x
הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת - נפילת אפיים

הרב יוסף בן פורת

האם תפילה של אדם רשע יכולה להתקבל בשמים? מהי תפילת "נפלת אפיים" שהצילה את עם ישראל מכליון? ראש הישיבה, הרה"ג יוסף צ. בן פורת, בהרצאה מיוחדת על כוחה העצום של התפילה לפעול ישועות גדולות.