הרב אבנר קוואס - פתיחת המזל, חלק ב’

הרב אבנר קוואס

מה קובע את תכונות האדם, איתן ייצא לעולם? הרב אבר קוואס בהרצאה מרתקת מפרט 4 נתונים משפיעים: שם האדם, חודש ושעת הלידה. אל תחמיצו, חלק ב'

תמלול ההרצאה

1
00:00:12,210 --> 00:00:13,210
?מהי שעת הלידה

2
00:00:13,790 --> 00:00:17,450
?כמה שעות יש לנו ביום? 24 שעות, נכון

3
00:00:18,150 --> 00:00:20,020
כמה כוכבי לכת משפיעים

4
00:00:20,040 --> 00:00:23,080
על יושבי כדור הארץ? שבעה כוכבי לכת

5
00:00:23,450 --> 00:00:26,350
.וסימנם חנכ"ל שצ"ם

6
00:00:26,560 --> 00:00:28,980
:אני פותח – חנכ"ל ראשי תיבות

7
00:00:29,200 --> 00:00:31,800
.חמה, נוגה, כוכב לבנה

8
00:00:32,710 --> 00:00:35,080
.שצ"ם – שבתאי, צדק, מאדים

9
00:00:35,300 --> 00:00:36,320
.אלו שבעת הכוכבים

10
00:00:36,950 --> 00:00:40,040
– אם ניקח 24 שעות, נחלק לשבע

11
00:00:40,610 --> 00:00:44,260
?כמה זמן
?כמה שעות השפעת כל כוכב

12
00:00:44,800 --> 00:00:48,720
עשרים וארבע לחלק לשבע
זה בערך, נגיד, שלוש ורבע שעות

13
00:00:49,110 --> 00:00:50,080
.השפעת כל כוכב

14
00:00:51,170 --> 00:00:54,470
כל כוכב מוריד את ההשפעה שלו
,שלוש ורבע שעות

15
00:00:54,580 --> 00:00:56,020
.נגמר, מתחלף הבא בתור

16
00:00:56,200 --> 00:01:01,480
עכשיו, אם נגיד שזריחת השמש
,הייתה, נגיד, היום ב-06:00 בבוקר

17
00:01:02,310 --> 00:01:05,890
?מ-06:00 עד 09:15 איזה כוכב האיר
.חמה

18
00:01:06,280 --> 00:01:08,020
.חמה הוא הכוכב הראשון

19
00:01:08,580 --> 00:01:12,240
?מ-09:15 עד 12:30 איזה כוכב
.נ' – נוגה

20
00:01:12,470 --> 00:01:13,890
.חנכ"ל, כן? נ' – נוגה

21
00:01:14,330 --> 00:01:18,010
?מ-12:30 עד 15:45 איזה כוכב שלט

22
00:01:18,030 --> 00:01:21,090
איזה כוכב הכניס
.את השליטה שלו? כוכב

23
00:01:21,620 --> 00:01:24,100
,אחר כך לבנה, אחר כך שבתאי
.צדק, מאדים

24
00:01:24,340 --> 00:01:28,970
זאת אומרת, רבותיי, כדי שנוכל לעשות
ניתוח ופילוג על פי המזל

25
00:01:29,320 --> 00:01:32,000
,בתכונות האדם, אנו חייבים לדעת

26
00:01:32,800 --> 00:01:36,820
נגיד, עכשיו יש לי ילד, אני רוצה לדעת
,מה התכונות שלו, מה יהיו התכונות שלו

27
00:01:37,090 --> 00:01:40,000
צריכים לדעת באותו יום שהוא נולד
.מתי הייתה הזריחה

28
00:01:41,540 --> 00:01:44,660
.עכשיו, הזריחה משתנה
.הזריחה היא דינמית, היא לא סטטית

29
00:01:45,300 --> 00:01:50,260
.אבל הרב, אני בן 60
?איך אני אדע מה הזריחה

30
00:01:50,300 --> 00:01:53,500
אין בעיה. יש לוחות שנה
היום 100 שנה אחורה

31
00:01:53,910 --> 00:01:55,350
.ויש לוחות גם 100 שנה קדימה

32
00:01:55,970 --> 00:01:58,700
כל חישובי עיבור הירחים והכול
.כבר נקבע מראש

33
00:01:59,360 --> 00:02:03,650
,תפתח את לוחות השנה ששם, יום הלידה שלך
,תסתכל מתי הייתה הזריחה

34
00:02:04,070 --> 00:02:07,570
,באיזו שעה נולדת
.ואז תבין באיזו השפעת כל כוכב היית

35
00:02:08,420 --> 00:02:12,280
זאת אומרת, אם עכשיו נולדו לי ילדים
,ואני רוצה עכשיו לעשות ניתוח אופי שלהם

