x
הרב יצחק פנגר

הרב יצחק פנגר - מה ההבדל בין שידוכים לנישואין?

הרב יצחק פנגר

שידוכים - אל תפספס, נישואין - זה מה שיש. הרב יצחק פנגר מסביר את ההבדל בין שידוכים ונישואין באמצעות משל קצר ועוצמתי

(אורך 1:44)