הרב מיכאל כהן

הרב מיכאל כהן - ארבע תכונות

הרב מיכאל כהן

אני מתחזק, ומפחד מה יגידו עלי? הרב מיכאל כהן מסביר בקטע קצר ומרתק ארבע תכונות שיהודי זקוק להם כדי להגשים את המהות שלו