הרב אבנר קוואס - פתיחת המזל, חלק א’

הרב אבנר קוואס

מה קובע את תכונות האדם, איתן ייצא לעולם? הרב אבר קוואס בהרצאה מרתקת מפרט 4 נתונים משפיעים: שם האדם, חודש ושעת הלידה. אל תחמיצו, חלק א'

תמלול ההרצאה

1
00:00:12,660 --> 00:00:15,430
צופים יקרים, בשיעורים הקודמים

2
00:00:15,490 --> 00:00:18,980
.למדנו על הנושא של מזל – גורל או בחירה

3
00:00:19,500 --> 00:00:21,900
.אסטרולוגיה ומזל – גורל או בחירה

4
00:00:22,440 --> 00:00:24,680
ואז דנו בשאלה האם המזל

5
00:00:25,110 --> 00:00:27,290
.משנה את האדם או לא משנה

6
00:00:27,610 --> 00:00:29,160
?איך זה קובע? איך זה עובד

7
00:00:29,440 --> 00:00:32,580
והבאנו את המחלוקת
:בין רבי חנינא לרבי יוחנן בתלמוד

8
00:00:32,820 --> 00:00:36,400
האם יש מזל לישראל
.או אין מזל לישראל

9
00:00:36,980 --> 00:00:40,870
הגמרא הביאה ראיות לכאן ולכאן
.ולא הוכרע הדבר

10
00:00:41,250 --> 00:00:45,480
.ואז הבאנו את הפירוש
,מה הפירוש? מה הכוונה שהם נחלקים

11
00:00:45,520 --> 00:00:48,110
,התנאים הקדושים
,האמוראים הקדושים

12
00:00:48,310 --> 00:00:49,740
.האם יש מזל לישראל או לא

13
00:00:49,780 --> 00:00:52,400
.ולמדנו שאלו ואלו דברי אלוהים חיים

14
00:00:52,760 --> 00:00:54,850
.השאלה מאיזה מבט אתה מסתכל

15
00:00:55,410 --> 00:00:58,080
יש מזל עליון
.ויש מזל תחתון

16
00:00:58,420 --> 00:01:01,370
,מזל עליון הוא שלוש הספירות הראשונות

17
00:01:01,590 --> 00:01:04,460
.ששמה נקבע הדבר
.זה גורל, אי אפשר לשנות

18
00:01:04,690 --> 00:01:07,710
מזל תחתון, למדנו
,שזה שבע הספירות התחתונות

19
00:01:07,970 --> 00:01:12,370
שאפשר לשנות שמה וזה נקרא
."אין מזל לישראל"

20
00:01:12,710 --> 00:01:15,990
,אבל לכל הדעות
,בין לרבי חנינא, בין לרבי יוחנן

21
00:01:16,340 --> 00:01:17,970
.לעולם המזל שולט

22
00:01:18,530 --> 00:01:20,970
השאלה היא אם אפשר לצאת מזה
.או אי אפשר

23
00:01:21,260 --> 00:01:23,290
.לדעת רבי חנינא, אי אפשר לצאת

24
00:01:23,300 --> 00:01:27,120
,המזל שולט לגמרי
.אין "אקסיט", אין יציאה החוצה

25
00:01:27,470 --> 00:01:30,550
,לעומת זאת, כרבי יוחנן
,המזל שולט

26
00:01:30,590 --> 00:01:35,680
.אבל יש אפשרות לעקוף אותו
."זה פירוש המילים "אין מזל לישראל

27
00:01:35,740 --> 00:01:38,980
לא שאין מזל בכלל
.וזה אמונות טפלות. לא

28
00:01:39,940 --> 00:01:43,500
,המזל כן משפיע
.אבל אפשר לצאת מזה החוצה

29
00:01:43,980 --> 00:01:45,780
.אפשר לצאת מזה לגמרי

30
00:01:46,230 --> 00:01:49,850
אם כן, ציבור יקר, זה למדנו
.ואני רוצה היום להתקדם איתכם עוד שלב

31
00:01:49,870 --> 00:01:54,550
אני רוצה כעת לדבר איתכם
על ארבעה מיקודים שיש על האדם

32
00:01:54,760 --> 00:01:58,080
שקובעים מראש
– את התכונות הטרומיות שלו

33
00:01:58,420 --> 00:02:01,490
עם אילו תכונות אופי
.הוא יצא לשטח למשך חייו

34
00:02:02,040 --> 00:02:05,370
:ארבעה מיקודים קובעים את תכונות האדם

35
00:02:05,400 --> 00:02:10,020
,אחד – שם האדם, איזה שם נתנו לילד

36
00:02:10,240 --> 00:02:14,260
:שתיים – חודש הלידה
...תשרי, חשוון, כסלו, טבת, שבט

37
00:02:15,110 --> 00:02:17,740
.שלוש – דבר שלישי: יום הלידה

38
00:02:18,180 --> 00:02:19,750
.ארבע – שעת הלידה

39
00:02:20,830 --> 00:02:22,790
כשיש את ארבעת המיקודים האלה

40
00:02:22,870 --> 00:02:24,500
זה נותן פחות או יותר לאדם

41
00:02:24,520 --> 00:02:26,000
את יריית החץ הראשונה

42
00:02:26,020 --> 00:02:29,220
שאיתה הוא יוצא לחיים, יוצא לאוויר העולם

43
00:02:29,480 --> 00:02:30,670
.ואיתה הוא יתקדם

44
00:02:31,310 --> 00:02:34,180
.שם האדם – נניח לזה עכשיו

45
00:02:34,380 --> 00:02:39,940
אני רוצה לדבר היום
.על חודש הלידה, יום הלידה ושעת הלידה

46
00:02:40,460 --> 00:02:41,880
?מה זה חודש הלידה

47
00:02:42,670 --> 00:02:46,110
חודש הלידה, אני מדבר
,על התאריכים העבריים בלבד

48
00:02:46,140 --> 00:02:49,740
הוא מ-א' עד כ"ט
.או עד ל' בכל חודש

49
00:02:50,240 --> 00:02:53,020
,תשרי – מזל מאזניים
,שבט – דלי

50
00:02:54,280 --> 00:02:57,290
,טבת – גדי
...כל המזלות כולם

51
00:02:57,660 --> 00:03:00,500
,אדר – דגים
 – אדר, חודש אדר, פורים – דגים

52
00:03:01,120 --> 00:03:02,350
.קובעים את התכונות

53
00:03:02,370 --> 00:03:05,500
ובאמת יש ספרים אין-ספור ביהדות

54
00:03:05,730 --> 00:03:10,330
שאומרים כל חודש, מה תכונות הילד
.שייוולד שמה באותו חודש

55
00:03:10,910 --> 00:03:13,250
,"יש ספר שנקרא "צידה לדרך
.ספר קדמון

56
00:03:13,660 --> 00:03:16,420
בספר הזה כתוב כל חודש
,איך האופק נפתח

57
00:03:16,520 --> 00:03:20,220
,מה יהיו התכונות של אותו אדם
.גם מבחינה נפשית וגם מבחינה חיצונית

58
00:03:20,530 --> 00:03:22,020
."שמה מתאר בעל ה"צידה לדרך

59
00:03:22,110 --> 00:03:25,080
אבל אנחנו לא נדבר עכשיו
,על כל החודשים

60
00:03:25,120 --> 00:03:26,780
,ניקח אולי חודש אחד או שניים

61
00:03:27,810 --> 00:03:31,740
,נלמד אותם ונראה לכם
,וכל מי שעכשיו מזוהה עם החודשים האלה

