הרב עופר שרביט

הרב עופר שרביט - עין טובה

הרב עופר שרביט

מה מביא את כלל הציבור לעלות לציונו של התנא הקדוש? הרב עופר שרביט בשיעור מרתק על דמותו רבת ההוד של רבי שמעון בר יוחאי