הרב אהרן לוי

הרב אהרן לוי - צדיק ורע לו

הרב אהרן לוי

לעיתים רואים בני אדם שזנחו את דרך הטוב ובחרו ברע, ומצליחים בכל מעשה ידיהם - הרב אהרן לוי מסביר את התופעה התמוהה בשיעור קצר ומרתק במיוחד