62
00:03:31,750 --> 00:03:34,230
.ישים לב אם זה מדבר לגביו
.בואו נראה

63
00:03:34,670 --> 00:03:37,770
...בואו ניקח... אנחנו שבט, אדר, ניסן
.בואו ניקח את שבט

64
00:03:38,040 --> 00:03:40,320
.מה זה שבט? שבט מזלו דלי

65
00:03:41,390 --> 00:03:42,760
.מה זה דלי? כלי

66
00:03:43,990 --> 00:03:45,580
.בני מזל דלי הם כלים

67
00:03:46,300 --> 00:03:51,060
,דרך אגב, מי שלא יודע
.משה רבנו היה מזל דלי

68
00:03:51,300 --> 00:03:54,790
,אה, אבל הרב
.כתוב שמשה נולד ב-ז' באדר

69
00:03:54,940 --> 00:04:00,210
,נכון. מה שכתוב: דלי, גדי
- מאזניים, עקרב, כל זה

70
00:04:00,630 --> 00:04:03,210
,מדובר על אמצע החודש
.על ט"ו בו

71
00:04:03,680 --> 00:04:04,810
.זה שיא השיאים

72
00:04:05,220 --> 00:04:10,610
אבל בשוליים של החודש
.יש השפעה מחודש קודם ומפה לחודש הבא

73
00:04:11,120 --> 00:04:14,560
,כשאני אומר: גדי, דלי
- כל המזלות כולם, התאומים

74
00:04:14,790 --> 00:04:16,720
.מדובר על אמצע החודש

75
00:04:17,340 --> 00:04:21,490
ילד שנולד קרוב לאמצע
.או ממש באמצע – יש לו את התכונות האלה

76
00:04:22,010 --> 00:04:24,590
ילדים שנולדים בתחילת חודש
,או בסוף חודש

77
00:04:24,600 --> 00:04:27,460
יכולים לקבל תכונות
.של החודש הבא

78
00:04:27,890 --> 00:04:30,100
.בואו נראה
.משה נולד ב-ז' באדר

79
00:04:30,110 --> 00:04:32,550
,אדר זה דגים, כידוע
,תכף נדבר על דגים

80
00:04:33,180 --> 00:04:35,760
אבל אומרים חז"ל שמשה רבנו
.לא היה דגים, היה מזל דלי

81
00:04:35,960 --> 00:04:37,060
?איפה זה כתוב

82
00:04:37,730 --> 00:04:40,900
,כשמשה רבנו ברח אחרי שהכה את המצרי
.הוא ישב על הבאר

83
00:04:41,420 --> 00:04:42,580
.היה נסיך מצרי

84
00:04:43,060 --> 00:04:46,650
,באו בנות יתרו לרעות
,ויבואו הרועים ויגרשום"

85
00:04:46,670 --> 00:04:48,100
."וירא משה ויושיען"

86
00:04:48,450 --> 00:04:51,340
,בנות יתרו באות לדלות מים
.באו הרועים, גירשו אותן

87
00:04:51,670 --> 00:04:53,680
.עמד משה, אמר: תעצרו
.זה התור שלהן

88
00:04:54,400 --> 00:04:55,780
.הן דלו, חזרו הביתה

89
00:04:56,470 --> 00:04:59,340
,באו ליתרו הביתה
,"ויאמר להן רעואל אביהן"

90
00:04:59,380 --> 00:05:02,480
,רעואל זה יתרו
?"מדוע מיהרתן בוא היום"

91
00:05:02,800 --> 00:05:07,310
ויאמרו לו איש מצרים הצילנו"
מיד הרועים

92
00:05:07,610 --> 00:05:10,640
וגם דלה דלה לנו"
."וישק את הצאן

93
00:05:10,710 --> 00:05:13,370
."שימו לב, "דלה דלה

94
00:05:14,890 --> 00:05:17,640
."למה לא אמרו "דלה"? "דלה דלה

95
00:05:17,710 --> 00:05:20,450
?"דלה". מה זה "דלה דלה"

96
00:05:20,900 --> 00:05:23,630
.מכאן רמז שהוא מזל דלי

97
00:05:23,750 --> 00:05:25,200
?"עכשיו, למה הן אמרו "איש מצרי

98
00:05:25,650 --> 00:05:26,920
.כי הוא היה לבוש כנסיך מצרי

99
00:05:26,940 --> 00:05:28,880
הוא עוד לא הספיק להחליף את הבגדים
,כשהוא ברח מפרעה

100
00:05:29,250 --> 00:05:30,610
.לכן היה נדמה להן כמצרי

101
00:05:30,960 --> 00:05:33,240
."איש מצרי וגם דלה דלה לנו"

102
00:05:33,260 --> 00:05:35,440
מכאן למדנו שמשה רבנו
.היה מזל דלי

103
00:05:36,010 --> 00:05:38,210
,עכשיו, בואו נראה
?למה משה היה צריך מזל דלי

104
00:05:38,640 --> 00:05:44,690
?הרי בתחילת אדר, נכון
?תחילת אדר נושק לסוף שבט, נכון

105
00:05:44,990 --> 00:05:47,850
.נושק לדלי
.הוא קיבל את התכונה של הדלי

106
00:05:47,950 --> 00:05:53,520
,למה? משה רבנו
.תכליתו להוריד תורה לישראל

107
00:05:54,230 --> 00:05:56,500
כדי להוריד תורה
.אתה חייב להיות כלי

108
00:05:56,910 --> 00:05:58,900
איך נמלא בך
?אם אתה לא כלי

109
00:05:59,300 --> 00:06:00,940
.לכן מזל דלי הוא כלי

110
00:06:01,400 --> 00:06:02,940
,עכשיו, שימו לב דבר פלא

111
00:06:03,300 --> 00:06:07,460
הכלי מתמלא וכשהוא מתמלא
.הוא שופך החוצה

112
00:06:08,360 --> 00:06:10,770
.את מה שהוא מכיל, את זה הוא שופך

113
00:06:11,420 --> 00:06:13,450
- תשים בתוכו חצץ
,הוא ישפוך חצץ

114
00:06:13,670 --> 00:06:16,040
.ערק – ערק, בירה – בירה

115
00:06:16,130 --> 00:06:18,130
.מה שתשים בדלי – את זה הוא ישפוך

116
00:06:18,710 --> 00:06:20,280
,הוא לא משנה את התכולה

117
00:06:21,140 --> 00:06:24,100
.לא מוסיף עליה ולא גורע ממנה

118
00:06:24,560 --> 00:06:25,570
.זה מזל דלי

119
00:06:25,940 --> 00:06:27,490
.משה רבנו צריך לקבל תורה

120
00:06:27,850 --> 00:06:33,230
,"משה קיבל תורה מסיני"
."הנה הדלי מתמלא, "ומסרה ליהושע

121
00:06:34,490 --> 00:06:36,300
.יהושע העביר את זה לזקנים

122
00:06:36,460 --> 00:06:40,450
.אבל משה קיבל תורה ומסרה
?מה למדת

123
00:06:40,810 --> 00:06:44,640
,הוא מתמלא ומתרוקן
.מתמלא ומתרוקן

124
00:06:44,720 --> 00:06:47,770
,עכשיו, תראו
.הוא לא משפיע על התכולה שלו

125
00:06:47,810 --> 00:06:51,350
יוצא שמשה, מה שמקבל
.מהאורגינל, מהגבורה – את זה הוא מעביר

