98
00:06:44,295 --> 00:06:49,446
:ושמחת בכל הטוב", אומר לך הקב"ה"
.תשמח בטוב שיש, אל תחפש את השלילה

99
00:06:50,009 --> 00:06:51,846
אנחנו נמצאים בציון
.של רבי יהודה בר עילאי

100
00:06:52,695 --> 00:06:57,249
רבי יהודה בר עילאי חי בדור
.הכי קשה לעם ישראל

101
00:06:57,612 --> 00:07:00,329
...הכי קשה, זה דור שהכי
.חורבן בית. מה, זה מרד בר כוכבא-

102
00:07:00,360 --> 00:07:03,726
,חורבן הבית, מרד בר כוכבא
.גזירות אדריאנוס

103
00:07:04,760 --> 00:07:10,870
הגמרא מספרת עליו שהוא היה הולך ברחוב
,עם פנים מאירות. פנים מאירות

104
00:07:11,510 --> 00:07:14,280
שהגמרא אומרת שכל מי שהיה רואה אותו
:היה אומר לו, רבי טרפון היה אומר לו

105
00:07:14,304 --> 00:07:15,233
?למה פניך מאירות

106
00:07:15,330 --> 00:07:18,212
:איזו מטרוניתא אחת אומרת לו
?למה פניך מאירות

107
00:07:18,301 --> 00:07:19,781
...מה, אתה מלווה בריבית? אתה

108
00:07:20,310 --> 00:07:22,443
:רואה אותו איזה גוי, אומר לו
?למה פניך מאירות

109
00:07:23,344 --> 00:07:24,972
?מאיפה הפנים האלה, המאירות, מגיעות

110
00:07:27,003 --> 00:07:30,233
,מתוך אמונה
,כמו הרב שלו, רבי עקיבא

111
00:07:30,575 --> 00:07:34,947
.כשהוא רואה שועלים והוא צוחק
!מה אתה צוחק? שועלים בקודש הקודשים

112
00:07:35,196 --> 00:07:37,775
הוא אומר: אני רואה שילדים משחקים
.ברחובות ירושלים

113
00:07:39,153 --> 00:07:45,870
הם רואים... הם יושבים בשיא הגלות
.ורואים את הטוב בתוך השועל

114
00:07:45,944 --> 00:07:47,535
.הם רואים את הטוב בתוך המציאות

115
00:07:48,489 --> 00:07:50,600
.זה כמו יוסף

116
00:07:52,015 --> 00:07:56,040
?יוסף נמצא במצרים בבור, נכון
.עלילות שווא

117
00:07:57,160 --> 00:08:00,550
הוא ראה את שר המשקים
.ואת שר האופים עצובים

118
00:08:01,858 --> 00:08:07,661
:הוא אומר להם בתוך הבור
"?מדוע פניכם רעים היום"

119
00:08:07,701 --> 00:08:09,280
?מה, למה אתם עצובים

120
00:08:10,046 --> 00:08:11,370
?דחילק, איפה אתה נמצא

121
00:08:11,729 --> 00:08:15,100
...אתה בתוך הבור, מה זה
?מה ציפית? שנעשה פה הורה

122
00:08:15,538 --> 00:08:16,380
?מה עלה בדעתך

123
00:08:17,270 --> 00:08:22,080
,אבל הוא אמר להם: אני לא מצפה
.לא מעצמי ולא מכם, להיות בדיכאון

124
00:08:22,495 --> 00:08:31,510
,עכשיו, יוסף, גם כשהוא בתוך הבור
,הוא חי את הברית בין הבתרים

125
00:08:32,243 --> 00:08:33,975
.את החלום שלו שהוא יהיה מלך

126
00:08:34,969 --> 00:08:39,640
,אז נכון, אני עכשיו בתוך הבור
,אבל אני חי את הדבר הכי גדול

127
00:08:39,947 --> 00:08:41,300
.את ברית השם

128
00:08:41,947 --> 00:08:46,289
,זאת אומרת שהפרט היום שרואה אותנו
,שלא רואה אותנו

129
00:08:46,578 --> 00:08:49,726
,כשהוא צריך לצפות לישועה
?למה הוא צריך לצפות

130
00:08:49,747 --> 00:08:52,360
?לדורו? למה הוא צריך לצפות
?לבית המקדש השלישי

131
00:08:52,840 --> 00:08:53,803
?מה זאת ישועה

132
00:08:53,827 --> 00:08:58,535
אם אתה מדבר על דור של רבי עקיבא
,או דור של רבי יהודה

