אליהו שירי

אליהו שירי - סוד קבלת השפע

אליהו שירי

כיצד ניתן להינצל מצרות שנגזרו על האדם? איך נמלא את חיינו בכסף, זהב ובשפע ברכה? אליהו שירי מונה את המעלות הגדולות והעצומות להן יזכה האדם באמצעות דיבורי אמונה וביטחון