126
00:06:51,640 --> 00:06:53,380
.הוא לא משנה את התכולה

127
00:06:54,030 --> 00:06:56,320
מצד שני, הוא גם לא מוסיף מדעתו

128
00:06:56,340 --> 00:06:57,850
,וגם הוא לא גורע מדעתו

129
00:06:57,870 --> 00:07:00,930
כמו שהדלי לא מוסיף על התכולה
.ולא גורע ממנה

130
00:07:01,180 --> 00:07:05,130
התורה אמרה: "לא תוסיף
."על התורה הזאת ולא תגרע ממנה

131
00:07:05,230 --> 00:07:10,040
יש איסור להמציא מצוות חדשות
.ויש איסור לגרוע מהמצוות שקיימות

132
00:07:10,420 --> 00:07:13,860
יוצא, רבותיי, שמשה רבנו
,מזל דלי לגמרי

133
00:07:14,050 --> 00:07:16,660
,כי הוא צריך לקבל תורה
,לא לשנות את התכולה

134
00:07:17,550 --> 00:07:18,860
.לא להוסיף ולא לגרוע

135
00:07:18,940 --> 00:07:20,540
.הנה משה מזל דלי

136
00:07:21,270 --> 00:07:24,180
,עכשיו, בואו נראה
,בני מזל דלי היקרים, ילידי חודש שבט

137
00:07:24,570 --> 00:07:26,280
.בואו נראה מה התכונות

138
00:07:26,990 --> 00:07:29,010
,כתוב בספרים
:"וגם בספר "צידה לדרך

139
00:07:29,550 --> 00:07:33,690
,בני מזל דלי, היות והם דלי
,הם כלי – הם שואפים להתמלא

140
00:07:33,960 --> 00:07:35,090
.לכן הם מאוד סקרנים

141
00:07:36,040 --> 00:07:38,090
?מה קרה פה? מה יש שם
?מה הוא אמר

142
00:07:38,820 --> 00:07:41,680
?מה? למה זה הסתכל ככה
?מה כתוב פה

143
00:07:41,890 --> 00:07:45,900
,תדעו לכם, הם מתמלאים
.הם צמאים להתמלא

144
00:07:45,920 --> 00:07:49,520
,למה? כי הדלי, הכלי
.שואף להתמלא, להתמלא, להתמלא

145
00:07:49,730 --> 00:07:53,890
.בני מזל דלי מתמלאים
.זה הכלי אז הם סקרנים

146
00:07:54,380 --> 00:07:59,480
דבר שני: בני מזל דלי
.אוהבים להתמלא ולשפוך החוצה

147
00:08:00,320 --> 00:08:04,320
,חוויות שאתם עוברים, בני מזל דלי
.אתם רוצים שכולם יעברו אותן

148
00:08:05,060 --> 00:08:07,490
- אכלת מרק
...ציפי, בואי, תטעמי, ציפי

149
00:08:07,990 --> 00:08:10,490
...אשתי, בואי
.מה, תעזוב-

150
00:08:10,520 --> 00:08:12,520
?נהנית? מה אכפת לך
.שהעולם יתפוצץ. -לא

151
00:08:13,040 --> 00:08:15,110
?היית באיזה מקום
,בואו, תראו, תראו איזה נוף יפה-

152
00:08:15,380 --> 00:08:16,500
.תראו... בואו תראו

153
00:08:17,000 --> 00:08:19,530
?למה? מה אכפת לך אם לא יראו
,אז לא יראו. -לא, לא, לא

154
00:08:19,790 --> 00:08:23,120
- אני רוצה שמה שאני חוויתי
.אנשים אחרים יחוו

155
00:08:23,400 --> 00:08:24,220
.זה בני מזל דלי

156
00:08:25,390 --> 00:08:29,450
- יותר מזה, קח דלי, שים בו עקרבים
,הוא סובל אותם

157
00:08:29,890 --> 00:08:31,570
,שים בו יהלומים – הוא סובל אותם

158
00:08:31,980 --> 00:08:34,070
.שים בו מים – סובל, חומצה – סובל

159
00:08:34,100 --> 00:08:35,620
.מה שתשים בדלי הוא סובל

160
00:08:35,880 --> 00:08:36,560
?מה זה אומר

161
00:08:36,830 --> 00:08:39,140
.שבני מזל דלי מסתדרים עם כל הסוגים

162
00:08:40,090 --> 00:08:42,020
.הם זורמים, לא רבים עם אף אחד

163
00:08:42,090 --> 00:08:44,540
,אין להם אינטריגות
,לא יכולים להיות ברוגז הרבה זמן

164
00:08:45,240 --> 00:08:47,540
.אם בכלל
.לא יכולים, לא מסוגלים

165
00:08:47,570 --> 00:08:50,820
...ישר מתפייס, ישר
.לכן אוהבים אותו

166
00:08:51,180 --> 00:08:53,520
.למה? כי הוא משתלב עם כולם

167
00:08:53,940 --> 00:08:57,860
,הוא מסוגל לסבול את העקרבים
,את הנחשים, את הצדיקים, את הרשעים

168
00:08:57,930 --> 00:08:59,350
.את הנודניקים, את הטרחנים

169
00:08:59,650 --> 00:09:02,320
.ובאמת משה רבנו צריך להיות מנהיג

170
00:09:02,590 --> 00:09:06,550
הוא צריך להסתדר
.עם כל סוגי הטיפוסים בעם ישראל

171
00:09:06,560 --> 00:09:08,990
?מה זה מנהיג
:מנהיג זה לא שהוא מתעצבן

172
00:09:09,020 --> 00:09:12,370
,איזה נודניק זה, איזה כבד הבן אדם הזה
.לא סובל אותו

173
00:09:12,450 --> 00:09:14,870
.זה לא מנהיג
.אל תהיה מנהיג, לך הביתה

174
00:09:15,570 --> 00:09:19,560
מנהיג זה אחד שיודע להלך
.כנגד רוחו של כל אחד ואחד

175
00:09:19,590 --> 00:09:22,520
.משה רבנו הוא מהלך נגד רוחם של כולם

176
00:09:22,560 --> 00:09:23,980
,זה בני מזל דלי
.נא לדעת

177
00:09:24,280 --> 00:09:28,190
בני מזל דלי יש להם את הסגולה
ואת הכוח להסתדר עם כולם

178
00:09:28,220 --> 00:09:30,800
- כי מה שאתה ממלא בדלי
.זה מה שנשאר בפנים

179
00:09:31,720 --> 00:09:33,980
,הוא מסתדר עם זה
.הוא לא רב עם התכולה שלו

180
00:09:34,380 --> 00:09:38,910
הנה, אתם רואים, שבני מזל דלי
,הם אנשים, לפני התכונות שאמרנו

181
00:09:39,050 --> 00:09:41,890
,סקרנים, חווים חוויות

182
00:09:42,620 --> 00:09:45,850
אוהבים להפנות את זה לצד השני
שגם אנשים אחרים ייהנו

183
00:09:46,170 --> 00:09:47,880
.וגם מסתדרים עם כולם

184
00:09:49,440 --> 00:09:51,560
.תבדקו את זה ותראו איך זה פועל

185
00:09:52,020 --> 00:09:54,630
.דגים. סתם דוגמה, דגים

186
00:09:54,890 --> 00:09:56,460
,אם כבר דיברנו על אדר
.נגיד דגים

187
00:09:57,010 --> 00:09:58,530
.דגים הם בים

188
00:09:59,100 --> 00:10:01,360
?מה זה בים
.הדג הוא מים, יסוד המים

189
00:10:01,470 --> 00:10:02,690
.מה זה מים? חמקמק

190
00:10:03,320 --> 00:10:04,960
.הרבה פעמים הם פזיזים

191
00:10:05,480 --> 00:10:07,960
.בני מזל דגים הם פזיזים
.הוא עושה דבר, אחר כך מתחרט

