הרב חיים יוסף גבאי - התרומה ששינתה את הדין

הרב יוסף חיים גבאי

מה אתה מקבל כשאתה נותן צדקה? למי זכות גדולה יותר - לעשיר או לעני? הרב חיים יוסף גבאי ברעיון מפתיע שישדרג לנו את ההסתכלות על מצוות הצדקה

תמלול ההרצאה

1
00:00:05,440 --> 00:00:06,883
.שלום לכולם

2
00:00:08,406 --> 00:00:19,490
כשהקב"ה מצווה את משה רבנו
,על בניין המקדש, על בניין המשכן

3
00:00:21,876 --> 00:00:29,520
אומר השם יתברך: אני רוצה מקום
.שבו אני אשרה את שכינתי בישראל

4
00:00:31,290 --> 00:00:35,796
."ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"

5
00:00:36,773 --> 00:00:42,913
מבקש השם יתברך: "וייקחו לי תרומה
מכל איש אשר ידבנו ליבו

6
00:00:42,996 --> 00:00:44,130
."תיקחו את תרומתי"

7
00:00:44,690 --> 00:00:49,570
,תאספו תרומות, עם התרומות שאתם אוספים
.תבנו את המקדש

8
00:00:50,443 --> 00:00:55,420
:והשאלה הידועה והמפורסמת
?"מה זה "וייקחו לי תרומה

9
00:00:56,300 --> 00:00:59,173
?כשהאדם בעצם רוצה תרומה, מה הוא אומר

10
00:00:59,890 --> 00:01:04,326
.וייתנו לי תרומה
?מה זה וייקחו לי תרומה

11
00:01:05,413 --> 00:01:10,560
אז ראיתי בספרים הקדושים יסוד נפלא
.שקשור לכל אחד מאיתנו

12
00:01:11,973 --> 00:01:14,990
,עם ישראל קדושים
,כולם מקיימים את מצוות הצדקה

13
00:01:15,193 --> 00:01:20,760
,לכל אחד יש בבית את קופת הצדקה שלו
,ופה שם שקל, פה שם שני שקל

14
00:01:21,453 --> 00:01:23,520
.כל אחד מקיים את מצוות הצדקה

15
00:01:24,393 --> 00:01:26,960
?תשאל אותו: מה כיוונת כששמת צדקה

16
00:01:28,090 --> 00:01:32,300
.מה כיוונתי? שמתי
.שיהיה, שיהיה לצדקה

17
00:01:33,443 --> 00:01:41,620
,ניקח מקרה קיצוני, הפוך
,אדם עשיר, באים להתרים אותו

18
00:01:42,360 --> 00:01:46,110
והוא תורם מיליון דולר למטרת צדקה
.לבניית בית כנסת

19
00:01:47,276 --> 00:01:52,140
תשאל אותו: מה עשית? מה כיוונת
?בשעה שנתת את הצדקה הזאת

20
00:01:52,876 --> 00:01:57,920
,הו הו, שורה ארוכה, התפללתי לפרנסה בשפע
,למרות שיש לו

21
00:01:58,470 --> 00:02:02,673
,לבריאות, להצלחה, לילדים, לנכדים
,לזה ולזה

22
00:02:02,826 --> 00:02:06,310
.כולו מרוגש ממצוות הצדקה שהוא עשה

23
00:02:07,426 --> 00:02:11,950
נשאל כל אחד: מה ההבדל
?בין שתי הצדקות האלה? מה התשובה

24
00:02:12,730 --> 00:02:16,010
,פשוט, זה נתן מיליון
,יש לו הרבה מה להתרגש

25
00:02:16,480 --> 00:02:19,540
,יש לו הרבה מה לכוון
.יש לו הרבה מה לבקש

26
00:02:19,780 --> 00:02:23,430
?אני, מה נתתי? חמישה שקלים
?מה זה חמישה שקלים

27
00:02:24,473 --> 00:02:30,640
,אליך, זה שנתן את החמישה שקלים
.הקב"ה בא ואומר: וייקחו לי תרומה

28
00:02:31,600 --> 00:02:34,406
?כל כסף שבעולם, ממי הוא

29
00:02:35,230 --> 00:02:38,820
.'כי לי הכסף ולי הזהב, אמר ה

30
00:02:39,470 --> 00:02:44,670
כל כסף וכל זהב וכל פרנסה
?שיש לאדם בעולם, ממי היא

31
00:02:45,563 --> 00:02:46,750
.היא מהשם יתברך

32
00:02:47,866 --> 00:02:54,610
,אומר השם יתברך למשה
."לא "וייתנו לי תרומה", "וייקחו לי תרומה

33
00:02:55,726 --> 00:03:04,174
?כשהאדם בעצם נותן לי תרומה, מה הוא עושה
.הוא לוקח משלי, "וייקחו לי" - וייקחו משלי

34
00:03:04,784 --> 00:03:09,759
,אומר השם יתברך: היות וזה משלי
,אז זה שנתן מיליון דולר

35
00:03:10,394 --> 00:03:14,390
,אני מבין למה הוא נתן
,אני מבין כי נתתי לו הרבה

36
00:03:14,700 --> 00:03:15,610
.הוא לקח ממני

37
00:03:16,436 --> 00:03:21,106
,זה שנתן חמישה שקלים
,אני גם מבין אותו, למה רק חמישה שקלים

38
00:03:21,606 --> 00:03:25,316
כי מה נתתי לו? נתתי לו
,חמשת אלפים שקל חודשיים

39
00:03:25,843 --> 00:03:28,440
כמה מזה הוא כבר יכול
?להפריש לצדקה כל יום

40
00:03:29,700 --> 00:03:33,970
,אומר השם יתברך: "וייקחו לי", תיקחו משלי

41
00:03:35,026 --> 00:03:40,630
והתחושה שלך צריכה להיות הכי נפלאה
?בחמישה שקלים שאתה נותן. למה

42
00:03:41,350 --> 00:03:45,410
,כי אני יודע מה נתתי לך
אני יודע מה האפשרויות שלך

43
00:03:45,486 --> 00:03:48,630
.כי אני נתתי לך
.אז אני לא דן אותך יותר מזה

44
00:03:49,260 --> 00:03:50,590
.אני דן אותך רק על זה

45
00:03:51,350 --> 00:03:54,363
.אתה והעשיר, שניכם שווים בתרומה

46
00:03:55,013 --> 00:03:59,200
אתה והעשיר, שניכם שווים בבקשות
.בזמן התרומה

47
00:03:59,903 --> 00:04:01,353
,יש לך יתרון נוסף עליו

48
00:04:03,323 --> 00:04:09,196
:הוא עוד הולך לקבל שלט ופרסום
."בית כנסת זה נתרם על ידי הנדיב הנכבד"

49
00:04:10,080 --> 00:04:16,800
אז אולי חלק מהמצווה נהרס
.בגלל הפרסום והכבוד שהוא קיבל

50
00:04:17,410 --> 00:04:21,333
,אתה, את החמישה שקלים ששמת בקופה
,שמת בצנעה, אף אחד לא יודע

51
00:04:21,376 --> 00:04:22,283
,אף אחד לא הרגיש

52
00:04:22,906 --> 00:04:25,410
.השכר הוא כולו שלך

53
00:04:26,000 --> 00:04:32,040
.אבל אתם שווים. אתם שווים
.זה וייקחו לי תרומה

54
00:04:32,930 --> 00:04:34,576
.תדע, אתה לוקח משלי

55
00:04:35,003 --> 00:04:37,510
היות וזה משלי, אני יודע בדיוק
כמה אתה יכול לתת

56
00:04:38,033 --> 00:04:39,400
.כי אני יודע כמה נתתי לך

57
00:04:40,363 --> 00:04:45,373
שמעתי על זה מעשה נורא, אמיתי
,שהיה עם רבנו הרמ"א הקדוש

58
00:04:48,450 --> 00:04:52,400
,אין לנו הבנה מי זה הרמ"א
,רבנו משה איסרליש

59
00:04:52,480 --> 00:04:54,173
,זכותו תגן עלינו ועליכם

60
00:04:54,883 --> 00:04:59,210
,היה רבה של העיר קראקא לפני כ-450 שנה

61
00:05:00,400 --> 00:05:07,586
,הוא גם חיבר את המפה על השולחן
,יש לנו שולחן ערוך של מרן הבית יוסף

62
00:05:07,756 --> 00:05:11,950
,הוא סידר את המפה
,ואחינו האשכנזים יוצאים ביד רמ"א

63
00:05:12,050 --> 00:05:12,972
.הולכים לפי הרמ"א

64
00:05:14,950 --> 00:05:20,746
,הרמ"א היה קדוש השם, מקובל עצום גם
:וסיפור שהוא מספר

65
00:05:21,626 --> 00:05:24,330
,שיום אחד, בשעה מאוחרת בלילה
.הוא יושב ולומד

66
00:05:25,206 --> 00:05:33,450
יושב לומד בבית, מתעמק בזוהר הקדוש
.באיזו סוגיה נפלאה, כולו מאיר כלפידים

67
00:05:34,600 --> 00:05:38,603
פתאום הוא רואה בחדר שלו מולו
.את הסבל של קראקא

68
00:05:38,983 --> 00:05:41,900
.סבל, אדם שהיה עובד בסבלות. אדם פשוט

69
00:05:42,803 --> 00:05:49,330
והוא אומר לו: רבי, אני באתי אליך בשליחות
.מבית דין של מעלה

70
00:05:50,700 --> 00:05:54,810
:הרמ"א לא הבין בדיוק, אמר לו
מחילה, אם אפשר, תשחרר את המקום

71
00:05:55,666 --> 00:05:58,450
,יש זמן של קבלת קהל
,תבוא בזמן של קבלת קהל

72
00:05:58,946 --> 00:06:00,940
,אני עכשיו באמצע סוגיה
?מה אתה מספר לי סיפורים

73
00:06:02,123 --> 00:06:08,810
:אחרי שהוא הולך, הרמ"א מתחיל לחשוב
?רגע, הבית שלי סגור, איך הוא נכנס לפה

74
00:06:09,466 --> 00:06:14,480
,הבית סגור, החלונות סגורים
.הדלתות סגורות, יש פה משהו שמיימי

75
00:06:16,140 --> 00:06:20,576
,הרמ"א בבוקר בתפילה
:דבר ראשון שהוא עושה, הוא שואל בבית הכנסת

76
00:06:20,610 --> 00:06:22,220
?מישהו יודע מה עם הסבל

77
00:06:23,866 --> 00:06:26,560
,אמרו לו: רבי, כן
,אתמול הוא נפטר לבית עולמו בבוקר

78
00:06:27,310 --> 00:06:29,626
.קברו אותו וזהו

79
00:06:30,523 --> 00:06:33,666
,הרמ"א מיד הבין - יש פה משהו שמיימי

80
00:06:34,776 --> 00:06:38,400
,הוא לא ידע שהסבל נפטר
,הוא לא ידע שהסבל מת

81
00:06:38,790 --> 00:06:39,720
.יש פה משהו שמיימי

82
00:06:40,653 --> 00:06:45,030
,בלילה השני, הרמ"א יושב ולומד
.פתאום הסבל מגיע שוב

83
00:06:45,943 --> 00:06:48,940
אומר לו: רבי, באתי אליך
.בשליחות של בית דין של מעלה

84
00:06:50,376 --> 00:06:53,040
,אומר לו הרמ"א: תראה
.אין לי בעיה לקבל את השליחות שלך

85
00:06:54,040 --> 00:06:55,823
:לפני כן יש לי כמה שאלות פשוטות

86
00:06:55,843 --> 00:06:58,816
אני קודם כול מבין שאתה נמצא
.בבית דין של מעלה

87
00:06:59,208 --> 00:07:00,881
.אתה כבר נפטרת לבית עולמך

88
00:07:01,313 --> 00:07:05,750
הרמ"א גם לא מתרגש ממנו הרבה
.כי מראות כאלה הרמ"א רואה כל הזמן

89
00:07:06,400 --> 00:07:09,600
:רק הרמ"א שואל אותו, אומר לו
תגיד לי, איך יכול להיות

90
00:07:09,633 --> 00:07:17,830
,שאתמול רק נפטרת ועלית לבית עולמך
,עלית לבית דין של מעלה

91
00:07:17,880 --> 00:07:24,013
,איך יכול להיות שתוך יום נגמר דינך
.הדין שם הוא ארוך, זה לא פשוט

92
00:07:25,210 --> 00:07:30,930
בודקים כל מעשה ומעשה שאדם עשה
.מיום לידתו ועד יום פטירתו

93
00:07:31,666 --> 00:07:33,953
?איך זה שאת כל הדין סיימת ביום אחד

94
00:07:34,693 --> 00:07:40,296
ולא רק סיימת, עוד קיבלת את הזכות
?להיות שליח של בית דין של מעלה

95
00:07:40,326 --> 00:07:41,039
.אני לא מבין

96
00:07:41,933 --> 00:07:44,770
אמר לו: הרב, אני אספר לך
.את הסיפור קצת, תבין אולי

97
00:07:45,646 --> 00:07:51,373
,אני, סיפור חיי, אני אדם פשוט
,תורה לא למדתי בצעירותי

98
00:07:52,186 --> 00:07:54,776
,מה שאני יודע זה לסחוב משאות
.מזה התפרנסתי

99
00:07:55,626 --> 00:07:58,390
חלק היו לקוחות קבועים
,שהייתי מוביל להם דברים

100
00:07:58,440 --> 00:08:01,670
.לוקח להם דברים, וחלק עבודות מזדמנות

101
00:08:02,433 --> 00:08:04,220
.הרבה כסף מזה לא הרווחתי

102
00:08:05,336 --> 00:08:09,790
,סוף היום, תמיד הייתי בא לבית הכנסת
,שומע איזה שיעור תורה

103
00:08:10,163 --> 00:08:11,980
,מנומנם, מבין, לא מבין

104
00:08:13,050 --> 00:08:18,680
,לאחר מכן עובר דרך הבית
שם לאשתי חלק מהמשכורת

105
00:08:19,240 --> 00:08:23,176
,וחלק נוסף אני הולך לפיצוצייה הקרובה
לאיזה בית מרזח

106
00:08:23,886 --> 00:08:28,050
ויושב עם חברים וכולנו שותים
,כמה כוסיות טובות

107
00:08:28,600 --> 00:08:35,420
,לשכוח מכל הכאב והצער והקושי
.וקם בבוקר שוב ליום עבודה חדש

108
00:08:35,563 --> 00:08:36,633
.זה סדר היום שלי

109
00:08:37,460 --> 00:08:38,423
...ויום אחד

110
00:08:41,036 --> 00:08:43,563
,זה היה יום חמישי בלילה
:אני עושה את המסלול הקבוע

111
00:08:44,310 --> 00:08:49,810
,בית כנסת, הביתה, כסף לאשתי
,מה שנשאר לי - הולך לשתות

112
00:08:50,996 --> 00:08:57,400
,בדרך, אישה ככה אומרת לו: יהודי
?יהודי יקר, איפה הלב שלך

113
00:08:58,186 --> 00:09:02,683
,אתה הולך עם הכסף הזה לשתות עכשיו
,לשתות כמה כוסות וודקה

114
00:09:03,333 --> 00:09:06,750
,אני, אין לי במה לעשות שבת
?אין לך טיפת רחמים

115
00:09:07,790 --> 00:09:14,040
,הוא אומר: הגרון זועק וודקה
,הלב דורש את הוודקה

116
00:09:14,049 --> 00:09:16,009
,כולי רוצה, אני רגיל כל יום

117
00:09:16,806 --> 00:09:18,490
,משהו שהתרגלתי כל ימי חיי

118
00:09:19,115 --> 00:09:21,689
,אבל מצד שני, אישה מסכנה
.אין לה במה לעשות שבת

119
00:09:22,476 --> 00:09:27,840
,הוא אומר: הלב היהודי
.אין כמו הלב היהודי של עם ישראל

120
00:09:28,576 --> 00:09:32,853
,הוא אומר: לקחתי את הכסף שנשאר לי
,נתתי לה, אמרתי לה: אני לא שותה, לא כלום

121
00:09:32,913 --> 00:09:33,830
.קחי, שיהיה לך לשבת

122
00:09:34,743 --> 00:09:41,303
,הוא אומר: כשהגעתי לבית דין של מעלה
,בדקו מה ואיך וכמה ולמה

123
00:09:42,006 --> 00:09:47,820
ראו שבסך הכול, הרבה מצוות לא עשיתי
.בימי חיי, אבל גם לא הרבה עבירות חמורות

124
00:09:48,843 --> 00:09:51,630
.כי הייתי אדם פשוט, לא לכאן ולא לכאן

125
00:09:54,030 --> 00:09:57,680
.גיהינום אני צריך לקבל על אותן עבירות

126
00:09:58,746 --> 00:10:02,270
גן עדן אני לא יכול לקבל
?כי מה יש לי? אילו מצוות יש לי

127
00:10:03,223 --> 00:10:08,800
ואז פתאום מגיעה אותה אישה
:שקיבלה את הצדקה וזועקת

128
00:10:08,866 --> 00:10:10,130
!רגע! רגע! רגע! רגע

129
00:10:10,946 --> 00:10:12,380
?מה עם הכסף שהוא נתן לי

130
00:10:13,886 --> 00:10:15,650
.הוא החיה אותי ואת ילדיי לשבת

131
00:10:17,010 --> 00:10:23,540
,אבל זכיתי גם. הוא אומר לו: הרבי, בוא תשמע
,זכיתי שאותה אישה לא הייתה אישה רגילה

132
00:10:24,453 --> 00:10:30,780
ידוע שבבית דין של מעלה
?כל שנה דנים את האדם מחדש. למה

133
00:10:31,213 --> 00:10:38,780
אולי יש תוספת של מצוות שנעשו בעולם הזה
.לעילוי נשמתו, מעלים אותו עוד יותר למעלה

134
00:10:39,986 --> 00:10:44,800
להפך, חס ושלום, אולי העבירות
,שנעשו בזכותו, השם ירחם ויציל

135
00:10:45,363 --> 00:10:46,780
.מורידים אותו מהמדרגה שלו

136
00:10:47,123 --> 00:10:51,893
:כל שנה דנים. והוא אומר
.ודנו את מי? את אסתר המלכה

137
00:10:53,356 --> 00:10:57,880
,הגיע חג הפורים, דנו אותה
.היא נמצאת במקום גבוה ועליון

138
00:10:58,793 --> 00:11:00,246
.היא הצילה את עם ישראל

139
00:11:00,956 --> 00:11:04,666
,אבל המקטרג קם ואמר: מחילה
,הכול אפשר להגיד

140
00:11:04,693 --> 00:11:06,430
,היא עמדה בניסיונות, עמדה בכול

141
00:11:07,170 --> 00:11:11,820
,אבל ניסיון העוני היא לא חוותה
,היא הייתה בארמון של אחשוורוש

142
00:11:12,613 --> 00:11:16,870
.שם לא היה חסר לה כלום. כלום
,כל מעדני תבל היו לה

143
00:11:17,370 --> 00:11:18,480
.כל מעדני עולם

144
00:11:19,633 --> 00:11:24,083
.היא לא חוותה ניסיון של עוני
?מי אמר שבניסיון של עוני היא תעמוד

145
00:11:25,070 --> 00:11:30,170
אסתר המלכה בחרה לרדת פעם נוספת לעולם
.כדי להשביח את שכרה שם

146
00:11:31,463 --> 00:11:38,890
,כי שם זה אינסוף, זה נצח, זה נצח
.אז פשיטא, שאם אפשר יותר - אפשר יותר

147
00:11:39,483 --> 00:11:44,470
?ועל המזל שלי, אותה אישה - מי זאת הייתה
.הגלגול של אסתר המלכה

148
00:11:46,750 --> 00:11:49,300
.זכיתי ועשיתי צדקה עם אסתר המלכה

149
00:11:50,070 --> 00:11:55,220
?בשמיים אמרו: צדקה עם אסתר המלכה
,אתה גיהינום כבר לא תראה

150
00:11:56,126 --> 00:11:56,996
.רק גן עדן

151
00:11:58,906 --> 00:12:06,030
אבל מה, רבי, אני בא לתוך גן עדן
.והשם ירחם ויציל, אני לא מבין מילה אחת

152
00:12:07,036 --> 00:12:10,230
,יש שם ישיבה של רבי שמעון
,לומדים, לא מבין

153
00:12:11,036 --> 00:12:16,110
.הולך לישיבה של רבי עקיבא, לא מבין
.האר"י ז"ל - אני לא מבין

154
00:12:16,773 --> 00:12:18,136
?איזה תסכול זה. למה

155
00:12:18,816 --> 00:12:23,140
,כי מה שלא למדת פה בעולם
.נורא ואיום, שם לא תבין

156
00:12:24,443 --> 00:12:27,166
.מה שפה לא למדת, שם לא תבין

157
00:12:27,916 --> 00:12:33,060
,מה שפה הצלחת ללמוד
.זה מה שילמדו אותך במתיבתא דרקיעא

158
00:12:33,963 --> 00:12:35,280
.הוא אומר: הרב, התחלתי להשתעמם

159
00:12:36,043 --> 00:12:40,113
,אני מסתובב, אומנם גן עדן, הכול יש
.אבל אני לא מבין כלום

160
00:12:40,646 --> 00:12:41,696
.זה תענוג רוחני

161
00:12:42,356 --> 00:12:46,153
,ניגשתי למזכירות של בית הדין
?אמרו לי: מה אתה רוצה

162
00:12:46,796 --> 00:12:50,636
.מה חסר לך? הכול בסדר
,יש חשמל, מים, הכול מסודר

163
00:12:50,673 --> 00:12:51,640
?אוכל, מה אתה רוצה

164
00:12:52,543 --> 00:12:55,060
,אמרתי להם: מה אני אגיד לכם
.אני משתעמם, לא מבין כלום

165
00:12:56,386 --> 00:13:00,580
?אמרו לי: אתה יודע מה
.יש לנו בשבילך תפקיד נפלא

166
00:13:01,326 --> 00:13:06,110
התפקיד שלך יהיה להיות
.שליח בית דין של מעלה לצדיקים, פה למטה

167
00:13:06,863 --> 00:13:10,140
,אמרתי להם: זה מתאים לי
,הייתי סבל, כל היום בדרכים

168
00:13:10,446 --> 00:13:11,150
.זה מתאים לי

169
00:13:12,206 --> 00:13:14,130
.אז מינו אותי להיות שליח בין דין

170
00:13:15,076 --> 00:13:17,390
.והשליחות הראשונה שלי, רבי, זה אליך

171
00:13:19,680 --> 00:13:23,616
,הרמ"א מקשיב לסיפור, מרותק
:ואז אומר לו

172
00:13:24,836 --> 00:13:27,140
?אז אולי תגיד לנו מה השליחות

173
00:13:27,546 --> 00:13:31,460
.עכשיו תגיד לי מה השליחות
.הבנתי קצת. עכשיו תגיד לי מה השליחות

174
00:13:32,353 --> 00:13:34,573
אומר: רבי, באו להגיד לי
,מבית דין של מעלה

175
00:13:35,293 --> 00:13:38,618
אתה כל שנה בתקופה הזאת
,מתרים לקמחא דפסחא

176
00:13:39,456 --> 00:13:41,190
.לעזור למשפחות נזקקות

177
00:13:41,766 --> 00:13:44,870
יש לך רשימה של עשירים
.ואתה הולך ישירות אליהם הביתה

178
00:13:45,716 --> 00:13:50,550
,עשיר פלוני, עשיר אלמוני, עשיר זה
.ואתה מדלג על בתי העניים

179
00:13:51,530 --> 00:13:56,706
,ובאו להגיד משמיים: מבינים אותך הרמ"א
כי אתה רוצה להביא את הכסף הגדול

180
00:13:56,980 --> 00:13:58,300
,ובזה לפרנס את העניים

181
00:13:58,993 --> 00:14:04,280
אבל אתה מדלג על אותם בתים של אנשים
.שיכולים לתת שקל וחצי שקל

182
00:14:04,833 --> 00:14:10,623
ושלחו אותי להגיד שאצל הקב"ה
החצי שקל והשקל שאלה נותנים

183
00:14:11,266 --> 00:14:13,560
.חשוב אצלו בדיוק כמו תרומת העשיר

184
00:14:16,030 --> 00:14:16,940
.והוא נעלם

185
00:14:17,686 --> 00:14:22,380
והרמ"א הקפיד מאותה שנה
.ללכת להתרים גם בבתי העניים

186
00:14:22,613 --> 00:14:29,950
,זה מה שאמרנו: וייקחו לי תרומה
,אומר השם יתברך: זה לא וייתנו לי

187
00:14:31,053 --> 00:14:33,290
.זה וייקחו לי. אתה לוקח משלי

188
00:14:33,983 --> 00:14:37,530
,היות ואתה לוקח משלי
.אני יודע כמה נתתי לך

189
00:14:38,633 --> 00:14:43,300
,נתתי לך להרוויח חמש בחודש
,חמישה שקלים בשבילי זה הרבה מאוד

190
00:14:43,356 --> 00:14:44,830
,אני יודע את המצב שלך

191
00:14:45,746 --> 00:14:52,030
אתה מרוויח מיליון
,ונתת 100,000, אני גם מבין אותך

192
00:14:52,533 --> 00:14:56,290
.כי לקחת משלי
.אני לא אבוא אליך בתביעה אף פעם

193
00:14:57,383 --> 00:15:03,690
.עשיר ורש נפגשו". שניהם אותו דבר"
.שניהם אותו דבר

194
00:15:04,920 --> 00:15:07,150
?אז מהי כוונת הלב צריכה להיות אצלך

195
00:15:07,826 --> 00:15:14,970
,אדרבה, הקב"ה, אני נותן חמישה שקלים
.זה מה שיש לי, אבל זה מכל הלב, מכל הנשמה

196
00:15:15,390 --> 00:15:18,710
,תן לי בריאות בזכות זה, תן לי שמחה
,תן לי עושר

197
00:15:19,243 --> 00:15:25,250
:וגם וייקחו לי, אומר השם יתברך
,אם אתה תיתן לי

198
00:15:25,813 --> 00:15:31,200
.אני אגרום לך שתיקח ממני יותר
.אתה תקבל שפע יותר גדול

199
00:15:31,813 --> 00:15:36,430
.אז עד היום הרווחת חמש, תרוויח עשר
.עד היום הרווחת עשר, תרוויח עשרים

200
00:15:37,593 --> 00:15:41,140
אבל האמת האמיתית היא: היסוד הזה
,זה לא רק לגבי צדקה

201
00:15:41,923 --> 00:15:43,710
.זה לגבי כל דבר בעולם

202
00:15:45,970 --> 00:15:53,780
?לפעמים יהודי אומר לעצמו: אה... מי אני
?מי אני שהתורה שלי שווה משהו

203
00:15:53,850 --> 00:15:54,520
?מה אני עושה

204
00:15:54,770 --> 00:15:58,833
,יושב, לומד חצי שעה ביום
,רבע שעה ביום

205
00:15:58,910 --> 00:16:00,170
?מה זה כבר עושה

206
00:16:01,076 --> 00:16:02,270
?מה אני כבר שווה

207
00:16:02,966 --> 00:16:09,600
?התפילות שלי, אילו תפילות כבר יש לי
?תפילות בכוונה? תפילות בהתעוררות

208
00:16:09,833 --> 00:16:12,370
.אני יודע בדיוק, לב יודע מרת נפשו

209
00:16:13,303 --> 00:16:22,783
?אז תדע, גם חוכמה וגם בינה, ממי
."מהשם יתברך, "וייקחו לי

210
00:16:23,526 --> 00:16:26,036
.אתה לוקח משלי

211
00:16:27,236 --> 00:16:30,830
,אתה לוקח משלי
.וייקחו לי" - אתה לוקח משלי"

212
00:16:31,133 --> 00:16:35,940
,ואני יודע כמה חוכמה נתתי לך
,אני יודע כמה טרדות נתתי לך

213
00:16:36,706 --> 00:16:38,656
,שאתה לא מסוגל לעבוד אותי כמו שצריך

214
00:16:39,096 --> 00:16:42,490
אז אני מרוצה מאותו קצת
.שאתה כן עובד אותי

215
00:16:44,306 --> 00:16:48,010
?אתם שומעים, אחים יקרים
.זה לא רק בצדקה

216
00:16:48,950 --> 00:16:54,256
,זה לא רק בצדקה
.זה גם בכל דבר רוחני

217
00:16:55,076 --> 00:16:56,290
.גם בדבר רוחני

218
00:16:56,860 --> 00:17:01,953
,אתה מתפלל, אתה לומד
תדע, יש אחד שדן אותך לכף זכות

219
00:17:02,006 --> 00:17:04,850
,הכי גדולה והכי מלאה
.זה הבורא ברוך הוא

220
00:17:05,433 --> 00:17:07,970
.כי ממי לקחת חוכמה? ממנו

221
00:17:08,756 --> 00:17:12,156
.ממי לקחת את האפשרות לכוון בתפילה? ממנו

222
00:17:12,546 --> 00:17:15,090
אומר ה' יתברך: אני יודע
,שאתה לא מצליח לכוון מספיק

223
00:17:16,706 --> 00:17:18,646
,כי זה ממני
.אני יודע מה נתתי לך

224
00:17:19,180 --> 00:17:25,150
.אני יודע מה הכוחות שאיתם בראתי אותך

225
00:17:25,770 --> 00:17:28,720
.אז אני לא דן אותך
.אז תהיה שמח בשלך

226
00:17:29,543 --> 00:17:32,940
תהיה שמח, תשתדל רק לעשות את זה
.מכל הלב

227
00:17:33,540 --> 00:17:37,950
,היה אחד מגדולי החסידות
,תלמידו של הבעל שם טוב

228
00:17:38,670 --> 00:17:42,240
,בא לאוהב ישראל מאפטא
,זכותו תגן עלינו ועליכם

229
00:17:42,920 --> 00:17:46,860
היה קדוש השם, אי אפשר אפילו להבין
,מי היה האוהב ישראל

230
00:17:47,593 --> 00:17:49,806
.גאון הגאונים, צדיק שבצדיקים

231
00:17:52,426 --> 00:17:58,843
והוא התאווה מאוד לדעת מי הולך לשבת לידו
.בבית דין של מעלה

232
00:17:59,993 --> 00:18:03,030
,בעולם הבא, מתיבתא דרקיעא
?מי השכן שלו בגן עדן

233
00:18:04,080 --> 00:18:06,890
,אתם יודעים, כל אחד שקונה דירה
,מעניין אותו מי השכנים

234
00:18:08,330 --> 00:18:10,570
?אפילו שכירות - מי השכנים

235
00:18:11,316 --> 00:18:13,810
,כל שכן אם הוא קונה
.לכמה זמן זה? 70 שנה

236
00:18:14,530 --> 00:18:17,320
,ימי שנותינו בהם שבעים שנה"
."ואם בגבורות שמונים שנה

237
00:18:18,020 --> 00:18:20,700
.שם זה נצח, זה אינסוף

238
00:18:21,883 --> 00:18:23,720
.האוהב ישראל רוצה לדעת מי השכן שלו

239
00:18:25,540 --> 00:18:31,640
,אמרו לו שם, אחד, קוראים לו משה
.גר בעיירה פלונית, זה השותף שלך

240
00:18:32,320 --> 00:18:33,740
.זה השכן שלך בגן עדן

241
00:18:34,763 --> 00:18:39,756
האוהב ישראל, מרוב התלהבות
?והשתוקקות וסקרנות לדעת, מי? מי

242
00:18:40,473 --> 00:18:41,640
?מי זה שהולך לשבת לידי

243
00:18:42,556 --> 00:18:45,430
.לקח את הסוס והעגלה ויצא לכיוון

244
00:18:46,756 --> 00:18:57,690
,הגיע לאותה עיירה, הוא מברר קצת
,מתברר שהמוישה הזה, אדם צעיר בן 25

245
00:18:58,626 --> 00:19:02,020
.והתפקיד שלו רועה צאן
.זה התפקיד שלו

246
00:19:03,353 --> 00:19:06,883
האוהב ישראל מבין, לא סתם אמרו לו
.מן השמיים זה השכן שלך

247
00:19:07,620 --> 00:19:12,586
,מתחיל לעקוב אחריו קצת, בבית
.שום דבר מיוחד

248
00:19:13,346 --> 00:19:21,020
,אוכל כמו שצריך, שותה כמו שצריך
.ברכות, ממש, לא ראה אותו אפילו מברך

249
00:19:21,800 --> 00:19:24,056
.בבית הכנסת של השכונה, גם לא ראה אותו

250
00:19:24,966 --> 00:19:28,286
אמר האוהב ישראל: יכול להיות
,שכל עבודת השם שלו ביער

251
00:19:28,866 --> 00:19:29,860
.כשהוא רועה צאן

252
00:19:30,503 --> 00:19:32,910
.אני אעקוב אחריו שם

253
00:19:33,626 --> 00:19:37,073
הוא רואה אותו בבוקר נכנס ליער
,את הרועה צאן

254
00:19:37,273 --> 00:19:39,190
,הרבי הולך אחריו, האוהב ישראל

255
00:19:40,893 --> 00:19:45,656
,הוא רואה אותו מתקדם, מתקדם, מתקדם
.והוא לא רואה שום דבר מיוחד

256
00:19:45,966 --> 00:19:51,696
,הוא שומע את הרועה צאן שורק לצאן
,כשהוא צמא, הוא שותה

257
00:19:52,116 --> 00:19:55,903
.כמו שכשהם צמאים, להבדיל, שותים
.לא ראה שום הבדל

258
00:19:56,960 --> 00:19:59,250
,הוא אומר: אבל פתאום ראיתי מחזה מוזר

259
00:20:00,223 --> 00:20:06,090
,הרועה צאן לוקח את המקל שלו
.ופתאום מתחיל להיכנס ככה לאיזו אקסטזה

260
00:20:07,070 --> 00:20:14,200
,כולו מאדים ומתחיל לקפוץ קפיצות
,קפיצות כאילו שיש איזו מוזיקה פה מקפיצה

261
00:20:14,840 --> 00:20:18,366
.וצועק את המילה: טמא, טמא, טמא

262
00:20:18,616 --> 00:20:23,290
,ועוד פעם מזנק, קופץ, רוקד
,"קופץ, רוקד, וחוזר על המילה "טמא

263
00:20:23,870 --> 00:20:27,940
עד שבשלב מסוים
.הוא פשוט נופל על הרצפה בלי כוחות

264
00:20:28,593 --> 00:20:31,720
,כמה דקות מתנשף, מתנשם
.קם, חוזר לעצמו

265
00:20:32,700 --> 00:20:40,673
האוהב ישראל אמר לעצמו: אם יש משהו
.שצריך לחשוד בו זה הסיפור הזה

266
00:20:40,826 --> 00:20:42,210
.זה הדבר היחיד שראיתי אצלו

267
00:20:42,710 --> 00:20:47,293
,הוא ניגש אליו, הרועה צאן רואה את הרב
,רואה את האוהב ישראל

268
00:20:47,316 --> 00:20:50,550
...האוהב ישראל היה נראה
,הוא ראה דמות של קדוש

269
00:20:51,120 --> 00:20:54,980
.הוא אמר לו: כן, רבי
הוא אמר לו: שמע, אני עוקב אחריך

270
00:20:56,273 --> 00:21:00,820
,וראיתי אותך, את הריקוד המוזר הזה שלך
,את הקפיצות האלה, טמא טמא

271
00:21:01,400 --> 00:21:03,096
?אולי אתה יכול להסביר לי מה זה בדיוק

272
00:21:04,886 --> 00:21:09,620
.אמר לו: רבי, אני מתבייש
.תפסת אותי על חם, אבל אני אספר לך

273
00:21:10,350 --> 00:21:13,580
,אני גדלתי בבית הכי פשוט שיש
,אבא שלי היה רועה צאן

274
00:21:14,063 --> 00:21:19,716
,מעולם לא התפלל, מעולם לא למד
.אבל היה אדם שאוהב את השם

275
00:21:20,733 --> 00:21:23,080
.ובעצם את מה שהוא ידע הוא הנחיל לי

276
00:21:24,460 --> 00:21:26,643
,לקרוא אני לא יודע
,ללמוד אני לא יודע

277
00:21:27,620 --> 00:21:34,600
:אני יודע רק דבר אחד
,שאבא בשמיים אוהב אותי אהבת נפש

278
00:21:35,460 --> 00:21:36,390
,ואני גם אוהב אותו

279
00:21:37,550 --> 00:21:41,443
,ואני כל הזמן מנסה ביטוי
.איך לבטא את האהבה שלי כלפיו

280
00:21:41,443 --> 00:21:45,763
,הוא הרי עושה בשבילי, מחיה אותי, הכול
,אבל אני לא יודע ללמוד

281
00:21:46,080 --> 00:21:47,827
.אני לא יודע להתפלל, אני לא יודע כלום

282
00:21:48,576 --> 00:21:55,500
המילה היחידה שזכרתי, זה ששמעתי פעם
."רב שדורש ואמר את המילה "טמא

283
00:21:56,156 --> 00:21:59,781
,הבנתי שהמילה הזאת היא מילה קדושה
,היא מהתורה

284
00:22:00,735 --> 00:22:05,406
היא אומנם מילה קצרה, אבל דווקא
.בגלל שהיא קצרה הצלחתי לקלוט אותה

285
00:22:06,336 --> 00:22:11,340
,אז אני כל יום מגיע לפה
,ואני אומר לו: הקב"ה, אני אוהב אותך

286
00:22:11,516 --> 00:22:14,933
?אני אוהב אותך, איך אני אחזיר לך
בזה שאני אגיד לך את אותה מילה

287
00:22:14,963 --> 00:22:16,916
.שאני יודע בהתלהבות

288
00:22:17,663 --> 00:22:20,983
הוא אומר: אז אני אומר אותה
,בהתלהבות כזאת ואני רוקד וקופץ

289
00:22:21,413 --> 00:22:25,873
,ואני מרגיש את האהבה שאבא נותן לי
,ובעיקר, אני מרגיש

290
00:22:25,963 --> 00:22:28,950
.הנה, אני מחזיר לו קצת
.עד שאני נופל, מתעלף

291
00:22:30,110 --> 00:22:31,603
.עד שאני מרגיש שאין לי כוחות יותר

292
00:22:32,583 --> 00:22:35,180
האוהב ישראל הבין מיד
.מה המדרגה הגדולה שלו

293
00:22:36,046 --> 00:22:41,610
,אמר לו האוהב ישראל: בני
.אתה לא יודע איזה שכר מחכה לך בעולם האמת

294
00:22:42,200 --> 00:22:45,220
,אבל אני רק רוצה להוסיף לך משהו
,תיקון קטן

295
00:22:45,880 --> 00:22:49,840
,"אם אפשר, אל תגיד את המילה "טמא
,טמא זו משמעות לא הכי טובה

296
00:22:50,466 --> 00:22:51,263
.תגיד טהור

297
00:22:52,363 --> 00:22:54,520
,אמר לו: אה, בסדר
.מה שהרב אומר, מצוין

298
00:22:56,243 --> 00:23:01,163
,הוא חוזר הביתה, האוהב ישראל
,ובלילה הוא חולם

299
00:23:02,470 --> 00:23:07,170
:מתגלה אליו מלאך מן השמיים ואומר לו
תקשיב טוב, כל הגן עדן שהיה לך

300
00:23:07,773 --> 00:23:09,000
.ברגע זה הפסדת את הכול

301
00:23:10,746 --> 00:23:13,230
?הוא אמר: מה? מה עשיתי
?מה עשיתי

302
00:23:14,356 --> 00:23:15,790
,אמר: אתה לא יודע מה עשית

303
00:23:16,733 --> 00:23:21,384
הרועה צאן הזה, אתה אמרת לו להחליף
.את המילה מטמא לטהור

304
00:23:22,028 --> 00:23:23,586
.את המילה טהור הוא לא קלט

305
00:23:24,593 --> 00:23:29,740
,והיום, הוא היה בפלונטר
.מצד אחד, טמא, אמרו לי שזו מילה לא טובה

306
00:23:30,380 --> 00:23:33,850
,את המילה השנייה אני לא זוכר
.אז שב ואל תעשה עדיף

307
00:23:34,276 --> 00:23:38,870
אתה לא יודע כמה עוגמת נפש
יש במתיבתא דרקיעא

308
00:23:39,453 --> 00:23:43,920
,שהיום לא זכינו לריקוד הנפלא הזה שלו
.של טמא טמא טמא

309
00:23:45,550 --> 00:23:47,366
.אתה גרמת לזה, אין לך עולם הבא

310
00:23:48,253 --> 00:23:49,996
אמר להם: אני הולך לתקן את זה
.כבר מחר

311
00:23:50,816 --> 00:23:54,100
:הוא חזר אליו, לרועה צאן, אמר לו
,מחילה, תשכח מהטהור

312
00:23:54,740 --> 00:23:57,230
.אמר לו: הרב, לא תפסתי בכלל
.לא ששכחתי. לא תפסתי

313
00:23:57,850 --> 00:24:01,780
,תחזור למילה טמא, זה משמח
,השם שמח בזה

314
00:24:02,393 --> 00:24:04,400
.תחזור ותעשה את הריקוד הזה

315
00:24:05,756 --> 00:24:07,040
?אתם שומעים את הסיפור

316
00:24:08,226 --> 00:24:13,751
אדם אומר את המילה שלכאורה
,יש לה את המשמעות הכי רחוקה מהשם

317
00:24:14,011 --> 00:24:17,056
,"טמא"
?אבל הלב שלו, איפה

318
00:24:17,980 --> 00:24:22,170
,את מה הוא נתן? את מה שיש בו
,את מה שהוא יודע

319
00:24:22,543 --> 00:24:23,770
.את מה שהוא מסוגל

320
00:24:24,200 --> 00:24:26,340
?אתה עושה את מה שאתה מסוגל

321
00:24:27,220 --> 00:24:29,210
?אתה עושה את מה שאתה יכול

322
00:24:30,016 --> 00:24:34,450
אין לך הבנה לרגע
.כמה נחת רוח אתה עושה להשם יתברך

323
00:24:35,970 --> 00:24:38,560
.וייקחו לי תרומה

324
00:24:39,220 --> 00:24:43,150
,אומר השם יתברך: כשאתה לוקח
.אתה לוקח ממני

325
00:24:43,450 --> 00:24:47,930
,לא רק תרומה של כסף, גם חוכמה
.בינה ודעת, הכול ממני

326
00:24:48,666 --> 00:24:51,303
אז הכול ממני, אני יודע בדיוק
.מה אני דורש ממך

327
00:24:51,813 --> 00:24:53,373
,אני יודע למה אתה מסוגל

328
00:24:53,880 --> 00:24:58,333
,יש לך 10 דקות ביום של דיבור עם השם
.תעשה אותו בהתלהבות

329
00:24:59,476 --> 00:25:02,616
?אל תגיד לעצמך: מה זה 10 דקות
?מה זה רבע שעה

330
00:25:03,146 --> 00:25:08,003
תעשה את זה בהתלהבות
.כי אתה לא יודע כלפי שמיא כמה זה שווה

331
00:25:08,543 --> 00:25:10,220
.אתה לא יודע כמה שפע אתה מוריד

332
00:25:11,003 --> 00:25:16,356
.וייקחו לי תרומה מכל איש אשר ידבנו ליבו

333
00:25:16,930 --> 00:25:24,746
השם יזכה אותנו לעובדו יתברך
.מתוך שמחה ובריאות ואושר ושלווה

334
00:25:24,996 --> 00:25:25,795
.אמן כן יהי רצון

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה