הרב אליהו עמר

סגולת הזרע שמשון: פרשת בלק - הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר

מדוע לא ידע איש את מקום קבורתו של משה רבינו עד היום הזה? חידוש נפלא מהספר זרע שמשון
לרכישת הספר https://goo.gl/EdtDQO