192
00:10:08,730 --> 00:10:10,160
.לכן זה כמו... חמקמק

193
00:10:10,570 --> 00:10:14,920
.יותר מזה, הם כל כך טובים
.מים הם חסדים, דרך אגב

194
00:10:15,640 --> 00:10:18,010
.כולו חסד, כולו נתינה

195
00:10:18,070 --> 00:10:20,220
נתינה עד שדורכים עליו
.והוא לא מרגיש

196
00:10:20,910 --> 00:10:23,200
,אין לו גבולות לחסד שלו

197
00:10:23,230 --> 00:10:24,760
.אין גבולות לנתינה שלו

198
00:10:25,150 --> 00:10:26,780
נותן ונותן ונותן

199
00:10:26,790 --> 00:10:29,060
.וכשרומסים אותו, הוא ממשיך לתת. לתת, לתת

200
00:10:29,440 --> 00:10:30,310
,אין לו גבולות

201
00:10:30,330 --> 00:10:32,100
.ויש אנשים שמנצלים את זה

202
00:10:32,570 --> 00:10:36,150
,אה, הוא טוב? טוב
.נראה עד כמה טוב אפשר להוציא ממנו

203
00:10:36,540 --> 00:10:38,470
.אנשים מנצלים את התכונה הזו של דגים

204
00:10:39,380 --> 00:10:41,500
.עוד דבר: הם גם הרבה בוכים

205
00:10:41,700 --> 00:10:44,110
:כשיורד להם דמעות, לא נגמר
.דמעות, דמעות

206
00:10:44,140 --> 00:10:46,800
...מים, מים
"...מים מים משמיים"

207
00:10:47,320 --> 00:10:50,930
...בוכים, נעלבים
...ישר נוטים לבכי ול

208
00:10:51,450 --> 00:10:53,780
.לרגשנות
.זה בני מזל דגים

209
00:10:53,920 --> 00:10:56,770
.עכשיו, וכן כל אחד מהזה

210
00:10:56,840 --> 00:11:00,620
,אני לא דן עכשיו על החודשים
,את זה תקראו בספרים

211
00:11:00,830 --> 00:11:03,910
אני כעת רוצה לדון איתכם
.על מה שלא כתוב בספרים

212
00:11:04,340 --> 00:11:10,160
אני רוצה לדבר איתכם עכשיו
.על יום הלידה ושעת הלידה

213
00:11:11,650 --> 00:11:14,810
- יום הלידה ושעת הלידה
.איך משפיעים על האדם

214
00:11:15,730 --> 00:11:18,280
אני אוחז כעת
.את מסכת שבת

215
00:11:18,790 --> 00:11:21,140
,הגמרא במסכת שבת
,הגמרא היא תלמוד

216
00:11:21,170 --> 00:11:23,790
זה התורה שבעל פה
.שקיבלנו בהר סיני

217
00:11:24,280 --> 00:11:28,740
,כך בדרך כלל, בדרך כלל, על פי רוב
.נראה הדף של הגמרא התלמודי

218
00:11:29,680 --> 00:11:33,150
,אנחנו נתמקד בקטע הזה
.בדף קנו עמוד א

219
00:11:33,360 --> 00:11:36,940
הגמרא פה ובדף השני
דנה על נושא המזלות

220
00:11:37,610 --> 00:11:40,720
,ומה שנוגע אלינו עם הרבה דוגמאות
.ובואו נבדוק

221
00:11:41,280 --> 00:11:45,590
:אומרת הגמרא
"...אמר רבי יהושע בן לוי"

222
00:11:45,720 --> 00:11:49,820
,יהושע בן לוי היה מגדולי האמוראים
,צדיק, אדם מיוחד במינו

223
00:11:50,180 --> 00:11:51,550
.גם בעל חסד אדיר

224
00:11:52,090 --> 00:11:53,670
אמר רבי יהושע בן לוי"

225
00:11:56,020 --> 00:11:58,380
."מזל יום גורם"

226
00:11:59,440 --> 00:12:02,700
,תלוי באיזה יום נולד האדם
.לפי היום יהיו התכונות שלו

227
00:12:03,460 --> 00:12:06,350
למשל, אני רוצה להסביר
.הקדמה לפני כן, הקדמה קצרה

228
00:12:07,700 --> 00:12:11,640
,ביהדות, כידוע, היום לא מתחיל מהחצות

229
00:12:11,710 --> 00:12:14,000
.מה"ביג בן" של אנגליה. לא

230
00:12:14,700 --> 00:12:17,580
.תראו בחדשות: חצות לילה – התחלף יום

231
00:12:17,760 --> 00:12:18,780
.לא, אלה הגויים

232
00:12:19,250 --> 00:12:22,910
אנחנו, היהודים, לא מחליפים
.את היום בחצות – בשקיעה

233
00:12:23,740 --> 00:12:26,690
– שקעה השמש של אותו יום
,נכנס יום חדש

234
00:12:26,720 --> 00:12:30,890
שנאמר: "ויהי ערב ויהי בוקר
,"יום אחד

235
00:12:31,410 --> 00:12:33,670
."ויהי ערב ויהי בוקר יום שני"

236
00:12:33,690 --> 00:12:35,420
,אצלנו היום מתחיל מהערב

237
00:12:35,900 --> 00:12:37,860
אצלנו היום מתחיל מהלילה

238
00:12:38,160 --> 00:12:41,330
"לכן כתוב "ויהי ערב ויהי בוקר
.והתחלף היום

239
00:12:41,850 --> 00:12:48,210
,זאת אומרת, אם עכשיו לילה
,נגיד, אתם עכשיו נמצאים ביום שלישי בלילה

240
00:12:48,330 --> 00:12:50,030
.איזה יום עכשיו? רביעי

241
00:12:50,360 --> 00:12:51,330
.זה ליל רביעי

242
00:12:51,440 --> 00:12:54,940
זאת אומרת, ילד שייוולד
ביום שלישי בלילה

243
00:12:55,650 --> 00:12:58,650
,הוא יליד יום רביעי
.הוא לא יליד יום שלישי

244
00:12:58,920 --> 00:12:59,920
.יליד יום רביעי

245
00:13:00,330 --> 00:13:05,710
,ילד שנולד ביום שישי בערב
הוא יליד יום שבת, הוא לא יליד יום שישי

246
00:13:06,270 --> 00:13:09,510
כי יום שישי בלילה
.זה כבר נקרא ליל שבת

247
00:13:10,470 --> 00:13:11,870
– ילד שנולד במוצ"ש

248
00:13:13,350 --> 00:13:15,970
?איזה יליד יום הוא
.יום ראשון

249
00:13:16,510 --> 00:13:20,460
.כי במוצאי שבת כבר התחיל היום הראשון
."ויהי ערב ויהי בוקר"

250
00:13:20,520 --> 00:13:22,700
.יפה. אז הבנו מה זה יום ראשון, שני

251
00:13:23,370 --> 00:13:26,460
,אומר רבי יהושע בן לוי
.נקרא את זה בפנים, דבר נפלא

252
00:13:27,150 --> 00:13:32,770
.מי שנולד ביום ראשון יתפוס כיוון אחד

253
00:13:33,820 --> 00:13:36,120
?"מה זה "יתפוס כיוון אחד

254
00:13:36,650 --> 00:13:42,560
ביום הראשון כתוב: "וירא אלוקים כי טוב
."ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד

255
00:13:42,890 --> 00:13:45,560
."מעניין. לא כתוב "יום ראשון

256
00:13:46,170 --> 00:13:48,680
.בשני, שלישי כתוב
?"למה כתוב "יום אחד

257
00:13:49,140 --> 00:13:53,440
.מלמד שיהיה לו כיוון אחד
.רמז לאחדות, אחד

258
00:13:53,570 --> 00:13:58,630
– פירוש: ילד שנולד ביום ראשון
– ממוצ"ש עד שקיעת יום ראשון

259
00:13:58,970 --> 00:14:00,400
,אם הוא נולד ביום הזה

260
00:14:00,730 --> 00:14:02,900
,תהיה לו תכונה טובה אלסטית

261
00:14:02,920 --> 00:14:04,640
– כלומר, איפה שנשים אותו

262
00:14:04,650 --> 00:14:05,650
.שם הוא ילך עד הסוף

263
00:14:06,120 --> 00:14:08,210
,תשימו אותו עם הצדיקים – עד הסוף

264
00:14:08,240 --> 00:14:09,740
,עם הרשעים – עד הסוף

265
00:14:09,770 --> 00:14:12,690
.עם ה... חוצפנים – עד הסוף

266
00:14:12,840 --> 00:14:15,240
.איפה שתשימו אתו לשם הוא ילך
.זה דבר פלא

267
00:14:15,440 --> 00:14:23,120
זאת אומרת שילד שנולד ביום ראשון
.ניתן לעיצוב, הוא פלסטלינה

268
00:14:24,500 --> 00:14:26,170
.אבל תבינו שהוא גם מושפע

269
00:14:26,830 --> 00:14:30,200
,כלומר, אם הוא יהיה בהשפעה שלילית
– בכיוון שלילי

270
00:14:30,260 --> 00:14:33,050
,הוא ילך עם זה עד הסוף
.אבל עד הסוף כי זה אחד

271
00:14:33,360 --> 00:14:35,810
.הוא יתפוס כיוון אחד בחיים וזהו

272
00:14:36,190 --> 00:14:40,940
לכן יליד יום ראשון
,תהיה לו תכונה שאנחנו מעצבים אותו

273
00:14:41,570 --> 00:14:44,040
- אותה תכונה שנשים אותו
.לשם הוא ירוץ

274
00:14:44,680 --> 00:14:48,600
,"אומרת הגמרא: "יליד יום שני
,מי שנולד ביום שני

275
00:14:49,040 --> 00:14:52,260
."יהיה אדם רגזן"
?מה זה רגזן

276
00:14:52,630 --> 00:14:57,340
,רגזן, פירושו של דבר
.בעל מחלוקת, בעל כעס

277
00:14:58,160 --> 00:15:00,680
למה? משום שביום השני

278
00:15:00,820 --> 00:15:05,160
נפלגו המים אשר מעל הרקיע
.לבין המים אשר מתחת לרקיע

279
00:15:05,510 --> 00:15:07,220
,ביום שני, תפתחו את ספר בראשית

280
00:15:07,530 --> 00:15:10,790
כתוב שהקב"ה חילק
,בין המים שמתחת הרקיע

281
00:15:10,810 --> 00:15:14,490
חילק, עשה מחלוקת
.בין מים עליונים למים תחתונים

282
00:15:14,740 --> 00:15:20,790
,למים שלנו קרא ימים
.ולרקיע קרא שמיים

283
00:15:21,040 --> 00:15:24,400
?"מה זה "שמיים
.שם-מים

284
00:15:24,730 --> 00:15:27,660
כיוון שהייתה מחלוקת
,בין המים התחתונים לעליונים

285
00:15:27,680 --> 00:15:29,520
,יליד יום שני יהיה בעל מחלוקת

286
00:15:30,540 --> 00:15:33,480
.תהיה לו נטייה להיות מחלוקתן

287
00:15:33,940 --> 00:15:35,850
:רב, כל דבר דוחף את האף שלו

288
00:15:35,870 --> 00:15:37,850
.לא נכון, הוא צודק
?מה אתה מתערב-

289
00:15:38,240 --> 00:15:41,440
.לא, לא, הוא צודק
?מי קרא לך בכלל-

290
00:15:42,100 --> 00:15:43,720
.תהיה לו נטייה לכיוונים האלה

291
00:15:44,420 --> 00:15:46,880
?מה תגידו
.וואי, מסכן, אבוד? לא

292
00:15:47,450 --> 00:15:52,020
,כל התכונות שנאמר עכשיו
.אם הן שליליות – זה ניתן לשינוי

293
00:15:52,470 --> 00:15:55,030
?איך אמר רבי ישראל מסלנט
כל זמן שהנר דולק"

294
00:15:55,080 --> 00:15:56,940
."אפשר עוד לתקן"

295
00:15:57,210 --> 00:15:59,130
.שום דבר לא אבוד ביהדות

296
00:15:59,770 --> 00:16:02,270
,כל זמן שאדם נמצא בעולם הזה
.יכול לשנות

297
00:16:02,350 --> 00:16:06,840
איך משנים? "בראתי לו יצר הרע
."בראתי לו תורה תבלין

298
00:16:07,730 --> 00:16:11,420
,יש ספר שמוריד חסימות
.מעלה מוטיבציה

299
00:16:11,460 --> 00:16:13,010
.אתם יודעים איך קוראים לספר הזה? תורה

300
00:16:13,620 --> 00:16:16,860
,בראתי לו יצר הרע"
."בראתי לו תורה תבלין

301
00:16:17,240 --> 00:16:18,890
,התורה מתבלת את הדחפים

302
00:16:19,560 --> 00:16:22,170
,ממננת את המידות
,זה הכול

303
00:16:22,460 --> 00:16:24,130
.ואז בן אדם משפר את זה

304
00:16:24,160 --> 00:16:26,250
,אז אם הוא נולד עם סטייה למידה לא טובה

305
00:16:26,630 --> 00:16:29,180
על ידי הלימוד
.הוא חוזר חזרה לקו הנכון

306
00:16:29,610 --> 00:16:30,290
.אז זה לא אבוד

307
00:16:30,750 --> 00:16:33,120
אלו המידות הטרומיות הראשונות
.שירוצו איתו

308
00:16:33,180 --> 00:16:37,130
אז יליד יום שני
.יהיה ילד רגזן ובעל מחלוקת

309
00:16:37,500 --> 00:16:41,500
אומרת הגמרא: "ומי שנולד ביום שלישי
?יהיה אדם עשיר". למה

310
00:16:41,890 --> 00:16:44,920
.כי ביום שלישי נבראו העשבים

311
00:16:44,950 --> 00:16:47,840
רבותיי, ספרתם כמה דשא
?יש בעולם? כמה עלי דשא

312
00:16:48,490 --> 00:16:52,020
?כמה צמחים יש
,אין מספר, ביליארדים

313
00:16:52,310 --> 00:16:55,860
.לכן עשבים מראים על עושר אין-סופי

314
00:16:56,230 --> 00:16:58,500
,"הנולד ביום שלישי יהיה עשיר"

315
00:16:59,320 --> 00:17:04,640
,אבל", אומרת הגמרא"
."ייטה קצת לזנות, לניאוף"

