הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - מעשים קטנים

הרב הרצל חודר

מדוע זכה אברהם אבינו להיות הראש לעם ישראל? איך משפיעה פעולה קטנה שעושים למטה בעולמות העליונים? מי הפסיד מפעולה קטנה ומי הרוויח? לקראת סוף השיעור הרב ידבר אודות הצדיק הרבי מסערט ויז'ניץ