36
00:02:12,760 --> 00:02:13,580
?איך עושים את זה

37
00:02:14,000 --> 00:02:16,880
אני פשוט חוזר ללוח שנה
.של לפני, נגיד, עשר שנים

38
00:02:16,920 --> 00:02:20,090
?הוא עכשיו בן עשר
,פותחים לוח שנה של גיל עשר

39
00:02:21,190 --> 00:02:24,260
,מסתכלים ביום שהוא נולד
,מתי כתוב בלוח הזריחה

40
00:02:24,410 --> 00:02:29,730
,מפה מתחילה שמש, זאת אומרת
,חמה, כוכב, לבנה

41
00:02:30,150 --> 00:02:32,480
:כן? לפי הסדר
.שבתאי, צדק, מאדים

42
00:02:33,240 --> 00:02:35,680
,אני רוצה בשביל התרגול איתכם, ציבור יקר

43
00:02:35,790 --> 00:02:37,780
,נניח שהייתה הזריחה בשעה 06:00

44
00:02:38,250 --> 00:02:41,760
,כי נוח לי לחשב את זה
ועל פי זה נקפוץ שלוש ורבע שעות

45
00:02:42,040 --> 00:02:47,100
,ונגלה דבר מדהים
,נגלה כל ילד באיזו שעה שהוא נולד

46
00:02:47,200 --> 00:02:48,220
.מה יהיו התכונות שלו

47
00:02:49,040 --> 00:02:51,270
.נצא לדרך
,אומרת הגמרא

48
00:02:51,320 --> 00:02:54,100
,אני חוזר לגמרא במסכת שבת
:דף קנו

49
00:02:54,410 --> 00:02:59,090
,"אמר רבי חנינא מזל שעה גורם"
:והוא מתחיל לפתוח

50
00:02:59,670 --> 00:03:02,920
– "מי שנולד במזל חמה"
?מה זה חמה

51
00:03:03,290 --> 00:03:06,220
– אם הזריחה הייתה ב-06:00
– מ-06:00 עד 09:15

52
00:03:06,430 --> 00:03:09,730
,ילד שנולד משעה 06:00 עד 09:15
– בשעות האלה

53
00:03:10,300 --> 00:03:12,730
.זה מזל חמה
?מה יהיה לו? אילו תכונות

54
00:03:12,780 --> 00:03:14,080
.שימו לב דבר מעניין

55
00:03:14,800 --> 00:03:19,450
מי שנולד במזל חמה"
."יהא אדם זיוותן

56
00:03:20,880 --> 00:03:23,590
.מה זה "זיוותן"? מאיר
פניו מאירות

57
00:03:23,830 --> 00:03:24,940
.כי השמש מאירה

58
00:03:25,580 --> 00:03:28,320
."הלאה – "יאכל וישתה משלו

59
00:03:29,000 --> 00:03:32,040
תדעו לכם, השמש לא צריכה עזרה
.מאף אחד

60
00:03:32,630 --> 00:03:34,880
.היא משפיעה, היא אף פעם לא מקבלת

61
00:03:35,130 --> 00:03:36,780
,לכן האיש הזה ישפיע על אחרים

62
00:03:37,000 --> 00:03:40,480
,ייתן להם, יפרנס אותם, יזון אותם
.אבל לא יאכל משל אחרים

63
00:03:40,880 --> 00:03:43,440
.יש אנשים ששונאים לבקש טובות, שונאים

64
00:03:43,480 --> 00:03:45,130
הוא מוכן להיות רעב
.ולא להגיד: תן לי ביס

65
00:03:45,800 --> 00:03:47,520
.תגיד לו: תן לי ביס
.לא אומר

66
00:03:48,010 --> 00:03:49,660
."ימות ברעב, לא יגיד "תן לי ביס

67
00:03:50,250 --> 00:03:54,110
:למה? סיבה פשוטה
.אני לא יכול לבקש טובות

68
00:03:54,610 --> 00:03:58,580
,זה, בני מזל חמה
.על פי רוב לא אוהבים לבקש טובות

69
00:03:58,610 --> 00:04:00,950
מוכנים ללכת ברגל
.ולא להגיד: קח אותי טרמפ

70
00:04:01,650 --> 00:04:03,590
ברגל הוא ילך
."והוא לא יגיד "קח אותי

71
00:04:04,330 --> 00:04:06,080
,למה? הוא משפיע
.הוא לא יכול לקבל

72
00:04:06,420 --> 00:04:09,680
.אז יהיו משפיעים, יהיו נותנים

73
00:04:10,300 --> 00:04:11,310
:אומרת הגמרא

74
00:04:13,580 --> 00:04:18,600
."יאכל משלו וישתה משלו וסודותיו גלויים"