316
00:17:05,290 --> 00:17:08,940
,למה? מסביר רש"י
.שימו לב איך העשבים גדלים

317
00:17:09,460 --> 00:17:12,000
העשבים לא יונקים
.דווקא ישירות מהאדמה

318
00:17:12,550 --> 00:17:14,660
.לפעמים הם יונקים אחד מהשני

319
00:17:15,260 --> 00:17:17,210
.אחד מושך מהשני

320
00:17:17,470 --> 00:17:19,610
היניקה הזאת של אחד מהשני

321
00:17:20,290 --> 00:17:26,720
רומזת על התחברות לא נכונה
,'בנושא הניאוף, העריות וכו

322
00:17:26,940 --> 00:17:30,350
- לכן העשבים יונקים אחד מהשני

323
00:17:30,470 --> 00:17:35,580
,מצד אחד הוא יהיה עשיר
,זה נקרא נולד במזל של עושר

324
00:17:35,610 --> 00:17:37,440
אבל יהיה לו יצר הרע חזק

325
00:17:37,470 --> 00:17:40,280
.לכיוון התאוות, העריות

326
00:17:40,640 --> 00:17:43,140
,אז נשים לב על ילד כזה שנולד ביום שלישי

327
00:17:43,370 --> 00:17:44,460
.לכוון אותו לקו הנכון

328
00:17:44,480 --> 00:17:46,250
,שיישאר עם הכסף, לא אכפת לנו

329
00:17:46,480 --> 00:17:48,420
.אבל שלא ייטה לדברים הלא טובים

330
00:17:48,850 --> 00:17:51,500
...יליד יום שלשי
:אשאל אתכם

331
00:17:51,820 --> 00:17:55,100
...מה נברא ביום ה
.סליחה, יליד יום רביעי

332
00:17:55,580 --> 00:17:59,080
,מה נברא, ציבור יקר
.ביום הרביעי? המאורות

333
00:17:59,760 --> 00:18:04,970
בואו נראה, "מי שנולד ביום רביעי
."יהיה אדם חכם ונהיר

334
00:18:05,330 --> 00:18:08,160
."למה? "משום שנטלו בו המאורות
.נסביר

335
00:18:08,930 --> 00:18:13,130
,ביום רביעי נבראו השמש
.הירח והכוכבים. השמש מאירה

336
00:18:13,920 --> 00:18:17,660
.ילד שנולד ביום רביעי יהיה נהיר
מה זה נהיר? פניו מאירות

337
00:18:17,930 --> 00:18:21,510
.או מחשבתו בהירה, נהירה

338
00:18:22,280 --> 00:18:24,650
כשהייתם בבית ספר
,והייתם תלמידים

339
00:18:25,160 --> 00:18:27,110
...התרגיל הכי מסובך – טק, טק, טק

340
00:18:27,910 --> 00:18:29,650
?איך פתרת את זה
.מה, זה קל-

341
00:18:30,200 --> 00:18:32,900
,את רואה, הראש שלו בהיר
.אין לו שום בלבולים

342
00:18:33,260 --> 00:18:36,550
,לא חושב... הולך, טק, טק, טק
,מחשבתו נהירה

343
00:18:36,800 --> 00:18:39,880
.מחשבתו בהירה
.זה נקרא נהיר, חכם

344
00:18:40,070 --> 00:18:41,750
?מה זה חכם
.תהיה לו חוכמה

345
00:18:42,270 --> 00:18:45,760
כיוון שהשמש והירח והכוכבים
,מסמלים על הארה

346
00:18:46,110 --> 00:18:48,810
.הילד הזה יהיה חכם ונהיר

347
00:18:49,110 --> 00:18:52,160
,או נהיר בפנים, יוצא לו אור
הארת פנים

348
00:18:52,430 --> 00:18:53,930
.או נהיר במחשבה

349
00:18:54,140 --> 00:18:56,410
.על כל פנים, זה קשור למאורות

350
00:18:56,750 --> 00:19:00,330
,"יליד יום חמישי"
,אומרת הגמרא

351
00:19:00,690 --> 00:19:04,860
יליד יום חמישי"
."יהיה אדם גומל חסדים

352
00:19:04,980 --> 00:19:08,600
למה? משום שנבראו בו
.הדגים והעופות

353
00:19:09,670 --> 00:19:10,650
?שמתם לב

354
00:19:11,230 --> 00:19:13,170
.ביום חמישי נבראו דגים ועופות

355
00:19:13,230 --> 00:19:16,880
,כדי לזון את כל הדגים בים
,להאכיל את כל העופות בעולם

356
00:19:17,290 --> 00:19:22,050
אנחנו אומרים את הפסוק
."פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון"

357
00:19:22,140 --> 00:19:24,430
אתם יודעים מה זה לזון
?ביליארדים דגים

358
00:19:24,800 --> 00:19:26,160
?לדאוג לביליארדים עופות

359
00:19:26,260 --> 00:19:29,850
זה חסד עצום יורד מהשמיים
.לזון ולפרנס אותם

360
00:19:30,160 --> 00:19:34,360
רבותיי, בני האדם יחסית
.לדגים ולעופות זה אפס אפסים

361
00:19:34,870 --> 00:19:36,540
?כמה בני אדם יש
?שבעה מיליארד

362
00:19:36,920 --> 00:19:39,920
?אתם יודעים כמה דגים יש
?כמה עופות יש

363
00:19:41,240 --> 00:19:43,710
הם לא רואים אותנו בכלל
.בכמויות שלהם

364
00:19:43,920 --> 00:19:47,770
אלא מה? לזון אותם
.צריכים שירדו טונות של חסד

365
00:19:48,050 --> 00:19:51,020
לכן ילידי יום חמישי
.הם גומלי חסדים

366
00:19:52,000 --> 00:19:55,460
,"יפתח גמ"ח: "יד שרה", "יד עזרא
,"יד אליעזר"

367
00:19:55,500 --> 00:19:58,020
"רגל אהרון", "אוזן המן"
,או מכולת

368
00:19:58,440 --> 00:20:00,500
.משהו שהוא רוצה לעזור לאנשים

369
00:20:01,370 --> 00:20:04,820
,גמ"ח עגלות
.גמ"ח מוצצים, גמ"ח... הכול

370
00:20:05,170 --> 00:20:07,950
,אנשים כאלו אוהבים לתת, לתת
.לעשות גמילות חסדים

371
00:20:08,330 --> 00:20:10,130
.אלה ילידי יום חמישי
.תכונה טובה

372
00:20:10,310 --> 00:20:13,080
,"מי שנולד ביום שישי"
,אומרת הגמרא

373
00:20:13,700 --> 00:20:17,640
."יהא אדם מחזר אחרי המצוות"

374
00:20:17,990 --> 00:20:20,340
?...למה? יום שישי, מה כולם

375
00:20:20,700 --> 00:20:22,870
?לאן כולם מחזרים? מה כולם רוצים

376
00:20:23,040 --> 00:20:25,370
.מתי שבת? תכף תגיע שבת, עוד מעט תהיה שבת

377
00:20:25,780 --> 00:20:27,320
,אתה רואה את כולם בהכנות לשבת

378
00:20:27,340 --> 00:20:28,690
...שבת, שבת

379
00:20:29,080 --> 00:20:35,640
זאת אומרת שיום שישי מכניס את האדם
.למהלך של לחזר אחרי משהו

380
00:20:36,280 --> 00:20:39,590
גם כאן, ילידי יום שישי
.יהיו חזרנים במצוות

381
00:20:40,010 --> 00:20:41,110
:רוצים לקיים מצוות

382
00:20:42,070 --> 00:20:44,130
.עוד מצווה, עוד זה, עוד זה, עוד זה

383
00:20:44,350 --> 00:20:46,500
:יש כאלה אפאתיים
.אז לא עשיתי, אז מה

384
00:20:48,390 --> 00:20:50,760
.יש 70 שנה לפנינו לעשות מצוות

385
00:20:50,840 --> 00:20:52,240
.לא עשיתי, ביג דיל

386
00:20:52,650 --> 00:20:56,820
:לא. יש אנשים
,לא עשיתי – אני אעשה

387
00:20:56,880 --> 00:20:58,830
.לא, אני אפעל, אני חייב

388
00:20:59,240 --> 00:21:00,890
.זה נקרא ילידי יום שישי

389
00:21:01,240 --> 00:21:03,080
.ילידי יום שישי מחזרים אחרי המצוות

390
00:21:03,240 --> 00:21:05,330
.ועכשיו הגענו לשבת

391
00:21:05,850 --> 00:21:11,480
אומרת הגמרא: "ומי שנולד בשבת
."יהיה אדם קדוש

392
00:21:11,550 --> 00:21:14,570
?למה? למה הוא ייקרא קדוש גדול

393
00:21:14,900 --> 00:21:16,380
.כי שבת נקראת שבת קודש

394
00:21:17,100 --> 00:21:18,400
.שבת קודש

395
00:21:18,580 --> 00:21:20,040
.קדוש גדול ייקרא

396
00:21:20,800 --> 00:21:22,860
?מה זה קדוש
.רבותיי, בואו נבין מה זה קדוש

397
00:21:23,350 --> 00:21:26,840
הרבה חושבים קדוש
,זה אחד עם ג'לבייה, נעלי בורקס

398
00:21:27,150 --> 00:21:29,460
.תרבוש וזקן לבן
.זה קדוש. לא

399
00:21:29,920 --> 00:21:33,680
,אדם יכול להיות מגולח
.ללכת עם בגדים ממוצעים והוא מאוד קדוש

400
00:21:34,150 --> 00:21:35,460
?מה פירוש המילה קדוש

401
00:21:36,370 --> 00:21:40,510
.קדוש זה לא מקובל
.אנשים חושבים שמקובל הוא קדוש

402
00:21:40,580 --> 00:21:41,900
.לא, לא חייב

403
00:21:42,520 --> 00:21:46,920
קדוש פירושו מופרש, מובדל ומיוחד
.מכל האנשים

404
00:21:47,760 --> 00:21:51,050
- למשל, כולם מתלהבים ממכוניות
.לא מלהיב אותו

405
00:21:51,730 --> 00:21:54,920
.איציק, תראה את המרצדס
.כיפופי פח-

406
00:21:55,890 --> 00:21:56,650
!?מה

407
00:21:57,410 --> 00:22:00,000
.בוא תאכל איתנו במסעדה
?יש קרקר-

408
00:22:00,860 --> 00:22:04,180
!תראה איזה סטייק
?עזוב סטייק, יש לחמנייה פה-

409
00:22:05,740 --> 00:22:08,420
...כולם... ממה שאנשים מתלהבים, בכלל

410
00:22:08,610 --> 00:22:10,100
...אבל תגיד לו חידוש

411
00:22:11,550 --> 00:22:14,500
,וואי, מגלגל את העיניים
!איזה יופי! איזה עולם

412
00:22:14,890 --> 00:22:19,870
 – תגיד לו, תשמיע לו איזו מוזיקה
.משהו, מתחבר

413
00:22:20,100 --> 00:22:23,050
- איזה שיר, איזה מקאם
.אתה רואה כולו סרעפים

414
00:22:23,310 --> 00:22:27,470
.זה קדוש
.קדוש פירושו מופרש מענייני העולם הזה

415
00:22:28,210 --> 00:22:30,470
.מופרש, לא מחובר
.לכן הנזיר נקרא קדוש

416
00:22:30,490 --> 00:22:36,140
למה נזיר  "איש או אישה כי יפליא
'לנדור נדר נזיר להזיר לה

417
00:22:36,170 --> 00:22:38,260
?"קדוש יהיה גדל פרע שיער ראשו"

418
00:22:38,760 --> 00:22:41,400
- ממה שכולם מתלהבים
.את זה הוא עצר

419
00:22:42,050 --> 00:22:46,370
.תספורת, יין
,לא שותה יין, לא מסתפר, הנזיר

420
00:22:46,790 --> 00:22:47,930
.לא הולך לבית קברות

421
00:22:48,500 --> 00:22:50,800
.זאת אומרת, ממה שאנשים זורמים – הוא לא

422
00:22:51,010 --> 00:22:51,680
.זה נקרא קדוש

423
00:22:52,030 --> 00:22:53,700
.קדוש – מופרש, מובדל ומיוחד

424
00:22:53,960 --> 00:22:57,490
,ילדים שנולדו בשבת, יש להם תכונה

425
00:22:58,160 --> 00:23:00,340
,לא מתחברים לשטויות של האנשים

426
00:23:00,690 --> 00:23:03,250
.לא מתחברים
.איך אומרים? זה לא מדבר אליו

427
00:23:03,520 --> 00:23:05,840
,לא המכונית, לא הכסף
,לא האוכל, לא הסטייק

428
00:23:06,380 --> 00:23:09,640
.לא היכטה, לא הבוכטה ולא השכטה. לא

429
00:23:10,260 --> 00:23:14,280
,מה כן? שיעור טוב
,דרשה טובה, רעיון יפה

430
00:23:14,360 --> 00:23:16,770
.סטיקר חכם – אה, זה מדליק אותו

431
00:23:17,130 --> 00:23:18,070
.זה אדם קדוש

432
00:23:18,360 --> 00:23:23,140
,אז יוצא שיליד יום שבת
,כיוון ששבת נקראת שבת קודש

433
00:23:23,530 --> 00:23:24,600
.הוא יהיה קדוש

434
00:23:25,610 --> 00:23:27,330
,אבל", אומרת הגמרא"

435
00:23:27,860 --> 00:23:33,170
מי שנולד בשבת"
."ייפטר מן העולם בשבת

436
00:23:33,970 --> 00:23:37,500
למה? כי חיללו על אימא שלו
.את השבת

437
00:23:38,740 --> 00:23:42,200
היות שכשהיא ילדה אותו
- אמבולנסים, רופאים, עניינים

438
00:23:42,260 --> 00:23:43,570
- זה נקרא חילולי שבת

439
00:23:45,840 --> 00:23:49,450
,לידה, פיקוח נפש דוחה את השבת
,על פי הדין היה מותר

440
00:23:49,480 --> 00:23:53,470
,אבל סוף סף הוא גרם חילול
.הוא ייפטר בשבת

441
00:23:54,280 --> 00:23:58,310
,לא השבת הקרובה, חס וחלילה
.עוד 120 שנה

442
00:23:58,700 --> 00:24:01,380
:יש כאלה נלחצים
?ווי, מה? איזה יום היום

443
00:24:01,820 --> 00:24:04,090
עזוב, אני מדבר איתך
.על עוד 120 שנה

444
00:24:04,770 --> 00:24:08,440
ייפטר בשבת. אגב, פטירה בשבת
.היא מעלה עצומה

445
00:24:08,830 --> 00:24:12,120
.הוא ניצל מעונש חיבוט הקבר
.הצדיקים נפטרים בשבת, דעו לכם

446
00:24:12,850 --> 00:24:16,230
.אני אגיד לכם סוד
.אתם יודעים מה? משהו אקסטרה עכשיו

447
00:24:18,250 --> 00:24:23,400
אם שמתם לב, כל העדות בשבת בבוקר
.אוכלים ביצה קשה