133
00:08:59,575 --> 00:09:04,147
אז הם במצב הכי קשה רואים את העתיד
.וחווים עכשיו את העתיד

134
00:09:04,618 --> 00:09:06,990
זה כמו הנשים שמכינות את התופים
,בהיותן במצרים

135
00:09:07,726 --> 00:09:10,620
שמכינות את המראות הצובאות
.בהיותן במצרים

136
00:09:11,070 --> 00:09:13,772
זה כמו יוסף שבתור הבור
,מתכנן כבר את העתיד

137
00:09:13,830 --> 00:09:16,532
ולכן כשבא אליו פרעה ואומר לו
"?מה דעתך"

138
00:09:16,550 --> 00:09:17,652
.הוא התחיל להתנהג כמו מלך

139
00:09:17,760 --> 00:09:22,270
?זה יוסף, מה לגביי
,אני עודד, ההדיוט ביותר

140
00:09:22,363 --> 00:09:23,787
?למה אני צריך לצפות

141
00:09:23,849 --> 00:09:26,581
.אתה הכי אמור להיות כמו יוסף

142
00:09:26,833 --> 00:09:29,827
,אתה הבן של יוסף, כמו רבי עקיבא
.כמו רבי יהודה

143
00:09:30,760 --> 00:09:32,360
,"התורה אומרת לך: "ושמחת בכל הטוב

144
00:09:32,421 --> 00:09:34,107
,אומרת לך, כל דבר שנותנים לך, תסתכל

145
00:09:34,756 --> 00:09:38,055
חייב אדם להודות על הרעה
.כמו שמודה על הטובה

146
00:09:38,156 --> 00:09:41,741
דוד המלך - דוד המלך, שגם
,כשהוא היה כולו במצב הכי קשה

147
00:09:41,827 --> 00:09:44,464
."הוא חיפש את הטוב, "בכל יום אברכך

148
00:09:44,483 --> 00:09:51,080
,אבל איך מצפים למשהו שהוא יכול להיות
...עלול להיות מלא בדמיונות, ב

149
00:09:51,363 --> 00:09:53,156
.הו, הו, הו
?איך מצפים למשהו שהוא לא מוחשי-

150
00:09:53,166 --> 00:09:55,144
אני מבקש ממך לדמיין משהו
.שלא חווית מעולם

151
00:09:55,161 --> 00:09:58,621
...אתה שואל את השאלה לפי
,בשביל זה רש"י בא ואומר לך

152
00:09:59,227 --> 00:10:04,495
,אל תדמיין סתם, תפתח ישעיהו
.תראה מה ישעיהו אומר - לזה תחכה

153
00:10:04,704 --> 00:10:07,990
,תפתח יחזקאל
.תראה מה יחזקאל אומר - לזה תחכה

154
00:10:08,092 --> 00:10:10,393
.הושע, עמוס, מיכה, דברי הימים

155
00:10:10,726 --> 00:10:11,913
דברי הנביאים נכתבו

156
00:10:11,922 --> 00:10:13,922
.לא בשביל שיישארו לדורותיהם

157
00:10:15,350 --> 00:10:20,090
.נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה
.כל מה שהוצרך לדור שלנו - נכתב

158
00:10:21,089 --> 00:10:24,387
כשבא הקב"ה ואומר לרחל אימנו
,מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה"

159
00:10:24,526 --> 00:10:27,700
- "ושבו בנים לגבולם"
.הוא מדבר על הדור שלנו

160
00:10:28,741 --> 00:10:34,723
.ושבו מארץ אויב" - הוא מדבר על הדור שלנו"
...כשהתורה מדבר שכל

161
00:10:34,996 --> 00:10:37,704
,חלקים מעם ישראל יתאחדו פה
.היא מדברת על הדור שלנו

162
00:10:37,920 --> 00:10:41,300
- כשהתורה מדברת על פריחה רוחנית
.זה הדור שלנו

163
00:10:41,621 --> 00:10:43,590
."ומל ה' את לבבך ואת לבב זרעך"