75
00:04:19,340 --> 00:04:20,250
?"מה זה "סודותיו גלויים

76
00:04:20,760 --> 00:04:21,800
.שמש אי אפשר להסתיר

77
00:04:23,080 --> 00:04:23,890
,תמיד, הוא לא בונקר

78
00:04:23,910 --> 00:04:24,770
.הוא לא יכול לשמור סודות

79
00:04:25,480 --> 00:04:26,280
,אפילו אם הוא שומר סוד

80
00:04:26,290 --> 00:04:27,170
.רואים עליו את התשובה

81
00:04:27,770 --> 00:04:28,730
.זה נקרא סודותיו גלויים

82
00:04:28,750 --> 00:04:31,180
,אפילו שיש עננים
.עדיין יש אור של השמש

83
00:04:31,830 --> 00:04:34,000
."ואם יהיה גנב – לא יצליח"

84
00:04:34,690 --> 00:04:38,720
,ראיתם? הוא יבוא לגנוב
.יבעט בקופסת שימורים, כולם יתעוררו

85
00:04:38,770 --> 00:04:40,500
.אין מה לעשות
.זה שמש

86
00:04:40,890 --> 00:04:43,130
.שמש הוא מאיר
.אתה לא יכול להסתיר שמש

87
00:04:43,550 --> 00:04:45,280
,אם יהיה גנב, אומרת הגמרא
.לא יצליח

88
00:04:45,370 --> 00:04:49,270
– טוב, מי שנולד מ-09:15 עד 12:30

89
00:04:49,380 --> 00:04:51,990
.זה מזל נוגה
.נוגה זה כוכב אש, נא לדעת

90
00:04:52,540 --> 00:04:56,140
,"מי שנולד בכוכב נוגה"
,מזל כוכב נוגה

91
00:04:56,160 --> 00:04:59,110
."יהא אדם עשיר"
.למה, אש מראה על עשירות

92
00:04:59,340 --> 00:05:02,400
,ציבור יקר, שימו לב
.מנר אחד אפשר להדליק אלף נרות

93
00:05:02,710 --> 00:05:04,590
."נר לאחד נר למאה"

94
00:05:04,970 --> 00:05:08,800
זאת אומרת שבנר אחד
.אפשר להבעיר את כל הבירה

95
00:05:09,720 --> 00:05:11,610
.האש אף פעם לא חסרה

96
00:05:12,110 --> 00:05:15,250
,אם לקחתם להבה מנר
.הלהבה קטנה? אותה הלהבה

97
00:05:15,830 --> 00:05:20,620
,לכן זה מראה על עושר, אין-סוף
.אין-סוף, יש לו המון עושר, המון נכסים

98
00:05:20,650 --> 00:05:26,180
.זה נקרא עשיר
?אבל ייטה, תהיה לו נטייה לזנות. למה

99
00:05:26,600 --> 00:05:28,430
?למה לנאוף? אתם יודעים למה

100
00:05:29,220 --> 00:05:31,070
.אש היא היצר של התאווה

101
00:05:32,220 --> 00:05:35,090
פעם למדנו שאמר גוי אחד
:לרב כהנא

102
00:05:35,360 --> 00:05:37,360
"?אפשר אש בנעורת ולא תהבהב"

103
00:05:38,260 --> 00:05:42,010
כמו שאש נזרקת לנעורת של פשתן
,ומדליקה אותה

104
00:05:42,530 --> 00:05:46,390
כך גם היצר הזה של התאוות
גורם להדליק את הבן אדם

105
00:05:46,680 --> 00:05:48,230
.ואז ממילא הוא לא יכול להירגע

106
00:05:48,530 --> 00:05:52,070
.זאת אומרת, זה כמו אש
הוא הגדיר את זה, התאווה הזו נקראת אש

107
00:05:52,080 --> 00:05:53,990
.ולאש צריך ניצוץ, מספיק ניצוץ

108
00:05:54,470 --> 00:05:56,350
,אז גם כאן, יהא אדם עשיר

109
00:05:56,380 --> 00:05:58,850
.אבל תהיה לו הנטייה הזאת

110
00:05:58,860 --> 00:06:03,710
,אומנם האש מראה על עשירות
,אבל מראה גם על יצר חזק

111
00:06:04,060 --> 00:06:07,600
.לכן יזהר בזה יליד נוגה

112
00:06:08,300 --> 00:06:12,150
,מי שנולד במזל כוכב
?מה זה כוכב

113
00:06:12,610 --> 00:06:22,160
בין השעות 12:30
.ל-15:45. 12:30 כוכב

114
00:06:22,720 --> 00:06:26,100
– מה אמרנו? חנכ"ל
.חמה, נוגה, כוכב

115
00:06:26,600 --> 00:06:29,850
מי שנולד בין 12:30 ל-15:45

116
00:06:30,420 --> 00:06:33,700
."יהא אדם חכם ונהיר"

117
00:06:33,810 --> 00:06:35,100
?למה חכם ונהיר

118
00:06:35,420 --> 00:06:38,840
.משום שהסופר של השמש נקרא כוכב

119
00:06:39,650 --> 00:06:43,300
,הכוכב שנקרא כוכב הוא נקרא סופר השמש

120
00:06:43,610 --> 00:06:46,380
,והסופרים הם חכמים ונהירים
.מחשבתם נהירה

121
00:06:46,890 --> 00:06:52,230
– זה נקרא נהיר, יהיה חכם ונהיר
.זה יליד 12:30 עד 15:45

122
00:06:53,030 --> 00:06:57,780
מ-15:45 עד 19:00 בערב
.זה מזל לבנה

123
00:06:57,840 --> 00:06:58,870
.עכשיו תראו דבר מעניין

124
00:06:59,700 --> 00:07:02,000
.הלבנה לא מתגלית כשהשמש שוקעת

125
00:07:02,510 --> 00:07:06,920
תמיד, תשימו לב, עוד השמש זורחת
– עדיין במערב, עדיין יש שמש

126
00:07:07,490 --> 00:07:09,700
.כבר בצד מזרח רואים את הלבנה

127
00:07:11,700 --> 00:07:13,920
,הלבנה לא מופיעה דווקא כשיש חושך חושך

128
00:07:14,500 --> 00:07:15,640
.עדיין לפני החושך

129
00:07:16,290 --> 00:07:20,170
,משעה 16:00-15:45
?אם נגיד השקיעה הייתה ב-18:00, כן

130
00:07:20,410 --> 00:07:23,350
,אז כבר מתחילים לראות את הלבנה
.כבר משפיע כוכב לבנה

131
00:07:23,720 --> 00:07:28,260
אז מי שנולד בין השעה 16:00 ל-19:00
.בדרך כלל הוא מזל לבנה

132
00:07:29,030 --> 00:07:31,820
?מה זו הלבנה
.תסתכלו על הלבנה, היא חיוורת

133
00:07:32,750 --> 00:07:33,660
?מה זה חיוורון

134
00:07:34,050 --> 00:07:36,620
.חיוורון מראה על חולניות

135
00:07:37,150 --> 00:07:44,520
אומרת הגמרא: "מי שנולד במזל לבנה
."יהא אדם סביל מרעין

136
00:07:44,560 --> 00:07:47,170
?"מה זה גבר "סביל מרעין
.הכוונה חולני

137
00:07:48,890 --> 00:07:51,890
.נזלות, שפעות, מוגלות

138
00:07:52,080 --> 00:07:54,220
– גמרת עם אנטיביוטיקה
.עברת לטיפות

139
00:07:54,550 --> 00:07:56,600
,גמר את הטיפות – אכל כדורים

140
00:07:56,660 --> 00:07:59,010
.גמר עם הכדורים – עבר לשאיפות

141
00:07:59,620 --> 00:08:01,370
.גמר את כל בית המרקחת, בקיצור

142
00:08:01,690 --> 00:08:05,260
...יש אנשים שהם
.אף פעם אתה לא רואה אותו בריא

143
00:08:05,300 --> 00:08:07,170
.מה נשמע? -בסדר

144
00:08:07,450 --> 00:08:09,440
.מה, עוד לא הבראת? -עוד לא

145
00:08:09,990 --> 00:08:12,530
...עבר ל... כל הזמן אתה רואה אותו

146
00:08:12,990 --> 00:08:16,600
.זה מזל לבנה חולני קצת

147
00:08:17,590 --> 00:08:20,830
."עכשיו, "יבנה ויהרוס, יהרוס ויבנה

148
00:08:21,150 --> 00:08:24,780
,הלבנה נעלמת – מתגלה
.נעלמת – מתגלה

149
00:08:25,080 --> 00:08:27,750
,היא בונה ונהרסת
.נבנית ונהרסת

150
00:08:27,780 --> 00:08:30,940
האדם הזה כל החיים שלו
.יבנה, יהרוס, יהרוס, יבנה

151
00:08:31,570 --> 00:08:33,320
לא תראה אותו במקום אחד
.פעם אחת

152
00:08:33,730 --> 00:08:36,980
,יש אנשים בונים פעם אחת
.יושבים שם כל החיים

153
00:08:37,440 --> 00:08:39,760
.אחד: לא, לא, בנה – הרס
.בוא נבנה עוד פעם

154
00:08:39,790 --> 00:08:42,010
.שיפץ, עוד פעם
!די

155
00:08:42,630 --> 00:08:44,740
,זה נקרא מזל לבנה

156
00:08:45,290 --> 00:08:46,780
.בונה והורס, הורס ובונה

157
00:08:47,360 --> 00:08:50,920
?יאכל לא משלו וישתה לא משלו", למה"

158
00:08:51,800 --> 00:08:53,100
,הלבנה תמיד מקבלת

159
00:08:53,450 --> 00:08:54,340
.הלבנה אין לה אור משלה

160
00:08:54,760 --> 00:08:56,000
.היא ניזונה מהשמש

161
00:08:57,390 --> 00:08:59,190
,יאכל לא משלו"
."ישתה לא משלו

162
00:08:59,610 --> 00:09:02,230
אתם מכירים, היינו בכיתה
?א', ב', ג', ד', זוכרים

163
00:09:02,560 --> 00:09:05,530
:תמיד היו ילדים
,תן ביס, תן שלוק"

164
00:09:05,670 --> 00:09:10,930
תן ביס..." בן אדם קבוע
...לא מביא אוכל ונושך את הפרוסות של

165
00:09:12,370 --> 00:09:14,230
.נושך את הפרוסות של כל הכיתה

166
00:09:15,140 --> 00:09:17,010
יש אחד שאף פעם בחיים
,לא קנה ארטיק

167
00:09:17,700 --> 00:09:18,970
.תמיד הוא טעם את של אחרים

168
00:09:19,520 --> 00:09:22,190
.זה נקרא, רבותיי, לבנה

169
00:09:22,840 --> 00:09:25,640
."לא ניזון משלו"
.תעשה טובה, בחייך

170
00:09:25,690 --> 00:09:27,860
,יש אנשים, אתה רק רואה אותו
.אתה עובר למדרכה השנייה

171
00:09:28,160 --> 00:09:30,880
,למה? הוא רואה אותך
.הוא נזכר שאתה צריך להביא לו משהו

172
00:09:31,940 --> 00:09:33,510
...משהו אתה צריך להביא
,וואי, וואי, וואי

173
00:09:33,550 --> 00:09:36,730
.אתה רואה אותו, אתה הולך לצד השני
.עזוב אותי, אין לי סבלנות

174
00:09:37,270 --> 00:09:41,200
לכן אתה רואה שבני מזל לבנה
,לוקחים מאחרים

175
00:09:41,250 --> 00:09:43,480
.אוכלים "לא משלו", שותים לא משלהם

176
00:09:44,070 --> 00:09:46,420
,"הלאה. אבל "סודותיו מכוסים

177
00:09:46,450 --> 00:09:48,430
...כי הלבנה לפעמים
.ב-א' בחודש לא תראו לבנה

178
00:09:49,160 --> 00:09:52,640
,היא מסתתרת לגמרי
.לא רואים לבנה

179
00:09:52,890 --> 00:09:54,350
."וסודותיו מכוסים"

180
00:09:54,820 --> 00:09:57,580
,דרך אגב, משהו לפורים

181
00:09:58,710 --> 00:10:02,100
,אסתר, לא קראו לה אסתר המלכה
,לא קראו לה אסתר כשהיא נולדה

182
00:10:02,450 --> 00:10:10,030
:קראו לה הדסה, שנאמר
ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לו לבת"

183
00:10:10,320 --> 00:10:12,640
."ויהי אומן את אסתר, היא הדסה"

184
00:10:14,170 --> 00:10:15,260
?"מה זה "היא הדסה

185
00:10:16,090 --> 00:10:18,520
.כשנולדה, מרדכי קרא לה הדסה

186
00:10:19,340 --> 00:10:21,870
?כשהיא גדלה, קראו לה אסתר. למה

187
00:10:22,420 --> 00:10:25,120
,אומרת הגמרא: אסתר היא לא מילה בעברית
,היא מילה בפרסית

188
00:10:25,600 --> 00:10:29,230
."שכן בפרסית קוראים ללבנה "אסתהר

189
00:10:29,960 --> 00:10:34,100
?מה זה אסתהר
.ככה קוראים בפרסית ללבנה, אסתהר

190
00:10:34,530 --> 00:10:39,770
וכיוון שאסתר לא מגדת את מולדתה
,ואת עמה והיא נסתרת

191
00:10:40,500 --> 00:10:43,850
כי כן ציווה לה מרדכי"
.אשר לא תגיד" – לכן קראו לה אסתר