448
00:24:24,370 --> 00:24:28,550
,המרוקאים עם הסכינה
,האשכנזים עם הצ'ולנט

449
00:24:28,720 --> 00:24:30,530
.התימנים עם הקובנה

450
00:24:30,600 --> 00:24:33,560
,כל העדות, מעניין, בשבת
,יש על זה קונצנזוס

451
00:24:33,970 --> 00:24:35,610
.לאכול ביצים קשות

452
00:24:35,820 --> 00:24:39,370
?מה אתם אוכלים
,תגידו זה טעים מאוד

453
00:24:39,400 --> 00:24:42,400
,בייחוד אם זה נשאר בחמין
...מקבל את הצבע החום ועם ה

454
00:24:42,620 --> 00:24:43,660
.טוב, לא חשוב, נתקדם

455
00:24:43,890 --> 00:24:47,700
הביצה, רבותיי, של שבת
.היא השבת

456
00:24:47,960 --> 00:24:49,850
אבל למה כולם פתאום נדבקו
?על הביצים

457
00:24:49,880 --> 00:24:52,250
?למה לא על גזר
...אני יודע מה? למה

458
00:24:53,360 --> 00:24:56,060
:שלושה צדיקים נפטרו בשבת

459
00:24:56,430 --> 00:25:00,810
,משה רבנו, דוד המלך
?מי השלישי

460
00:25:01,180 --> 00:25:02,020
.יוסף הצדיק

461
00:25:02,700 --> 00:25:07,660
משה רבנו, דוד המלך ויוסף הצדיק
.נפטרו ביום השבת

462
00:25:08,370 --> 00:25:11,870
,כנגד זה, כמו, כמו, כמו
,לא בדיוק

463
00:25:12,220 --> 00:25:15,810
כמו שאבלים אוכלים
,דברים עגולים ביום הפטירה

464
00:25:16,110 --> 00:25:18,990
.גם אנחנו אוכלים דברים עגולים

465
00:25:19,130 --> 00:25:24,560
הביצה היא דבר עגול
ומרמזת לנו על האבלות

466
00:25:24,910 --> 00:25:28,300
.לכן אוכלים את הביצים הקשות בשבת

467
00:25:28,560 --> 00:25:31,320
תשאל מלא דתיים: למה אתה אוכל
.ביצים קשות? הוא אומר: זה טעים

468
00:25:32,130 --> 00:25:33,160
.לא מבינים את המשמעות

469
00:25:33,200 --> 00:25:34,810
- חבר'ה, תבינו, יהודי אוכל ביצה

470
00:25:34,820 --> 00:25:35,460
,יש לזה משמעות

471
00:25:35,870 --> 00:25:37,210
.יהודי עושה אפצ'י – יש לזה משמעות

472
00:25:37,640 --> 00:25:39,770
,אין דבר סתם ביהדות, אין דבר סתם

473
00:25:39,810 --> 00:25:41,050
.הכול מדויק

474
00:25:41,380 --> 00:25:46,800
,ולכן המשמעות של הביצים הקשות
?שאנחנו אוכלים ביצים קשות, למה

475
00:25:47,090 --> 00:25:51,440
:בגלל פטירת הצדיקים
.יוסף, דוד ומשה

476
00:25:51,630 --> 00:25:54,110
.שלושתם נפטרו בשבת וכנגדם

477
00:25:54,220 --> 00:25:57,160
,דרך אגב, אם כבר, נעמיק עוד טיפה

478
00:25:57,780 --> 00:26:03,230
במנחה של שבת אומרים אחרי התפילה
:צידוק הדין שלוש פעמים

479
00:26:03,620 --> 00:26:05,710
צדקתך כההרי אל"
משפטיך תהום רבה

480
00:26:05,740 --> 00:26:07,040
...אדם ובהמה תושיע ה' וצדקתך"

481
00:26:07,210 --> 00:26:09,070
."צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת"

482
00:26:09,230 --> 00:26:13,150
.שלוש פעמים אומרים צידוק הדין
?למה שלושה פסוקים

483
00:26:13,360 --> 00:26:15,100
.כנגד שלושת הצדיקים שאמרנו

484
00:26:16,070 --> 00:26:21,820
אז יוצא ש"צדקתך" של מנחה
.קשור לביצים של שבת, של החמין

485
00:26:22,770 --> 00:26:26,220
...יש קשר בין
.אין סתם ביהדות, חברי'ה

486
00:26:26,230 --> 00:26:27,810
.אין סתם, הכול מדויק

487
00:26:28,380 --> 00:26:31,750
?אז מה למדנו
שהצדיקים הגדולים נפטרו בשבת

488
00:26:31,860 --> 00:26:33,350
.וניצלו מעונש חיבוט הקבר

489
00:26:33,490 --> 00:26:38,320
,משה רבנו מת במיטת נשיקה
'שנאמר: "וימות שם משה עבד ה

490
00:26:38,650 --> 00:26:41,650
."על פי ה' ויקבור אותו בגיא"

491
00:26:41,890 --> 00:26:46,340
?"'מה זה "על פי ה
...מיטת נשיקה, לא הרגיש שום צער ו

492
00:26:46,640 --> 00:26:49,210
.משה רבנו, זכותו תגן עלינו, אמן

493
00:26:49,690 --> 00:26:54,250
נסכם, יוצא שלפי לידת הילדים
בימי השבוע

494
00:26:54,300 --> 00:26:56,150
.אפשר לדעת מה יהיו תכונותיהם

495
00:26:56,780 --> 00:27:00,960
.למדנו את זה עכשיו
,עכשיו, כל אחד מהצופים, אם הוא יודע – טוב

496
00:27:00,980 --> 00:27:03,650
- אם הוא לא יודע
,שיביא את תעודת הלידה

497
00:27:04,160 --> 00:27:06,770
יפתח אותה ויראה
.באיזה יום בשבוע הוא נולד

498
00:27:07,440 --> 00:27:11,740
...ואם אין לו תעודת לידה
?למשל, יש איזו עדה שבאה ממרוקו, אוקיי

499
00:27:12,140 --> 00:27:14,220
,לא יודע, הם באו לארץ
.הם איבדו את תעודת הלידה

500
00:27:15,360 --> 00:27:18,290
?בן כמה אתה
,בן 70, בחור אולי בן 70

501
00:27:18,340 --> 00:27:20,200
."לא יודע, בן 50, אני חושב"

502
00:27:23,400 --> 00:27:26,650
.הוא חושב שהוא בן 50
.איבד את תעודת הלידה

503
00:27:30,120 --> 00:27:33,570
?פרוספר, מתי נולד, סבתא
.אהה... בחנוכה-

504
00:27:34,440 --> 00:27:38,050
?אלברט מתי נולד
.אהה... באזור פסח-

505
00:27:39,940 --> 00:27:40,900
.בערך, אתה יודע

506
00:27:41,730 --> 00:27:45,370
...באזור פסח, בראש השנה, זה נולד ב
,בקיצור

507
00:27:46,040 --> 00:27:49,950
,אבל מי שיודע באיזה יום הוא נולד

508
00:27:50,030 --> 00:27:51,370
באמת יפתח, יסתכל

509
00:27:51,740 --> 00:27:53,920
.ויראה שאולי מהתכונות שאמרנו נמצא בו

510
00:27:54,080 --> 00:27:58,260
אז ככה, אז אלו תכונות האדם
.לפי ימי השבוע

511
00:27:58,320 --> 00:28:00,510
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה