הרב עופר שרביט

הרב עופר שרביט - ארבע על ארבע

הרב עופר שרביט

במה נבדל האדם משאר הדרגות בבבריאה? הרב עופר שרביט בשיעור מרתק על הדרך שבה נוכל להחיות או חלילה להרוס חיים של אנשים אחרים