הרב אליהו עמר

סגולת הזרע שמשון לפרשת חוקת - הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר

למה עשה משה נחש נחושת ולמה לא הכיש הנחש את רבי חנינא בן דוסא?

(אורך 7:32)