הרב אהרן לוי

הרב אהרן לוי - רוחני או גשמי?

הרב אהרן לוי

האם צדקה היא פעולה רוחנית או גשמית? הרב אהרן לוי בקטע קצר ומרתק על הגבול שבין רוחניות לגשמיות ומה שביניהן