x
הרב ברוך רוזנבלום

מבט חדשני על אירועי החורבן - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

מהן הסיבות שגרמו לגלות? למה תפילות לא נענות? מה הסיפור של קמצא ובר קמצא? הרב ברוך רוזנבלום במבט חדשני על אירועי החורבן