הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת - הניצחון במלחמה

הרב יוסף בן פורת

האם ניצחון במלחמה תלוי בכמות הלוחמים או באיכותם הרוחנית? הרב בן פורת בהרצאה מרתקת על פרשת "מטות"