הרב טל משאש

הרב טל משאש - משחק מחבואים

הרב טל משאש

מדוע נכנסה בתו הקטנה של החפץ חים בבכי לבית? הרב טל משאש מביא מוסר השכל נוקב על האסון הכי קשה, בגלות שאנו נמצאים בה היום