192
00:10:44,400 --> 00:10:48,020
,כי הלבנה נסתרת
,בלשון פרסית קוראים לזה אסתהר

193
00:10:48,390 --> 00:10:50,470
,ללבנה אסתהר
.קראו לה אסתר

194
00:10:50,840 --> 00:10:52,710
.והיא הייתה בתקופת הפרסים, אל תשכחו

195
00:10:53,020 --> 00:10:55,200
?מלך פרס ומדי מי היה
.אחשוורוש

196
00:10:55,700 --> 00:10:58,460
,לכן אסתר מלשון לבנה
.הלבנה היא נסתרת

197
00:10:58,700 --> 00:11:01,620
,ובאמת כתוב שאסתר הייתה חיוורת

198
00:11:03,310 --> 00:11:05,180
.אבל חוט של חסד היה משוך עליה

199
00:11:05,210 --> 00:11:06,340
?למה בחר בה אחשוורוש

200
00:11:06,680 --> 00:11:09,890
?למה הוא רצה אותה בתור מלכה

201
00:11:10,240 --> 00:11:12,330
.למה? היה עליה חוט של חסד

202
00:11:12,790 --> 00:11:16,720
.היא לא הייתה אדמדמת... לא, חיוורת

203
00:11:17,300 --> 00:11:20,210
?מה למדנו היום
.הלבנה מה הייתה? חיוורת

204
00:11:20,330 --> 00:11:21,690
.מה הייתה הלבנה? חיוורת

205
00:11:22,090 --> 00:11:25,290
.לכן בני מזל לבנה הם חיוורים

206
00:11:25,360 --> 00:11:28,840
,אני לא אומר שאסתר הייתה במזל לבנה
.לא, לא להתבלבל

207
00:11:29,070 --> 00:11:31,330
אבל כתוב רק על אסתר
,שהיא כדוגמת הלבנה

208
00:11:31,550 --> 00:11:33,600
,שבשם פרסי אומרים אסתר – אסתהר

209
00:11:33,620 --> 00:11:35,910
– אומרים ללבנה אסתהר
.לכן קראו לה אסתר

210
00:11:36,520 --> 00:11:39,130
."נחזור לעניין: "סודותיו מכוסים

211
00:11:39,190 --> 00:11:43,740
,הנה אסתר, שהיא כמו לבנה
.היא יודעת להסתיר, בונקר

212
00:11:44,280 --> 00:11:48,450
:כמה שאחשוורוש פיתה אותה
.תגלי, איזו אומה את? שום דבר

213
00:11:49,050 --> 00:11:52,110
,מרדכי אמר לה: תשמעי
,כשאת הולכת לארמון של המלך הזה

214
00:11:52,150 --> 00:11:53,280
.את לא אומרת שאת יהודייה

215
00:11:54,030 --> 00:11:56,580
,יתנכלו לך, ישימו לך רגליים
.יקנאו בך השרים

216
00:11:56,600 --> 00:11:59,160
אתה יודע, רק אתה אומר
.את המילה "יהודי", כולם עליהום

217
00:11:59,770 --> 00:12:01,010
.מאיפה את? -לא מגלה

218
00:12:01,850 --> 00:12:05,300
,הפרסים אמרו פרסייה
,המדים אמור מדית

219
00:12:05,780 --> 00:12:07,550
.העיראקים אמרו עיראקית

220
00:12:07,610 --> 00:12:11,990
בקיצור, כל אחד. לכן כתוב
."ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה"

221
00:12:12,470 --> 00:12:15,400
,למה? כל מי שראה אותה
.נשאה בעיניו חן

222
00:12:15,580 --> 00:12:16,850
.הפרסים אמרו: היא פרסייה

223
00:12:17,010 --> 00:12:19,630
.המדי: לא, היא מדית
.אתה לא רואה את האף שלה? היא מדית

224
00:12:19,980 --> 00:12:22,950
.העיראקים אמרו: מה פתאום
.זה הצבע שלנו מה שיש לה

225
00:12:22,970 --> 00:12:26,960
בקיצור, כולם אהבו אותה
.כי היא לא גילתה מיהי

226
00:12:28,650 --> 00:12:31,480
.אז אתם רואים שסודותיו מכוסים

227
00:12:31,520 --> 00:12:34,310
,לבנה זה דבר סגור
.סודותיו מכוסים

228
00:12:34,590 --> 00:12:38,440
."ממשיכה הגמרא: "ואם יהיה גנב – יצליח

229
00:12:39,030 --> 00:12:41,240
?סליחה, מה זה פה
?בית ספר לגנבים עכשיו

230
00:12:41,820 --> 00:12:43,910
?מה התורה אומרת לי מה יהיה עם הגנב

231
00:12:44,120 --> 00:12:48,860
– לא, אם ראית גנב מצליח
,הוא אף פעם לא בועט בקופסת שימורים

232
00:12:49,870 --> 00:12:52,480
,עושה את הכול ככה בשקט
.הוא במזל לבנה

233
00:12:53,690 --> 00:12:57,140
.ואם יהיה גנב – יצליח
.מה זה יצליח? לא יתפסו אותו

234
00:12:57,250 --> 00:13:01,420
עוד פעם על אותו כיוון
שהוא נסתר, הוא לא מתגלה, הוא נעלם

235
00:13:01,590 --> 00:13:02,830
.כי הלבנה נעלמת

236
00:13:03,330 --> 00:13:06,660
.זה יליד 16:00 עד 19:00 בערב בערך

237
00:13:07,220 --> 00:13:09,550
,מ-19:00 עד 22:15 בלילה

238
00:13:09,990 --> 00:13:12,790
,שצ"ם, התחלנו עכשיו עם שצ"ם
.ש' – שבתאי

239
00:13:13,040 --> 00:13:15,320
,אומרת הגמרא: מי שנולד בשעה הזאת

240
00:13:16,500 --> 00:13:19,290
."יהא אדם שמחשבותיו בטלים"

241
00:13:20,390 --> 00:13:22,250
.כל מה שהוא חושב – לא מצליח לו

242
00:13:23,560 --> 00:13:24,340
אתם מכירים את אלה

243
00:13:26,110 --> 00:13:27,030
?שהם בתכנונים

244
00:13:28,420 --> 00:13:30,280
,נגיע, נבוא, נכבוש

245
00:13:30,520 --> 00:13:32,470
.אני ואתה נשנה את העולם

246
00:13:33,110 --> 00:13:38,890
,אנחנו נבוא, אני אעשה, אני אבנה
...אני אצור, אני, אני, אני, אני, אני

247
00:13:39,210 --> 00:13:41,540
...חחחררר

248
00:13:42,300 --> 00:13:45,010
,איזה יופי? שאיפות אדירות

249
00:13:45,940 --> 00:13:48,490
.כל מה שתכנן – לא פעל, התבטל

250
00:13:49,390 --> 00:13:51,240
.זה נקרא, רבותיי, יליד שבתאי

251
00:13:51,690 --> 00:13:56,010
,ויש אומרים: "מי שחושב עליו
."מחשבות החושב יתבטלו

252
00:13:56,790 --> 00:14:00,340
.יש אנשים שיש עליהם שמירה
,אתה בא לפגוע בו – אתה לא מצליח

253
00:14:00,370 --> 00:14:02,010
– אתה בא להעליב אותו
,בדיוק הוא לא עבר

254
00:14:02,670 --> 00:14:03,940
...לא נעלב, לא

255
00:14:04,470 --> 00:14:07,060
כל מה שמתכננים עליו האויבים שלו
.זה לא הולך

256
00:14:07,330 --> 00:14:09,930
.הוא משבית את האויבים
.זה שבתאי

257
00:14:10,860 --> 00:14:12,120
.שבתאי מלשון השבתה

258
00:14:12,520 --> 00:14:15,450
או שמחשבותיו בטלות, מתבטל, שובת

259
00:14:15,760 --> 00:14:18,620
– או שחושבים עליו
.מחשבותיהם בטלות ושובתים

260
00:14:18,980 --> 00:14:23,370
,יוצא שכוכב שבתאי
.מי שנולד במזל שבתאי – אלו התכונות שלו

261
00:14:25,150 --> 00:14:27,680
.זה בין 19:00 ל-22:15

262
00:14:28,320 --> 00:14:34,040
?מה בין 22:15 ל-01:30 בלילה-01:45

263
00:14:34,430 --> 00:14:38,240
,מי שנולד בשעה הזאת
.שבתאי צדק, זה כוכב צדק

264
00:14:38,490 --> 00:14:44,140
אומרת הגמרא: "מי שנולד בכוכב צדק
."יהא אדם צדקן במצוות

265
00:14:45,470 --> 00:14:51,040
,דרך אגב, נא לדעת
,אברהם אבינו נולד במזל צדק

266
00:14:51,840 --> 00:14:56,160
שנאמר: "מי העיר ממזרח צדק
."יקראהו לרגלו

267
00:14:56,850 --> 00:14:59,260
.אברהם אבינו נולד במזל צדק

268
00:14:59,870 --> 00:15:02,210
."יפה. "צדק לפניו יהלך

269
00:15:02,540 --> 00:15:03,940
.וזה נקרא צדקן במצוות

270
00:15:04,090 --> 00:15:05,490
.שימו לב, אברהם אבינו צדקן

271
00:15:05,970 --> 00:15:09,690
,כל העולם מנשק אלילים
.אברהם אומר: אין עוד מלבדו

272
00:15:10,850 --> 00:15:13,320
.ראיתם? צדקן במצוות

273
00:15:13,340 --> 00:15:15,910
...לכן אברהם נולד
:כך אמרו חז"ל, בפסוק כתוב

274
00:15:16,060 --> 00:15:18,380
"מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו"

275
00:15:18,550 --> 00:15:20,530
,זה אברהם אבינו שנולד במזל צדק

276
00:15:20,770 --> 00:15:22,700
שהצדיק את הקב"ה בעולם

277
00:15:23,010 --> 00:15:24,760
.ולכן צדקן במצוות

278
00:15:25,400 --> 00:15:30,770
ומי שנולד בין 01:30
,או 02:00 בלילה עד 06:00 בבוקר

279
00:15:31,380 --> 00:15:35,160
.מאדים. מה אתם שומעים במילה מאדים? דם

280
00:15:36,050 --> 00:15:38,570
,דרך אגב, הרבה הרבה מהרציחות בעולם

281
00:15:38,590 --> 00:15:40,940
.השם ישמור, נעשות בשעות האלו, לפנות בוקר

282
00:15:42,480 --> 00:15:43,740
.אז שולט מאדים בעולם

283
00:15:43,780 --> 00:15:45,600
,אנשים קמים, האריות

284
00:15:46,310 --> 00:15:47,980
.קמים לאכול, לטרוף, דם

285
00:15:48,610 --> 00:15:51,590
אתה רואה את כל חיות הטרף
.לפנות בוקר מתעוררות

286
00:15:51,800 --> 00:15:57,710
,למה? כוכב מאדים שולט
.מזרים השפעות של אדום

287
00:15:58,360 --> 00:16:04,530
אומרת הגמרא: האדם הזה
,שנולד במאדים תהיה לו תכונה של שופך דמים

288
00:16:04,860 --> 00:16:08,000
.אבל יכול לנתב את זה לדבר טוב

289
00:16:08,670 --> 00:16:12,610
?"או שיהיה אומנא". מה זה "אומנא"
.מנתח, רופא בחדר ניתוח

290
00:16:12,940 --> 00:16:16,480
.או במד"א, שואב בקבוקים של דם

291
00:16:16,500 --> 00:16:20,570
.יש אנשים שנהנים למלא בקבוקים עם דם
.כל אחד עם ההנאות שלו

292
00:16:21,090 --> 00:16:23,460
,אז הוא שואב דם
זה נקרא זה

293
00:16:23,510 --> 00:16:26,450
.או שיהיה טבח
.מה זה טבח? שוחט

294
00:16:26,840 --> 00:16:31,090
באמת, האדם הזה עבר קורס שחיטה
.והוא הולך, שוחט בהמות בכל העולם

295
00:16:31,160 --> 00:16:33,030
?הנה, אתם רואים
.הוא ניתב את זה לכיוון הנכון

296
00:16:33,530 --> 00:16:38,290
או מוהל. גם מוהל שעושה ברית מילה
,הוא שופך דמים באותו רגע

297
00:16:38,780 --> 00:16:41,140
אבל אתה רואה שזה מתבטא
.בכיוון המצוות

298
00:16:41,280 --> 00:16:44,420
.או, השם ירחם, רוצח

299
00:16:44,780 --> 00:16:50,020
– זאת אומרת, או שילך להיות שודד
,ואז הוא יבטא את המאדים שבו בצורה שלילית

300
00:16:50,260 --> 00:16:54,250
או שבאמת ילך להיות "אומנא", מנתח

301
00:16:54,670 --> 00:16:57,510
– או רופא או מוהל או שוחט

302
00:16:57,740 --> 00:17:00,940
כל אלה שעסוקים בדמים האלה
.הם מטפלים בדבר הזה

303
00:17:01,100 --> 00:17:03,590
:יוצא, ציבור יקר, מסקנתנו

304
00:17:04,450 --> 00:17:12,100
,שכשאדם קיבל תכונות מסוימות
.זה לא אבוד ולא גמרנו, הלך עליו וזה

305
00:17:12,130 --> 00:17:15,330
לא. הוא יכול לנתב אותן
.למקומות שהוא רוצה

306
00:17:15,890 --> 00:17:18,270
הוא יכול לכוון אותן
.לאזורים שהוא רוצה

307
00:17:18,700 --> 00:17:22,290
– וכשהוא מכוון אותן לאזורים האלה
.הוא יכול להצליח

308
00:17:22,990 --> 00:17:27,440
הנה כי כן למדנו
שתכונותיו של האדם הטרומיות

309
00:17:27,910 --> 00:17:32,740
,נקבעות לפי חודש הלידה
.יום הלידה ושעת הלידה

310
00:17:33,130 --> 00:17:34,720
?איך קובעים את שם האדם

311
00:17:34,860 --> 00:17:37,300
.את זה נראה בהזדמנויות האחרות

312
00:17:37,820 --> 00:17:41,210
עד כאן אסטרולוגיה ומזל

313
00:17:41,270 --> 00:17:43,410
.בהשפעה על התכונות של האדם

314
00:17:43,510 --> 00:17:45,520
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה