הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת - הטוב, הרע והבחירה

הרב יוסף בן פורת

זה לעומת זה ברא אלוקים - כיצד כוחות הקדושה פועלים מול כוחות הטומאה בעולם הזה, ולהפך? הרב יוסף בן פורת בשיעור מיוחד במינו לתשעה באב