הרב גואל אלקריף

שכר מצוות - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

מדוע התורה מבטיחה עשר ברכות למי שמקיים את המצוות, הרי שכר המצוות אינו בעולם הזה? בין הזמנים – איך משיגים מניין בסיעתא דישמיא? מה קורה בעולם העליון למאחרים לתפילה?