164
00:10:44,836 --> 00:10:46,116
,החפץ חיים כותב

165
00:10:48,156 --> 00:10:51,963
הוא אומר: למה ביסוד עם ישראל
?נתנו לו לאכול מן

166
00:10:53,812 --> 00:10:58,410
הרי מן, כתוב שבמן יש את כל
.הטעמים שבעולם - תלוי בכוונה שלך

167
00:10:58,455 --> 00:11:02,283
,אתה רוצה חמוץ, יש לך ביסלי
?אתה רוצה זה... כן? נכון

168
00:11:03,843 --> 00:11:07,400
אומר החפץ חיים: מה יקרה אם אדם
?לא מדמיין שום דבר

169
00:11:08,003 --> 00:11:10,193
?מה הוא טועם

170
00:11:11,332 --> 00:11:12,393
.תפל
.תפל-

171
00:11:13,283 --> 00:11:14,710
.זה מה שבני ישראל אמרו: תפל

172
00:11:16,276 --> 00:11:18,904
,אז הוא אומר: זה לא רק המן ככה היה
.כל החיים הם ככה

173
00:11:19,024 --> 00:11:20,089
.הוא אומר, במיוחד בגאולה

174
00:11:21,153 --> 00:11:23,760
,אם אתה לא פותח את העיניים
.הכל תפל לך

175
00:11:24,947 --> 00:11:28,240
,אם אתה פותח את העיניים
.אתה טועם את כל הטעמים שבעולם

176
00:11:28,270 --> 00:11:31,661
...אתה רואה כביש
,מספרים על הרב מבריסק

177
00:11:32,329 --> 00:11:40,969
,כשבנו את הרכבת לירושלים לפני 100 שנה
."אמר: זה "סולו סולו, פנו דרך

178
00:11:41,372 --> 00:11:44,341
,כותב ישעיהו, הוא אומר
,כתוב בפרקי דרבי אליעזר

179
00:11:44,590 --> 00:11:50,440
שם כותב שרבי ישמעאל אומר: 15 דברים
,עתידים ישראל לעשות לפני ביאת המשיח

180
00:11:50,950 --> 00:11:53,541
.בין השאר כבישים, דרכים, רכבות

181
00:11:54,606 --> 00:11:57,144
."לא כתוב רכבת, אבל "סולו סולו פנו דרך

182
00:12:00,161 --> 00:12:02,446
.כך הוא ראה את הרכבת שמגיעה לירושלים

183
00:12:03,260 --> 00:12:06,104
,ואם אני משליך את זה על עצמי
,ככה אתה אמור לראות את כביש 6

184
00:12:07,043 --> 00:12:10,103
ככה אתה אמור לראות את הרכבת
,לירושלים החדשה. -זאת אומרת שמה שאתה אומר

185
00:12:10,747 --> 00:12:13,621
,"תיקחו את המושג "ישועה
,המאוד מאוד ערטילאי

186
00:12:13,683 --> 00:12:16,698
ותסתכלו על המציאות
.איך היא כל הזמן מתקדמת לעברה

187
00:12:17,193 --> 00:12:20,510
,למעשה בשיא המציאות
.תראו את שיא הקדושה

188
00:12:21,781 --> 00:12:25,970
,לגמרי, רק לומר לך משפט אחד
.זה לא ערטילאי ישועה

189
00:12:27,138 --> 00:12:29,476
.ישועה יש לה גדרים ברורים
?והם-

190
00:12:30,541 --> 00:12:33,510
,אני רשמתי לעצמי בספר 30 דברים
.אבל יש הרבה יותר

191
00:12:34,947 --> 00:12:39,579
,דיברנו כבר על חלק מהם ויש לך עוד הרבה
."למשל "ורדפו מכם חמישה מאה

192
00:12:39,701 --> 00:12:42,000
.אני חייב להראות לך משהו
?אתה רוצה רגע לראות

193
00:12:42,446 --> 00:12:43,218
.לגמרי
.בוא-

194
00:12:46,726 --> 00:12:49,104
.צפת, אתה רואה אותה? צפת מלפנינו
.כן-

195
00:12:49,581 --> 00:12:51,667
.יפהפייה
.לגמרי-

196
00:12:51,710 --> 00:12:53,443
.אז המקום הזה נקרא עין זיתים

197
00:12:55,116 --> 00:12:59,410
,אז אם אתה מסתכל היום על קיבוץ גלויות
ואתה רואה שבמשך 1,900 שנה

198
00:13:00,101 --> 00:13:01,513
.לא היו פה יהודים בארץ ישראל

199
00:13:02,230 --> 00:13:05,690
,ועכשיו, בתוך 100 שנה
,מחצי אחוז לפני 100 שנה

200
00:13:06,950 --> 00:13:11,012
,אנחנו מגיעים לחמישה אחוז בתש"ח

201
00:13:12,206 --> 00:13:15,530
,בתשכ"ז ל-20 אחוז
.והיום - 46 אחוז

202
00:13:16,523 --> 00:13:17,820
.דבר שלא היה 1,900 שנה

203
00:13:18,076 --> 00:13:19,100
.אתה לא יכול להתעלם

204
00:13:19,452 --> 00:13:23,975
,כל מנכ"ל שיציג גרף כזה לעובדים שלו
.זה ארגון בצמיחה

205
00:13:24,100 --> 00:13:27,713
ברור. אתה מסתכל על ירושלים
.איך היא נבנתה, אלו נבואות

206
00:13:28,138 --> 00:13:31,621
,אתה יודע מה? אתה רואה את עם ישראל
.את הארץ צומחת

207
00:13:32,196 --> 00:13:34,972
,אני אספר לך סיפור שקרה לי פה
.פה, במקום הזה

208
00:13:36,273 --> 00:13:38,240
.אני זוכר את הסיפור הזה כמו היום

209
00:13:39,126 --> 00:13:43,323
.היום הגליל הוא מקום פורח
.מקום פורח

210
00:13:44,618 --> 00:13:48,233
,אני זוכר יום אחד, פה במקום הזה
:בא אליי איזה חקלאי, אומר לי

211
00:13:48,264 --> 00:13:49,196
.הרב, אני צריך ברכה

212
00:13:50,375 --> 00:13:51,591
?אני אומר לו: על מה ברכה, אחי

213
00:13:52,301 --> 00:13:57,738
,אמר: תשמע, באים אליי היום מס הכנסה
.חושבים שאני מלבין הון וזה

214
00:13:58,550 --> 00:13:59,350
?מה קרה

215
00:14:00,240 --> 00:14:04,960
,הוא אומר: תשמע, יש לי פה בדלתון, בעלמה
,כל המושבים פה בסביבה

216
00:14:05,347 --> 00:14:06,166
,לא זוכר איזה מושב

217
00:14:06,889 --> 00:14:15,892
,יש לי מטע והעצים נותנים פירות
.ואני קוטף, מדווח, רושם הכול

218
00:14:17,141 --> 00:14:19,904
.והם אומרים לי: תשמע, זה זייפת

219
00:14:21,020 --> 00:14:21,947
?הוא אומר: למה זייפתי

220
00:14:21,960 --> 00:14:25,904
הוא אומר: אתה רשמת
,שמכל עץ יוצאים כך וכך פירות

221
00:14:26,510 --> 00:14:28,636
.אנחנו בדקנו בספרים שלנו - אין דבר כזה

222
00:14:30,058 --> 00:14:30,609
.אין

223
00:14:30,741 --> 00:14:33,658
.בספרים כתוב שפרי נותן כך וכך
.איקס בממוצע-

224
00:14:33,686 --> 00:14:36,901
,איקס בממוצע, במקסימום זה איקס פלוס

225
00:14:37,350 --> 00:14:39,489
.אתה - 2 איקס, כפול

226
00:14:40,827 --> 00:14:42,868
?נו, מה אמרת להם
.אמרתי להם: תבואו לראות-

227
00:14:44,627 --> 00:14:46,110
.אמרו לי: אבל אין פירות

228
00:14:46,513 --> 00:14:48,187
.אמרתי להם: בעונה תבואו לראות

229
00:14:48,818 --> 00:14:55,033
.הוא אמר לי: עכשיו העונה והם באו לראות
?אני שואל אותו: נו, ומה יהיה

230
00:14:55,775 --> 00:14:56,624
?מה הם יספרו

231
00:14:56,873 --> 00:14:58,698
.הוא אמר לי: הם יספרו מה שאמרתי להם

232
00:15:00,529 --> 00:15:03,341
,וואי, איזה ריח יש פה, קודם כול
,חבל שאי אפשר להרגיש את זה

233
00:15:03,436 --> 00:15:04,295
.יש פה ריח מדהים

234
00:15:04,410 --> 00:15:09,076
...כן. זו מציאות, אנחנו חיים בתוך

235
00:15:09,135 --> 00:15:12,063
אתה יודע, אח שלי
,הוא מנכ"ל משרד החקלאות

236
00:15:13,123 --> 00:15:15,064
...הוא אומר לי: תשמע
,הוא אחראי על הגאולה-

237
00:15:15,320 --> 00:15:17,710
.על אחד מסימני הגאולה
,כן, אחד מסימני הגאולה-

238
00:15:18,433 --> 00:15:24,547
.שהארץ נותנת את פריה בעין יפה
.אנחנו אפילו לא שמים לב

239
00:15:24,578 --> 00:15:28,427
,אתה יודע שהיום הפרה הישראלית
אומרים שהיא נותנת 12,000 ליטר

240
00:15:28,452 --> 00:15:29,503
,ממוצע לשנה

241
00:15:30,313 --> 00:15:33,920
,כשפרה בסין נותנת 4,000
,ובאיחוד האירופי 8,000

242
00:15:35,006 --> 00:15:37,061
.ובהולנד, אני יודע, 10,000

243
00:15:39,236 --> 00:15:40,692
?אחי, מה זה

244
00:15:41,181 --> 00:15:41,953
?איך זה יכול להיות

245
00:15:42,230 --> 00:15:50,104
אני מלמד את עצמי, כל פעם שאני רואה
,את הגפנים ככה פורחות

246
00:15:50,144 --> 00:15:55,369
,נותנים את התמרים של ארץ ישראל
?את היין של ארץ ישראל, כן

247
00:15:55,569 --> 00:16:01,120
:אני כל פעם שאתה רואה את זה, אני אומר
.הנה, זו אהבה שהשם אוהב אותנו

248
00:16:01,704 --> 00:16:07,246
,אני פעם הייתי בברזיל
,הוזמנתי שם לאיזו קהילה

249
00:16:07,292 --> 00:16:08,701
,קהילה יהודית הזמינה אותי לשם

250
00:16:09,627 --> 00:16:12,590
?ואמרתי: מה אני אביא להם
,הבאתי להם יין של ארץ ישראל

251
00:16:13,181 --> 00:16:16,260
,וסיפרתי להם את הסיפור של היין
.זה יין מהר ברכה

252
00:16:18,390 --> 00:16:19,711
הסיפור הוא שאני באתי

253
00:16:23,153 --> 00:16:24,627
.מפדיון כרם רבעי

254
00:16:25,691 --> 00:16:34,163
:ואני בא שם לשבת אז אומר לי בעל הבית
,תראה את הבקבוק, יש שם מדבקה

255
00:16:34,200 --> 00:16:35,818
.זכה מקום ראשון בעולם באיכות היין

256
00:16:37,526 --> 00:16:40,076
.בקבוק משם
.בקבוק מהר ברכה-

257
00:16:40,160 --> 00:16:40,886
.אה, אוקיי

258
00:16:41,972 --> 00:16:48,040
,אני ככה מאוד התלהבתי
,אמרתי: מה זה, יש בעולם 3,800 יקבים

259
00:16:48,384 --> 00:16:49,375
,נדמה לי שזה המספר

260
00:16:50,126 --> 00:16:51,840
?דווקא פה הכי טוב בעולם

261
00:16:52,498 --> 00:16:58,535
,מה, וכי... הוא לא מומחה כזה גדול
.צמח, יצא לו

262
00:16:59,538 --> 00:17:06,061
:אז הרגשתי בליבי, אמרתי
,לו, למשל, בא אליי אורח

263
00:17:07,095 --> 00:17:08,596
.אני מוציא לו, מכבד אותו עם אוכל

264
00:17:08,772 --> 00:17:12,667
,בא האורח הכי חשוב שאני אוהב אותו
?מוציא את היין הכי טוב שיש, נכון

265
00:17:13,058 --> 00:17:16,107
,אלוקים מוציא לנו את היין הכי טוב בעולם
?מה זה אומר

266
00:17:17,963 --> 00:17:19,187
."אהבת עולם אהבתיך"

267
00:17:19,295 --> 00:17:22,203
?...אז מה עוד חסר לנו כדי להגיע למציאות
.תשמע את הסיפור-

268
00:17:22,966 --> 00:17:26,680
,לקחתי את היין הזה לברזיל
,שמתי לו על השולחן

269
00:17:27,492 --> 00:17:29,827
:סיפרתי להם את הסיפור, אמרתי להם
?אתם רואים את היין הזה

270
00:17:29,880 --> 00:17:31,557
.זה כמו לקבל נשיקה מהקב"ה

271
00:17:33,298 --> 00:17:34,444
.אנשים מתחילים לבכות

272
00:17:35,384 --> 00:17:36,123
.לבכות

273
00:17:37,944 --> 00:17:40,987
,לא עוברת שנה, שנתיים
.מתחילים לעלות לארץ

274
00:17:42,083 --> 00:17:46,707
,לפני חודשיים בא אליי מישהו לבקר
.אחד שאני זוכר אותו עושה ככה

275
00:17:47,855 --> 00:17:48,683
.זוכר אותו

276
00:17:50,073 --> 00:17:51,507
.אמרתי: זה, מגיע לו יין הכי טוב

277
00:17:51,723 --> 00:17:53,793
הלכתי, חיפשתי את היין הכי טוב
.שיש לי בבית - הבאתי לו

278
00:17:54,683 --> 00:17:57,855
,הוא יושב, מסתכל על היין
.אני מוזג לו, שיברך

279
00:17:58,153 --> 00:17:59,651
הוא אומר לי: הרב, אני רוצה
.לספר לך סיפור

280
00:17:59,846 --> 00:18:02,067
,לפני כמה שנים היית אצלנו בברזיל, בריו

281
00:18:03,636 --> 00:18:05,209
...סיפרת סיפור על היין של

282
00:18:05,310 --> 00:18:07,073
אמרתי לו: בשביל זה הוצאתי
.לך את היין, אחי

283
00:18:07,867 --> 00:18:10,670
.אה, הוא לא יודע שזכרת אותו
.הוא לא ידע שזכרתי אותו-

284
00:18:11,486 --> 00:18:14,206
,אני זוכר אותו ככה מנגב
.התנועה מול העיניים שלי

285
00:18:17,898 --> 00:18:19,904
.לא צריך להמציא את זה

286
00:18:19,944 --> 00:18:23,301
,פעם היה לי שיעור באיזו ישיבה
,סיפרתי להם את העיקרון

287
00:18:24,089 --> 00:18:27,212
אמרתי: כל אחד מהתלמידים פה
.יגיד לי נבואה שמתגשמת

288
00:18:28,858 --> 00:18:31,530
,היו שם 30 תלמידים
.כל אחד אמר לי נבואה שמתגשמת

289
00:18:31,584 --> 00:18:32,987
...זה לא

290
00:18:33,227 --> 00:18:36,162
,תפתח ספר, תראה את הנתונים
!תראה מה קורה

291
00:18:37,550 --> 00:18:42,316
.היה לי פעם סיפור עם 50 שיח'ים ערבים

292
00:18:43,821 --> 00:18:45,196
...קורה. הגיעו לצפת

293
00:18:45,233 --> 00:18:49,006
האמת שראיתי, קראתי שהרב מארח
.אצלו בביתו גם, נכון? -כן

294
00:18:49,015 --> 00:18:51,624
...גם מוסלמים וגם
.בקיצור, סיפור שהיה-

295
00:18:51,969 --> 00:18:55,590
,הגיעו לצפת, היו במכללה
.רצו לדבר איתי

296
00:18:55,760 --> 00:19:00,830
.אמרו לי: הרב, בוא, תסביר לנו משהו
.אתה רב, תסביר מה התורה אומרת

297
00:19:02,240 --> 00:19:07,480
אמרתי להם: אתם רוצים את האמת
?או ככה מילים מלוקקות

298
00:19:08,141 --> 00:19:10,849
.אמרו: לא, את האמת
.אמרתי: בבקשה, נספר לכם

299
00:19:12,083 --> 00:19:13,960
,אמרתי להם: תגידו לי
אתם יודעים שעם ישראל

300
00:19:14,000 --> 00:19:15,570
?זה העם הכי חכם בעולם

301
00:19:17,153 --> 00:19:19,030
?אמרו לי: למה אתה פוגע בנו

302
00:19:19,123 --> 00:19:21,627
.אמרתי: אני לא פוגע, זה כתוב בתורה
.ככה פתחת את השיחה-

303
00:19:21,652 --> 00:19:23,005
.ככה את השיחה פתחתי

304
00:19:23,570 --> 00:19:27,486
:כתוב, התורה אומרת, אלוקים אומר
,"יהיב חכמתא לחכימין"

305
00:19:27,516 --> 00:19:29,873
."רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה"

306
00:19:31,461 --> 00:19:35,356
בפועל, אתה יכול לספור את זה
,במספר זוכי פרס נובל בישראל

307
00:19:35,400 --> 00:19:39,809
.שזה 25 אחוז... -מהזוכים בכלל
.מהזוכים בכלל-

308
00:19:39,876 --> 00:19:42,873
!כשאנחנו בסך הכול רבע אחוז
.מהאוכלוסייה בעולם-

309
00:19:44,993 --> 00:19:46,821
,זה לא אני עשיתי את זה
.זה אלוקים עשה את זה

310
00:19:47,080 --> 00:19:49,260
?אני מפתח, מטפח את זה, למה זה

311
00:19:49,538 --> 00:19:51,855
כי יש לי שליחות עולמית
...מה לעשות עם ה

312
00:19:53,523 --> 00:19:57,770
,"ונברכו בך כל משפחות האדמה"
,להביא אמונה, להביא שלום לעולם

313
00:19:57,864 --> 00:19:59,960
.להביא ברכה לעולם, להביא צדק לעולם

314
00:20:02,270 --> 00:20:03,944
אבל בגדנו בשליחות שלנו

315
00:20:05,326 --> 00:20:08,790
,ועם כל האזהרות של הנביאים
.עשינו ההיפך

316
00:20:09,652 --> 00:20:13,067
,ואלוקים בעט אותנו לכל העולם
.לקצה השמיים

317
00:20:14,790 --> 00:20:18,000
,וזה גם הכול אלוקים עושה

318
00:20:18,486 --> 00:20:19,433
.מנווט את הכול

319
00:20:20,246 --> 00:20:25,563
,כל בעיטה היסטורית, למעשה אתה אומר
.היא בעיטה של ריבונו של עולם

320
00:20:25,593 --> 00:20:28,381
.תכיר מאיפה זה בא
,כן, הוא הזהיר אותנו-

321
00:20:28,480 --> 00:20:30,043
,זה לא שהוא לא הזהיר
.הוא הזהיר וזה קרה

322
00:20:30,821 --> 00:20:33,529
:מה שהוא הזהיר - קרה
,פיזר אותנו בכל העולם

323
00:20:34,230 --> 00:20:37,553
,כל התיאורים של בחוקותיי וכי תבוא
.הכל יושם

324
00:20:38,707 --> 00:20:41,280
וגם כשהארץ הייתה
.שממה, 1,900 שנה הייתה שממה

325
00:20:42,003 --> 00:20:44,120
...אבל הוא הבטיח
...שאם-

326
00:20:44,578 --> 00:20:46,504
.שיבוא היום ויחזיר אותנו

327
00:20:48,190 --> 00:20:51,218
וסיפרתי להם: תספרו את מספר היהודים שהיו
.ותראו מה קורה

328
00:20:51,424 --> 00:20:52,895
?זה אני עשיתי או אלוקים עשה

329
00:20:53,766 --> 00:20:54,500
?מי עשה את זה

330
00:20:54,833 --> 00:20:57,250
,שהארץ הייתה שממה ושהיא פורחת
?זה אני או אלוקים

331
00:20:58,501 --> 00:21:05,698
,שאנחנו מנצחים אתכם 70 שנה
שאתם מיליארד ואתם מאומנים וחזקים

332
00:21:05,735 --> 00:21:09,443
.ואנחנו בקושי יודעים להחזיק חץ וקשת

333
00:21:09,473 --> 00:21:12,806
:אבל איך הם לא התריסו בפניך ואמרו לך
,אם אתה כל כך עם נבחר

334
00:21:13,901 --> 00:21:17,387
למה את זה שעבר את גירוש ספרד
ואת פרעות קישינב

335
00:21:17,590 --> 00:21:18,550
?ואת השואה

336
00:21:18,935 --> 00:21:20,010
?ככה נראה העם הנבחר

337
00:21:20,080 --> 00:21:24,320
אז אמרתי להם: זה אלוקים הזהיר אותנו
.שזה מה שיקרה לך

338
00:21:25,156 --> 00:21:27,360
,וזה מה שקרה לנו
.זה לא שזה בא לנו בהפתעה

339
00:21:28,276 --> 00:21:32,098
זה כתוב בדיו על גבי קלף

340
00:21:32,243 --> 00:21:34,501
,בכי תבוא ובחוקותיי

341
00:21:35,507 --> 00:21:37,904
.ואיך שהתורה מתארת, זה בדיוק מה שקורה

342
00:21:40,473 --> 00:21:44,221
,ואלוקים גם כשמדבר על הפורענות
,הוא גם מנבא על הישועה

343
00:21:44,298 --> 00:21:45,073
.והנה, הכל קורה

344
00:21:45,880 --> 00:21:47,126
,שאלתי אותם שאלה אחת

345
00:21:48,258 --> 00:21:49,446
?אמרתי להם: זה אנחנו או אלוקים

346
00:21:51,572 --> 00:21:54,510
,אתה רואה נבואה שמיושמת
?זה אנחנו או אלוקים

347
00:21:55,938 --> 00:21:57,783
,בהנחה והם מאמינים
."הם אמרו "אלוקים

348
00:21:58,150 --> 00:21:59,416
.אז הם הצביעו, אמרו: זה הוא

349
00:22:00,412 --> 00:22:04,190
:אבל יש פסוק האומר
,"והיו למשיסה שוסייך"

350
00:22:05,747 --> 00:22:11,480
ובאו כל האלות האלה"
."על אויביך ועל שונאיך אשר רדפוך

351
00:22:12,433 --> 00:22:17,600
...אומרת התורה: כל כי תבוא יבוא על
,תסתכל מה קרה לאסד, סדאם חוסיין

352
00:22:17,624 --> 00:22:19,848
.מועמר קדאפי, לכל מי שרדף אותנו

353
00:22:21,470 --> 00:22:23,083
.אתה עיוור? אמרתי לו
?אתם עיוורים

354
00:22:23,160 --> 00:22:24,514
.אתם רוצים ללכת באותו... לך

355
00:22:25,126 --> 00:22:26,649
,מה אתם חושבים
?אלוקים יעצור באמצע

356
00:22:27,255 --> 00:22:29,966
יש פסוק אומר: "אנוכי אשביר
.'ולא אוליד, אמר ה

357
00:22:30,606 --> 00:22:32,833
,אם אנוכי המוליד ועצרתי"
."אמר אלוהייך

358
00:22:33,396 --> 00:22:35,899
?אלוקים מתחיל מהלך, יעצור אותו באמצע
?למה

359
00:22:37,258 --> 00:22:38,329
?אתם תעצרו אותו

360
00:22:38,504 --> 00:22:40,295
?אתם תעמדו מול אלוקים ותעצרו אותו

361
00:22:41,473 --> 00:22:43,184
,האמת היא, מה שאני אומר להם

362
00:22:43,218 --> 00:22:44,010
.אני אומר לעצמי

363
00:22:44,812 --> 00:22:45,461
...לכל אחד

364
00:22:45,864 --> 00:22:47,532
.תדע איפה אתה חי, תדע את המסלול

365
00:22:47,584 --> 00:22:49,864
...זה כמו שעון כזה שיש

366
00:22:50,335 --> 00:22:51,458
,אתה יודע איפה אתה מתחיל

367
00:22:51,486 --> 00:22:52,739
,אתה רואה את המסלול

368
00:22:52,944 --> 00:22:53,901
,אתה יודע איפה אתה נמצא

369
00:22:54,052 --> 00:22:55,149
.אתה יודע מה ההמשך

370
00:22:55,689 --> 00:22:56,760
אם אדם יודע שהוא חי

371
00:22:56,793 --> 00:22:59,120
,בתוך תהליך אלוקי שאתה שותף לו

372
00:22:59,886 --> 00:23:02,702
,אתה יכול להיות איתו, אתה יכול מהצד

373
00:23:02,730 --> 00:23:03,742
.אתה יכול להיות נגד

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה